V Piešťanoch začali cyklus stretnutí o rodine

PIEŠŤANY/TRNAVA 1. februára 2015 - V nedeľu 25. januára začali vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch cyklus mesačných stretnutí venovaných manželom a rodinám s názvom „Popoludnie pre rodinu“.

Na prvé stretnutie prijal pozvanie ThLic. Roman Seko, ktorý sa venoval téme: „Manželstvo a rodina v prirodzenom Božom pláne. Ohrozenia, výzvy, východiská“. V prednáške sa okrem manželských problémov venoval aj téme o gender ideológii a ohrozovaniu rodiny zo strany tejto ideológie. Po prednáške nasledovala diskusia a agapé v pastoračnom centre, kde bol vytvorený priestor pre osobné stretnutie a vzájomné zdieľanie.
 
informoval Michal Kollár
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Piešťanoch začali cyklus stretnutí o rodine

Cyklus mesačných prednášok začali vo farskom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. (foto: Michal Kollár)

NOVINKY