Ostatné oddelenia kúrie

"Všetci, ktorí sa prijímajú do úradov v kúrii, musia: 1. zložiť sľub, že budú úlohu verne plniť spôsobom vymedzeným právom alebo biskupom; 2. zachovávať tajomstvo v rozsahu a spôsobom, ako vymedzuje právo alebo biskup." (Kán. 471 KKP)


Personálne oddelenie

Mária Karelová
e-mail: maria.karelova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Ekonomické oddelenie

Terézia Kopáčiková
e-mail: terezia.kopacikova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111
 
Darina Švecová
e-mail: darina.svecova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Oddelenie správy majetku

Právne oddelenie:
JUDr. Marián Janota
e-mail: pravnik(at)abu.sk
tel.: 033/5912 230
 
Evidencia:
 
e-mail: 
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Technicko - investičné oddelenie

Ing. Štefan Zvončan
e-mail: stefan.zvoncan(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111
 
Stredisko údržby:
Andrej Bošnák
e-mail: andrej.bosnak(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111
 
Ján Chobot
e-mail: jan.chobot(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111

Oddelenie Arcidiecézneho školského úradu

Jana Brnová
e-mail: jana.brnova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 123

Podateľňa

Sr. Zdenka Henrieta Hnidková
e-mail: henrieta.hnidkova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 113

Registratúrne stredisko

Sr. Mgr. Ing. Vieroslava Mária Vlaháčová
e-mail: maria.vlahacova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Archív

Bc. Tomáš Čmehíl
e-mail: tomas.cmehil@abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Spojovateľ a informátor

Mgr. Andrej Kapusta
e-mail: andrej.kapusta(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111

Posledná aktualizácia prebehla 7.05.2018, 14:30 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY