Hovorca Arcibiskupského úradu

Hovorca - je to osoba, ktorá hovorí za niekoho, za istú skupinu a jej vec. "Nik nemá právo vystupovať v médiách v mene Cirkvi, ak na to nebol v zhode s kánonickým právom ustanovený alebo splnomocnený. Nech diecézny biskup určí vo svojej diecéze kompetentnú osobu, ktorá bude poskytovať pomoc a rady z oblasti spoločenských komunikačných prostriedkov a nech sa postará aj o to, aby bola zabezpečená primeraná pastoračná starostlivosť o pracovníkov médií" (Bod 7. a 11. noriem KBS ohľadom katolíckych médií a vystupovania klerikov a zasvätených osôb a predkladania katolíckej náuky prostredníctvom prostriedkov spoločenskej komunikácie).

 

Hovorca
Vsdp. Dušan Kolenčík, honorárny kanonik a assessor
e-mail: hovorca(at)abu.sk
tel.: 0910 842 205
alebo cez spojovateľa: 033/5912 111

Posledná aktualizácia prebehla 24.06.2022, 23:15 h
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY