NAŠE PROJEKTY

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY

Archív

Katechéti na duchovných cvičeniach

Katechéti na duchovných cvičeniach

|

V exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch si katechéti vykonali duchovné cvičenia. Takmer tridsať katechétov sa tu od 11. do 14. júla utiahlo z hluku sveta do ticha Božej prítomnosti. Viac »


Traja noví dekani boli uvedení do úradu

Traja noví dekani boli uvedení do úradu

|

V uplynulých dňoch boli uvedení do úradu zatiaľ traja z menovaných dekanov Trnavskej arcidiecézy. V Šali Ladislav Šálka, v Trnave Stanislav Vojtko a v Dunajskej Strede Mons. Ladislav Ján Szakál. Viac »


Nový trnavský arcibiskup vymenovaný

Nový trnavský arcibiskup vymenovaný

|

Svätý Otec František vymenoval vo štvrtok 11. júla nového trnavského arcibiskupa. Stal sa ním doterajší apoštolský administrátor Mons. Ján Orosch. Viac »


Vyhlásenie arcidiecéznej kúrie k menovaniu nového arcibiskupa

Vyhlásenie arcidiecéznej kúrie k menovaniu nového arcibiskupa

|

TRNAVA 11. júla - Svätý Otec František dnes vymenoval nového arcibiskupa pre Trnavskú arcidiecézu. Stal sa ním doterajší apoštolský administrátor „sede vacante“ Mons. Ján Orosch. Trnavská arcidiecézna kúria pri tejto príležitosti vydala vyhlásenie. Viac »
Diakonská vysviacka v Komárne

Diakonská vysviacka v Komárne

|

KOMÁRNO - V nedeľu 7. júla prijali vo farskom kostole v Komárne posvätný rád diakonátu Peter Nagy a Erich Gábor Jelencsics z rúk apoštolského administrátora "sede vacante" Jána Oroscha. Komárno takúto udalosť zaznamenalo po prvýkrát v histórii. Viac »


Deň otvorených dverí na Katarínke

Deň otvorených dverí na Katarínke

|

DECHTICE 5. júla – Na Katarínke sa počas sviatku sv. Cyrila a Metoda konal tradičný Deň otvorených dverí. V poradí už dvanásty ročník sa niesol v duchu radostnej detskej atmosféry, sprevádzaním po ruinách kostola, organizovaním dvanástich cechov a dielní pre deti aj dospelých, či podávaním guláša. Svätú omšu celebroval františkán Felix Maria z Bratislavy, koncelebroval Mário Bosý. Prítomný bol Viac »


Pozvanie na Deň otvorených dverí na Katarínke

Pozvanie na Deň otvorených dverí na Katarínke

|

Každým rokom pozývajú dobrovoľníci projektu Katarínka na návštevu kostola a kláštora sv. Kataríny. Pravidelné podujatie je organizované na sviatok svätých Cyrila a Metoda a jeho posolstvom je pozvať ľudí všetkých vekových skupín, z okolia aj ďaleka, za bohatým programom a oddychom v prírode. Viac »


Trnavská arcidiecéza oslávila svojho patróna

Trnavská arcidiecéza oslávila svojho patróna

|

V pondelok 24. júna dopoludnia oslávili veriaci Trnavskej arcidiecézy spolu s apoštolským administrátorom "sede vacante" Jánom Oroschom, emeritným arcibiskupom a kňazmi slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, ktorý je patrónom arcidiecézy a jeho meno nosí aj matka všetkých kostolov v diecéze - katedrálny chrám. Viac »


NOVINKY