Kontakty na rehole

Mužské rehole na území Trnavskej arcidiecézy:
 
RÁD SVÄTÉHO PAVLA PRVÉHO PUSTOVNÍKA - PAVLÍNI
Kláštor - Trnava
Tulipánova 22
917 02 Trnava
tel.: 033/5516 298
e-mail: 
 
REHOĽA MENŠÍCH BRATOV - FRANTIŠKÁNOV
Kláštor - Hlohovec
Františkánske námestie 1
920 01 Hlohovec
tel.: 033/ 7330 191; 033/7330 192; 033/7330 193
e-mail: 
 
Kláštor - Trnava
Františkánska 1
917 01 Trnava
tel.: 033/5511 211
e-mail: 
 
REHOĽA PIARISTOV NA SLOVENSKU
www.piaristi.sk
 
SALEZIÁNI DON BOSCA
Kláštor - Galanta-Hody
Hodská 229
924 01 Galanta - Hody
tel.: 031/7806 019
e-mail:
 
Kláštor - Trnava-Kopánka
J. Hlubíka 19
917 01 Trnava
033/5353 671
e-mail: 
 
SPOLOČNOSŤ JEŽIŠOVA
Kláštor - Piešťany
Poštová 1
921 01 Piešťany
tel.: 033/7351 081; 033/7628 688
e-mail: 
 
Kláštor - Trnava
Františkánska 34
917 01 Trnava
tel.: 033/5934 110
e-mail: 
 
 
Ženské rehole na území Trnavskej arcidiecézy:
 
INŠTITÚT DCÉR MÁRIE POMOCNICE - SALEZIÁNKY
Rehoľný dom - Trnava - Krížova ulica
Krížová 12
917 01 Trnava
tel.: 033/5502 704
e-mail: trnavafma(at)stonline.sk
 
Rehoľný dom - Trnava - Olympijská ulica
Olympijská 16
917 01 Trnava
tel.: 033/5443 784
e-mail: fmaolymp(at)mail.t-com.sk
 
INŠTITÚT MILOSRDNÝCH SESTIER SVÄTÉHO KRÍŽA
Kláštor - Trnava - Ústianska ulica
Ústianska 11
917 01 Trnava
tel.: 033/5502 665
e-mail: sestrysvkriza(at)stonline.sk
 
Kláštor - Trnava - Ružová ulica
Ružová 4
917 02 Trnava
033/5536 360
e-mail: sestrysvkriza(at)stonline.sk
 
KONGREGÁCIA DCÉR BOŽEJ LÁSKY - MARIANKY
Kláštor - Trnava - Halenárska ulica
Halenárska 8
917 01 Trnava
tel.: 033/5515 304
e-mail: 
 
KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA
Kláštor - Nesvady
Nová 6
946 51 Nesvady
tel.: 035/7692 802
e-mail: 
 
KONGREGÁCIA SESTIER FRANTIŠKÁNOK PREMENENIA PÁNA
Kláštor - Melčice - Lieskové
913 05 Melčice - Lieskové 476
okres Trenčín
tel.: 032/6490 721
e-mail: fratras(at)gmail.com
 
KONGREGÁCIA SESTIER NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ POD OCHRANOU PANNY MÁRIE POMOCNICE KRESŤANOV (NEHABITOVÉ)
Komunita - Trnava
e-mail: mwecl(at)stonline.sk
 
KONGREGÁCIA SESTIER PREMONŠTRÁTOK
Kláštor - Trnava
Provinciálny dom
Krátka 10
917 08 Trnava 8
tel.: 
e-mail: 
 
Kláštor - Trnava
Kapitulská 25
917 01 Trnava
tel.: 033/5511 413
e-mail: 
 
Kláštor Pia XI. - Vrbové
P. Jantauscha 666/13
922 03 Vrbové
tel.: 033/7792 689
e-mail: 
 
KONGREGÁCIA SESTIER SV. CYRILA A METODA
Kláštor - Sereď
Dolnočepenská 8
926 01 Sereď
tel.: 031/7892 204
e-mail: 
 
KONGREGÁCIA ŠKOLSKÝCH SESTIER DE NOTRE DAME
Kláštor - Beckov
Charitný dom
916 38 Beckov 53
tel.: 032/7777 104
e-mail: bckcharita2(at)stonline.sk
 
Kláštor - Nové Mesto nad Váhom
Klčové 87
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7713 862
e-mail: sestrynd(at)gmail.com
 
Kláštor - Piešťany
Kuzmányho 9
921 01 Piešťany
tel.: 033/5511 211
e-mail: novic(at)stonline.sk
 
Kláštor - Trnava
Námestie sv. Mikuláša 8
917 01 Trnava
tel.: 033/5511 211
e-mail: trnavand(at)gmail.com
 
RÁD SVÄTÉHO BENEDIKTA - KLAUZÚRNA KOMUNITA MNÍŠOK BENEDIKTÍNOK KLÁŠTORA NAJSVÄTEJŠEJ BOHORODIČKY
Kláštor Najsvätejšej Bohorodičky - Trstín
Ambroziánum - Trstín 97
919 05 Trstín
tel.: 033/5589 443
e-mail: 
 
RÍMSKA ÚNIA RÁDU SVÄTEJ URŠULE - URŠULÍNKY
Kláštor - Trnava
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava
tel.: 033/5512 669
e-mail: drugdova.dominika(at)gmail.com
 
Kláštor - Suchá nad Parnou
Ružová dolina 552
919 01 Suchá nad Parnou
tel.: 033/5580 113
e-mail: drugdova.dominika(at)gmail.com
 
SPOLOČNOSŤ DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL - VINCENTKY
Kláštor - Šaľa
Okružná 10
927 01 Šaľa
tel.: 031/7713 064
e-mail: 
 

 

SPRÁVY

 

NOVINKY