Katolícke školy

 
V pôsobnosti Trnavskej arcidiecézy sú nasledujúce:
 

Dunajská Streda

 
Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským
Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/5523 157
 
Cirkevná materská škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským
Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda

Hlohovec

 
Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice
Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec
tel.: 033/7300 198
 
Základná škola sv. Jozefa
Pribinova 35, 920 01 Hlohovec
tel.: 0948 523 727

Kolárovo

 
Cirkevná spojená škola Panny Márie
 
- Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie
s vyučovacím jazykom maďarským
- Cirkevné gymnázium Panny Márie
s vyučovacím jazykom maďarským
 
Brnenské námestie 15, 946 03 Kolárovo
tel.: 035/7775 340

Komárno

 
Cirkevná spojená škola MARIANUM
 
- Cirkevná základná škola s materskou školou MARIANUM
s vyučovacím jazykom maďarským
- Cirkevné gymnázium  MARIANUM
s vyučovacím jazykom maďarským
 
Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno
tel.: 035/7733 986
e-mail školy: info@marianum.eu
e-mail sekretariátu školy: sekretariat@marianum.eu
e-mail ekonomického oddelenia školy: ekonom@marianum.eu

Piešťany

 
Cirkevná spojená škola
 
- Cirkevná základná školy sv. Márie Goretti
- Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela
- Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela na Vodárenskej ulici 78, 921 01 Piešťany
 
Štefánikova 119, 921 01 Piešťany
tel.: 033/7621 092
web Cirkevnej základnej školy sv. Márie Goretti a Cirkevnej materskej školy sv. Michala Archanjela: www.czspiestany.edupage.org
web Cirkevného gymnázia sv. Michala Archanjela: www.gymsmapn.edupage.org

Sereď

 
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda
Komenského 3064/41, 926 01 Sereď
tel.: 031/7895 745

Trnava

 
Cirkevná materská škola sv. Alžbety
Ustianska 11, 917 01 Trnava
tel.: 033/5502 624
 
Elokované pracovisko na Ulici Terézie Vansovej 1, 917 01 Trnava
 
 
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
Ulica Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
tel.: 0918 738 700 - sekretariát školy
e-mail: riaditel@agy.sk
 
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
Ulica Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
tel.: 0918 739 311 - sekretariát školy
e-mail: riaditel@pasa.sk

Vrbové

 
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda
M. Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7792 215

Posledná aktualizácia prebehla 30.06.2020, 19:30 h
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY