Chronológia pomocných biskupov v Trnave

 

Boží služobník Mons. ThDr. Michal Buzalka

 
Biskupské motto: "Per crucem ad lucem".
 
Narodil sa 18. septembra 1885 vo Svätom Antone.
 
Po absolvovaní benediktínskeho gymnázia v Ostrihome študoval teológiu na univerzite vo Viedni.
14. júla 1908 bol vo Viedni vysvätený za kňaza.
V roku 1912 obhájil doktorát z teológie vo Viedni.
V rokoch 1908 - 1922 pôsobil v pastorácii v Teplej, Banskej Štiavnici, v nemocnici sv. Štefana v Budapešti, v Skýcove a vo Vajnoroch.
V rokoch 1922 - 1924 bol prefektom seminára v Trnave a pôsobil ako profesor morálky a pastorálky.
Po návrate do pastorácie v Zavare 1924 - 1931 bol vymenovaný za rektora seminára v Trnave. Po presťahovaní seminára do Bratislavy sa stal prvým rektorom seminára, a to až do roku 1940. Túto funkciu opäť vykonával v rokoch 1942 - 1950.
 
17. marca 1938 bol vymenovaný za pomocného biskupa Trnavskej apoštolskej administratúry a titulárneho biskupa konenského.
Biskupskú vysviacku prijal v Ríme 15. mája 1938.
V rokoch 1939 - 1945 zastával funkciu predsedu Katolíckej akcie a Združenia katolíckej mládeže.
V roku 1940 bol vymenovaný za vojenského vikára Slovenskej armády. V tejto funkcii zotrval až do roku 1945.
V roku 1945 ho štyri mesiace bezdôvodne väznili.
V roku 1950 bol uväznený komunistickou štátnou bezpečnosťou.
15. januára 1951 bol vo vykonštruovanom procese odsúdený na doživotie.
V rokoch 1956 - 1961 žil v nútenej internácii v Děčíne a Tábore (v súčasnosti Česká republika).
7. decembra 1961 na následky prežitých útrap zomiera v Tábore. Jeho telesné pozostatky boli v roku 1964 prenesené do rodiska - Svätého Antona.
V roku 2000 sa začal proces jeho blahorečenia.
 

Mons. doc. ICLic. PhLic. Vladimír Filo

 
Biskupské motto: "Mihi vivere Christus est".
 
Narodil sa 15. januára 1940 v Gáni.
 
25. júla 1962 bol v Bratislave vysvätený za kňaza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. marca 1990 bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za titulárneho biskupa tukkského v Mauretánii.
16. apríla 1990 bol v Trnave konsekrovaný za biskupa.
17. septembra 1991 bol vymenovaný za súdneho vikára Metropolitného súdu v Trnave.
Dňa 23. novembra 2002 bol menovaný pápežom Jánom Pavlom II. za rožňavského biskupa koadjútora.
14. januára 2003, za prítomnosti J. E. Mons. Henryka J. Nowackého, apoštolského nuncia na Slovensku, prevzal úrad biskupa koadjútora.
Generálnym vikárom Rožňavskej diecézy bol menovaný 1. marca 2003.
27. decembra 2008 sa stal diecéznym biskupom Rožňavskej diecézy.
Od 21. marca 2015 bol emeritným rožňavským biskupom.
Zomrel 18. augusta 2015 v Nitre. 24. augusta 2015 sa s ním prišli rozlúčiť zástupy kňazov a veriacich Rožňavskej diecézy a Trnavskej arcidiecézy do Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Jeho telesné pozostatky uložili do hrobu na miestnom cintoríne v rodnej obci Gáň.
 

Mons. Dominik Tóth
 
Biskupské motto: "Per Mariam ad Jesum".
 
Narodil sa 3. augusta 1925 v Šuranoch - Kostolnom Seku.
12. júna 1949 bol v Bratislave vysvätený za kňaza.
V roku 1949 sa stal kaplánom v Komárne.
Od roku 1952 pôsobil ako ceremoniár Biskupského úradu v Trnave.
V roku 1964 sa stal administrátorom v Plaveckom Petri.
Od roku 1968 pôsobil ako administrátor v Leviciach a od roku 1970 v Dunajskej Lužnej.
V roku 1973 mu bol komunistickým totalitným režimom odobratý štátny súhlas a až do roku 1977, keď sa stal kaplánom vo Vrábľoch, bol mimo pastorácie.
V roku 1981 sa stal administrátorom v Dolnom Piali.
13. mája 1989 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.
 
17. marca 1990 bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za titulárneho biskupa ubabského.
16. apríla 1990 bol v Trnave konsekrovaný za biskupa.
Po skoro 14 rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu z dôvodu kánonického veku a od 2. apríla 2004 bol bývalým bratislavsko-trnavským pomocným biskupom. Na zaslúženom odpočinku žil najprv v Trnave, neskôr v Nitre.
Zomrel 16. mája 2015 v Nitre. 22. mája 2015 sa s ním prišli rozlúčiť zástupy kňazov a veriacich do Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Jeho telesné pozostatky uložili do hrobky v arkáde pod vežou Kostola Božieho milosrdenstva v rodisku Šurany - Kostolný Sek.
 

Mons. ThDr. Dominik Hrušovský, Dr.h.c.

 
Biskupské motto: "Dispersos congregare".
 
Narodil sa 1. júna 1926 vo Veľkej Máni.
Po maturite v roku 1945 začal študovať na Bohosloveckej fakulte v Bratislave.
V roku 1946 ho poslal biskup Jantausch ako nadaného študenta na teologické štúdiá do Ríma, odkiaľ sa na Slovensko po prevzatí štátnej moci komunistami už nevrátil.
23. decembra 1950 bol v Ríme vysvätený za kňaza.
V júni 1951 dokončil teologické štúdiá.
Pastoračnú službu v severnom Taliansku vykonával najprv ako kaplán a neskôr ako administrátor vo farnosti Pieve di Alpago v diecéze Belluno.
Na Vianoce roku 1953 sa stal farárom v Dolomitoch, vo farnosti Goima di Zoldo.
Po dvoch rokoch ho Posvätná kongregácia pre semináre a univerzity vymenovala za profesora filozofie a dogmatiky v krajovom pápežskom seminári v la Quercia pri Viterbe, kde pôsobil v rokoch 1955-1959.
V rokoch 1962-1966 pôsobil ako člen slovenskej Katolíckej misie v Paríži.
Od roku 1966 pracoval v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
1. marca 1973 bol vymenovaný za rektora SÚSCM a prebral aj úlohu delegáta pre duchovnú správu Slovákov v zahraničí.
 
18. decembra 1982 bol pápežom Jánom Pavlom II. vyvolený za titulárneho biskupa tubijského.
6. januára 1983 bol v Ríme pápežom Jánom Pavlom II. konsekrovaný za biskupa.
Po páde komunistického režimu vo vtedajšom Československu bol 24. septembra 1992 menovaný za trnavského pomocného biskupa.
17. decembra 1992 bol ustanovený za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.
Na prvom zasadaní samostatnej biskupskej konferencie bol 4. apríla 1993 zvolený za generáneho tajomníka KBS a predsedu Komisie pre Slovákov v zahraničí.
15. marca 1996 bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za apoštolského nuncia v Bielorusku a súčasne povýšený do hodnosti arcibiskupa. Od júla 2007 žil vo svojom rodisku, v obci Maňa. Neskôr žil v Nitre.
Zomrel 27. júla 2016 v Nitre. V pondelok 1. augusta 2016 sa s arcibiskupom prišli rozlúčiť zástupy kňazov a veriacich do farského Kostola Sedembolestnej Panny Márie v jeho rodnej obci Maňa (predtým Veľká Maňa). Jeho telesné pozostatky uložili do hrobu na miestnom cintoríne v rodisku Maňa. Pohrebné obrady viedol emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kardinál Jozef Tomko.
 

Mons. ThDr. Štefan Vrablec

 
Biskupské motto: "Omnis terra adoret Te".
 
Narodil sa 21. februára 1925 v Závode.
23. decembra 1950 bol v Ríme vysvätený za kňaza.
Kvôli totalitnému režimu sa však z Talianska nemohol vrátiť na Slovensko a tak sa v roku 1951 stáva kaplánom v Cesio Maggiore.
Od roku 1955 pôsobil ako farár vo farnosti Goima di Zoldo až do roku 1957, keď sa stal v Chieti špirituálom kňazského seminára.
V roku 1963 pokračoval v Ríme v štúdiu špirituálnej teológie.
V roku 1964 sa stal špirituálom v Assisi.
Od roku 1967 pôsobil ako redaktor vydavateľstva SÚSCM v Ríme a vypomáhal v Isola Farnese.
V roku 1992 sa stal riaditeľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
 
19. júna 1998 bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za titulárneho biskupa tasbaltského.
26. júla 1998 bol v Šaštíne konsekrovaný za biskupa. Jeho hlavným svätiteľom bol nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec a spolusvätiteľmi boli bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Luigi Dossena.
Po skoro 6 rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu z dôvodu kánonického veku a od 2. apríla 2004 bol bývalým bratislavsko-trnavským pomocným biskupom. Na zaslúženom odpočinku žil najprv v Trnave, neskôr v Nitre.
Zomrel 1. septembra 2017 v kláštore Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre.
 

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský

 
Biskupské motto: "Fiat voluntas Tua".
 
Narodil sa 19. novembra 1958 v Trnave.
 
13. júna 1982 bol v Bratislave vysvätený za kňaza.
Od roku 1982 bol kaplánom v Galante.
V roku 1985 sa stal kaplánom v Hlohovci.
V roku 1990 sa stal farárom v Bratislave - Vajnoroch.
V tom istom roku odišiel na štúdiá do Insbrucku v Rakúsku.
V roku 1991 začal študovať v Ríme.
V roku 1998 bol menovaný za viceoficiála Cirkevného súdu v Trnave.
Bol odborným asistentom na RKCMBF UK v Bratislave a v roku 2001 sa stal jej prodekanom.
V roku 2001 bol tiež vymenovaný za súdneho vikára v Trnave.
 
2. apríla 2004 bol pápežom bl. Jánom Pavlom II. vymenovaný za titulárneho biskupa.
2. mája 2004 bol v Trnave konsekrovaný za biskupa.
14. februára 2008 bol menovaný Svätým Otcom Benediktom XVI. za bratislavského arcibiskupa a metropolitu.
8. marca 2008 bol uvedený do úradu v Katedrále sv. Martina.
 

Mons. Ján Orosch

 
Biskupské motto: "Corde videre".
 
Narodil sa 28. mája 1953 v Bratislave.
 
6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený za kňaza.
Od roku 1976 bol kaplánom v Komárne.
V rokoch 1978 - 1982 pôsobil ako farský administrátor v Bušinciach.
V rokoch 1982 - 1983 bol farským administrátorom v Okoči.
V rokoch 1983 - 1984 pôsobil ako farský administátor v Hodruši - Hámroch.
Od roku 1984 až do roku 1990 pôsobil vo Vyškovciach nad Ipľom.
Farárom v Nových Zámkoch sa stal v roku 1990.
Ďalej ako farár pôsobil v rokoch 1991 - 1992 v Bratislave - Prievoze.
Od 1992 do 1993 pôsobil v Bratislave - Čuňove.
V rokoch 1993 - 1999 bol dekanom - farským administrátorom v Štúrove
a od 1999 do 2004 bol dekanom - farárom v Štúrove.
 
2. apríla 2004 bol pápežom bl. Jánom Pavlom II. vymenovaný za titulárneho biskupa seminského.
2. mája 2004 bol v Trnave konsekrovaný za biskupa.
13. mája 2004 bol menovaný za generálneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
21. marca 2008 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.
2. júla 2012 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. menovaný za apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy "sede vacante".
11. júla 2013 bol Svätým Otcom Františkom menovaný za trnavského arcibiskupa.
30. augusta 2013 slávnostne prevzal kánonické vlastnenie Trnavskej arcidiecézy v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa.

Posledná aktualizácia prebehla 1.09.2017, 19:55 h.
 

 

facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY