Výstavná miestnosť "Galéria"

Výstavná miestnosť "GALÉRIA" sa nachádza v krátkom vyčnievajúcom krídle budovy trnavského Arcibiskupského úradu na prízemí. Vstúpiť do nej sa dá z boku arcibiskupského paláca od ulice Mikuláša Schneidera Trnavského.

 
 
V súčasnosti vo výstavnej miestnosti Trnavskej arcidiecézy "Galéria"
nie je otvorená žiadna výstava.
 
O najbližšej výstave vás budeme včas informovať.
 
 
______________________
 

 

  • V dňoch od 24. júna do 31. augusta 2015 sa uskutočnila v priestoroch Galérie výstava s názvom "Rehoľné rúcho - súčasť zasväteného života". Bola venovaná prezentácii súčasných rehoľných odevov z celého Slovenska. Organizátorom sa podarilo zhromaždiť 50 rehoľných rúch a tak uskutočniť originálnu a jedinečnú výstavu. Výstavná miestnosť "Galéria" zaregistrovala 2 054 návštevníkov tejto expozície. Zo zahraničných krajín sme zaznamenali návštevy z Japonska, Filipín, Litvy, Českej republiky, Kanady, Francúzska, Belgicka, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Argentíny, Poľska, Španielska, Veľkej Británie, Talianska, Austrálie a USA.

 

  • V dňoch od 2. decembra do 20. decembra 2013 sa uskutočnila v priestoroch Galérie výstava s názvom "Arcibiskup Július Gábriš". Bola venovaná všetkým záujemcom, ktorí sa prostredníctvom umelecko-historických predmetov, archívnych dokumentov a fotografií chceli bližšie zoznámiť s osobou niekdajšieho trnavského apoštolského administrátora Júliusa Gábriša pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Výstavná miestnosť "Galéria" zaregistrovala 346 návštevníkov tejto expozície.

 

  • V dňoch od 15. apríla do 15. mája 2013 sa uskutočnila v priestoroch Galérie výstava s názvom "Fragmenty z knižnice Trnavskej arcidiecézy". Bola venovaná všetkým záujemcom, ktorí sa chceli zoznámiť s knihami z bývalej knižnice Trnavského vikariátu pochádzajúcich zo 16. - 19. storočia. Výstavná miestnosť "Galéria" zaregistrovala 210 návštevníkov tejto expozície.

 

  • V dňoch od 15. januára do 15. februára 2013 sa uskutočnila v priestoroch Galérie výstava s názvom "Mikuláš Oláh a Anton Bernolák vo svetle výročí". Bola venovaná dvom historickým osobnostiam. V mesiaci január 2013 sme si totiž pripomenuli 520. výročie narodenia ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha a 200 rokov od smrti kňaza a národovca Antona Bernoláka. Galéria zaregistrovala 715 návštevníkov tejto expozície.
 
  • V dňoch od 5. decembra do 19. decembra 2012 sa uskutočnila v priestoroch Galérie výstava s názvom "Betlehemy Trnavskej arcidiecézy". Bola zameraná na odprezentovanie umenia vo vyobrazovaní narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Galéria zaregistrovala 1 083 návštevníkov tejto expozície.
 
  • V dňoch od 11. mája do 30. septembra 2012 sa uskutočnila v priestoroch Galérie výstava s názvom "Cesta k vzniku Trnavskej arcidiecézy - dva medzníky v jej dejinách". Bola venovaná 90. výročiu Trnavskej apoštolskej administratúry a 35. výročiu zriadenia Trnavskej arcidiecézy. Galéria zaregistrovala 9 693 návštevníkov tejto expozície.
 
  • V dňoch od 17. februára do 15. apríla 2012 sa uskutočnila v priestoroch Galérie výstava s názvom "Liturgický odev medzi minulosťou a prítomnosťou". Bola venovaná vývoju liturgického oblečenia v čase. Galéria zaregistrovala 2 778 návštevníkov tejto expozície.
 
  • V dňoch od 14. septembra 2011 do 5. januára 2012 sa uskutočnila v priestoroch Galérie výstava s názvom "Litánie loretánske". Galéria zaregistrovala 5 500 návštevníkov tejto expozície.
 
  • V dňoch od 28. apríla do 30. júna 2011 sa uskutočnila v priestoroch Galérie výstava s názvom "Trnavské kostoly". Bola venovaná prezentácii vzácnych sakrálnych objektov mesta Trnava. Galéria zaregistrovala 5 850 návštevníkov tejto expozície.
 
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY