Ostatné oddelenia kúrie

"Všetci, ktorí sa prijímajú do úradov v kúrii, musia: 1. zložiť sľub, že budú úlohu verne plniť spôsobom vymedzeným právom alebo biskupom; 2. zachovávať tajomstvo v rozsahu a spôsobom, ako vymedzuje právo alebo biskup." (Kán. 471 KKP)


KANCELÁRIA ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

Sr. Bc. Noemi Alena Ondreková ŠSND, Th.M (sekretárka kancelára)
e-mail: alena.ondrekova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

KANCELÁRIA ARCIDIECÉZNEHO TRIBUNÁLU

Sr. Mgr. Brigita Monika Múdra, SCSC (notárka)
e-mail: monika.mudra(at)abu.sk
tel.: 033/5912 243
 
p. Mgr. Tatiana Sedláková (notárka)
e-mail: tatiana.sedlakova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 244

PERSONÁLNE ODDELENIE

Darina Švecová
e-mail: darina.svecova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ing. Eva Horváthová
e-mail: eva.horvathova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111
 
Kristína Hečková
e-mail: kristina.heckova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

PRÁVNE ODDELENIE

JUDr. Blanka Kozinková
e-mail: pravnik(at)abu.sk
tel.: 033/5912 230
 
Ing. Mária Kopecká
e-mail: maria.kopecka(at)abu.sk
tel.: 033/5912 232

TECHNICKO-INVESTIČNÉ ODDELENIE

Ing. Štefan Zvončan
e-mail: stefan.zvoncan(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

ODDELENIE HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY

Mgr. Marek Horváth
e-mail: marek.horvath(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111
 
 
Stredisko údržby:
Andrej Bošnák
e-mail: andrej.bosnak(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111
 
Martin Fančovič
e-mail: martin.fancovic(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111
 
Martin Ondriáš
e-mail: martin.ondrias@abu.sk
tel.: 033/5912 111
 
 
Stredisko údržby poriadku, zelene a hygieny:
Sr. Klára Mária Filípková ŠSND
e-mail: maria.filipkova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111
 
Paulína Ochabová
e-mail: paulina.ochabova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111
 
Miriam Škodová
e-mail: miriam.skodova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111

ODDELENIE ARCIDIECÉZNEHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU

Ing. Edita Antalová
e-mail: edita.antalova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 123

PODATEĽŇA

Sr. Zdenka Henrieta Hnidková ŠSND
e-mail: henrieta.hnidkova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 206

REGISTRATÚRNE STREDISKO

Vdp. Mgr. Stanislav Žlnay (notár)
e-mail: archiv(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

ARCHÍV

Vdp. Mgr. Stanislav Žlnay (notár)
e-mail: archiv(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

IT - ODDELENIE

Peter Barabas (správca siete)
e-mail: peter.barabas(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

SPOJOVATEĽ A INFORMÁTOR

Mgr. Andrej Kapusta
e-mail: andrej.kapusta(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111

Posledná aktualizácia prebehla 2.11.2023, 10:30 h

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY