Komisie


 

DIECÉZNA LITURGICKÁ KOMISIA TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY
 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Tajomník
x
 
Zapisovateľ
Vdp. Mgr. Lukáš Blažo
 
Členovia
Vdp. Mgr. Lukáš Blažo
p. Mgr.art. Marek Cepko ArtD.
Vdp. Mgr. Irenej Ciutti
p. Peter Čambál st.
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD.
Vdp. Vladimír Kiš
Vdp. Mgr. Jozef Schwarz
 
(Tajomník a členovia DLK TA menovaní 23.03.2015 a 5.12.2019)
 
 
Sekcia pre posvätnú liturgiu
 
Členovia
x
Vdp. Mgr. Lukáš Blažo
Vdp. Mgr. Irenej Ciutti
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD.
 
 
Sekcia pre architektúru a sakrálne umenie
 
Členovia
x
Vdp. Mgr. Lukáš Blažo
p. Peter Čambál st.
Vdp. Mgr. Jozef Schwarz
 
 
Sekcia pre liturgickú hudbu
 
Členovia
x
Vdp. Mgr. Lukáš Blažo
p. Mgr.art. Marek Cepko ArtD.
Vdp. Vladimír Kiš
 
(Štatút Diecéznej liturgickej komisie Trnavskej arcidiecézy, zverejnený 10.03.2015)

 

DIECÉZNA KOMISIA TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY
NA POSÚDENIE PREDPOKLADANÝCH VIDENÍ A ZJAVENÍ
 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Tajomník
x
 
Zapisovateľ
 
 
Členovia
Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, assessor
 
(Tajomník a členovia DKTA PPVZ menovaní 23.11.2016)
 
(Štatút Diecéznej komisie Trnavskej arcidiecézy na posúdenie predpokladaných videní     a zjavení, zverejnený 23.11.2016)

 

XX XX XX
 
Predseda
 
Tajomník
 
Členovia
 
xxx
 

SPRÁVY

 

NOVINKY