Duchovná správa v nemocniciach

Duchovnú starostlivosť v nemocnici, ktorej hlavným poslaním je sprostredkovanie spásy veriacim kresťanom katolíkom zabezpečuje miestny biskup pomocou kňazov, ktorí sú: dekrétom pre danú nemocnicu menovaní alebo pomocou farských kňazov, ktorí do zdravotníckeho zariadenia prichádzajú v stanovenom čase. Počas hospitalizácie môžete seba alebo svojho príbuzného nahlásiť v príslušnej nemocnici kňazovi, ktorý tam vykonáva pastoračnú službu (viď kontakty). Je užitočné, keď vysvetlíte okrem údajov i svoju alebo príbuzného situáciu, naliehavosť, vyjadrovanie duchovného života pacienta doteraz a všetky informácie, ktoré môžu byť v duchovnej službe užitočné.

 
Duchovné správy v nemocniciach na území Trnavskej arcidiecézy:

DUCHOVNÁ SPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V DUNAJSKEJ STREDE

 
e-mail: horvathrobert14(at)gmail.com
tel.: +421 948 336 202
duchovný správca nemocnice:
Vdp. Mgr. Róbert Horváth, PhD.h.c., nemocničný kaplán a rektor kaplnky

DUCHOVNÁ SPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V GALANTE

 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Galanta
Hlavná 930/10, 924 01  Galanta  1
e-mail: galanta.fara(at)gmail.com
tel.:
+421 904 063 957 (Vsdp. Mgr. József Mahulányi, farár dekan v Galante)
+421 904 073 245 (Vdp. PhDr. Mgr. Peter Sklenár, farský vikár v Galante)
duchovný správca nemocnice:
V prípade nedostupnosti kontaktujte, prosíme, svojho kňaza vo farnosti.

DUCHOVNÁ SPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HLOHOVCI

 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hlohovec
Kamenná 6, 920 01  Hlohovec  1
e-mail: farahlohovec(at)gmail.com
tel.: +421 33/7424 885
duchovný správca nemocnice:
V prípade nedostupnosti kontaktujte, prosíme, svojho kňaza vo farnosti.

DUCHOVNÁ SPRÁVA VŠEOBECNEJ NEMOCNICE V KOMÁRNE

 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Komárno
Palatínova 11, P.O.Box 44, 945 05 Komárno 5
e-mail: farakomarno(at)gmail.com
tel.: +421 35/7730 036
duchovný správca nemocnice:
V prípade nedostupnosti kontaktujte, prosíme, svojho kňaza vo farnosti.

DUCHOVNÁ SPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Mesto nad Váhom
Júliusa Gábriša 60/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: dekanat.novemesto(at)abu.sk
tel.: +421 32/7712 373
duchovný správca nemocnice:
V prípade nedostupnosti kontaktujte, prosíme, svojho kňaza vo farnosti.

DUCHOVNÁ SPRÁVA NÁRODNÉHO ÚSTAVU REUMATICKÝCH CHORÔB V PIEŠŤANOCH

 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Piešťany - sv. Štefana
Štefánikova 136, 921 01 Piešťany 1
e-mail: michalkollar208(at)gmail.com
tel.: +421 951 825 780
duchovný správca nemocnice:
Vdp. Mgr. Michal Kollár, nemocničný kaplán a rektor kaplnky

DUCHOVNÁ SPRÁVA NEMOCNICE A. WINTERA A KÚPEĽOV V PIEŠŤANOCH

 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Piešťany - sv. Cyrila a Metoda
Nitrianska 17, 921 01 Piešťany 1
e-mail: michalkollar208(at)gmail.com
tel.: +421 951 825 780
duchovný správca nemocnice:
Vdp. Mgr. Michal Kollár, nemocničný kaplán

DUCHOVNÁ SPRÁVA FAKULTNEJ NEMOCNICE V TRNAVE

 
Duchovná služba vo Fakultnej nemocnici
Jána Hollého 10, 917 01 Trnava
e-mail: duchovnastarostlivost(at)gmail.com
tel.: +421 910 852 005
duchovný správca nemocnice:
Vdp. Mgr. Mário Račko, nemocničný kaplán a rektor kaplnky

Schematizmus Trnavskej arcidiecézy - duchovná správa v nemocniciach
 
- posledná aktualizácia prebehla 1. júla 2024.
- (predchádzajúca aktualizácia: 6.04.2024; 20.07.2022; 15.07.2021; 1.10.2020; 1.07.2019; 1.07.2018; 28.03.2018; 27.03.2018)
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY