Kontakty na rehole

 
MUŽSKÉ REHOLE NA ÚZEMÍ TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY:

RÁD SVÄTÉHO PAVLA PRVÉHO PUSTOVNÍKA - PAVLÍNI

Kláštor - Trnava
Tulipánova 22
917 02 Trnava
tel.: 033/5516 298

REHOĽA MENŠÍCH BRATOV - FRANTIŠKÁNOV

Kláštor - Hlohovec
Františkánske námestie 1
920 01 Hlohovec
tel.: 033/ 7330 191; 033/7330 192; 033/7330 193
 
Kláštor - Trnava
Františkánska 1
917 01 Trnava
tel.: 033/5511 211

REHOĽA PIARISTOV NA SLOVENSKU

www.piaristi.sk

SALEZIÁNI DON BOSCA

Kláštor - Galanta-Hody
Hodská 229
924 01 Galanta - Hody
tel.: 031/7806 019
e-mail: hody(at)sdb.sk
 
Kláštor - Trnava-Kopánka
J. Hlubíka 19
917 01 Trnava
033/5353 671

SPOLOČNOSŤ JEŽIŠOVA

Kláštor - Piešťany
Poštová 1
921 01 Piešťany
tel.: 033/7351 081; 033/7628 688
 
Kláštor - Trnava
Františkánska 34
917 01 Trnava
tel.: 033/5934 110
e-mail:

 

 

ŽENSKÉ REHOLE NA ÚZEMÍ TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY:

INŠTITÚT DCÉR MÁRIE POMOCNICE - SALEZIÁNKY

Komunita Márie Mazzarellovej
Krížová 12
917 01 Trnava
tel.: 033/5502 704
 
Komunita Panny Márie Pomocnice
Olympijská 16
917 01 Trnava
tel.: 033/5443 784

INŠTITÚT MILOSRDNÝCH SESTIER SVÄTÉHO KRÍŽA

Kláštor - Trnava - Ústianska ulica
Ústianska 11
917 01 Trnava
tel.: 033/5502 665
 
Kláštor - Trnava - Ružová ulica
Ružová 4
917 02 Trnava
033/5536 360

KONGREGÁCIA DCÉR BOŽEJ LÁSKY - MARIANKY

Kláštor - Trnava - Halenárska ulica
Halenárska 8
917 01 Trnava
tel.: 033/5515 304

KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA

Kláštor - Nesvady
Nová 6
946 51 Nesvady
tel.: 035/7692 802

KONGREGÁCIA SESTIER FRANTIŠKÁNOK PREMENENIA PÁNA

Kláštor - Melčice - Lieskové
913 05 Melčice - Lieskové 476
okres Trenčín
tel.: 032/6490 721

KONGREGÁCIA SESTIER NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ POD OCHRANOU PANNY MÁRIE POMOCNICE KRESŤANOV (NEHABITOVÉ)

Komunita - Trnava

KONGREGÁCIA SESTIER PREMONŠTRÁTOK

Kláštor - Trnava
Generálny dom
Kapitulská 25
917 01 Trnava
tel.: 033/5511 413
 
Kláštor Pia XI. - Vrbové
P. Jantauscha 666/13
922 03 Vrbové
tel.: 033/7792 689
e-mail: (BEZ ADRESY ELEKTRONICKEJ POŠTY)

KONGREGÁCIA SESTIER SV. CYRILA A METODA

Kláštor - Sereď
Dolnočepenská 8
926 01 Sereď
tel.: 031/7892 204

KONGREGÁCIA ŠKOLSKÝCH SESTIER DE NOTRE DAME

Kláštor - Beckov
Charitný dom
916 38 Beckov 53
tel.: 032/7777 104
 
Kláštor - Nové Mesto nad Váhom
Klčové 87
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7713 862
 
Kláštor - Piešťany
Kuzmányho 9
921 01 Piešťany
tel.: 033/5511 211
 
Kláštor - Trnava
Námestie sv. Mikuláša 8
917 01 Trnava
tel.: 033/5511 211

RÁD SVÄTÉHO BENEDIKTA - KLAUZÚRNA KOMUNITA MNÍŠOK BENEDIKTÍNOK KLÁŠTORA NAJSVÄTEJŠEJ BOHORODIČKY

Kláštor Najsvätejšej Bohorodičky - Horné Orešany
Horné Orešany 841
919 03 Horné Orešany
tel.: 0917 350 255
e-mail: osb(at)rehole.sk

RÍMSKA ÚNIA RÁDU SVÄTEJ URŠULE - URŠULÍNKY

Kláštor - Trnava
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava
tel.: 033/5512 669
 
Kláštor - Suchá nad Parnou
Ružová dolina 552
919 01 Suchá nad Parnou
tel.: 033/5580 113

SPOLOČNOSŤ DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL - VINCENTKY

Kláštor - Šaľa
Okružná 10
927 01 Šaľa
tel.: 031/7713 064

Posledná aktualizácia prebehla 22.01.2023, 23:00 h

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY