Schematizmus Trnavskej arcidiecézy podľa názvu dekanátov

"Dekan, ktorý sa nazýva arcipresbyter alebo aj iným menom, je kňaz, ktorý je na čele dekanátu." (Kán. 553, § 1 KKP)

 
Trnavská arcidiecéza sa člení na 11 dekanátov.

DEKANÁT DUNAJSKÁ STREDA

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 14, 929 01 Dunajská Streda 1
e-mail: dekanat.dunajskastreda(at)abu.sk
tel.: 031/5524 465, 031/5521 289
 
dekan:
Vsdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál, farár dekan
školský dekan:
Vdp. Mgr. Imrich Halász, farár v Kajali
špirituál:
Vdp. Mgr. József Mahulányi, farár vo Veľkom Mederi
liturgický poradca:
Vdp. ThBac. Jozef Albán, farár v Gabčíkove

DEKANÁT GALANTA

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Galanta
Hlavná 930/10, 924 01 Galanta 1
e-mail: dekanat.galanta(at)abu.sk
tel.: 031/7805 740
 
dekan:
Vsdp. Mgr. Ladislav Dobrý, farár dekan
školský dekan:
Vdp. Mgr. Imrich Halász, farár v Kajali
špirituál:
x
liturgický poradca:
x

DEKANÁT HLOHOVEC

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Hlohovec
Kamenná 6, 920 01 Hlohovec 1
e-mail: dekanat.hlohovec(at)abu.sk
tel.: 033/7424 885
 
dekan:
Vsdp. Mgr. Jozef Schwarz, farár dekan
školský dekan:
Vdp. PaedDr. ThLic. Patrik Bacigál, farár v Leopoldove
špirituál:
P. Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, rektor Kostola Všetkých svätých v Hlohovci
liturgický poradca:
Vdp. Mgr. Ľudovít Malý, farár v Merašiciach

DEKANÁT HURBANOVO

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Hurbanovo
Komárňanská 107, 947 01 Hurbanovo 1
e-mail: dekanat.hurbanovo(at)abu.sk
tel.: 035/7602 624
 
dekan:
Vsdp. ThDr. Attila Józsa, PhD., farár dekan
poverený vedením agendy školského dekana:
Vdp. Dávid Mészároš, farský administrátor vo Svätom Petre
špirituál:
x
liturgický poradca:
x

DEKANÁT KOMÁRNO

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Komárno
Palatínova 11, P.O.Box 44, 945 05 Komárno 5
e-mail: dekanat.komarno(at)abu.sk
tel.: 035/7730 036
 
dekan:
Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, generálny vikár, farár dekan
poverený vedením agendy školského dekana:
Vdp. Dávid Mészároš, farský administrátor vo Svätom Petre
špirituál:
Vdp. Davide Canavesi, farský administrátor v Číčove
liturgický poradca:
Vdp. Mgr. Lórant Lépes, výpomocný duchovný v Komárne

DEKANÁT NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Nové Mesto nad Váhom
Júliusa Gábriša 60/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: dekanat.novemesto(at)abu.sk
tel.: 032/7712 373
 
dekan:
Vsdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa, farár dekan
školský dekan:
P. Mgr. Michal Ledecký, OFMConv., farský administrátor v Starej Turej
špirituál:
Vdp. Mgr. Eduard Lazo, farár v Moravskom Lieskovom
liturgický poradca:
Vdp. Mgr. Irenej Ciutti, farár v Hrachovišti

DEKANÁT PIEŠŤANY

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Piešťany
Nitrianska 17, 921 01 Piešťany 1
e-mail: dekanat.piestany(at)abu.sk
tel.: 033/7749 333
 
dekan:
Vsdp. Mgr. Marián Kolenčík, farár dekan v Piešťanoch - sv. Cyrila a Metoda
školský dekan:
Vdp. PaedDr. Mgr. Rastislav Nitran, farár v Chtelnici
špirituál:
Vdp. Mgr. Peter Kuljaček, farár vo Veselom
liturgický poradca:
Vdp. Branislav Popelka, farár v Piešťanoch - sv. Štefana, uhorského kráľa

DEKANÁT SEREĎ

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Sereď
Kostolná 10, 926 01 Sereď 1
e-mail: dekanat.sered(at)abu.sk
tel.: 031/7892 867
 
dekan:
Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor, farár dekan
školský dekan:
Vdp. Mgr. Daniel Vachan, farský administrátor v Pustých Úľanoch
špirituál:
Vdp. Mgr. Ján Fordinál, honorárny dekan, farár v Šintave
liturgický poradca:
Vdp. Mgr. Martin Ferenc, farský administrátor v Dolnej Strede

DEKANÁT SMOLENICE

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Smolenice
Cintorínska 3
919 04 Smolenice
e-mail: dekanat.smolenice(at)abu.sk
tel.: 033/5586 261
 
dekan:
Vsdp. Mons. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, farár dekan v Horných Orešanoch
školský dekan:
Vdp. Mgr. Marián Vivodík, farár v Jaslovských Bohuniciach
špirituál:
Vdp. Mgr. Marián Vivodík, farár v Jaslovských Bohuniciach
liturgický poradca:
Vdp. doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, ThD., Ph.D.h.c., EMBA, LL.M., O.C.CH., assoc.prof., farár v Kátlovciach

DEKANÁT ŠAĽA

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Šaľa
Školská 2, 927 01 Šaľa 1
e-mail: dekanat.sala(at)abu.sk
tel.: 031/7702 254
 
dekan:
Vsdp. ThLic. Peter Nagy st., farár dekan
školský dekan:
Vdp. Mgr. Ladislav Elek, farár v Trsticiach
špirituál:
x
liturgický poradca:
Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný v Šali

DEKANÁT TRNAVA

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Trnava
M. Schneidera Trnavského 3, 917 01 Trnava 1
e-mail: dekanat.trnava(at)abu.sk
tel.: 033/5931 081
 
dekan:
Vsdp. Mgr. Jozef Gallovič, honorárny kanonik, farár dekan, rektor kostola
školský dekan:
Vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M., farský administrátor v Špačinciach
špirituál:
x
liturgický poradca:
Vdp. PhDr. Peter Mikula, farár v Ružindole

Kódex kanonického práva v kán. 555 o povinnostiach dekana hovorí:

 
§ 1. Dekan okrem splnomocnení, ktoré mu partikulárne právo zákonne dáva, má povinnosť a právo:
1. napomáhať a koordinovať spoločnú pastoračnú činnosť v dekanáte;
2. dozerať, aby klerici jeho obvodu viedli život primeraný ich stavu a aby si svedomite plnili svoje povinnosti;
3. postarať sa, aby sa posvätné obrady vykonávali podľa predpisov posvätnej liturgie, aby sa výzdoba a čistota kostolov a posvätného zariadenia najväčšmi pri eucharistickom slávení a uchovávaní Najsvätejšej sviatosti starostlivo zachovávala, aby sa farské knihy správne viedli a patrične uchovávali, aby cirkevný majetok bol svedomito spravovaný; napokon, aby sa farskej budove venovala náležitá starostlivosť.
 
§ 2. Dekan sa má v dekanáte, ktorý mu je zverený:
1. usilovať, aby sa klerici podľa predpisov partikulárneho práva v stanovenom čase zúčastňovali prednášok, teologických zhromaždení alebo konferencií podľa normy kán. 279, § 2;
2. starať, aby presbyteri jeho obvodu mali naporúdzi duchovnú pomoc; takisto má čo najväčšmi prejavovať starostlivosť o tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkých okolnostiach alebo ktorých trápia problémy.
 
§ 3. Dekan sa má starať, aby farárom jeho obvodu, o ktorých vie, že sú vážne chorí, nechýbala duchovná a materiálna pomoc, a aby pohreb tých, čo zomreli, sa dôstojne slávil; má sa aj postarať, aby počas ich choroby alebo pri ich smrti nevyšli navnivoč alebo neboli poodnášané knihy, dokumenty, posvätné zariadenia a iné veci, ktoré patria Cirkvi.
 
§ 4. Dekan je podľa určenia diecézneho biskupa povinný vizitovať farnosti svojho obvodu.

Schematizmus Trnavskej arcidiecézy podľa názvu dekanátov

- posledná aktualizácia prebehla 8. júla 2021.
- (predchádzajúca aktualizácia: 28.05.2021; 10.02.2021; 23.11.2020; 1.10.2020; 22.07.2020; 3.12.2019; 25.09.2019; 20.02.2019; 14.02.2019; 1.02.2019; 5.11.2018; 2.07.2018; 22.03.2018; 12.01.2018; 4.01.2018; 3.11.2017; 13.10.2017; 19.09.2017; 6.07.2017; 22.02.2017; 16.12.2016; 28.10.2016; 3.10.2016; 1.09.2016; 1.07.2016; 9.12.2015; 1.12.2015; 23.11.2015; 19.11.2015; 3.11.2015; 1.07.2015; 11.11.2014; 20.10.2014; 1.10.2014; 16.07.2014; 1.07.2014)
 
facebook sharing button Zdieľaj

SPRÁVY

 

NOVINKY