Ostatné oddelenia kúrie

"Všetci, ktorí sa prijímajú do úradov v kúrii, musia: 1. zložiť sľub, že budú úlohu verne plniť spôsobom vymedzeným právom alebo biskupom; 2. zachovávať tajomstvo v rozsahu a spôsobom, ako vymedzuje právo alebo biskup." (Kán. 471 KKP)


PERSONÁLNE ODDELENIE

Mária Karelová
e-mail: maria.karelova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ing. Eva Horváthová
e-mail: eva.horvathova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111
 
Darina Švecová
e-mail: darina.svecova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

PRÁVNE ODDELENIE

JUDr. Blanka Neštická
e-mail: pravnik(at)abu.sk
tel.: 033/5912 230
 
Ing. Mária Šottníková
e-mail: maria.sottnikova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 230

TECHNICKO-INVESTIČNÉ ODDELENIE

Ing. Štefan Zvončan
e-mail: stefan.zvoncan(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111
 
Stredisko údržby:
Andrej Bošnák
e-mail: andrej.bosnak(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111
 
Ján Chobot
e-mail: jan.chobot(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111
 
Martin Ondriáš
e-mail: martin.ondrias@abu.sk
tel.: 033/5912 111

ODDELENIE ARCIDIECÉZNEHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU

Jana Brnová
e-mail: jana.brnova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 123

PODATEĽŇA

Sr. Zdenka Henrieta Hnidková ŠSND
e-mail: henrieta.hnidkova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 206

REGISTRATÚRNE STREDISKO

Sr. Mgr. Ing. Vieroslava Mária Vlaháčová ŠSND
e-mail: maria.vlahacova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

ARCHÍV

Vdp. Mgr. Stanislav Žlnay
e-mail: archiv(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

SPOJOVATEĽ A INFORMÁTOR

Mgr. Andrej Kapusta
e-mail: andrej.kapusta(at)abu.sk
tel.: 033/5912 111

Posledná aktualizácia prebehla 1.07.2019, 16:30 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »