Program arcibiskupa

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 15. apríla 2024

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Utorok 16. apríla 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 17. apríla 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 18. apríla 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 19. apríla 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vedie pracovnú poradu s generálnymi vikármi
 • od 14.00 h vedie pracovnú poradu s generálnymi vikármi
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Sobota 20. apríla 2024

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dolný Bar

Nedeľa 21. apríla 2024

 • o 17.00 h bude koncelebrovať svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne pri príležitosti IMANAP - Modlitbového dňa za kňazské a rehoľné povolania

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 8. apríla 2024

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Utorok 9. apríla 2024 - Piatok 12. apríla 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 13. apríla 2024 - Nedeľa 14. apríla 2024

 • zúčastní sa na slávnostnej svätej omši v katedrále v Olomouci (Česká republika), pri ktorej bude nový olomoucký arcibiskup Mons. Josef Nuzík uvedený do úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 1. apríla 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti druhého dňa oktávy Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania

Utorok 2. apríla 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 3. apríla 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Štvrtok 4. apríla 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h sa zúčastní online zasadania biskupov Slovenska

Piatok 5. apríla 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Sobota 6. apríla 2024

 • o 11.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farnosti Hlohovec pri príležitosti 20. výročia vzniku modlitebnej skupiny sv. pátra Pia

Nedeľa 7. apríla 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Nedele Božieho milosrdenstva

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 25. marca 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 26. marca 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Streda 27. marca 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 12.00 h bude viesť online modlitbu Anjel Pána pre Rádio Mária
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 28. marca 2024

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 17.30 h slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 29. marca 2024

 • o 15.00 h bude viesť obrady Piatku utrpenia Pána

Sobota 30. marca 2024

 • o 11.00 h prijme v priestoroch prijímacej sály Arcibiskupského úradu návštevu biskupa
 • o 18.30 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 31. marca 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 18. marca 2024

 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Utorok 19. marca 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Streda 20. marca 2024

 • o 11.00 h bude sláviť pohrebnú svätú omšu a viesť pohrebné obrady + sestry Honórie, DKL v Nitre (Nitrianska diecéza)
 • o 14.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 21. marca 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Piatok 22. marca 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h podnikne pracovnú cestu do Bratislavy

Sobota 23. marca 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 24. marca 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Palmovej (Kvetnej) nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 11. marca 2024 - Sobota 16. marca 2024

 • kúpeľný pobyt v Kováčovej

Nedeľa 17. marca 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 5. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 4. marca 2024 - Utorok 5. marca 2024

 • zúčastní sa na 107. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Lorinčíku pri Košiciach (Košická arcidiecéza)

Streda 6. marca 2024 - Piatok 8. marca 2024

 • zúčastní sa na duchovných cvičeniach slovenských biskupov v Lorinčíku pri Košiciach (Košická arcidiecéza)

Sobota 9. marca 2024

 • bude koncelebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach pri príležitosti nedožitých stých narodenín kardinála Jozefa Tomka a nedožitých deväťdesiatych narodenín arcibiskupa Alojza Tkáča

Nedeľa 10. marca 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 4. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 26. februára 2024

 • o 11.00 h slávi svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, pri ktorej odovzdá kanonické insígnie novomenovanému honorárnemu kanonikovi Trnavskej kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša Mons. Jozefovi Markovi
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Utorok 27. februára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 28. februára 2024

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 18.30 h slávi svätú omšu pre mladých v UPC sv. Stanislava Kostku v Trnave, po ktorej sa stretne s mladými na diskusii

Štvrtok 29. februára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 1. marca 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu

Sobota 2. marca 2024

 • o 11.00 h koncelebruje svätú omšu v katedrále v Litoměřiciach (Česká republika), pri ktorej bude konsekrovaný nový diecézny biskup Litoměřickej diecézy

Nedeľa 3. marca 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 3. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 19. februára 2024 - Sobota 24. februára 2024

 • absolvuje duchovno - pastoračnú cestu mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 25. februára 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 2. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 12. februára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu

Utorok 13. februára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s biskupom

Streda 14. februára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu pri príležitosti Popolcovej stredy
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave

Štvrtok 15. februára 2024

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS v Banskej Bystrici

Piatok 16. februára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 17. februára 2024

 • o 10.00 h slávi svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave pri príležitosti púte a stretnutia miništrantov z farností Bratislava - Ružinov a Trnava - mesto - sv. Mikuláša

Nedeľa 18. februára 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 1. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 5. februára 2024

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Utorok 6. februára 2024 - Sobota 10. februára 2024

 • vedie duchovné cvičenia rehoľných sestier

Nedeľa 11. februára 2024

 • o 9.00 h v nemocničnej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave slávi svätú omšu pri príležitosti 32. svetového dňa chorých

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 29. marca 2024 - Piatok 2. februára 2024

 • duchovno - pastoračná cesta mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 3. februára 2024

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života

Nedeľa 4. februára 2024

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 5. nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 22. januára 2024 - Nedeľa 28. januára 2024

 • duchovno - pastoračná cesta mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 15. januára 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 16. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • o 15.00 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska

Streda 17. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity Ing. Miroslavom Dzurechom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rektorom Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mons. Mariánom Dragúňom

Štvrtok 18. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 19. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 20. januára 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 21. januára 2024

 • o 10.00 h sa v mene Konferencie biskupov Slovenska zúčastní na Celoslovenskej ekumenickej bohoslužbe v Kostole kresťanskej reformovanej cirkvi v Bratislave. Bohoslužbu bude v priamom prenose vysielať RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 8. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Utorok 9. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 10. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 11. januára 2024

 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 12. januára 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 13. januára 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 14. januára 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 1. januára 2024

 • o 11.30 h celebruje pontifikálnu svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a začiatku občianskeho roka 2024

Utorok 2. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 3. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 4. januára 2024

 • o 10.30 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Lőrinca Szilvásiho v Kráľovej nad Váhom pri Šali
 • o 12.00 h bude predsedať pohrebným obradom zosnulého kňaza Lőrinca Szilvásiho na miestnom cintoríne v Topoľnici pri Galante

Piatok 5. januára 2024

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 6. januára 2024

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána

Nedeľa 7. januára 2024

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

 


 

ROK 2023

 


Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 25. decembra 2023

 • o 00.00 h celebruje polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje pontifikálnu svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

Utorok 26. decembra 2023

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti sviatku sv. Štefana, prvomučeníka

Streda 27. decembra 2023

 • o 13.15 h slávi pohrebnú svätú omšu za zosnulého MUDr. Bohuslava Dobrovodského vo filiálnom Kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole a následne vedie pohrebné obrady na miestnom cintoríne

Štvrtok 28. decembra 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 29. decembra 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 30. decembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 31. decembra 2023

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa spolu s poďakovaním za uplynulý občiansky rok 2023

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 18. decembra 2023

 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Utorok 19. decembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 20. decembra 2023

 • o 10.30 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu, po ktorej bude nasledovať spoločné predvianočné stretnutie vo veľkom refektóriu Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 21. decembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 22. decembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 23. decembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 24. decembra 2023

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 4. adventnej nedele
 • o 16.30 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 17.00 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou vo veľkom refektóriu Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 11. decembra 2023 - Nedeľa 17. decembra 2023

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 4. decembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Utorok 5. decembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Rady KBS pre misie v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 6. decembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Rady KBS pre pastoráciu pútnikov a turistov
 • o 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 7. decembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 14.00 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska

Piatok 8. decembra 2023

 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Sobota 9. decembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 10. decembra 2023

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 2. adventnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 27. novembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 28. novembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 29. novembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 30. novembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 1. decembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 2. decembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 3. decembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 20. novembra 2023

 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. František Rábek, biskup, ordinár OS a OZ SR. Kazateľom bude vsdp. honorárny kanonik Jozef Gallovič, farár dekan v Trnave.

Utorok 21. novembra 2023

 • o 18.00 h v rámci záverečného deviateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant a zároveň bude i slávnostným kazateľom

Streda 22. novembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 23. novembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 24. novembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 25. novembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 26. novembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 13. novembra 2023

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 18.00 h v rámci prvého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.

Utorok 14. novembra 2023

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 18.00 h v rámci druhého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude saleziánsky kňaz P. Jozef Gibala SDB, ktorý pôsobí v Košiciach (Luník IX).

Streda 15. novembra 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude vsdp. honorárny kanonik Blažej Čaputa, farár dekan v Novom Meste nad Váhom.

Štvrtok 16. novembra 2023

 • o 15.00 h prijme na audiencii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku p. Macieja Ruczaja
 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup. Kazateľom bude vsdp. kanonik Ján Hallon, farár dekan v Seredi.

Piatok 17. novembra 2023

 • o 18.00 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude vsdp. Jozef Schwarz, farár dekan v Hlohovci. Pri sv. omši bude laureátom odovzdané ocenenie "Ruža sv. Alžbety".

Sobota 18. novembra 2023

 • o 11.30 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša slávenej pre maďarsky hovoriacich veriacich, ktorej hlavným  celebrantom i kazateľom bude Mons. Kornél Fábry, ostrihomsko-budapeštiansky pomocný biskup. Pri sv. omši bude maďarsky hovoriacim laureátom odovzdané ocenenie "Ruža sv. Alžbety".
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup.

Nedeľa 19. novembra 2023

 • o 9.30 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude jezuitský kňaz P. Jozef Šuppa SJ, ktorý pôsobí v Prešove. Po svätej omši bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami mesta.
 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 6. novembra 2023

 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Utorok 7. novembra 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Streda 8. novembra 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Štvrtok 9. novembra 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 10. novembra 2023

 • o 12.30 h spoločne s kňazmi aulistami oslávi narodeniny troch z nich
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 11. novembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 12. novembra 2023

 • bude sláviť odpustovú svätú omšu (hody) vo farnosti Brezovička (Košická arcidiecéza) pri príležitosti patrocínia farského Kostola sv. Martina

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 30. októbra 2023

 • navštívi hroby svojich zosnulých príbuzných a kňazov

Utorok 31. októbra 2023

 • navštívi hroby svojich zosnulých príbuzných a kňazov

Streda 1. novembra 2023

 • navštívi hroby svojich zosnulých príbuzných a kňazov

Štvrtok 2. novembra 2023

 • navštívi hroby svojich zosnulých príbuzných a kňazov

Piatok 3. novembra 2023

 • navštívi hroby svojich zosnulých príbuzných a kňazov

Sobota 4. novembra 2023

 • o 16.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti fatimskej soboty v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 5. novembra 2023

 • bude sláviť sväté omše vo farnosti Štúrovo (Nitrianska diecéza) pri príležitosti patrocínia farského Kostola sv. Imricha

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 23. októbra 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Utorok 24. októbra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 25. októbra 2023

 • o 15.00 h slávi pohrebnú svätú omšu a vedie pohrebné obrady zosnulej Ľudmily Lukačovičovej, matky kňaza Trnavskej arcidiecézy Daniela, v Budmericiach (Bratislavská arcidiecéza)

Štvrtok 26. októbra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audiencii generálnu predstavenú sestier saleziánok, sr. Máriu Assuntu Sunico FMA
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 27októbra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • popoludní odcestuje do Litmanovej na východnom Slovensku

Sobota 28. októbra 2023

 • o 10.30 h sa zúčastní na gréckokatolíckej liturgii, ktorú bude sláviť v Litmanovej preosvietený vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský archieparcha, pri príležitosti svojich 70. narodenín

Nedeľa 29. októbra 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Madunice

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 16. októbra 2023 - Streda 18. októbra 2023

 • zúčastní sa na spoločnom zasadaní Českej biskupskej konferencie a Konferencie biskupov Slovenska vo Vranove u Brna v Českej republike

Štvrtok 19. októbra 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 20októbra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti maturitnej slávnosti študentov Arcibiskupského gymnázia

Sobota 21. októbra 2023

 • zúčastní sa na biskupskej konsekrácii nového spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského

Nedeľa 22. októbra 2023

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Iža

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 9. októbra 2023

 • o 10.00 h bude koncelebrovať ďakovnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti životného jubilea - 90 rokov emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola, ktorá bude vysielaná v priamom prenose Rádia LUMEN

Utorok 10. októbra 2023

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.30 h navštívi Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, kde sa formujú seminaristi Trnavskej arcidiecézy
 • o 17.00 h slávi svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre pre seminaristov

Streda 11. októbra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave ako pozorovateľ za Katolícku cirkev

Štvrtok 12. októbra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 13októbra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Sobota 14. októbra 2023

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Michal na Ostrove

Nedeľa 15. októbra 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Modrová

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 2. októbra 2023

 • od 11.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Utorok 3. októbra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Streda 4. októbra 2023

 • o 10.00 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Petra Rúčku v Šulekove pri Hlohovci
 • o 15.30 h bude predsedať pohrebným obradom zosnulého kňaza Petra Rúčku na Martinskom cintoríne v Bratislave (územie Bratislavskej arcidiecézy)

Štvrtok 5. októbra 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • o 18.30 h bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša, po ktorej požehná obnovenú budovu bývalej márnice (v súčasnosti nazývanú Dom pútnika) za bazilikou

Piatok 6októbra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 7. októbra 2023

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Pribeta

Nedeľa 8. októbra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 25. septembra 2023

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Utorok 26. septembra 2023

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h odcestuje na pastoračnú návštevu mimo mesta Trnava

Streda 27. septembra 2023 - Piatok 29. septembra 2023

 • pastoračná návšteva mimo mesta Trnava

Sobota 30. septembra 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Okoč

Nedeľa 1. októbra 2023

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Pusté Úľany

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 18. septembra 2023

 • o 9.00 h slávi svätú omšu s Veni Sancte Trnavskej univerzity v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Utorok 19. septembra 2023

 • o 9.30 h bude koncelebrovať svätú omšu s Veni Sancte na začiatku nového akademického a formačného roku bohoslovcov Teologického inštitútu a zároveň seminaristov Kňazského seminára sv. Gorazda v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Streda 20. septembra 2023

 • predpoludním bude sláviť svätú omšu v Kostole sv. Heleny v Trnave, po ktorej požehná nové nízkoprahové Centrum pomoci človeku v správe Trnavskej arcidiecéznej charity

Štvrtok 21. septembra 2023

 • o 10.00 bude sláviť svätú omšu s Veni Sancte trnavských štátnych škôl v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 22. septembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje záležitosti osobného charakteru
 • popoludní sa stretne s návštevníkmi mesta

Sobota 23. septembra 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Boleráz

Nedeľa 24. septembra 2023

 • popoludní sa zúčastní na Pochode za život v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 11. septembra 2023

 • o 10.00 h sa zúčastní na pietnom podujatí "Nezabudnutí susedia" pri židovskej synagóge v Trnave
 • o 17.00 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 20. výročia návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Trnave

Utorok 12. septembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 13. septembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 14. septembra 2023

 • o 13.30 h sa zúčastní na stretnutí biskupov so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave
 • o 15.00 h sa zúčastní na požehnaní súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na Bratislavskom hrade
 • o 18.00 h bude koncelebrovať svätú omšu so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a slovenskými biskupmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Piatok 15. septembra 2023

 • o 10.30 h koncelebruje pontifikálnu sv. omšu so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a slovenskými biskupmi na národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne

Sobota 16. septembra 2023

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu na mariánskej púti v Tomášikove

Nedeľa 17. septembra 2023

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Vrakúň

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 4. septembra 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 5. septembra 2023

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Horné Orešany pri príležitosti životného jubilea prepošta Mons. Stanislava Vojtka, miestneho farára a dekana Smolenického dekanátu

Streda 6. septembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Štvrtok 7. septembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Piatok 8. septembra 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h vykoná návštevu novostavby kostola vo farnosti Trnava - Prednádražie
 • o 10.30 h vykoná návštevu novostavby Centra pomoci človeku, ktoré patrí Trnavskej arcidiecéznej charite
 • o 11.30 h vykoná návštevu budovy Stephanea, v ktorej prebieha generálna oprava

Sobota 9. septembra 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať spolu s kancelárom arcibiskupskej kúrie sviatosť birmovania vo farnosti Dvorníky

Nedeľa 10. septembra 2023

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Zeleneč pri príležitosti 50. výročia ukončenia stavby a konsekrácie miestneho farského kostola, ktorá bude prenášaná v priamom prenose TV LUX

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 28. augusta 2023

 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Utorok 29. augusta 2023

 • o 7.30 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti spomienky na Mučenícku smrť svätého Jána Krstiteľa
 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 30. augusta 2023

 • o 7.30 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Výročia posviacky katedrálneho Chrámu svätého Jána Krstiteľa
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s predstavenými Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 31. augusta 2023

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 1. septembra 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 2. septembra 2023

 • o 10.00 h bude vysluhovať spolu s generálnym vikárom Mons. Róbertom Kissom sviatosť birmovania vo farnosti Mostová

Nedeľa 3. septembra 2023

 • zúčastní sa na výstave "Tajomstvo Zoborského kláštora" v Piešťanoch

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 3. júla 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Utorok 4. júla 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Streda 5. júla 2023

 • o 10.00 h sa zúčastní na Národnej cyrilometodskej púti v Nitre

Štvrtok 6. júla 2023 - Nedeľa 9. júla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 26. júna 2023

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie
 • o 15.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 17.00 h sa zúčastní na koncerte chrámovej hudby v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v interpretácii dvoch speváckych zborov - Komorného zboru Vox Aurumque z Trnavy a Nórskeho speváckeho zboru Basmo koret

Utorok 27. júna 2023 - Štvrtok 29. júna 2023

 • pastoračné návštevy

Piatok 30. júna 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 1. júla 2023

 • celebruje svätú omšu na úmysel „Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s človekom, manželstvom a rodinou v našej krajine“

Nedeľa 2. júla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 19. júna 2023

 • v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža zúčastní sa na ďakovnej sv. omši jedného z kňazov arcibiskupskej kúrie pri príležitosti jeho životného jubilea

Utorok 20. júna 2023

 • o 12.00 h bude celebrovať sv. omšu vo farnosti Bratislava - Ružinov (územie Bratislavskej arcidiecézy) pri príležitosti provinciálneho zhromaždenia Misijnej spoločnosti

Streda 21. júna 2023

 • zúčastní sa ako pozorovateľ za Katolícku cirkev na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave

Štvrtok 22. júna 2023

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu Te Deum pre žiakov trnavských štátnych škôl v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • od 14.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie

Piatok 23. júna 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 17.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Špačince, po ktorej požehná Kalváriu

Sobota 24. júna 2023

 • o 7.30 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti hlavného patróna arcidiecézy a titulu katedrálneho chrámu

Nedeľa 25. júna 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trakovice

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 12. júna 2023 - Utorok 13. júna 2023

 • zúčastní sa na 105. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Streda 14. júna 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 15. júna 2023

 • o 17.00 h sa zúčastní na stretnutí s členmi laických hnutí Trnavskej arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu

Piatok 16. júna 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 18.00 h celebruje svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota 17. júna 2023

 • o 9.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu kňazskej a diakonskej vysviacky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí dvoch diakonov na kňazov a troch seminaristov na diakonov

Nedeľa 18. júna 2023

 • o 10.30 h celebruje svätú omšu vo filiálnom kostole v Skároši (farnosť Trstené pri Hornáde, Košická arcidiecéza) pri príležitosti kňazského jubilea P. Jaroslava Jašša, CM

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 5. júna 2023

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Piešťany - sv. Štefana pre žiakov a pedagogických zamestnancov Cirkevnej spojenej školy pri príležitosti sviatku patrónky školy - sv. Márie Goretti

Utorok 6. júna 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme gratulantov k životnému jubileu z Komárna

Streda 7. júna 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 8. júna 2023

 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 9. júna 2023

 • o 9.30 h sa zúčastní na Te Deum bohoslovcov RKCMBF UK v Katedrále sv. Martina v Bratislave
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 10. júna 2023

 • zúčastní sa na oslave 50. výročia kňazstva jedného z kňazov Trnavskej arcidiecézy

Nedeľa 11. júna 2023

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, po ktorej bude nasledovať procesia Božieho Tela ulicami mesta Trnava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 29. mája 2023

 • o 10.00 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, pri ktorej sa spolu s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a veriacim ľudom poďakuje za dar 70 rokov života. Po svätej omši bude nasledovať slávnostný obed pre pozvaných hostí v priestoroch sály Marianum vedľa Arcibiskupského úradu

Utorok 30. mája 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 31. mája 2023

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, pri ktorej sa poďakuje za dar 70 rokov života spolu so súčasnými a bývalými zamestnancami Arcibiskupského úradu

Štvrtok 1. júna 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 2. júna 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 3. júna 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trstín

Nedeľa 4. júna 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hlohovec

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 22. mája 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 23. mája 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 24. mája 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 25. mája 2023

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, pri ktorej sa poďakuje za dar 70 rokov života spolu so svojimi priateľmi

Piatok 26. mája 2023

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 27. mája 2023

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, pri ktorej sa poďakuje za dar 70 rokov života spolu so svojimi príbuznými

Nedeľa 28. mája 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave (farnosť Trnava - mesto)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 15. mája 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 16. mája 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 17. mája 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 18. mája 2023

 • o 17.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána

Piatok 19. mája 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h sa zúčastní na požehnaní kúpeľných prameňov na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Na požehnaní sa zúčastní aj Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku

Sobota 20. mája 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa

Nedeľa 21. mája 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 8. mája 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 9. mája 2023

 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu úzkeho kruhu poradného tímu
 • o 14.00 h bude viesť pracovnú poradu úzkeho kruhu poradného tímu
 • o 18.00 h bude koncelebrovať svätú omšu v kláštore Dcér kresťanskej lásky v Nitre (Nitrianska diecéza)

Streda 10. mája 2023

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu s Te Deum študentov a pedagógov Trnavskej univerzity v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 11.00 h sa zúčastní na odovzdaní čestného doktorátu "Doctor honoris causa" Trnavskej univerzity rabínovi Armandovi Skorkovi v priestoroch budovy Marianum

Štvrtok 11. mája 2023

 • o 9.30 h slávi svätú omšu za účasti riaditeľov katolíckych škôl
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie

Piatok 12. mája 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 13. mája 2023

 • o 7.00 h bude predsedať modlitbe svätého ruženca za ukončenie vojny v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
 • o 7.30 h bude celebrovať svätú omšu za ukončenie vojny v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Nedeľa 14. mája 2023

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hrnčiarovce nad Parnou

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 1. mája 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Utorok 2. mája 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Streda 3. mája 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 4. mája 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 5. mája 2023

 • zúčastní sa na oslavách 30. výročia založenia Cirkevnej spojenej školy v Kolárove

Sobota 6. mája 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Krakovany

Nedeľa 7. mája 2023

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hájske

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 24. apríla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 25. apríla 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • od 14.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 26. apríla 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 27. apríla 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • od 14.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 28. apríla 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 29. apríla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 30. apríla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 17. apríla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 18. apríla 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • od 14.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 19. apríla 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 20. apríla 2023

 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • od 14.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Piatok 21. apríla 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Sobota 22. apríla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 23. apríla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 10. apríla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 11. apríla 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Streda 12. apríla 2023

 • od 11.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte
 • o 17.45 h slávi svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre seminaristov

Štvrtok 13. apríla 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu

Piatok 14. apríla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 15. apríla 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 16. apríla 2023

 • o 10.30 h slávi svätú omšu vo farnosti Galanta, pri ktorej pokrstí siedme dieťa bohuznámych rodičov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 3. apríla 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Utorok 4. apríla 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovné stretnutie členov kúrie
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Streda 5. apríla 2023

 • o 8.00 h slávi svätú omšu za účasti zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 15.00 h vybavuje listinné záležitosti na sekretariáte

Štvrtok 6. apríla 2023

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 17.00 h sa pripojí k modlitbe posvätného ruženca za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.30 h slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 7. apríla 2023

 • o 15.00 h bude viesť obrady Piatku Utrpenia Pána

Sobota 8. apríla 2023

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 20.00 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 9. apríla 2023

 • o 11.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 27. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 28. marca 2023

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 18.30 h slávi svätú omšu za obete vojny na Ukrajine v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave na základe pozvania Rady európskych biskupských konferencií

Streda 29. marca 2023

 • o 17.45 h slávi svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pri ktorej prijme bohoslovcov 5. ročníka medzi kandidátov diakonátu a presbyterátu

Štvrtok 30. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na stretnutí Ekumenickej rady cirkví s prefektom Dikastéria pre podporu jednoty kresťanov, kardinálom Kurtom Kochom na Úrade vlády Slovenskej republiky v Bratislave

Piatok 31. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h nakrúca duchovný príhovor pre RTVS v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 1. apríla 2023

 • o 18.00 h sa zúčastní na krížovej ceste trnavského katolíckeho skautského zboru sv. Jána Pavla II. na trnavskej Kalvárii

Nedeľa 2. apríla 2023

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Palmovej (Kvetnej) nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 20. marca 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 21. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 22. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 23. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 24. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 25. marca 2023

 • o 7.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Zvestovania Pána

Nedeľa 26. marca 2023

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 5. pôstnej nedele ("Smrtnej" nedele)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 13. marca 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 14. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h v sídle Spolku sv. Vojtecha v Trnave oficiálnou rozlúčkou ukončí funkciu predsedu tejže inštitúcie
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 15. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 16. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Piatok 17. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Sobota 18. marca 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 19. marca 2023

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 4. pôstnej nedele - Dominica Laetare

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 6. marca 2023 - Utorok 7. marca 2023

 • zúčastní sa na 104. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Streda 8. marca 2023 - Sobota 11. marca 2023

 • vykoná si duchovné cvičenia s ostatnými biskupmi Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Nedeľa 12. marca 2023

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v novej Kaplnke sv. Jozefa v priestoroch Kláštora Pia XI. sestier premonštrátok vo Vrbovom, pri ktorej ju požehná

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 27. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 28. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h prijme na audiencii J.E. pána Csabu Balogha, veľvyslanca Maďarskej republiky na Slovensku

Streda 1. marca 2023

 • o 14.30 h sa zúčastní na pracovnom stretnutí biskupov Konferencie biskupov Triveneta (Benátska) (CET) a Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre
 • o 18.00 h bude koncelebrovať svätú omšu s biskupmi Konferencie biskupov Triveneta (Benátska) (CET) a Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
 • o 19.30 h sa zúčastní na večeri s biskupmi Konferencie biskupov Triveneta (Benátska) (CET) a Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Biskupskom úrade v Nitre

Štvrtok 2. marca 2023

 • o 10.00 h koncelebruje svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave pri príležitosti 20. výročia erigovania Ordinariátu OS a OZ SR
 • o 14.30 h sa zúčastní na spoločenskom programe v budove Reduty pri príležitosti 20. výročia erigovania Ordinariátu OS a OZ SR

Piatok 3. marca 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Sobota 4. marca 2023

 • o 10.00 h sa zúčastní na biskupskej vysviacke kňaza Balásza Martosa, nového pomocného biskupa Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy v Budapešti (Maďarsko)

Nedeľa 5. marca 2023

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti polstoročnice biskupskej vysviacky troch slovenských biskupov (Mons. Július Gábriš, apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy a arcibiskup „ad personam“, Mons. Ján Pásztor, nitriansky diecézny biskup a Mons. Jozef Feranec, banskobystrický diecézny biskup)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 20. februára 2023

 • o 12.30 h celebruje pohrebnú svätú omšu za zosnulého P. Michaela Jaroslava Holuba OFM vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave

Utorok 21. februára 2023

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici (Banskobystrická diecéza)

Streda 22. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 23. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 24. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 25. februára 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 26. februára 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 13. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 14. februára 2023

 • o 10.00 h koncelebruje svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti 15. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Streda 15. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 16. februára 2023

 • o 10.00 h koncelebruje svätú omšu vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince v Žiline pri príležitosti 15. výročia vzniku Žilinskej diecézy

Piatok 17. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 18. februára 2023

 • o 10.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Kameničná, počas ktorej požehná obnovený farský kostol

Nedeľa 19. februára 2023

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 7. cezročnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 6. februára 2023

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 7. februára 2023

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 8. februára 2023

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 9. februára 2023

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 10. februára 2023

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 11. februára 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 12. februára 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 30. januára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu

Utorok 31. januára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 1. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 17.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Štvrtok 2. februára 2023

 • o 17.30 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života

Piatok 3. februára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu. Pri svätej omši bude udeľovať svätoblažejské požehnanie
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 4. februára 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 5. februára 2023

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Tešedíkovo, pri ktorej požehná obnovený exteriér farského kostola

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 23. januára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h sa v Bratislave zúčastní na oficiálnej rozlúčke so sekretárom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Mons. Andrijom Jevčukom pred jeho odchodom do diplomatickej misie v Konžskej demokratickej republike

Utorok 24. januára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h sa v Bratislave zúčastní na prezentácii novej knihy Skromný a pokorný Ján XXIII. v priestoroch Apoštolskej nunciatúry

Streda 25. januára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na stretnutí biskupov Západnej cirkevnej provincie v priestoroch Bratislavského arcibiskupského úradu

Štvrtok 26. januára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľnými sestrami z vedenia Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža

Piatok 27. januára 2023

 • zúčastní sa na Šiestom stretnutí biskupov s laikmi a zasvätenými v Nimnici

Sobota 28. januára 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 29. januára 2023

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 4. nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 16. januára 2023 - Sobota 21. januára 2023

 • pobyt v kúpeľoch

Nedeľa 22. januára 2023

 • o 10.00 h sa ako predseda Rady pre ekumenizmus KBS zúčastní na Celoslovenskej ekumenickej bohoslužbe v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 9. januára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 10. januára 2023

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h predsedá obradu požehnania kancelárskych a bytových priestorov na Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 11. januára 2023

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu na kňazskej rekolekcii Seredského dekanátu vo farnosti Šoporňa pri príležitosti životného jubilea vsdp. kanonika Libora Škriputu

Štvrtok 12. januára 2023 - Nedeľa 15. januára 2023

 • pobyt v kúpeľoch

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 2. januára 2023 - Nedeľa 8. januára 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

 


 

ROK 2022

 


Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 26. decembra 2022 - Nedeľa 1. januára 2023

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 19. decembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža prevezme Betlehemské svetlo od skautov
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom - študentom v zahraničí
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 20. decembra 2022

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu pre riaditeľov katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy
 • o 10.30 sa zúčastní na zasadaní riaditeľov katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h sa stretne na charitatívnom predvianočnom obede s chudobnými a s ľuďmi bez domova Pod stĺpmi na Hlavnej ulici v Trnave

Streda 21. decembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a laikom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so zasvätenými pannami a kňazom

Štvrtok 22. decembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.30 h sa zúčastní na predvianočnom posedení s kňazmi arcibiskupskej kúrie a so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 23. decembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 24. decembra 2022

 • o 16.00 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 16.30 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v refektóriu Arcibiskupského úradu

Nedeľa 25. decembra 2022

 • o 00.00 h celebruje polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje pontifikálnu svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 12. decembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 13. decembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 14. decembra 2022

 • o 9.00 h sa zúčastní na spoločných raňajkách pri príležitosti životného jubilea dvoch zamestnankýň Arcibiskupského úradu
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre všetkých seminaristov
 • o 19.00 h sa zúčastní na predvianočnej večeri spolu s bratislavskými biskupmi a seminaristami kňazského seminára

Štvrtok 15. decembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 16. decembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 17. decembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 18. decembra 2022

 • o 10.00 h slávi svätú omšu vo farskom kostole v Hurbanove pri príležitosti 4. adventnej nedele, ktorá bude vysielaná v priamom prenose televízie RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 5. decembra 2022

 • absolvuje pastoračnú návštevu kňazov
 • o 19.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s provinciálom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

Utorok 6. decembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h sa zúčastní na inaugurácii dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Aule Pázmaneum TU

Streda 7. decembra 2022

 • o 9.00 h otvorí a zúčastní sa na celodennom Teologickom dni kňazov Trnavskej arcidiecézy na tému "Ochrana maloletých v Cirkvi" v priestoroch Arcibiskupského úradu

Štvrtok 8. decembra 2022

 • o 13.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu a následne bude viesť pohrebné obrady zosnulého grófa Kálnokyho v Číčove

Piatok 9. decembra 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke sestier z Kongregácie školských sestier de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom a požehná novú triedu Materskej školy bl. Matky Alexie

Sobota 10. decembra 2022

 • o 15.30 h celebruje svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave, pri ktorej požehná a vyšle deti - koledníkov Dobrej noviny - do farností na vianočné koledovanie

Nedeľa 11. decembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 28. novembra 2022

 • o 9.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Dunajská Streda, pri ktorej požehná adventné vence a následne sa zúčastní na adventnej akadémii na Katolíckej základnej škole sv. Jána, apoštola

Utorok 29. novembra 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 30. novembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 1. decembra 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 2. decembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Sobota 3. decembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 4. decembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 21. novembra 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h v rámci posledného - deviateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR

Utorok 22. novembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na online zasadaní Rytierskeho rádu Svätého Hrobu v Jeruzaleme
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 23. novembra 2022

 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre všetkých seminaristov

Štvrtok 24. novembra 2022

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 30. výročia založenia Strednej odbornej školy bl. Laury v Trnave
 • o 17.00 h sa zúčastní na prezentácii knihy „Štyridsať rokov od prvej pápežskej návštevy Slovákov“ v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave

Piatok 25. novembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Sobota 26. novembra 2022

 • o 11.00 h slávi v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omšu za obete bitky pri Vozokanoch, medzi ktoré patria aj členovia rodiny Esterházyovcov pochovaní v krypte katedrálneho chrámu

Nedeľa 27. novembra 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 1. adventnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 14. novembra 2022

 • o 18.00 h v rámci druhého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita

Utorok 15. novembra 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Kazateľom bude vsdp. ThLic. Allan Tomáš, farár dekan v Košiciach (Katedrála sv. Alžbety)

Streda 16. novembra 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Kazateľom bude vsdp. Mons. ThLic. Vladimír Vojtašák, farár v Dolnej Strehovej (Rožňavská diecéza)

Štvrtok 17. novembra 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude Mons. Daniel Ižold, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Pri sv. omši bude laureátom odovzdané ocenenie "Ruža sv. Alžbety"

Piatok 18. novembra 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup

Sobota 19. novembra 2022

 • o 11.30 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša slávenej pre maďarsky hovoriacich veriacich, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude Mons. Ladislav Tóth, kanonik Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave. Pri sv. omši bude maďarsky hovoriacim laureátom odovzdané ocenenie "Ruža sv. Alžbety"
 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bude preosvietený vladyka Mons. Ján Babjak, emeritný prešovský archieparcha. Kazateľom bude vdp. ThLic. Roman Seko, riaditeľ Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy

Nedeľa 20. novembra 2022

 • o 9.30 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Po svätej omši bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami mesta
 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup. Kazateľom bude Mons. Peter Šimko, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 7. novembra 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 8. novembra 2022

 • o 9.00 h slávi svätú omšu v kaplnke SSV v Trnave a následne sa zúčastní na zasadaní Výboru SSV
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Streda 9. novembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h odcestuje na služobnú cestu

Štvrtok 10. novembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 11. novembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Sobota 12. novembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 13. novembra 2022

 • o 18.00 h v rámci prvého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude vsdp. prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD., farár dekan v Kežmarku.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 31. októbra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audiencii honorárneho konzula Slovenskej republiky v Poľskej republike
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 1. novembra 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých

Streda 2. novembra 2022

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu v kláštore sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej (Bratislavská arcidiecéza) a navštívi hroby svojich príbuzných na miestnom cintoríne

Štvrtok 3. novembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Piatok 4. novembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h navštívi kňazov - jubilantov v kňazskom charitnom dome v Nitre

Sobota 5. novembra 2022

 • navštívi hroby svojich príbuzných

Nedeľa 6. novembra 2022

 • o 10.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Igram (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti patrocínia filiálneho Kostola sv. Imricha

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 24októbra 2022 - Piatok 28. októbra 2022

 • zúčastní sa na duchovných cvičeniach pátrov lazaristov v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v Sampore (Banskobystrická diecéza)

Sobota 29. októbra 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania v maďarskom jazyku vo farnosti Kostolné Kračany

Nedeľa 30. októbra 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Zavar

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 17. októbra 2022

 • navštívi kňazov

Utorok 18. októbra 2022

 • zúčastní sa na Celoslovenskej konferencii riaditeľov katolíckych škôl v Poprade (Spišská diecéza)

Streda 19. októbra 2022

 • o 16.00 h sa zúčastní na ekumenickej bohoslužbe v Bratislave pri príležitosti stretnutia zástupcov evanjelických cirkví strednej a východnej Európy
 • o 17.00 h sa zúčastní na ekumenickej konferencii v Bratislave pri príležitosti stretnutia zástupcov evanjelických cirkví strednej a východnej Európy

Štvrtok 20. októbra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s riaditeľkou cirkevnej školy
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 21. októbra 2022

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s gréckokatolíckym kňazom z Ukrajiny
 • o 16.15 h celebruje svätú omšu pri príležitosti 100. výročia úmrtia bl. Karola Habsburského v Piešťanoch

Sobota 22. októbra 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dolná Krupá

Nedeľa 23. októbra 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Horné Trhovište

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 10. októbra 2022 - Utorok 11. októbra 2022

 • zúčastní sa na 103. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Streda 12. októbra 2022

 • navštívi kňazov na dôchodku

Štvrtok 13. októbra 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 14. októbra 2022

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea generálneho vikára Mons. Róberta Kissa
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 15. októbra 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania v maďarskom jazyku vo farnosti Dunajská Streda

Nedeľa 16. októbra 2022

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu pri príležitosti 300. výročia narodenia biskupa Rafaela Szentiványiho vo farnosti Čeláre (Banskobystrická diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 3. októbra 2022

 • o 7.30 h bude koncelebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti životného jubilea - 89 rokov - emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola

Utorok 4. októbra 2022

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti zasadania Rady KBS pre misie
 • zúčastní sa na zasadaní Rady KBS pre misie v priestoroch Arcibiskupského úradu

Streda 5. októbra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 6. októbra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a diakonom
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 7. októbra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s mediálne známym kňazom
 • popoludní odcestuje na Medzinárodné stretnutie katolíckych charít do maďarského Sárospataku

Sobota 8. októbra 2022

 • zúčastní sa na Medzinárodnom stretnutí katolíckych charít v Sárospataku (Maďarsko)

Nedeľa 9. októbra 2022

 • o 11.00 h bude konsekrovať obnovený farský kostol a nový oltár vo farnosti Kajal

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 26. septembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 27. septembra 2022

 • zúčastní sa na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici (Banskobystrická diecéza)

Streda 28. septembra 2022

 • o 9.00 h koncelebruje svätú omšu v seminárskej kaplnke v Badíne, po ktorej pokračuje účasťou na Celoslovenskom liturgickom dni (Banskobystrická diecéza)

Štvrtok 29. septembra 2022

 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave

Piatok 30. septembra 2022

 • o 7.30 h celebruje v Katedrále sv. Jána Krstiteľa svätú omšu za ukončenie vojny na Ukrajine (v rámci celoslovenskej aktivity biskupov)
 • o 11.00 h bude viesť pracovné stretnutie s laickými odborníkmi

Sobota 1. októbra 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Naháč

Nedeľa 2. októbra 2022

 • o 11.00 h bude konsekrovať obnovený farský kostol vo farnosti Váhovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 19. septembra 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu "Veni Sancte" Trnavskej univerzity v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 20. septembra 2022

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu "Veni Sancte" trnavských štátnych škôl v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Streda 21. septembra 2022

 • o 9.30 h koncelebruje svätú omšu "Veni Sancte" RKCMBF UK v Katedrále sv. Martina v Bratislave
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 22. septembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 23. septembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Sobota 24. septembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 25. septembra 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 12. septembra 2022

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu "Veni Sancte" v školskej Kaplnke Mena Panny Márie Spojenej katolíckej školy Marianum v Komárne, ktorú pri tejto príležitosti aj požehná

Utorok 13. septembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 14. septembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti slávenia jej patrocínia povýšenia Svätého kríža, po ktorej budú nasledovať "hodové" raňajky so zamestnancami v priestoroch veľkého refektória

Štvrtok 15. septembra 2022

 • o 10.00 h koncelebruje pontifikálnu sv. omšu na národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne

Piatok 16. septembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 17. septembra 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - sv. Cyrila a Metoda

Nedeľa 18. septembra 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dolná Streda

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 5. septembra 2022

 • o 14.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, po ktorej prevezme ocenenie Mons. Dominikovi Tóthovi za duchovnú službu v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody in memoriam

Utorok 6. septembra 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 7. septembra 2022

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu vo farnosti Matúškovo, pri príležitosti rekolekcie kňazov Galantského dekanátu, po ktorej požehná obnovenú farskú budovu

Štvrtok 8. septembra 2022

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu pre riaditeľov cirkevných škôl Trnavskej arcidiecézy v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 18.30 h celebruje svätú omšu s obradom zasvätenia panien v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

Piatok 9. septembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na pietnom podujatí "Nezabudnutí susedia" pri židovskej synagóge v Trnave
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 10. septembra 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania v slovenskom jazyku vo farnosti Hurbanovo

Nedeľa 11. septembra 2022

 • o 18.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Sereď, po ktorej požehná obnovené pastoračné centrum

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 29. augusta 2022 - Štvrtok 1. septembra 2022

 • dovolenka

Piatok 2. septembra 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 3. septembra 2022

 • o 14.30 h bude slúžiť zádušnú pobožnosť pri hrobe zosnulého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa Mons. Štefana Vrableca v Závode (Bratislavská arcidiecéza)
 • o 16.00 h bude sláviť svätú omšu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti Fatimskej soboty. Obetuje ju za zosnulého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa Mons. Štefana Vrableca pri príležitosti 5. výročia jeho úmrtia (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 4. septembra 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Lančár

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 22. augusta 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 23. augusta 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 24. augusta 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu nového apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho v Katedrále sv. Martina v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)

Štvrtok 25. augusta 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 26. augusta 2022 - Nedeľa 28. augusta 2022

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 15. augusta 2022

 • o 12.00 h sa zúčastní na rozlúčke so sr. Annou Emíliou Graindovou ŠSND, odchádzajúcou z Trnavskej komunity pri Arcibiskupskom úrade do komunity sestier v Novom Meste nad Váhom

Utorok 16. augusta 2022

 • o 11.00 h koncelebruje pohrebnú svätú omšu a zúčastní sa na pohrebných obradoch + kardinála Jozefa Tomka v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach (Košická arcidiecéza)

Streda 17. augusta 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 18. augusta 2022 - Nedeľa 21. augusta 2022

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 8. augusta 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 9. augusta 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 10. augusta 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 11. augusta 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 12. augusta 2022

 • o 11.30 h vzdá úctu telesným pozostakom + kardinála Jozefa Tomka v Katedrále sv. Martina v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza) a následne sa zúčastní na zádušnej svätej omši slávenej v prítomnosti jeho pozostatkov

Sobota 13. augusta 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 14. augusta 2022

 • o 16.00 h predsedá slávnosti prijatia postulantky do noviciátu Kongregácie Školských sestier de Notre Dame vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 30. - 31. týždeň:

Pondelok 25. júla 2022 - Nedeľa 7. augusta 2022

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 29. týždeň:

Pondelok 18. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 19. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 20. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 21. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 22. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 23. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 24. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 11. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 12. júla 2022

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 13. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 14. júla 2022

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 15. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 16. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 17. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 4. júla 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 5. júla 2022

 • o 10.00 h sa zúčastní na Národnej cyrilometodskej púti v Nitre

Streda 6. júla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7. júla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 8. júla 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi svätú omšu pre Združenie mariánskej mládeže vo františkánskom Kostole Všetkých svätých v Hlohovci

Sobota 9. júla 2022

 • absolvuje návštevu kňazov

Nedeľa 10. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 27. júna 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 28. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kandidátkami zasvätenia panien
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi z Igramu

Streda 29. júna 2022

 • o 17.30 h celebruje svätú omšu na slávnosť sv. Petra a Pavla v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti ukončenia diecéznej fázy Synody o synodalite 2021 - 2023
 • o 19.00 h prijme na ďakovnej večeri 12 členov Arcidiecézneho synodálneho tímu; pri tejže príležitosti bude vinšovať všetkým kňazom Trnavskej arcibiskupskej kúrie, nosiacim meno Peter

Štvrtok 30. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 12.00 h navštívi spolu s aulistami kanonika Mons. Ladislava Tótha, biskupského vikára pre katechizáciu a školstvo, v jeho farnosti

Piatok 1. júla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 2. júla 2022

 • o 18.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Križovany nad Dudváhom pri príležitosti Arcidiecézneho stretnutia rodín

Nedeľa 3. júla 2022

 • o 18.00 h prijme na audiencii v priestoroch Arcibiskupského úradu účastníkov cyklopúte

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 20. júna 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 21. júna 2022

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu Te Deum pre žiakov trnavských štátnych škôl v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 22. júna 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h celebruje svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša pri príležitosti stretnutia s predstavenými kňazských seminárov zo Slovenska a z Čiech
 • o 18.30 h prijme predstavených kňazských seminárov vo veľkom refektóriu Arcibiskupského úradu zo Slovenska a z Čiech

Štvrtok 23. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 24. júna 2022

 • o 9.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 100-čnice vzniku Trnavskej apoštolskej administratúry, po ktorej bude nasledovať slávnostná recepcia v priestoroch Arcibiskupského úradu

Sobota 25. júna 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Sládkovičovo

Nedeľa 26. júna 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Horná Streda

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 13. júna 2022

 • o 11.00 h sa zúčastní na svätej omši, ktorú bude v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža celebrovať Mons. Róbert Kiss, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, pri príležitosti 25. výročia kňazstva

Utorok 14. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie

Streda 15. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu na úmysel za ochranu života od počatia po prirodzenú sm a za zachovanie Božieho plánu s človekom, manželstvom a rodinou v našej kraj
 • o 10.00 h sa zúčastní ako pozorovateľ za Katolícku cirkev na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave

Štvrtok 16. júna 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 17. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 19.00 h prijme na audiencii arcivojvodu Imreho von Habsburg - Lothringen

Sobota 18. júna 2022

 • o 11.00 h sa zúčastní na kňazskej vysviacke kandidátov z radov členov Misijnej spoločnosti v Bratislave-Ružinove (územie Bratislavskej arcidiecézy)

Nedeľa 19. júna 2022

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, po ktorej bude nasledovať procesia Božieho Tela ulicami mesta Trnava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 6. júna 2022 - Utorok 7. júna 2022

 • zúčastní sa na 102. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Streda 8. júna 2022

 • pastoračné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 9. júna 2022

 • navštívi jubilujúcich kňazov

Piatok 10. júna 2022

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu v Kostole sv. Heleny v Trnave pri príležitosti začiatku Národného týždňa charity
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 11. júna 2022

 • o 15.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu kňazskej vysviacky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí štyroch diakonov na kňazov

Nedeľa 12. júna 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hlohovec

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 30. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audiencii riaditeľa Diecézneho školského úradu v Nitre, vsdp. PaedDr. Petra Buranského

Utorok 31. mája 2022

 • o 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Komisie pre katechizáciu a školstvo pri KBS v Badíne (Banská Bystrica)

Streda 1. júna 2022

 • pastoračné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 2. júna 2022

 • pastoračné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 3. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa stretne s víťazmi Celoštátneho kola Biblickej olympiády
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 4. júna 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 5. júna 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 23. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na Arcibiskupskom úrade hlavu Pastoračného a migračného oddelenia Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, biskupa Stepana Susa
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 24. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h sa v Bratislave zúčastní na slávnostnom odovzdávaní ceny Fra Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom

Streda 25. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 26. mája 2022

 • o 7.30 h bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána
 • o 12.30 h sa zúčastní na slávnostnom obede s najbližším okruhom spolupracovníkov a hosťami vo veľkom refektóriu Arcibiskupského úradu pri príležitosti jeho narodenín

Piatok 27. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h odovzdá ocenenia víťazom Celoštátneho kola Biblickej olympiády
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 28. mája 2022

 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti 10. výročia vzniku Rádia Mária

Nedeľa 29. mája 2022

 • o 11.30 h bude sláviť spomienkovú svätú omšu na Mons. Michala Bubniča, rožňavského sídelného biskupa - mučeníka za vieru - pri príležitosti 145. výročia jeho narodenia a 77. výročia mučeníckej smrti

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 16. mája 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v školskej Kaplnke bl. Titusa Zemana na Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha a Strednej odbornej škole pedagogickej blahoslavenej Laury, po ktorej na nádvorí medzi týmito školami a budovou Marianum požehná novoosadenú sochu sv. Jána Nepomuckého
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Utorok 17. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 18. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 19. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h navštívi seniorov v Domove dôchodcov v Trsticiach

Piatok 20. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 21. mája 2022

 • o 10.00 h bude konsekrovať obnovený farský Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov a oltár vo farnosti Trnava - Kopánka

Nedeľa 22. mája 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dulovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 9. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s diakonom

Utorok 10. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s predstavenými Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kandidátom kňazskej formácie

Streda 11. mája 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti poďakovania Pánu Bohu za uplynulý akademický rok - Te Deum Trnavskej univerzity
 • o 10.00 h sa zúčastní na slávnosti udelenia čestného doktorátu Prof. Bélovi Merkelyovi v aule Trnavskej univerzity
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 12. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 13. mája 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h celebruje svätú omšu pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky v provinciálnom dome v Nitre (Nitrianska diecéza)

Sobota 14. mája 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Červeník

Nedeľa 15. mája 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nová Ves nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 2. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 3. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie

Streda 4. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h sa zúčastní na konferencii k 30. výročiu obnovenia Trnavskej univerzity

Štvrtok 5. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 6. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa stretne s nur-sultanským pomocným biskupom
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 7. mája 2022

 • o 10.30 h sa zúčastní na svätej omši v Ostrihome (Maďarsko), slávenej pri príležitosti výročia úmrtia Józsefa kardinála Mindszentyho

Nedeľa 8. mája 2022

 • o 16.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 25. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 26. apríla 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Veľký Meder, po ktorej sa zúčastní na spomienkovej slávnosti

Streda 27. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa ako pozorovateľ za Rímskokatolícku cirkev zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 28. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 29. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 30. apríla 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 1. mája 2022

 • o 10.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Gabčíkovo, po ktorej požehná sochu sv. Floriána

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 18. apríla 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu Pondelka vo Veľkonočnej oktáve v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Utorok 19. apríla 2022

 • o 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 12.30 h sa zúčastní na spoločnom obede, pri ktorom oslávia narodeniny jedného z aulistov
 • od 15.00 h bude viesť rozhovory - skrutíniá - s diakonmi pred ich kňazskou vysviackou

Streda 20. apríla 2022 - Sobota 23. apríla 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 24. apríla 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu na Nedeľu Božieho milosrdenstva v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 11. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 12. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 13. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej oslávia životné jubileum jednej z jeho zamestnankýň
 • o 9.00 h sa zúčastní na spoločných raňajkách k oslave jubilea jednej zo zamestnankýň
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Štvrtok 14. apríla 2022

 • o 9.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 17.30 h slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 15. apríla 2022

 • o 15.00 h bude viesť obrady Piatku utrpenia a smrti Pána

Sobota 16. apríla 2022

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 20.00 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 17. apríla 2022

 • o 11.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 4. apríla 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 5. apríla 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov SSV v kaplnke Spolku sv. Vojtecha, následne sa zúčastní na zasadaní tohože spolku
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 6. apríla 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pri ktorej udelí ministérium akolytátu

Štvrtok 7. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.45 h prijme na audiencii J.E. pána Revaza Beshidzeho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska v Slovenskej republike, so sprievodom

Piatok 8. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté pracovné stretnutie
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 9. apríla 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 10. apríla 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Nedele Utrpenia Pána (Palmovej)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 28. marca 2022 - Utorok 29. marca 2022

 • zúčastní sa na 101. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Streda 30. marca 2022 - Sobota 2. apríla 2022

 • vykoná si duchovné cvičenia s ostatnými biskupmi Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Nedeľa 3. apríla 2022

 • slávi svätú omšu v komunite rehoľných sestier

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 21. marca 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 22. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 15.00 h bude viesť zasadanie k aktuálnej situácii

Streda 23. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 24. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laičkou
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Piatok 25. marca 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h v spojení so Svätým Otcom Františkom bude predsedať slávnostnému úkonu zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša

Sobota 26. marca 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27. marca 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Štvrtej pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 14. marca 2022

 • navštívi vybrané farnosti na území Trnavskej arcidiecézy

Utorok 15. marca 2022

 • navštívi kňaza na dôchodku, žijúceho v Banskobystrickej diecéze

Streda 16. marca 2022

 • navštívi komunitu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Banskej Bystrici

Štvrtok 17. marca 2022

 • navštívi kňazov na dôchodku, žijúcich mimo Trnavskej arcidiecézy

Piatok 18. marca 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h bude predsedať pobožnosti krížovej cesty v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Sobota 19. marca 2022

 • spolu s poslucháčmi Rádia Mária bude putovať do Šaštína
 • o 17.30 h bude sláviť svätú omšu pre pútnikov Rádia Mária v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Nedeľa 20. marca 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Tretej pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 7. marca 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 8. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 9. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h sa pripojí k modlitbe sv. ruženca prostredníctvom priameho prenosu Rádia Mária

Štvrtok 10. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s diakonom

Piatok 11. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 13.30 h sa zúčastní na zasadaní Rady KBS pre pastoráciu pútnikov v priestoroch Arcibiskupského úradu

Sobota 12. marca 2022

 • navštívi Rímskokatolícku farnosť Božieho milosrdenstva v Trnave - Prednádraží

Nedeľa 13. marca 2022

 • navštívi mesto Budapešť v Maďarsku

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 28. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laičkou
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom

Utorok 1. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 2. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej bude udeľovať popolec na začiatku Pôstu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 3. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 4. marca 2022 - Nedeľa 6. marca 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 21. februára 2022

 • o 19.00 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska zo sekretariátu Arcibiskupského úradu

Utorok 22. februára 2022 - Streda 23. februára 2022

 • absolvuje návštevu kňazov na území arcidiecézy

Štvrtok 24. februára 2022

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 25. februára 2022

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, po ktorej požehná obnovenú hlavnú budovu Cirkevnej spojenej školy Marianum

Sobota 26. februára 2022

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27. februára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Ôsmej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 14. februára 2022

 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 15. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s P. Jeronýmom, ktorý vizituje v rehoľnom Ráde menších bratov - Františkánov
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 16. februára 2022

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie s generálnymi vikármi Trnavskej arcidiecézy
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre všetkých seminaristov

Štvrtok 17. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laičkou

Piatok 18. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 19. februára 2022 - Nedeľa 20. februára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 7. februára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 8. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 9. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Štvrtok 10. februára 2022

 • o 9.30 h sa zúčastní na rekolekcii kňazov Trnavského dekanátu vo farnosti Križovany nad Dudváhom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 11. februára 2022

 • z príležitosti spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej a Svetového dňa chorých celebruje svätú omšu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 12. februára 2022

 • absolvuje návštevu chorých

Nedeľa 13. februára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Šiestej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 31. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 1. februára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu
 • o 19.00 h sa zúčastní online zasadania Konferencie biskupov Slovenska zo sekretariátu Arcibiskupského úradu

Streda 2. februára 2022

 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života

Štvrtok 3. februára 2022

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 4. februára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 5. februára 2022

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 6. februára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Piatej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 24. januára 2022

 • o 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so sr. M. Metodou Piatničkovou, provinciálnou predstavenou Kongregácie Školských sestier de Notre Dame

Utorok 25. januára 2022

 • o 9.00 h predsedá obradu požehnania kancelárskych a bytových priestorov na Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • o 18.00 h slávi svätú omšu v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave pri príležitosti založenia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

Streda 26. januára 2022

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h predsedá pohrebnej sv. omši a pohrebným obradom zosnulého kostolného otca v Trnovci nad Váhom

Štvrtok 27. januára 2022

 • o 14.00 h predsedá pohrebnej sv. omši a pohrebným obradom zosnulej Márie Hašanovej, matky kňaza Trnavskej arcidiecézy, vdp. Ľuboša Hašana, v Doľanoch (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 28. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 29. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 30. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 17. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h absolvuje pracovnú poradu s generálnym vikárom - riaditeľom ABÚ a ekonómom ABÚ
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 18. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 19. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 20. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h nakrúca s RTVS príspevok do náboženskej relácie Orientácie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 21. januára 2022

 • o 11.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedať pohrebnej svätej omši za zosnulého P. Juraja Dolinského SJ, dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 22. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 23. januára 2022

 • o 10.00 h sa zúčastní na ekumenickej bohoslužbe v Evanjelickom novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Bohoslužbu bude v priamom prenose vysielať RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 10. januára 2022

 • o 10.00 h slávi svätú omšu za komunitu Školských sestier de Notre Dame z príležitosti ich jubilea

Utorok 11. januára 2022 - Sobota 15. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 16. januára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Druhej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 3. januára 2022

 • o 11.30 h prijme na audiencii poslankyňu NR SR, MUDr. Annu Záborskú, ktorá si pri tejto príležitosti prevezme ocenenie Ruža sv. Alžbety

Utorok 4. januára 2022

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Streda 5. januára 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 12.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Štvrtok 6. januára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána

Piatok 7. januára 2022

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 8. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 9. januára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Krstu Pána

 


 

ROK 2021

 


Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 27. decembra 2021

 • o 12.30 h spolu s aulistami zablahoželá emeritnému trnavskému arcibiskupovi Mons. Jánovi Sokolovi k meninám

Utorok 28. decembra 2021 - Streda 29. decembra 2021

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 30. decembra 2021

 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 19.00 h sa zúčastní na online zasadaní biskupov Slovenska

Piatok 31. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 16.30 h bude predsedať ďakovnej svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti ukončenia občianskeho roka 2021

Sobota 1. januára 2022

 • o 11.30 h slávi slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a začiatku nového občianskeho roka 2022

Nedeľa 2. januára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Druhej nedele po Narodení Pána

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 20. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 21. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Streda 22. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 23. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 24. decembra 2021

 • o 16.00 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 16.30 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou vo veľkom refektóriu Arcibiskupského úradu

Sobota 25. decembra 2021

 • o 00.00 h celebruje slávnostnú polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

Nedeľa 26. decembra 2021

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 13. decembra 2021

 • o 13.00 h absolvuje stretnutie so zdravotníkmi

Utorok 14. decembra 2021

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 15. decembra 2021

 • o 10.00 h vedie zasadanie Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 16. decembra 2021 - Nedeľa 19. decembra 2021

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 6. decembra 2021

 • neoficiálny program

Utorok 7. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľnou sestrou
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 8. decembra 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 20.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca a eucharistickej pobožnosti v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Štvrtok 9. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 10. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 11. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 12. decembra 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Tretej adventnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 20.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca a eucharistickej pobožnosti v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 22novembra 2021

 • o 10.30 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Mons. Dušana Juráka vo farskom Kostole narodenia Panny Márie a na cintoríne v Novom Meste nad Váhom - mestskej časti Mnešice
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 23novembra 2021 - Nedeľa 28. novembra 2021

 • zúčastní sa na duchovnej obnove

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 15. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa Trnavskej novény celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa paralelne so svätou omšou v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup

Utorok 16. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude preosvietený vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup

Streda 17. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR, a pri ktorej bude laureátom odovzdané ocenenie "Ruža sv. Alžbety"

Štvrtok 18. novembra 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup

Piatok 19. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup

Sobota 20. novembra 2021

 • o 11.30 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša slávenej pre maďarsky hovoriacich veriacich, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude Mons. Ladislav Tóth, kanonik Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave
 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Nedeľa 21. novembra 2021

 • o 9.30 h v rámci posledného - deviateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude Mons. Stanislav Vojtko, prepošt Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave. Po svätej omši bude viesť procesiu s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami mesta
 • o 18.00 h v rámci posledného - deviateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 8. novembra 2021

 • o 11.00 h bude koncelebrovať ďakovnú svätú omšu a následne bude účastný na stretnutí slovenských biskupov s arcibiskupom Mons. Giacomom Guidom Ottonellom v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia ako apoštolského nuncia na Slovensku

Utorok 9. novembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h sa zúčastní na slávnostnom stretnutí v priestoroch Poľského veľvyslanectva v Bratislave pri príležitosti štátneho sviatku Poľska

Streda 10. novembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a laikom

Štvrtok 11. novembra 2021

 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie a kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. MIkuláša pred nastávajúcou Trnavskou novénou 2021

Piatok 12. novembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 13. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci prvého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup

Nedeľa 14. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci druhého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 1. novembra 2021

 • o 10.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých, vysielanú v priamom prenose RTVS - JEDNOTKY

Utorok 2. novembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • navštívi hroby biskupov a kňazov

Streda 3. novembra 2021

 • navštívi hroby biskupov a kňazov

Štvrtok 4. novembra 2021 - Nedeľa 7. novembra 2021

 • zúčastní sa na duchovných cvičeniach

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 25. októbra 2021 - Utorok 26. októbra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 27. októbra 2021

 • o 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h prijme na audiencii J.E. pána Makoto Nakagawu, veľvyslanca Japonska na Slovensku, so sprievodom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 28. októbra 2021

 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 29. októbra 2021

 • o 10.00 h prijme na audiencii predstavenstvo Rádia Lumen
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 30. októbra 2021

 • navštívi hroby svojich blízkych

Nedeľa 31. októbra 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Tridsiatej prvej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 18. októbra 2021 - Utorok 19. októbra 2021

 • služobná cesta do Popradu (Spišská diecéza) na Celoslovenskú konferenciu riaditeľov katolíckych škôl

Streda 20. októbra 2021

 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre všetkých seminaristov

Štvrtok 21. októbra 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 22. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s redakčnou radou časopisu "Naša Trnavská arcidiecéza"
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 23. októbra 2021

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nesvady

Nedeľa 24. októbra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 11. októbra 2021 - Streda 13. októbra 2021

 • služobná cesta do mesta Bydgoszcz (Poľská republika) a účasť na pohrebe rehoľného kňaza P. Piotra Rutkowského, CM

Štvrtok 14. októbra 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 15. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 16. októbra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 17. októbra 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Dvadsiatej deviatej nedele v Cezročnom období, pri ktorej otvorí Synodu o synodalite v Cirkvi 2021-2023 na diecéznej úrovni

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 4. októbra 2021

 • o 11.00 h celebruje ďakovnú svätú omšu za tri roky účinkovania na mediálnej scéne v Rádiu Mária v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)

Utorok 5. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 6. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 8. októbra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 18.00 h predsedá svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, slávenej pri príležitosti 15. výročia úmrtia biskupa Pavla M. Hnilicu SJ, ktorá bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen

Sobota 9. októbra 2021

 • o 17.00 h navštívi formačnú komunitu sv. Filipa Neriho v Galante, kde sa stretne s generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií sv. Filipa Neriho P. Michelem Nicolisom C.O., ktorý je na návšteve v Rakúsku a na Slovensku

Nedeľa 10. októbra 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Dvadsiatej ôsmej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 27. septembra 2021 - Utorok 28. septembra 2021

 • absolvuje návštevu chorého kňaza v zahraničí

Streda 29. septembra 2021

 • o 10.00 h vedie zasadanie Zboru dekanov Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 30. septembra 2021

 • predpoludním vybavuje záležitosti súkromného charakteru v Bratislave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 1. októbra 2021

 • o 10.00 h predsedá slávnostnej inštalácii nových kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Kaplnke Trnavskej Panny Márie v Bazilike sv. Mikuláša

Sobota 2. októbra 2021

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Suchá nad Parnou

Nedeľa 3. októbra 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Dvadsiatej siedmej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 20. septembra 2021

 • o 9.30 h bude predsedať svätej omši so slávnostným Veni Sancte Trnavskej univerzity na začiatku nového akademického roka 2021/2022 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 21. septembra 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s diakonom
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazom

Streda 22. septembra 2021

 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre všetkých seminaristov

Štvrtok 23. septembra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 24. septembra 2021 - Nedeľa 26. septembra 2021

 • absolvuje návštevu chorého kňaza v zahraničí

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 13. septembra 2021

 • o 10.45 h sa zúčastní na stretnutí Svätého Otca Františka s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti jeho 34. apoštolskej cesty
 • o 17.45 h sa zúčastní na stretnutí Svätého Otca Františka s predstaviteľmi Židovskej náboženskej obce na Rybnom námestí v Bratislave pri príležitosti jeho 34. apoštolskej cesty

Utorok 14. septembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 12.30 h sa zúčastní na rozlúčkovom obede s jedným z aulistov
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 15. septembra 2021

 • o 9.10 h sa zúčastní na modlitbovom stretnutí Svätého Otca Františka s biskupmi v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti jeho 34. apoštolskej cesty
 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne pri príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v rámci jeho 34. apoštolskej cesty

Štvrtok 16. septembra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 17. septembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audiencii J.E. pána Eduarda Gradiloneho, veľvyslanca Brazílie na Slovensku
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 18. septembra 2021

 • o 15.00 h sa zúčastní na spomienkovej svätej omši na Božieho sluhu Jánosa Esterházyho v Dolných Obdokovciach (Nitrianska diecéza)

Nedeľa 19. septembra 2021

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Pastuchov
 • o 18.00 h sa zúčastní na benefičnom koncerte na podporu pamätníka nenarodeným deťom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 6. septembra 2021

 • o 8.00 h pastoračný program v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)
 • o 18.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 7. septembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 8. septembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audiencii pátrov oratoriánov z Galanty
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Štvrtok 9. septembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na pietnom podujatí "Nezabudnutí susedia" pri židovskej synagóge v Trnave
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 10. septembra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 11. septembra 2021

 • v Budapešti (Maďarsko) sa zúčastní na časti programu Medzinárodného eucharistického kongresu

Nedeľa 12. septembra 2021

 • o 16.30 h sa ako predseda Rady pre ekumenizmus pri KBS zúčastní na ekumenickom stretnutí zástupcov cirkví na Slovensku so Svätým Otcom Františkom na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave pri príležitosti jeho 34. apoštolskej cesty

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 30. augusta 2021

 • o 9.30 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu a celodiecéznej kňazskej rekolekcie
 • o 13.00 h koncelebruje svätú omšu s apoštolským nunciom a ostatnými slovenskými biskupmi na Apoštolskej nunciatúre na Slovensku pri príležitosti životného jubilea - 75 rokov titulárneho arcibiskupa sasabského Mons. Giacoma Guida Ottonella. Následne sa zúčastní na slávnostnej recepcii

Utorok 31. augusta 2021

 • o 10.00 h sa zúčastní na spoločnej modlitbe liturgie hodín kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša na Rímskokatolíckom farskom úrade sv. Mikuláša v Trnave
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Streda 1. septembra 2021

 • o 10.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h požehná nový kríž vo farskej záhrade farnosti Dolné Dubové, po ktorom sa zúčastní na oslave životného jubilea - 70 rokov vsdp. assessora Pavla Stanka, tamojšieho farára

Štvrtok 2. septembra 2021

 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 18.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Piatok 3. septembra 2021

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu Veni Sancte Spiritus pre žiakov Spojenej katolíckej školy na začiatku nového školského roku vo farnosti Kolárovo
 • o 10.30 h požehná obnovenú budovu Spojenej katolíckej školy v tejže farnosti
 • o 16.00 h nahráva rozhovor pre Rádio Lumen

Sobota 4. septembra 2021

 • o 17.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Nové Mesto nad Váhom pri príležitosti mariánskej púte na sviatok Narodenia Panny Márie

Nedeľa 5. septembra 2021

 • o 10.30 h sa zúčastní na mariánskej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Topoľčanoch a celebruje svätú omšu pre pútnikov (Nitrianska diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. - 34. týždeň:

Pondelok 16. augusta 2021 - Nedeľa 29. augusta 2021

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 9. augusta 2021 - Štvrtok 12. augusta 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 13. augusta 2021

 • o 13.00 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Pavla Repku v Dulovej Vsi (územie Košickej arcidiecézy)

Sobota 14. augusta 2021

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Číčov, pri ktorej požehná obnovený kostol a kláštor

Nedeľa 15. augusta 2021

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Nové Mesto nad Váhom, pri ktorej prijme zloženie večných sľubov rehoľníc z Kongregácie školských sestier de Notre Dame

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 30. - 31. týždeň:

Pondelok 26. júla 2021 - Nedeľa 8. augusta 2021

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 29. týždeň:

Pondelok 19. júla 2021

 • o 16.00 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Jozefa Mrkvicu v Michale nad Žitavou (územie Nitrianskej diecézy)

Utorok 20. júla 2021 - Sobota 24. júla 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 25. júla 2021

 • o 10.00 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Svetového dňa seniorov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 12. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 13. júla 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s členmi HMM pod vedením Vincentínov
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 14. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 19.30 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska

Štvrtok 15. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 18.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Piatok 16. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Sobota 17. júla 2021

 • o 18.00 h sa zúčastní na púti maďarsky hovoriacich veriacich v Topoľčiankach (Nitrianska diecéza)

Nedeľa 18. júla 2021

 • o 18.00 h celebruje svätú omšu v komunite rehoľných sestier

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 5. júla 2021

 • zúčastní sa na Národnej cyrilometodskej púti v Nitre

Utorok 6. júla 2021

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 18.00 h slávi svätú omšu vo farskom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, pri ktorej uvedenie do úradu nového farára a dekana Piešťanského dekanátu vsdp. Mariána Kolenčíka

Streda 7. júla 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na súkromnej audiencii rektora Casale Monferratskej diecéznej svätyne Madonna di Crea v Taliansku Mons. Francesca Mancinelliho
 • o 11.00 h prijme na súkromnej audiencii bývalého riaditeľa Cirkevného odboru MK SR p. Jána Jurana
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 8. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 9. júla 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 10. júla 2021

 • o 18.00 h slávi svätú omšu vo farskom Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali, pri ktorej uvedenie do úradu nového farára a dekana Šalianskeho dekanátu vsdp. Petra Nagya st.

Nedeľa 11. júla 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 28. júna 2021

 • zúčastní sa na kňazskej konferencii v Komárne, ktorá je prípravou na 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti

Utorok 29. júna 2021

 • o 11.30 h sa zúčastní v arcibiskupskej kaplnke na sľube celibátu a vyznaní viery štyroch bohoslovcov, ktorí prijmú posvätný rád diakonátu
 • o 12.30 h sa zúčastní na slávnostnom obede vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu, ktorý poriada pri príležitosti jubileí niektorých kňazov Trnavskej arcidiecézy
 • o 18.00 h sa zúčastní na slávnostnej svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti 50. výročia kňazstva apoštolského nuncia na Slovensku, Mons. Giacoma Guida Ottonella

Streda 30. júna 2021

 • o 16.00 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Jánosa Karaffu v Dunajskej Strede

Štvrtok 1. júla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 18.00 h slávi svätú omšu vo farskom kostole v Horných Orešanoch, pri ktorej uvedenie do úradu nového farára a dekana Smolenického dekanátu, vsdp. Mons. Stanislava Vojtka

Piatok 2. júla 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a laikom
 • o 19.00 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska

Sobota 3. júla 2021

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, pri ktorej udelí posvätný rád diakonátu štyrom bohoslovcom

Nedeľa 4. júla 2021

 • o 10.30 h slávi svätú omšu vo farskom Kostole sv. Mikuláša v Trnave, pri ktorej uvedenie do úradu nového farára a dekana Trnavského dekanátu, vsdp. Jozefa Galloviča

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 21. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audiencii manželov Solejových
 • o 15.00 h prijme na audiencii predstavenú Kongregácie Školských sestier de Notre Dame, sr. Metodu Piatničkovú ŠSND, s doprovodom

Utorok 22. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Streda 23. júna 2021

 • o 11.30 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave ako pozorovateľ za Katolícku cirkev

Štvrtok 24. júna 2021

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy vo vonkajších priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h prijme na audiencii biskupského vikára pre katechizáciu a školstvo, Mons. Ladislava Tótha

Piatok 25. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na prijímacích pohovoroch do kňazského seminára na Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • od 11.30 h absolvuje osobné stretnutia s kandidátmi na vstup do seminára
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 26. júna 2021

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu pri príležitosti nedožitých 100. narodenín a 60. výročia biskupskej vysviacky Mons. Petra Dubovského v Rakoviciach (farnosť Veselé pri Piešťanoch)

Nedeľa 27. júna 2021

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farskom kostole v Jelke (v Galantskom dekanáte), pri ktorej konsekruje nový oltár

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 14. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa stretne s vysokopreosvieteným vladykom Jánom Babjakom, archieparchom Prešovskej archieparchie na Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 15. júna 2021 - Streda 16. júna 2021

 • zúčastní sa na 99. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Badíne (územie Banskobystrickej diecézy)

Štvrtok 17. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h prijme na súkromnej audiencii kňaza, Prof. Dariusza Oka z Poľska
 • o 16.00 h sa zúčastní v trnavskej sále Marianum na prednáške Prof. Dariusza Oka "Láska v pravde. S pápežmi a biskupmi proti homoheréze v Cirkvi."

Piatok 18. júna 2021

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu, za prítomnosti kazateľa Prof. Dariusza Oka z Poľska, pred zasadaním riaditeľov katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 19. júna 2021

 • o 11.00 h vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou udelí posvätný rád diakonátu dvom kandidátom z radov členov Misijnej spoločnosti v Bratislave-Ružinove (územie Bratislavskej arcidiecézy)

Nedeľa 20. júna 2021

 • o 17.00 h bude koncelebrovať svätú omšu s budapeštiansko-ostrihomským arcibiskupom Pétrom kardinálom Erdöom na pútnickom mieste Báč (územie Bratislavskej arcidiecézy)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 7. júna 2021

 • o 11.00 h sa zúčastní na výročnej svätej omši v Žiline, pri ktorej spoločne so spolužiakmi oslávi 45. výročie kňazstva

Utorok 8. júna 2021

 • online formou sa zúčastní na ekumenickej konferencii
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 9. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Štvrtok 10. júna 2021

 • o 10.00 h sa zúčastní na svätej omši Te Deum v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti ukončenia akademického roka na RKCMBF UK

Piatok 11. júna 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota 12. júna 2021

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Ružindol

Nedeľa 13. júna 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Jedenástej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 31. mája 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 1. júna 2021 - Piatok 4. júna 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 5. júna 2021

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Borovce

Nedeľa 6. júna 2021

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, po ktorej bude nasledovať procesia Božieho Tela v interiéri a blízkom exteriéri katedrály

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 24. mája 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 25. mája 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 26. mája 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, vysielanú v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 27. mája 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave

Piatok 28. mája 2021

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea predstavenej komunity Školských sestier de Notre Dame v Trnave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 29. mája 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 30. mája 2021

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Pobedim

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 17. mája 2021

 • o 11.00 h prijme na audiencii P. Tomáša Brezániho CM, vizitátora Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 18. mája 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 19. mája 2021

 • o 14.00 h predsedá pohrebným obradom zosnulého Eugena Kissa, otca generálneho vikára vsdp. Róberta Kissa vo farnosti Jelka v Galantskom dekanáte

Štvrtok 20. mája 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Piatok 21. mája 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľnou sestrou
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Sobota 22. mája 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 23. mája 2021

 • o 15.00 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého, počas ktorej vyslúži sviatosť birmovania birmovancom z farnosti Trnava-mesto-sv. MIkuláša
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 10. mája 2021

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu s generálnymi vikármi, kancelárom a sekretárom
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu s generálnymi vikármi, kancelárom a sekretárom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 19.30 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 11. mája 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 12. mája 2021

 • zúčastní sa na rekolekciách kňazov Piešťanského dekanátu

Štvrtok 13. mája 2021

 • o 17.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti prikázaného sviatku Nanebovstúpenia Pána

Piatok 14. mája 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi a laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 15. mája 2021

 • o 15.00 h bude predsedať modlitbe korunky Božieho milosrdenstva, vysielanej v priamom prenose Rádia Mária
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 16. mája 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Siedmej veľkonočnej nedele
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 3. mája 2021

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 4. mája 2021

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 5. mája 2021

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Štvrtok 6. mája 2021

 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h sa zúčastní na sedení Arcidiecézneho tribunálu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Piatok 7. mája 2021

 • o 9.30 h predsedá bohoslužbe slova s obradom prijatia kandidátov diakonátu a presbyterátu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 10.30 h predsedá svätej omši s obradom ustanovenia lektorov a akolytu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Sobota 8. mája 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 9. mája 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Šiestej veľkonočnej nedele
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 26. apríla 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 27. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 15.00 h vykoná návštevu kňaza vo farnosti
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 28. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Štvrtok 29. apríla 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti sviatku sv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy, v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 22.00 h predsedá pobožnosti "Hodinové bdenie so sv. Vincentom", vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy

Piatok 30. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so súdnym vikárom a rehoľnými sestrami z Arcidiecézneho tribunálu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Sobota 1. mája 2021

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 2. mája 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Piatej veľkonočnej nedele
 • o 13.00 h sa zúčastní na gréckokatolíckej liturgii Veľkej noci v ukrajinskom jazyku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 19. apríla 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu, ako poďakovanie za 30 rokov života jedného z kňazov - aulistov, v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 20. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 21. apríla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 22. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 23. apríla 2021

 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 24. apríla 2021

 • o 11.00 h sa zúčastní na biskupskej konsekrácii nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňa v Skalke nad Váhom (Nitrianska diecéza)
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 25. apríla 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 12. apríla 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 13. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 14. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 15. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 16. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s diakonom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcami
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 17. apríla 2021

 • neoficiálny program

Nedeľa 18. apríla 2021

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 5. apríla 2021

 • o 12.30 h sa zúčastní na testovaní na ochorenie COVID-19
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 6. apríla 2021 - Sobota 10. apríla 2021

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 11. apríla 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Nedele Božieho milosrdenstva v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 29. marca 2021

 • o 8.15 h sa zúčastní na testovaní na ochorenie COVID-19
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 30. marca 2021

 • o 11.00 h slávi spomienkovú svätú omšu na biskupa Pavla M. Hnilicu SJ pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 31. marca 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, vysielanú v priamom prenose Rádia Lumen
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 1. apríla 2021

 • o 17.30 h bez účasti veriacich slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 2. apríla 2021

 • o 15.00 h bez účasti veriacich bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, vysielané v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 3. apríla 2021

 • o 20.00 h bez účasti veriacich bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, vysielané v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 4. apríla 2021

 • o 11.00 h bez účasti veriacich slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 22. marca 2021

 • o 9.50 h sa zúčastní na testovaní na ochorenie COVID-19
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 23. marca 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s riaditeľom TACH, p. Ing. M. Dzurechom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, vdp. P. Mikulom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 24. marca 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 25. marca 2021

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 26. marca 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 27. marca 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 28. marca 2021

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu Kvetnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa (bez účasti veriacich)
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 15. marca 2021 - Sobota 20. marca 2021

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 21marca 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Piatej pôstnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 8. marca 2021 - Sobota 13. marca 2021

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 14marca 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Štvrtej pôstnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 1. marca 2021 - Sobota 6. marca 2021

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 7marca 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Tretej pôstnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 22. februára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 23februára 2021

 • od 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 24februára 2021

 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v priamom prenose Rádia Lumen
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 25februára 2021

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi svätú omšu na úmysel podľa výzvy CCEE na Pôstne obdobie
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 26februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje pastoračné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 27februára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 28februára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Druhej pôstnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 15. februára 2021

 • od 9.00 h sa zúčastňuje na 98. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré prebieha online
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 16februára 2021

 • od 9.00 h sa zúčastňuje na 98. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré prebieha online
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 17februára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Popolcovej stredy v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 18februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 19februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h prijme na audiencii provinciála Saleziánov na Slovensku, dona Petra Timka SDB
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 20februára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 21februára 2021

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri príležitosti Prvej pôstnej nedele
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 8. februára 2021

 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 9februára 2021

 • o 9.30 h sa zúčastní na testovaní v rámci celoplošného skríningu na ochorenie COVID-19
 • o 11.00 h predsedá pohrebným obradom zosnulého vsdp. Jozefa Leflera, honorárneho kanonika, na starom cintoríne v Cíferi
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 10februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 11februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 12februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 13februára 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h sa modlitbou posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža zapojí do duchovného podujatia "Ruženec za Slovensko"
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 14februára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Šiestej nedele v Cezročnom období v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 1. februára 2021

 • o 9.30 h sa zúčastní na testovaní v rámci celoplošného skríningu na ochorenie COVID-19
 • od 10.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 2februára 2021

 • o 11.00 h slávi online svätú omšu pri príležitosti sviatku Obetovania Pána a Svetového dňa zasväteného života v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy. Počas svätej omše si spolu s rehoľnými osobami online obnoví rehoľné sľuby.
 • od 14.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 3februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 4februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 5februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 6februára 2021

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 7februára 2021

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 25. januára 2021 - Sobota 30. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 31. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti štvrtej nedele v Cezročnom období v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 18. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 19. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 20. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 21. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 22. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 23. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 24. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Tretej nedele v Cezročnom období v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 11. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 12. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 13. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 14. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 15. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 16. januára 2021

 • o 10.00 h predsedá pohrebným obradom zosnulého kňaza Mons. Miloslava Mrvu na cintoríne vo Varovom Šúre (časť Šúroviec)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 17. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Druhej nedele v Cezročnom období v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 4. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 5. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 6. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 7. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 8. januára 2021

 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 9. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 10. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti slávnosti Krstu Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy

 


 

ROK 2020

 


Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 53. týždeň:

Pondelok 28. decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 29. decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 30decembra 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 31. decembra 2020

 • o 14.00 h sa zúčastňuje na online rokovaní biskupov Slovenska
 • o 16.30 h bude predsedať ďakovnej svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti ukončenia občianskeho roka 2020
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 1. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a začiatku nového občianskeho roka 2021 v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 2. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 3. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 21. decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 22. decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 23decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 24. decembra 2020

 • o 16.30 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 17.00 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v malom refektóriu Arcibiskupského úradu

Piatok 25. decembra 2020

 • o 00.00 h celebruje pontifikálnu polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje pontifikálnu svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 26. decembra 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti sv. Štefana, prvého mučeníka
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 27. decembra 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Svätej rodiny
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 14. decembra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 15. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 16decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 17. decembra 2020

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pred predvianočným posedením
 • o 12.00 h sa zúčastní na predvianočnom posedení s kňazmi arcibiskupskej kúrie a so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 18. decembra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 19. decembra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 20. decembra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 7. decembra 2020

 • o 10.00 h slávi vo farnosti Krakovany svätú omšu za vdp. Ľubomíra Sedláka pri príležitosti 15. výročia jeho smrti
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 8. decembra 2020

 • o 10.00 h slávi slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, pri ktorej vysvätí troch diakonov za kňazov
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 9decembra 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 10. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 11. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 12. decembra 2020

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Galanta
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 13. decembra 2020

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Tretej adventnej nedele
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 30. novembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje pracovné stretnutie
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazom
 • o 19.00 h sa zúčastní na online stretnutí slovenských biskupov
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 1. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 2decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s laikmi
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 3. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h navštívi kňaza vo farnosti
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 4. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s predstaviteľmi eRka
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 5. decembra 2020

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej svätyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 6. decembra 2020

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Druhej adventnej nedele
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 23. novembra 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 24. novembra 2020 - Nedeľa 29. novembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 16. novembra 2020

 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi
 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Cyril Vasiľ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 17. novembra 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s diakonom
 • o 18.00 h v rámci piateho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský sídelný biskup. Počas svätej omše bude 6 laureátom udelené ocenenie "Ruža sv. Alžbety".
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 18. novembra 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup. Homíliu královohradeckého sídelného biskupa Mons. Ján Vokála prečíta poverený kňaz.
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 19. novembra 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi a laikmi
 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 20. novembra 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi a laikmi
 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 21. novembra 2020

 • o 18.00 h v rámci deviateho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom i kazateľom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 22. novembra 2020

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Krista Kráľa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 9. novembra 2020 - Utorok 10. novembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)

Streda 11. novembra 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 12. novembra 2020

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 13. novembra 2020

 • o 18.00 h v rámci prvého dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom i kazateľom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 14. novembra 2020

 • o 11.30 h v rámci druhého dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v maďarskom jazyku v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup
 • o 18.00 h v rámci druhého dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 15. novembra 2020

 • o 10.00 h v rámci tretieho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup
 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 2. novembra 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 3. novembra 2020

 • o 10.00 h sa zúčastní na pohrebnej svätej omši a pohrebných obradoch + Mons. Štefana Sečku, spišského sídelného biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Streda 4. novembra 2020 - Nedeľa 8. novembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 26októbra 2020

 • zúčastňuje na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Rokovanie prebieha online od 9.00 h do 17.30 h.
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 27. októbra 2020

 • zúčastňuje na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Rokovanie prebieha online od 9.00 h do 17.30 h.
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 28. októbra 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 29. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 30. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 31. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 1. novembra 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 19októbra 2020

 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 20. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 21. októbra 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 22. októbra 2020

 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 23. októbra 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 24. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 25. októbra 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 12. októbra 2020 - Štvrtok 15. októbra 2020

 • dovolenka

Piatok 16. októbra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.15 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie ohľadne mimoriadnej situácie v súvislosti s novými nariadeniami ÚVZ SR
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 17. októbra 2020

 • pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 18. októbra 2020

 • pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 5. októbra 2020 - Nedeľa 11. októbra 2020

 • z dôvodu preventívnej karantény niektorých osôb (zamestnancov) na Arcibiskupskom úrade, program zrušený

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 28. septembra 2020 - Streda 30. septembra 2020

 • zúčastní sa na stretnutí rehoľných komunít

Štvrtok 1. októbra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 2. októbra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laičkou

Sobota 3. októbra 2020

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Okoč

Nedeľa 4. októbra 2020

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Imeľ

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 21. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 22. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 23. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h prijme na audienciu predstavených Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 24. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 25. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 26. septembra 2020

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27. septembra 2020

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Abrahám, pri ktorej bude konsekrovať farský kostol a nový stabilný oltár

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 14. septembra 2020

 • o 11.00 h bude koncelebrovať odpustovú svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Po svätej omši bude požehnaný novoosadený kríž v Barokovej záhrade na nádvorí Arcibiskupského úradu

Utorok 15. septembra 2020

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu na pútnickom mieste Trstín-Hájiček pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Streda 16. septembra 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 17. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Piatok 18. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h sa zúčastní na inaugurácii poštovej známky v historickej sále SSV v Trnave pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha

Sobota 19. septembra 2020

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Baka

Nedeľa 20. septembra 2020

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hrnčiarovce nad Parnou

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 7. septembra 2020

 • predpoludním bude viesť zasadanie Rady KBS pre misie na Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • o 14.00 h slávi pohrebnú svätú omšu za zosnulého P. Bohuslava Jozefa Šprláka O. Praem. vo farnosti Beckov a následne vedie pohrebné obrady zosnulého kňaza na miestnom cintoríne

Utorok 8. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audiencii opátku mníšok Rádu sv. Benedikta z Offidy v Taliansku

Streda 9. septembra 2020

 • o 9.30 h sa zúčastní na septembrovej kňazskej rekolekcii kňazov Piešťanského dekanátu v Chtelnici

Štvrtok 10. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • počas dňa navštívi laikov na dohodnutom osobnom stretnutí

Piatok 11. septembra 2020

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti slávnosti Patrónky Spojenej cirkevnej školy Marianum
 • o 15.00 h navštívi kňaza v jeho farnosti

Sobota 12. septembra 2020

 • neoficiálny program

Nedeľa 13. septembra 2020

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Kátlovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 31. augusta 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 1. septembra 2020

 • neoficiálny program

Streda 2. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 3. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h absolvuje návštevu chorého kňaza

Piatok 4. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 5. septembra 2020

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty

Nedeľa 6. septembra 2020

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Dobrej Vode, pri príležitosti 200. výročia jeho konsekrácie, v priamom prenose RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 24. augusta 2020

 • o 9.30 h absolvuje návštevu u laikov, od ktorých prijal pozvanie

Utorok 25. augusta 2020

 • o 14.00 h absolvuje návštevu u laikov, od ktorých prijal pozvanie

Streda 26. augusta 2020

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Veni Sancte katechétov
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Diecézneho katechetického úradu

Štvrtok 27. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Piatok 28. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 29. augusta 2020

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti spomienky Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu

Nedeľa 30. augusta 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti výročia jej konsekrácie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 17. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h absolvuje návštevu u laikov, od ktorých prijal pozvanie

Utorok 18. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcami
 • o 15.00 h absolvuje návštevu u laikov, od ktorých prijal pozvanie

Streda 19. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h absolvuje návštevu u kňazov v ich farnostiach

Štvrtok 20. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 21. augusta 2020

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu pre riaditeľov katolíckych škôl a zamestnancov ABÚ v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní riaditeľov katolíckych škôl v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h absolvuje návštevu u kňazov v ich farnostiach

Sobota 22. augusta 2020

 • pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 23. augusta 2020

 • pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 10. augusta 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Utorok 11. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 12. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s riaditeľom kancelárie ACN na Slovensku p. Miroslavom Dzurechom ml.
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 13. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h uskutoční osobnú návštevu u jedného z kňazov na dôchodku

Piatok 14. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 15. augusta 2020

 • o 11.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, pri ktorej vysvätí dvoch diakonov za kňazov a jedného kandidáta za diakona
 • popoludní navštívi farnosti Okoličná na Ostrove a Číčov v Komárňanskom dekanáte

Nedeľa 16. augusta 2020

 • o 10.30 h celebruje svätú omšu vo farnosti Dunajská Lužná (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti mariánskej púte

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 3. augusta 2020

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 4. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje osobné stretnutie so zástupcom SSV
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 5. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s farárom dekanom vsdp. kanonikom Stanislavom Vojtkom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 6. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej sa rozlúčia s bývalým riaditeľom AŠÚ v Trnave vsdp. kanonikom Jánom Hallonom, ktorý bol menovaný za farára dekana v Seredi
 • o 9.00 h sa zúčastní na spoločných raňajkách aulistov a zamestnancov ABÚ pri príležitosti rozlúčky s vsdp. Jánom Hallonom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 16.00 h slávnostne otvorí výstavu "Ján Pavol II. a Slovensko" v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa za účasti veľvyslanca Poľskej republiky v SR

Piatok 7. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 8. augusta 2020

 • vybavuje záležitosti liturgickej prípravy

Nedeľa 9. augusta 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha                                          na 28. týždeň - 31. týždeň:

Pondelok 6. júla 2020 - Piatok 31. júla 2020

 • dovolenka

Sobota 1. augusta 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 2. augusta 2020

 • o 10.30 h slávi svätú omšu vo farskom kostole v Seredi, pri ktorej uvedie do úradu tejže farnosti nového farára dekana vsdp. kanonika Jána Hallona

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 29. júna 2020

 • predpoludním slávi súkromnú svätú omšu
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 30. júna 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 12.00 h sa zúčastní na obede s hosťami mimo Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 1. júla 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 12.30 h sa zúčastní na obede s jubilantmi v refektóriu Arcibiskupského úradu v Trnave

Štvrtok 2. júla 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 3. júla 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 4. júla 2020

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 5. júla 2020

 • o 10.30 h celebruje svätú omšu vo farnosti Piešťany-sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti slávnosti svätých solúnskych bratov, slovanských vierozvestov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 22. júna 2020

 • o 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 23. júna 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h sa zúčastní na prijímacích pohovoroch do kňazského seminára v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave
 • popoludní odcestuje do Spišského Podhradia (Spišská Kapitula)

Streda 24. júna 2020

 • o 10.00 h koncelebruje svätú omšu na biskupskej konsekrácii nového spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Štvrtok 25. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom
 • o 11.00 h sa zúčastní na pohrebnej svätej omši za + emeritného želivského opáta P. Bronislava Ignáca Kramára O.Praem v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 15.00 h sa zúčastní na pohrebných obradoch za + emeritného želivského opáta P. Bronislava Ignáca Kramára O.Praem v jeho rodnej obci Slovenská Nová Ves na miestnom cintoríne

Piatok 26. júna 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 27. júna 2020

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 28. júna 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 15. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a laikom

Utorok 16. júna 2020 - Streda 17. júna 2020

 • zúčastňuje sa na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska na Donovaloch

Štvrtok 18. júna 2020 - Sobota 20. júna 2020

 • zúčastňuje sa na duchovnej obnove

Nedeľa 21. júna 2020

 • vykoná pastoračnú návštevu jednej z farností

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 8. júna 2020

 • o 11.00 h sa zúčastní na kňazskej rekolekcii v Hlohovci
 • o 14.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu a vedie pohrebné obrady zosnulej matky kňaza vdp. Andreja Krupu v Hlohovci
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 9. júna 2020

 • zúčastňuje sa na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 10. júna 2020

 • zúčastňuje sa na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h prijme na audiencii riaditeľa Spišskej katolíckej charity
 • o 19.00 h sa stretne s bohoslovcami
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 11. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h celebruje svätú omšu v Bielom Kostole (farnosť Ružindol), pri ktorej požehná nový kostolný zvon
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 12. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kpt. Mgr. Viktorom Sabom, evanjelickým a.v. vojenským farárom v Kandaháre (Afganistan)
 • o 12.00 h sa zúčastní na malej oslave výročia vysviacky emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 13. júna 2020

 • o 15.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstriteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí dvoch kandidátov na diakonov
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 14. júna 2020

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, po ktorej bude nasledovať procesia Božieho Tela v interiéri katedrály
 • o 24.00 h udelí záverečné požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 1. júna 2020

 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 2. júna 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 3. júna 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 4. júna 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s generálnymi vikármi
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 5. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 6. júna 2020

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 7. júna 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšej Trojice
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 25mája 2020

 • o 10.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu za zosnulého kňaza Róberta Ondríka v Trnovci nad Váhom
 • o 15.00 h vedie pohrebné obrady zosnulého kňaza Róberta Ondríka na cintoríne Kamenná cesta v Trnave
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 26. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 27. mája 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža pri príležitosti životného jubilea jednej z rehoľných sestier - zamestnankýň ABÚ
 • o 12.00 h sa zúčastní na slávnostnom obede, z príležitosti jubilea, vo veľkom refektóriu ABÚ
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 28. mája 2020

 • o 7.30 h slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 29. mája 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kandidátmi na vstup do kňazského seminára a ich principálmi
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 30. mája 2020

 • duchovno-pastoračný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 31. mája 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu Zoslania Ducha Svätého v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 18mája 2020 - Streda 20. mája 2020

 • program mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 21. mája 2020

 • o 17.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 22. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 23. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 24. mája 2020

 • o 11.30 h celebruje spomienkovú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. s pobožnosťou pri soche pred katedrálou
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 11mája 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 12. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 13. mája 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 14. mája 2020

 • o 7.30 h slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 15. mája 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 16. mája 2020

 • o 7.30 h slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 5. výročia úmrtia J.E. Mons. Dominika Tótha, pomocného biskupa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 17. mája 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu 6. veľkonočnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 4mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 5. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcami
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 6. mája 2020

 • o 7.30 h podľa možnosti slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s emeritným trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 7. mája 2020

 • o 7.30 h podľa možnosti slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 8. mája 2020

 • o 7.30 h podľa možnosti slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 9.30 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie a následne zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 9. mája 2020

 • neverejný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 10. mája 2020

 • o 11.30 h podľa možnosti celebruje svätú omšu 5. veľkonočnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 27apríla 2020 - Utorok 28. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 29. apríla 2020 - Piatok 1. mája 2020

 • vykoná si súkromnú duchovnú obnovu

Sobota 2. mája 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 3. mája 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez facebookový profil Trnavskej arcidiecézy, pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 20apríla 2020 - Streda 22. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 23. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 12.00 h si spolu s aulistami Trnavskej arcibiskupskej kúrie pripomenie okrúhle výročie narodenia vsdp. kanonika Jána Hallona
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 24apríla 2020 - Nedeľa 26. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 13apríla 2020 - Nedeľa 19. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 6apríla 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 7apríla 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 8apríla 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 9apríla 2020

 • o 17.00 h bez účasti veriacich slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v priamom prenose cez webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 10apríla 2020

 • o 15.00 h bez účasti veriacich bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v priamom prenose cez webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 11apríla 2020

 • o 20.00 h bez účasti veriacich bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v priamom prenose Slovenskej televízie RTVS 3
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 12. apríla 2020

 • o 10.00 h bez účasti veriacich slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v priamom prenose Slovenskej televízie RTVS 1
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 30marca 2020 - Nedeľa 5. apríla 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • popoludní rieši záležitosti kňazov a laikov za pomoci moderných technológií
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 23marca 2020 - Nedeľa 29. marca 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • popoludní rieši záležitosti kňazov a laikov za pomoci moderných technológií
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 16marca 2020 - Nedeľa 22. marca 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • popoludní rieši záležitosti kňazov a laikov za pomoci moderných technológií

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 9marca 2020 - Utorok 10marca 2020

 • zúčastňuje sa na 95. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch

Streda 11marca 2020 - Sobota 14marca 2020

 • zúčastňuje sa na duchovných cvičeniach biskupov Slovenska v Čičmanoch

Nedeľa 15. marca 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 2marca 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h absolvuje kolokvium s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy počas ich pravidelného stretnutia permanentnej formácie

Utorok 3marca 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej budú koncelebrovať kapláni Trnavskej arcidiecézy
 • o 9.30 h sa zúčastní na prednáškach v rámci Teologického dňa kňazov Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 4marca 2020

 • absolvuje služobnú cestu do Bratislavy
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 5marca 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 16.00 h bude koncelebrovať svätú omšu v katedrále Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave pri príležitosti výročia jeho vzniku

Piatok 6marca 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 7marca 2020

 • o 9.00 h slávi svätú omšu a zúčastní sa na stretnutí maďarsky hovoriacich katechétov v Bratislave - Miletičová (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 8. marca 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 2. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 24februára 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 25februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 26februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 27februára 2020

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu a požehná maturitné stužky študentov AGBPJ v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou

Piatok 28februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 29. februára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 1. marca 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 1. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 17februára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 18februára 2020

 • zúčastní sa na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu v Banskej Bystrici

Streda 19februára 2020

 • navštevuje kňazov vo farnostiach

Štvrtok 20februára 2020

 • navštevuje kňazov vo farnostiach

Piatok 21februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h odcestuje na služobnú cestu do Bratislavy
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 22. februára 2020

 • zúčastní sa na V. stretnutí biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi v Kúpeľoch Nimnica (Žilinská diecéza)

Nedeľa 23. februára 2020

 • zúčastní sa na mariánskom stretnutí v Poprade (Spišská diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 10februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 11februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h bude viesť mariánsku pobožnosť v mariánskej kaplnke Baziliky sv. Mikuláša v Trnave

Streda 12februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s diakonom

Štvrtok 13februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 14februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretutie s kňazom

Sobota 15. februára 2020

 • o 14.30 h sa stretne s biskupom Mons. Milanom Lachom, SJ v priestoroch Arcibiskupského úradu

Nedeľa 16. februára 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 6. nedele v období cez rok

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 3februára 2020

 • o 10.00 h prijme na audiencii veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 4februára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 5februára 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 6februára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 7februára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 8. februára 2020

 • o 10.00 h požehná novú Kaplnku sv. Terézie z Lisieux v Domove dôchodcov v Jánovciach (farnosť Veľké Úľany)

Nedeľa 9. februára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 27januára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 28januára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 29. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audiencii kňazov Nitrianskej biskupskej kúrie
 • o 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so seminaristom
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 30. januára 2020

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea 80 rokov bývalého aulistu Trnavskej arcibiskupskej kúrie Mons. Viliama Kurillu

Piatok 31. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 1. februára 2020

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života, po ktorej bude pokračovať ďalší program v priestoroch Arcibiskupského úradu

Nedeľa 2. februára 2020

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Hrnčiarovce nad Parnou, pri ktorej požehná obnovený farský kostol

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 20januára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 21januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 22. januára 2020

 • o 17.00 h bude koncelebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti spomienky na Chiaru Lubich

Štvrtok 23. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a seminaristom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so seminaristom

Piatok 24. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 25. januára 2020

 • o 15.30 h sa zúčastní na ďakovnej svätej omši vdp. Urbančoka pri príležitosti životného jubilea 30 rokov

Nedeľa 26. januára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 13januára 2020 - Štvrtok 16. januára 2020

 • zúčastňuje sa na duchovných cvičeniach

Piatok 17januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 18. januára 2020

 • neoficiálny program

Nedeľa 19. januára 2020

 • o 10.00 h sa zúčastní na Celoslovenskej ekumenickej bohoslužbe v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 6januára 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána

Utorok 7januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • popoludní vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 8. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté pracovné stretnutie s laikom

Štvrtok 9. januára 2020

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu, ktorou sa začne zasadanie Rady KBS pre pastoráciu pútnikov a turistov

Piatok 10. januára 2020 - Nedeľa 12. januára 2020

 • zúčastňuje sa na duchovných cvičeniach

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 30decembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 31decembra 2019

 • o 17.30 h bude sláviť svätú omšu s Te Deum na poďakovanie za uplynulý občiansky rok 2019 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Streda 1. januára 2020

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a začiatku nového občianskeho roka 2020

Štvrtok 2. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 3. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h odchod na služobnú cestu

Sobota 4. januára 2020

 • o 18.00 h navštívi formačnú komunitu Oratoriánov v Galante

Nedeľa 5. januára 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 2. nedele po narodení Pána

 


 

ROK 2019

 


Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 23decembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 24decembra 2019

 • o 16.30 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 17.00 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v malom refektóriu Arcibiskupského úradu

Streda 25decembra 2019

 • o 00.00 h celebruje pontifikálnu polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje pontifikálnu svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

Štvrtok 26decembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti sv. Štefana, prvého mučeníka

Piatok 27decembra 2019 - Nedeľa 29. decembra 2019

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach s príbuznými a kňazmi

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 16decembra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu, ktorou sa začne zasadanie Rady KBS pre pastoráciu pútnikov
 • o 13.00 h sa zúčastní na predvianočnom posedení s členmi Rady KBS pre pastoráciu pútnikov

Utorok 17decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.00 h sa spolu so slovenskými biskupmi stretne na predvianočnej návšteve u apoštolského nuncia na Apoštolskej nunciatúre v Slovenskej republike

Streda 18decembra 2019

 • od 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 14.00 h v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža prevezme Betlehemské svetlo od skautov
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 19decembra 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pred predvianočným posedením
 • o 12.30 h sa zúčastní na predvianočnom posedení s kňazmi arcibiskupskej kúrie a so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Piatok 20decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h sa stretne na charitatívnom vianočnom obede s chudobnými a s ľuďmi bez domova

Sobota 21decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h absolvuje predvianočnú návštevu chorých kňazov a kňazov na dôchodku v Cíferi, Slovenskej Novej Vsi a Nitre

Nedeľa 22decembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 4. adventnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 9decembra 2019

 • o 12.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Spolku sv. Vojtecha, po ktorej sa zúčastní aj na ich predvianočnom posedení

Utorok 10decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Streda 11decembra 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 12decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h navštívi kňaza-jubilanta v Novom Meste nad Váhom

Piatok 13decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 14decembra 2019

 • o 15.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice, pri ktorej rozpošle do farností koledníkov Dobrej noviny

Nedeľa 15decembra 2019

 • o 10.30 h slávi svätú omšu vo farnosti Vyškovce nad Ipľom (Banskobystrická diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 25novembra 2019 - Štvrtok 28. novembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 29. novembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Sobota 30. novembra 2019

 • vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 1decembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu 1. adventnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 18novembra 2019

 • o 9.00 h sa na Arcibiskupskom úrade rozlúči so vzácnym hosťom, kardinálom Raymondom Leom Burkem pred jeho odletom do Ríma
 • o 10.00 h sa stretne na Arcibiskupskom úrade s kňazmi zo Srbska
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol

Utorok 19novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude mukačevský eparcha vladyka Milan Šášik, CM

Streda 20novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich

Štvrtok 21novembra 2019

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h v rámci deviateho (záverečného) dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Piatok 22. novembra 2019 - Nedeľa 24. novembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 11novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Utorok 12novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 18.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 13novembra 2019

 • o 10.30 h sa zúčastní na inaugurácii rektora Trnavskej univerzity v sále Marianum
 • o 18.00 h v rámci prvého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko

Štvrtok 14novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h sa stretne s členmi ŽNO
 • o 18.00 h v rámci druhého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Piatok 15. novembra 2019

 • o 12.30 h privíta na Arcibiskupskom úrade vzácneho hosťa, kardinála Raymonda Lea Burkeho
 • o 15.30 h sa zúčastní na stretnutí kardinála Raymonda Lea Burkeho s kňazmi Trnavskej arcidiecézy
 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol

Sobota 16. novembra 2019

 • o 9.30 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši, slávenej v mimoriadnom rímskom ríte, v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude kardinál Raymond Leo Burke
 • o 15.30 h sa zúčastní na prezentácii dvoch kníh
 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Nedeľa 17novembra 2019

 • o 9.30 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude kardinál Raymond Leo Burke. Po svätej omši bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami Trnavy.
 • o 18.00 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 4novembra 2019

 • o 17.00 h sa stretne s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy na spoločnej večeri počas programu trvalej formácie

Utorok 5novembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 8.30 h sa stretne s kaplánmi na spoločných raňajkách počas programu trvalej formácie
 • od 9.30 h sa zúčastní na Teologickom dni kňazov Trnavskej arcidiecézy

Streda 6novembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7novembra 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti jubilea kňazov Trnavskej arcibiskupskej kúrie, vsdp. Petra Šimka a vsdp. Petra Škultétyho
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 8. novembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 9. novembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 10novembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 32. nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 28októbra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu pre členov Rady KBS pre misie, po ktorej bude nasledovať zasadnutie tejto rady v priestoroch arcibiskupského paláca

Utorok 29októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 30októbra 2019

 • plní si pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 31októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 1. novembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých
 • popoludní navštívi kňazské hroby v rôznych častiach Trnavskej arcidiecézy

Sobota 2. novembra 2019

 • navštívi cintoríny v rôznych častiach Trnavskej arcidiecézy a bude celebrovať zádušné sväté omše

Nedeľa 3. novembra 2019

 • navštívi cintoríny v rôznych častiach Trnavskej arcidiecézy a bude celebrovať zádušné sväté omše

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 21októbra 2019

 • plní si pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 22októbra 2019 - Streda 23. októbra 2019

 • zúčastní sa na zasadnutí Subkomisie KBS pre školstvo a katechizáciu v Poprade (Spišská diecéza)

Štvrtok 24októbra 2019

 • zúčastní sa na stretnutí so sekretárom Kongregácie pre klérus v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Piatok 25októbra 2019

 • od 9.00 h sa zúčastní na Teologickom dni pre maďarsky hovoriacich katechétov v Mostovej, ktorý sa začne slávením svätej omše

Sobota 26októbra 2019

 • navštívi kňazov na dôchodku

Nedeľa 27októbra 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Dvorníky, pri ktorej požehná novú farskú budovu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 14októbra 2019 - Utorok 15. októbra 2019

 • zúčastňuje sa na 94. plenárnom zasadnutí KBS na Donovaloch

Streda 16októbra 2019 - Nedeľa 20. októbra 2019

 • plní si pastoračné povinnosti v rámci Rady pre misie KBS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 7októbra 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s aulistami Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h celebruje zádušnú svätú omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulú sestru Jozefínu, DKL v Močenku (Nitrianska diecéza)

Utorok 8októbra 2019

 • o 10.00 h sa stretne s predstaviteľmi organizácie Fórum života
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h koncelebruje svätú omšu s prešovským archieparchom, vladykom Jánom Babjakom, SJ v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 13. výročia úmrtia Mons. Pavla M. Hnilicu, SJ

Streda 9októbra 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave ako pozorovateľ za Katolícku cirkev
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 10októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním a popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 11októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Kňazskej rady Trnavskej arcidiecézy

Sobota 12októbra 2019

 • o 10.00 h koncelebruje slávnostnú svätú omšu s ostrihomsko-budapeštianským arcibiskupom, Petrom kardinálom Erdőom v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 400. výročia úmrtia svätých Košických mučeníkov

Nedeľa 13októbra 2019

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Šintava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 30septembra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pre školy za prítomnosti relikvií sv. Vincenta de Paul pri príležitosti ich púte po Slovensku
 • o 15.00 h sa rozlúči s relikviami sv. Vincenta de Paul v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Utorok 1októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 2októbra 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľníkmi

Štvrtok 3októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 4októbra 2019

 • zúčastní sa púte Slovenskej katolíckej charity a diecéznych charít v Trnave

Sobota 5októbra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu pre maďarských veriacich, putujúcich do Marianky (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 6októbra 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Selice v slovenskom i maďarskom jazyku

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 23septembra 2019 - Štvrtok 26. septembra 2019

 • dovolenka

Piatok 27septembra 2019

 • o 17.00 h celebruje svätú omšu v Bratislave-Ružinove pri príležitosti púte relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku (Bratislavská arcidiecéza)

Sobota 21septembra 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Baloň

Nedeľa 22septembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa za prítomnosti relikvií sv. Vincenta de Paul pri príležitosti ich púte po Slovensku

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 16septembra 2019

 • o 16.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu a vedie pohrebné obrady zosnulej starej mamy vdp. Attilu Jozsu vo Veľkej Mači

Utorok 17septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h požehná priestory novej Cirkevnej materskej školy v Piešťanoch
 • o 15.00 h požehná priestory novej Cirkevnej materskej školy v Trnave

Streda 18septembra 2019

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu Veni Sancte pre štátne školy v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Štvrtok 19septembra 2019

 • o 9.30 h sa zúčastní na rokovaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 20septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s aulistami Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 21septembra 2019

 • o 10.00 h celebruje slávnostnú otváraciu svätú omšu 1. arcidiecézneho stretnutia miništrantov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 22septembra 2019

 • počas dňa sa zúčastní na programe III. národného pochodu za život v Bratislave (svätá omša o 10.00 h a o 14.30 h pochod za život)
 • o 18.00 h sa zúčastní na XV. NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte 2019 v Slovenskej filharmónii v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 9septembra 2019 - Utorok 10. septembra 2019

 • vedie duchovnú obnovu pracovníkov Rádia Mária v Kismarosi (Maďarsko)

Streda 11septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 12septembra 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti 90. výročia vzniku a 20. výročia obnovenia Katolíckeho gymnázia "Marianum"

Piatok 13septembra 2019

 • od 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti kňazského a životných jubileí niektorých kňazov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Sobota 14septembra 2019

 • o 10.00 h celebruje slávnostnú svätú omšu v kaplnke Generálneho domu Kongregácie sestier Premonštrátok v Trnave, pri ktorej požehná ich obnovenú kaplnku

Nedeľa 15septembra 2019

 • o 10.30 h bude koncelebrovať svätú omšu v Šaštíne pri príležitosti Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 2septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 3septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Streda 4septembra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu spolu s kardinálom Dominikom Dukom, pražským arcibiskupom, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
 • popoludní sa stretne s bohoslovcami Pražskej arcidiecézy, ktorí sú na návšteve Trnavy

Štvrtok 5septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Piatok 6septembra 2019

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • popoludní odcestuje do Košíc

Sobota 7septembra 2019

 • o 10.00 h koncelebruje slávnostnú svätú omšu spolu s ostatnými slovenskými biskupmi v Košiacich pri príležitosti 400. výročia mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov

Nedeľa 8septembra 2019

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Smolenice pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie, ktorá bude vysielaná v priamom prenose televízie RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 26augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 27augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 19.00 h sa zúčastní na večeri s vdp. Boquetom, celosvetovým riaditeľom Human Life International z USA

Streda 28augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu spolu s vdp. Boquetom, celosvetovým riaditeľom Human Life International z USA, pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • absolvuje pracovné stretnutie s vdp. Boquetom, celosvetovým riaditeľom Human Life International z USA

Štvrtok 29augusta 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti spomienky na Mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa a 1. výročie úmrtia Mons. Dominika Kaľatu, SJ, niekdajšieho pomocného biskupa Arcidiecézy Freiburg in Breisgau v Nemecku

Piatok 30augusta 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti výročia jej posviacky. Počas svätej omše požehná obnovený interiér katedrály.

Sobota 31augusta 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na inaugurácii Mons. Udvardyho za Vesprémskeho arcibiskupa (Maďarsko)

Nedeľa 1septembra 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti slávnosti košických mučeníkov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 19augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 20augusta 2019

 • zúčastní sa na Svätoštefanskej púti v Budapešti (Maďarsko)

Streda 21augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.30 h prijme na osobnom stretnutí vsdp. Mons. Vladimíra Thurza, dekana RKCMBF UK

Štvrtok 22augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 23augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 24augusta 2019

 • o 15.00 h bude sláviť svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža pri príležitosti 50. výročia príchodu prvých Školských sestier de Notre Dame na Arcibiskupský úrad do Trnavy

Nedeľa 25augusta 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Jelka, pri ktorej požehná obnovený farský kostol

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 12augusta 2019 - Streda 14. augusta 2019

 • bude viesť duchovné cvičenia pre manželov

Štvrtok 15augusta 2019

 • o 17.00 h sa zúčastní na tradičnej svätej omši v Kaplnke Fatimskej Panny Márie v budove Marianum pri Arcibiskupskom úrade a prednesie homíliu

Piatok 16augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 17augusta 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 18augusta 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v Seredi - Strednom Čepeni pri príležitosti hlavnej mariánskej púte Nanebovzatia Panny Márie, v priamom prenose TV LUX

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 5augusta 2019

 • zúčastní sa na kontrolnom dni v Cirkevnej materskej škole v Piešťanoch

Utorok 6augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 7augusta 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti jubilea vsdp. Jána Vida, po ktorej nasleduje spoločné posedenie

Štvrtok 8augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 9augusta 2019

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša, pri ktorej si vyslúži sviatosť manželstva jeden snúbenecký pár

Sobota 10augusta 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 11augusta 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha

na 29. týždeň - 31. týždeň:

Pondelok 15júla 2019 - Piatok 2. augusta 2019

 • dovolenka

Sobota 3augusta 2019

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti Fatimskej soboty (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 4augusta 2019

 • o 16.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Gabčíkovo, pri ktorej uvedie do úradu nového farára farnosti vdp. Lászlóa Paráka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 8júla 2019

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Utorok 9júla 2019

 • o 10.00 h prijme na osobnom stretnutí Mons. Jána Vokála, sídelného biskupa Diecézy Hradec Králové (Česká republika)

Streda 10júla 2019

 • o 12.30 h sa stretne v refektóriu Arcibiskupského úradu s niektorými kňazmi pri príležitosti ich životných jubileí

Štvrtok 11júla 2019

 • o 12.00 h prijme na osobnom stretnutí rektora Trnavskej univerzity prof. JUDr. Mareka Šmida, PhD.

