Kolegiálna kapitula sv. Mikuláša v Trnave

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v 173-roku od vzniku Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave (Capitulum Insignis Collegiatae Ecclesiae Tirnaviensis ad S. Nicolaum Episcopum) potvrdil jej kánonicko-právnu existenciu a menoval na uprázdnené kanonikáty nových členov kapituly.

V roku 1543 sa kvôli nebezpečenstvu tureckej invázie do vtedajšej Európy presťahoval ostrihomský arcibiskup spolu s katedrálnou kapitulou z Ostrihomu do Trnavy. Toto rozhodnutie urobil arcibiskup Pavol z Vardy (1526-1549). Trnava sa vtedy na dlhé obdobie stala centrom kultúrneho i náboženského života krajiny. K návratu arcibiskupa a katedrálnej kapituly do Ostrihomu prišlo v roku 1820 z rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa prímasa Alexandra kardinála Rudnaya (1819-1831), rodáka zo Svätého Kríža nad Váhom (v súčasnosti Považany). Z tohto dôvodu sa vážne premýšľalo nad tým, ako nahradiť katedrálnu kapitulu, aby po jej presťahovaní do Ostrihomu nezostala Trnava osirotená.
 
Približne po štvrťstoročí ostrihomský arcibiskup Jozef Kopácsy (1838-1847) zriadil šesťčlennú Kolegiálnu kapitulu sv. Mikuláša v Trnave. 16. februára 1843 ju zriaďovacou listinou potvrdil rakúsky panovník Ferdinand I. Slávnostná inštalácia kanonikov sa konala 1. januára 1844 v Kostole sv. Mikuláša.
 
V novodobej histórii trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch dekrétom č. 9840/2016 potvrdil kánonicko-právnu existenciu Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave, zriadenej v kolegiálnom a zároveň farskom kostole, povýšenom v roku 2008 pápežom Benediktom XVI. na baziliku menšiu (basilica minor), a 6. decembra 2016 ju obnovil menovaním nových členov na uprázdnené kanonikáty tejto kapituly, ktoré boli do toho dňa dlhodobo neobsadené po odchode všetkých jej predchádzajúcich členov z tohto pozemského do večného života. V stredu 24. mája 2017, v predvečer slávnosti Nanebovstúpenia Pána, sa v Bazilike sv. Mikuláša konala slávnostná inštalácia týchto v decembri 2016 menovaných kanonikov.

KANONICI KOLEGIÁLNEJ KAPITULY SV. MIKULÁŠA V TRNAVE OD ROKU 2016:
  • KANONIK PREPOŠT - vsdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár
  • KANONIK LEKTOR - vsdp. Ján Hallon, farár v Trnave - Modranke a riaditeľ Arcibiskupského školského úradu
  • KANONIK KANTOR - vsdp. Stanislav Vojtko, farár dekan v Trnave
  • KANONIK KUSTOS A PENITENCIÁR KOLEGIÁLNEHO KOSTOLA - BAZILIKY SV. MIKULÁŠA - vsdp. Pavol Šintál, riaditeľ Arcibiskupského úradu
  • KANONIK SENIOR - vsdp. Ladislav Tóth, farár v Tešedíkove, administrátor v Diakovciach a biskupský vikár
  • KANONIK JUNIOR - vsdp. Róbert Kiss, farár dekan v Komárne a biskupský vikár


(Historický náčrt je spracovaný podľa diela Hadriána Radvániho
"Kolegiátna (Družná) kapitula v Trnave")

 

SPRÁVY

 

NOVINKY