Komisie


 

DIECÉZNA LITURGICKÁ KOMISIA TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY
 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Tajomník
Vsdp. Mons. Mgr. Róbert Kiss, generálny vikár
 
Zapisovateľ
Vdp. Ľubomír Urbančok, sekretár generálneho vikára
 
Členovia
p. Mgr.art. Marek Cepko ArtD.
Vdp. Mgr. Irenej Ciutti
p. Peter Čambál st.
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD.
Vsdp. Mons. Mgr. Róbert Kiss
Vdp. Vladimír Kiš
Vdp. Mgr. Jozef Schwarz
Vdp. Ľubomír Urbančok
 
(Tajomník a členovia DLK TA menovaní 23.03.2015 a 1.02.2020)
 
 
Sekcia pre posvätnú liturgiu
 
Členovia
Vsdp. Mons. Mgr. Róbert Kiss, generálny vikár
Vdp. Mgr. Irenej Ciutti
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD.
Vdp. Ľubomír Urbančok
 
 
Sekcia pre architektúru a sakrálne umenie
 
Členovia
Vsdp. Mons. Mgr. Róbert Kiss, generálny vikár
p. Peter Čambál st.
Vdp. Mgr. Jozef Schwarz
Vdp. Ľubomír Urbančok
 
 
Sekcia pre liturgickú hudbu
 
Členovia
Vsdp. Mons. Mgr. Róbert Kiss, generálny vikár
p. Mgr.art. Marek Cepko ArtD.
Vdp. Vladimír Kiš
Vdp. Ľubomír Urbančok
 
(Štatút Diecéznej liturgickej komisie Trnavskej arcidiecézy, zverejnený 10.03.2015)

 

DIECÉZNA KOMISIA TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY
NA POSÚDENIE PREDPOKLADANÝCH VIDENÍ A ZJAVENÍ
 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Tajomník
Vsdp. Mons. ThLic. Peter Šimko, generálny vikár
 
Zapisovateľ
Vdp. Mgr. Lukáš Blažo, sekretár trnavského arcibiskupa
 
Členovia
Vdp. Mgr. Lukáš Blažo
Vsdp. Mons. ThLic. Peter Šimko
 
(Tajomník a členovia DKTA PPVZ menovaní 23.11.2016 a 1.02.2020)
 
(Štatút Diecéznej komisie Trnavskej arcidiecézy na posúdenie predpokladaných videní      a zjavení, zverejnený 23.11.2016)

 

XX XX XX
 
Predseda
x
 
Tajomník
x
 
Členovia
x
 
x

Posledná aktualizácia prebehla 4.06.2021, 16:13 h
 
facebook sharing button Zdieľaj

SPRÁVY

 

NOVINKY