Piatok 12júla 2019

 • o 19.30 h sa v priestoroch Arcibiskupského úradu stretne s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomom Guidom Ottonellom a sekretárom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Mons. Giuseppem Quirighettim

Sobota 13júla 2019 - Nedeľa 14. júla 2019

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 1júla 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 2júla 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea jedného z civilných zamestnancov, po ktorej nasleduje spoločné posedenie
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi 

Streda 3júla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audienciu provinciála Spoločnosti Ježišovej P. Rudolfa Uhera SJ
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 14.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Štvrtok 4júla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h odovzdá dekréty riaditeľom katolíckych škôl
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 5júla 2019

 • zúčastní sa na oslavách sviatku sv. slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda v Nitre a koncelebruje slávnostnú svätú omšu spolu s ostatnými biskupmi Slovenska

Sobota 6júla 2019

 • o 10.00 h navštívi miništrantov na tábore MINFA v Bratislave-Rači (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 7júla 2019

 • zúčastní sa na mariánskej púti v Levoči (Spišská diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 24júna 2019 - Štvrtok 27. júna 2019

 • absolvuje pracovnú cestu do USA, v rámci Rady pre misie a pre pútnikov KBS, pri príležitosti 50. výročia zriadenia gréckokatolíckej Eparchie v Parme (v blízkosti mesta Cleveland, vo federálnom štáte Ohio)

Piatok 28júna 2019

 • bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v Hronskom Beňadiku (Nitrianska diecéza) pri príležitosti povýšenia tamojšieho chrámu na baziliku minor

Sobota 29júna 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači, pri ktorej vysvätí jedného diakona na kňaza a štyroch kandidátov na diakonov. Kňazská a diakonské vysviacky budú v maďarskom jazyku.
 • o 17.00 h otvorí Výstavu veľkoformátových fotografií "Človek a viera" v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Výstava potrvá do 19. júla 2019.

Nedeľa 30júna 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 17júna 2019 - Nedeľa 23. júna 2019

 • absolvuje pracovnú cestu do USA, v rámci Rady pre misie a pre pútnikov KBS, pri príležitosti 50. výročia zriadenia gréckokatolíckej Eparchie v Parme (v blízkosti mesta Cleveland, vo federálnom štáte Ohio)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 10júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 11júna 2019

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy
 • o 17.00 h celebruje svätú omšu v Dunajskej Strede za prítomnosti misijného kríža - symbolu pripravovaného 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý požehnal pápež František

Streda 12júna 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 13júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom

Piatok 14júna 2019

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu pri Kostole sv. Heleny pri príležitosti Národného týždňa charity
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 15júna 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí troch diakonov na kňazov

Nedeľa 16júna 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Najsvätejšej Trojice

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 3júna 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 4júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 5júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 6júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audienciu primátora mesta Piešťany p. Mgr. Petra Jančoviča PhD.
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 7júna 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na prijímacich pohovoroch do Bratislavského kňazského seminára
 • o 16.00 h celebruje svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave pri príležitosti otvorenia festivalu Lumen

Sobota 8júna 2019

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania v maďarskom jayzku vo farnosti Veľké Úľany

Nedeľa 9júna 2019

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 27mája 2019 - Sobota 1. júna 2019

 • zúčastňuje sa púte s Rodinou Nepoškvrnenej do Lúrd a navštívi i rehoľnú komunitu v rodisku sv. Vincenta de Paul

Nedeľa 2. júna 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - sv. Štefana

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 20mája 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 21mája 2019

 • o 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Rady pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Streda 22mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu
 • popoludní bude vybavovať administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 23mája 2019

 • o 7.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
 • o 17.00 h začína putovať s Rodinou Nepoškvrnenej do Lúrd

Piatok 24mája 2019 - Nedeľa 26. mája 2019

 • zúčastňuje sa púte s Rodinou Nepoškvrnenej do Lúrd

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 13mája 2019 - Streda 15. mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 16mája 2019

 • od 10.00 h bude vybavovať administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 17mája 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s bohoslovcami
 • od 14.00 h bude vybavovať administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 18mája 2019

 • o 12.00 h sa zúčastní na svätej omši v Hronskom Beňadiku

Nedeľa 19mája 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dobrá Voda

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 6mája 2019 - Streda 8. mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 9mája 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu s poďakovaním Te Deum Trnavskej univerzity
 • o 14.00 h požehná novú kaviareň Trnavskej arcidiecéznej charity

Piatok 10mája 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Sobota 11mája 2019

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dunajská Streda

Nedeľa 12mája 2019

 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu v Komárne pri príležitosti dňa modlitieb za kňazské povolania IMANAP

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 29apríla 2019 - Streda 1. mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 2mája 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti 15. výročia svojej biskupskej konsekrácie

Piatok 3mája 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 11.00 h prijme na osobnom stretnutí bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

Sobota 4mája 2019

 • o 10.00 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu na poďakovanie Pánu Bohu za 15 rokov biskupskej služby, za prítomnosti apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Giacoma Guida Ottonella, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

Nedeľa 5mája 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Čachtice, pri ktorej požehná obnovený interiér farského kostola

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 22apríla 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 23apríla 2019

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke SSV a po nej sa zúčastní na zasadaní Predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 14.00 h prijme na osobitnej audiencii generálneho vikára a biskupského vikára

Streda 24apríla 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea nemocničného kaplána, vdp. Rudolfa Kopinca

Štvrtok 25apríla 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea dlhoročného zamestnanca ABÚ, p. Andreja Bošnáka

Piatok 26apríla 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s riaditeľom Trnavskej arcidiecéznej charity, p. Miroslavom Dzurechom
 • o 16.30 h celebruje svätú omšu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Bratislave-Blumentáli (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti stretnutia kňazov-rodákov

Sobota 27apríla 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dolný Lopašov

Nedeľa 28apríla 2019

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nové Mesto nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 15apríla 2019 - Streda 17. apríla 2019

 • zúčastní sa na duchovnej obnove

Štvrtok 18apríla 2019

 • o 9.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Na svätej omši sa zúčastní aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello. Po nej sa trnavský arcibiskup spoločne s apoštolským nunciom stretnú s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 19apríla 2019

 • o 15.00 h bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Sobota 20apríla 2019

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 10.15 h navštívi so sprievodom cintorín v Trstíne, kde si krátkou pobožnosťou pri hrobe trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Ambróza Lazíka pripomenie 50. výročie úmrtia
 • o 20.00 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 21apríla 2019

 • o 11.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 8apríla 2019

 • od 8.30 h sa zúčastní na konferencii "Život a dielo P. Jána Hutyru CM" v Nitre

Utorok 9apríla 2019

 • o 9.00 h celebruje v arcibiskupskej kaplnke svätú omšu na začiatku diecézneho kola Biblickej olympiády žiakov základných škôl
 • od 15.00 h bude navštevovať chorých

Streda 10apríla 2019

 • o 9.00 h celebruje v arcibiskupskej kaplnke svätú omšu na začiatku diecézneho kola Biblickej olympiády žiakov stredných škôl
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pri ktorej udelí seminaristom ministérium akolytátu

Štvrtok 11apríla 2019

 • o 10.30 h celebruje pohrebnú sv. omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulého kňaza Trnavskej arcidiecézy vdp. Vendelína Kubíčka v Pezinku (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 12apríla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Sobota 13apríla 2019

 • absolvuje predveľkonočné návštevy mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 14apríla 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu Kvetnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 1apríla 2019 - Streda 3. apríla 2019

 • absolvuje pracovnú cestu do Talianska

Štvrtok 4. apríla 2019

 • neoficiálny program

Piatok 5. apríla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 6. apríla 2019

 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty

Nedeľa 7. apríla 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 5. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 25marca 2019 - Utorok 26. marca 2019

 • zúčastní sa na 92. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Prešove

Streda 27. marca 2019 - Piatok 29. marca 2019

 • zúčastní sa na duchovných cvičeniach biskupov v Prešove

Sobota 30. marca 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorou sa začne Valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha. Zasadacia časť bude pokračovať v priestoroch budovy Marianum pri Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • o 12.30 h sa stretne na slávnostnom obede s účastníkmi vedeckej konferencie o biskupovi Mons. P. M. Hnilicovi SJ, ktorá sa bude konať deň predtým v Bratislave

Nedeľa 31. marca 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 18marca 2019

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Arcibisiskupského úradu v Trnave

Utorok 19. marca 2019

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Arcibisiskupského úradu v Trnave

Streda 20. marca 2019

 • o 10:30 h sa stretne s primátorom mesta v priestoroch Mestského úradu v Trnave
 • o 14.00 h prijme na audienciu provinciálnu predstavenú rehoľných sestier Satmárok
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 21. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 13.00 h celebruje pohrebnú sv. omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulého P. Pavla Bazára CM v Bratislave-Ružinove (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 22. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so seminaristami a laikmi

Sobota 23. marca 2019

 • o 16.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Trnave-Modranke, pri ktorej požehná obnovenú Kaplnku sv. Márie Magdalény

Nedeľa 24. marca 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 11marca 2019

 • od 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Utorok 12. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej budú koncelebrovať kapláni Trnavskej arcidiecézy, zúčastnení na ich stretnutí permanentnej formácie
 • od 9.30 h sa zúčastní na Teologickom dni kňazov v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 13.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 13. marca 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri príležitosti životného jubilea jednej zo zamestnankýň

Štvrtok 14. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi a rehoľnými sestrami
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Piatok 15. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • popoludní odcestuje do Košíc

Sobota 16. marca 2019

 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v košickej Katedrále sv. Alžbety pri príležitosti životného jubilea emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozefa kardinála Tomka a emeritného košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča

Nedeľa 17. marca 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 4marca 2019

 • zúčastní sa na stretnutí Ekumenickej rady cirkví a KBS v Banskej Bystrici - Badíne

Utorok 5. marca 2019

 • vybavuje úradné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 6. marca 2019

 • vybavuje úradné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 8. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje úradné záležitosti na sekretariáte

Sobota 9. marca 2019

 • od 9.00 h sa zúčastní na stretnutí biskupov s laikmi v Nimnici

Nedeľa 10. marca 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave pri príležitosti 1. pôstnej nedele, v priamom prenose TV LUX

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 25februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 26. februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 27februára 2019

 • o 10.00 h celebruje zádušnú svätú omšu za zosnulého trakovického farára vdp. Jozefa Gábriša vo farskom Kostole sv. Štefana, kráľa v Trakoviciach
 • o 15.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu vo farskom Kostole Zvestovania Pána v Tesárskych Mlyňanoch (Nitrianska diecéza) za zosnulého vdp. Jozefa Gábriša, trakovického farára, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne

Štvrtok 28februára 2019

 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
 • o 15.30 h koncelebruje svätú omšu z príležitosti výročia vzniku Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave-Krasňanoch

Piatok 1. marca 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s chorými kňazmi mimo mesta Trnava

Sobota 2. marca 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom, pri ktorej vysvätí na diakona študenta Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme, vp. Petra Juhása

Nedeľa 3. marca 2019

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Vrakúň ako poďakovanie za pastoračnú službu vdp. Carola Borosa pred jeho návratom do vlasti (Rumunsko)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 18februára 2019

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 19. februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h za zúčastní na zasadaní Predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 14.00 h absolvuje pracovné zasadanie s biskupským vikárom R. Kissom v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu

Streda 20februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 16.00 h celebruje svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave pri príležitosti 10. výročia Združenia kresťanských rodín
 • o 18.00 h sa zúčastní na galaprograme Združenia kresťanských rodín pri pripomenutí si 10. výročia jeho založenia v priestoroch sály Marianum, vedľa arcibiskupského paláca

Štvrtok 21februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h sa zúčastní na požehnaní nových vín v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave

Piatok 22februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 23. februára 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 24. februára 2019

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Horné Orešany, počas ktorej konsekruje nový oltár

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 11februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 12. februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 13februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Štvrtok 14februára 2019 - Nedeľa 17. februára 2019

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 4februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 5. februára 2019

 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 6februára 2019

 • neoficiálny program

Štvrtok 7februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h sa zúčastní na konferencii "Starí a chorí v spoločnosti" na RKCMBF UK v Bratislave

Piatok 8februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h absolvuje pracovné zasadanie s generálnym vikárom v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu

Sobota 9. februára 2019

 • absolvuje pracovné zasadanie v rámci rád Konferencie biskupov Slovenska

Nedeľa 10. februára 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 28januára 2019

 • zúčastní sa na formačnom stretnutí v Bratislave

Utorok 29januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 11.30 h prijme na audienciu vizitátora Oratoriánov
 • o 14.00 h prijme na audienciu primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča

Streda 30januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 17.00 h sa stretne na malom agapé v priestoroch Arcibiskupského úradu s členmi speváckeho zboru a so spolupracovníkmi z katedrály

Štvrtok 31januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte

Piatok 1februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 2. februára 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života, po ktorej bude pokračovať ďalší program v priestoroch františkánskeho kláštora

Nedeľa 3. februára 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Smolenice, pri ktorej uvedie do úradu jej nového farára a zároveň dekana Smolenického dekanátu vdp. Kiša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 21januára 2019

 • predpoludním pracovne navštívi Apoštolskú nunciatúru na Slovensku v Bratislave

Utorok 22januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte

Streda 23januára 2019

 • o 10.00 h prijme na audienciu predstaviteľov rehoľných spoločenstiev, ktoré sú prítomné na území Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h prijme na audienciu generálnu predstavenú sestier Rodiny Panny Márie, Matku Agnes
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 24januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 25januára 2019

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Rady KBS pre pastoráciu pútnikov a turistov, ktoré sa začne slávením svätej omše v arcibiskupskej kaplnke

Sobota 26januára 2019

 • bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27januára 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 17.00 h sa zúčastní na formačnom stretnutí v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 14januára 2019

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 15januára 2019

 • neoficiálny program

Streda 16januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na novoročnom stretnutí predstaviteľov cirkví s prezidentom Slovenskej republiky v Prezidentskom paláci v Bratislave

Štvrtok 17januára 2019

 • o 9.30 h sa zúčastní na kňazskej rekolekcii kňazov Komárňanského dekanátu v Kolárove

Piatok 18. januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 19.30 h sa zúčastní na Ekumenických službách božích vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave, kde prednesie homíliu k začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Sobota 19. januára 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 20januára 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Pobedim, počas ktorej konsekruje nový oltár-obetný stôl

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 7januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave

Utorok 8januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte
 • o 17.00 h sa zúčastní na udeľovaní vysokých štátnych vyznamenaní prezidentom SR na Bratislavskom hrade

Streda 9januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s predstavenými ženských rehoľných rádov
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s generálnym riaditeľom Slovenskej katolíckej charity

Štvrtok 10januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte
 • o 13.00 h sa zúčastní na školení o vedení motorových vozidiel v priestoroch Arcibiskupského úradu

Piatok 11. januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním bude viesť Trojkráľovú koledu v kancelárskych a ubytovacích priestoroch Arcibiskupského úradu

Sobota 12. januára 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 13. januára 2019

 • neoficiálny program

Starší program nájdete v archíve:

 
 
facebook sharing button Zdieľaj
Program arcibiskupa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa v ostatných týždňoch.

NOVINKY