Program arcibiskupa

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 12augusta 2019 - Streda 14. augusta 2019

 • bude viesť duchovné cvičenia pre manželov

Štvrtok 15augusta 2019

 • o 17.00 h sa zúčastní na tradičnej svätej omši v Kaplnke Fatimskej Panny Márie v budove Marianum pri Arcibiskupskom úrade a prednesie homíliu

Piatok 16augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 17augusta 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 18augusta 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v Seredi - Strednom Čepeni pri príležitosti hlavnej mariánskej púte Nanebovzatia Panny Márie, v priamom prenose TV LUX

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 5augusta 2019

 • zúčastní sa na kontrolnom dni v Cirkevnej materskej škole v Piešťanoch

Utorok 6augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 7augusta 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti jubilea vsdp. Jána Vida, po ktorej nasleduje spoločné posedenie

Štvrtok 8augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 9augusta 2019

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša, pri ktorej si vyslúži sviatosť manželstva jeden snúbenecký pár

Sobota 10augusta 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 11augusta 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha

na 29. týždeň - 31. týždeň:

Pondelok 15júla 2019 - Piatok 2. augusta 2019

 • dovolenka

Sobota 3augusta 2019

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti Fatimskej soboty (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 4augusta 2019

 • o 16.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Gabčíkovo, pri ktorej uvedie do úradu nového farára farnosti vdp. Lászlóa Paráka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 8júla 2019

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Utorok 9júla 2019

 • o 10.00 h prijme na osobnom stretnutí Mons. Jána Vokála, sídelného biskupa Diecézy Hradec Králové (Česká republika)

Streda 10júla 2019

 • o 12.30 h sa stretne v refektóriu Arcibiskupského úradu s niektorými kňazmi pri príležitosti ich životných jubileí

Štvrtok 11júla 2019

 • o 12.00 h prijme na osobnom stretnutí rektora Trnavskej univerzity prof. JUDr. Mareka Šmida, PhD.

Piatok 12júla 2019

 • o 19.30 h sa v priestoroch Arcibiskupského úradu stretne s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomom Guidom Ottonellom a sekretárom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Mons. Giuseppem Quirighettim

Sobota 13júla 2019 - Nedeľa 14. júla 2019

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 1júla 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 2júla 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea jedného z civilných zamestnancov, po ktorej nasleduje spoločné posedenie
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi 

Streda 3júla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audienciu provinciála Spoločnosti Ježišovej P. Rudolfa Uhera SJ
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 14.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Štvrtok 4júla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h odovzdá dekréty riaditeľom katolíckych škôl
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 5júla 2019

 • zúčastní sa na oslavách sviatku sv. slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda v Nitre a koncelebruje slávnostnú svätú omšu spolu s ostatnými biskupmi Slovenska

Sobota 6júla 2019

 • o 10.00 h navštívi miništrantov na tábore MINFA v Bratislave-Rači (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 7júla 2019

 • zúčastní sa na mariánskej púti v Levoči (Spišská diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 24júna 2019 - Štvrtok 27. júna 2019

 • absolvuje pracovnú cestu do USA, v rámci Rady pre misie a pre pútnikov KBS, pri príležitosti 50. výročia zriadenia gréckokatolíckej Eparchie v Parme (v blízkosti mesta Cleveland, vo federálnom štáte Ohio)

Piatok 28júna 2019

 • bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v Hronskom Beňadiku (Nitrianska diecéza) pri príležitosti povýšenia tamojšieho chrámu na baziliku minor

Sobota 29júna 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači, pri ktorej vysvätí jedného diakona na kňaza a štyroch kandidátov na diakonov. Kňazská a diakonské vysviacky budú v maďarskom jazyku.
 • o 17.00 h otvorí Výstavu veľkoformátových fotografií "Človek a viera" v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Výstava potrvá do 19. júla 2019.

Nedeľa 30júna 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 17júna 2019 - Nedeľa 23. júna 2019

 • absolvuje pracovnú cestu do USA, v rámci Rady pre misie a pre pútnikov KBS, pri príležitosti 50. výročia zriadenia gréckokatolíckej Eparchie v Parme (v blízkosti mesta Cleveland, vo federálnom štáte Ohio)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 10júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 11júna 2019

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy
 • o 17.00 h celebruje svätú omšu v Dunajskej Strede za prítomnosti misijného kríža - symbolu pripravovaného 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý požehnal pápež František

Streda 12júna 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 13júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom

Piatok 14júna 2019

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu pri Kostole sv. Heleny pri príležitosti Národného týždňa charity
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 15júna 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí troch diakonov na kňazov

Nedeľa 16júna 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Najsvätejšej Trojice

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 3júna 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 4júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 5júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 6júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audienciu primátora mesta Piešťany p. Mgr. Petra Jančoviča PhD.
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 7júna 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na prijímacich pohovoroch do Bratislavského kňazského seminára
 • o 16.00 h celebruje svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave pri príležitosti otvorenia festivalu Lumen

Sobota 8júna 2019

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania v maďarskom jayzku vo farnosti Veľké Úľany

Nedeľa 9júna 2019

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 27mája 2019 - Sobota 1. júna 2019

 • zúčastňuje sa púte s Rodinou Nepoškvrnenej do Lúrd a navštívi i rehoľnú komunitu v rodisku sv. Vincenta de Paul

Nedeľa 2. júna 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - sv. Štefana

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 20mája 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 21mája 2019

 • o 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Rady pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Streda 22mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu
 • popoludní bude vybavovať administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 23mája 2019

 • o 7.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
 • o 17.00 h začína putovať s Rodinou Nepoškvrnenej do Lúrd

Piatok 24mája 2019 - Nedeľa 26. mája 2019

 • zúčastňuje sa púte s Rodinou Nepoškvrnenej do Lúrd

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 13mája 2019 - Streda 15. mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 16mája 2019

 • od 10.00 h bude vybavovať administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 17mája 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s bohoslovcami
 • od 14.00 h bude vybavovať administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 18mája 2019

 • o 12.00 h sa zúčastní na svätej omši v Hronskom Beňadiku

Nedeľa 19mája 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dobrá Voda

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 6mája 2019 - Streda 8. mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 9mája 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu s poďakovaním Te Deum Trnavskej univerzity
 • o 14.00 h požehná novú kaviareň Trnavskej arcidiecéznej charity

Piatok 10mája 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Sobota 11mája 2019

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dunajská Streda

Nedeľa 12mája 2019

 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu v Komárne pri príležitosti dňa modlitieb za kňazské povolania IMANAP

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 29apríla 2019 - Streda 1. mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 2mája 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti 15. výročia svojej biskupskej konsekrácie

Piatok 3mája 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 11.00 h prijme na osobnom stretnutí bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

Sobota 4mája 2019

 • o 10.00 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu na poďakovanie Pánu Bohu za 15 rokov biskupskej služby, za prítomnosti apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Giacoma Guida Ottonella, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

Nedeľa 5mája 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Čachtice, pri ktorej požehná obnovený interiér farského kostola

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 22apríla 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 23apríla 2019

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke SSV a po nej sa zúčastní na zasadaní Predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 14.00 h prijme na osobitnej audiencii generálneho vikára a biskupského vikára

Streda 24apríla 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea nemocničného kaplána, vdp. Rudolfa Kopinca

Štvrtok 25apríla 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea dlhoročného zamestnanca ABÚ, p. Andreja Bošnáka

Piatok 26apríla 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s riaditeľom Trnavskej arcidiecéznej charity, p. Miroslavom Dzurechom
 • o 16.30 h celebruje svätú omšu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Bratislave-Blumentáli (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti stretnutia kňazov-rodákov

Sobota 27apríla 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dolný Lopašov

Nedeľa 28apríla 2019

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nové Mesto nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 15apríla 2019 - Streda 17. apríla 2019

 • zúčastní sa na duchovnej obnove

Štvrtok 18apríla 2019

 • o 9.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Na svätej omši sa zúčastní aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello. Po nej sa trnavský arcibiskup spoločne s apoštolským nunciom stretnú s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 19apríla 2019

 • o 15.00 h bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Sobota 20apríla 2019

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 10.15 h navštívi so sprievodom cintorín v Trstíne, kde si krátkou pobožnosťou pri hrobe trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Ambróza Lazíka pripomenie 50. výročie úmrtia
 • o 20.00 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 21apríla 2019

 • o 11.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 8apríla 2019

 • od 8.30 h sa zúčastní na konferencii "Život a dielo P. Jána Hutyru CM" v Nitre

Utorok 9apríla 2019

 • o 9.00 h celebruje v arcibiskupskej kaplnke svätú omšu na začiatku diecézneho kola Biblickej olympiády žiakov základných škôl
 • od 15.00 h bude navštevovať chorých

Streda 10apríla 2019

 • o 9.00 h celebruje v arcibiskupskej kaplnke svätú omšu na začiatku diecézneho kola Biblickej olympiády žiakov stredných škôl
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pri ktorej udelí seminaristom ministérium akolytátu

Štvrtok 11apríla 2019

 • o 10.30 h celebruje pohrebnú sv. omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulého kňaza Trnavskej arcidiecézy vdp. Vendelína Kubíčka v Pezinku (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 12apríla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Sobota 13apríla 2019

 • absolvuje predveľkonočné návštevy mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 14apríla 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu Kvetnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 1apríla 2019 - Streda 3. apríla 2019

 • absolvuje pracovnú cestu do Talianska

Štvrtok 4. apríla 2019

 • neoficiálny program

Piatok 5. apríla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 6. apríla 2019

 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty

Nedeľa 7. apríla 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 5. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 25marca 2019 - Utorok 26. marca 2019

 • zúčastní sa na 92. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Prešove

Streda 27. marca 2019 - Piatok 29. marca 2019

 • zúčastní sa na duchovných cvičeniach biskupov v Prešove

Sobota 30. marca 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorou sa začne Valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha. Zasadacia časť bude pokračovať v priestoroch budovy Marianum pri Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • o 12.30 h sa stretne na slávnostnom obede s účastníkmi vedeckej konferencie o biskupovi Mons. P. M. Hnilicovi SJ, ktorá sa bude konať deň predtým v Bratislave

Nedeľa 31. marca 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 18marca 2019

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Arcibisiskupského úradu v Trnave

Utorok 19. marca 2019

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Arcibisiskupského úradu v Trnave

Streda 20. marca 2019

 • o 10:30 h sa stretne s primátorom mesta v priestoroch Mestského úradu v Trnave
 • o 14.00 h prijme na audienciu provinciálnu predstavenú rehoľných sestier Satmárok
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 21. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 13.00 h celebruje pohrebnú sv. omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulého P. Pavla Bazára CM v Bratislave-Ružinove (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 22. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so seminaristami a laikmi

Sobota 23. marca 2019

 • o 16.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Trnave-Modranke, pri ktorej požehná obnovenú Kaplnku sv. Márie Magdalény

Nedeľa 24. marca 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 11marca 2019

 • od 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Utorok 12. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej budú koncelebrovať kapláni Trnavskej arcidiecézy, zúčastnení na ich stretnutí permanentnej formácie
 • od 9.30 h sa zúčastní na Teologickom dni kňazov v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 13.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 13. marca 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri príležitosti životného jubilea jednej zo zamestnankýň

Štvrtok 14. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi a rehoľnými sestrami
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Piatok 15. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • popoludní odcestuje do Košíc

Sobota 16. marca 2019

 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v košickej Katedrále sv. Alžbety pri príležitosti životného jubilea emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozefa kardinála Tomka a emeritného košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča

Nedeľa 17. marca 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 4marca 2019

 • zúčastní sa na stretnutí Ekumenickej rady cirkví a KBS v Banskej Bystrici - Badíne

Utorok 5. marca 2019

 • vybavuje úradné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 6. marca 2019

 • vybavuje úradné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 8. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje úradné záležitosti na sekretariáte

Sobota 9. marca 2019

 • od 9.00 h sa zúčastní na stretnutí biskupov s laikmi v Nimnici

Nedeľa 10. marca 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave pri príležitosti 1. pôstnej nedele, v priamom prenose TV LUX

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 25februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 26. februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 27februára 2019

 • o 10.00 h celebruje zádušnú svätú omšu za zosnulého trakovického farára vdp. Jozefa Gábriša vo farskom Kostole sv. Štefana, kráľa v Trakoviciach
 • o 15.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu vo farskom Kostole Zvestovania Pána v Tesárskych Mlyňanoch (Nitrianska diecéza) za zosnulého vdp. Jozefa Gábriša, trakovického farára, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne

Štvrtok 28februára 2019

 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
 • o 15.30 h koncelebruje svätú omšu z príležitosti výročia vzniku Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave-Krasňanoch

Piatok 1. marca 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s chorými kňazmi mimo mesta Trnava

Sobota 2. marca 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom, pri ktorej vysvätí na diakona študenta Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme, vp. Petra Juhása

Nedeľa 3. marca 2019

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Vrakúň ako poďakovanie za pastoračnú službu vdp. Carola Borosa pred jeho návratom do vlasti (Rumunsko)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 18februára 2019

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 19. februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h za zúčastní na zasadaní Predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 14.00 h absolvuje pracovné zasadanie s biskupským vikárom R. Kissom v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu

Streda 20februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 16.00 h celebruje svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave pri príležitosti 10. výročia Združenia kresťanských rodín
 • o 18.00 h sa zúčastní na galaprograme Združenia kresťanských rodín pri pripomenutí si 10. výročia jeho založenia v priestoroch sály Marianum, vedľa arcibiskupského paláca

Štvrtok 21februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h sa zúčastní na požehnaní nových vín v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave

Piatok 22februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 23. februára 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 24. februára 2019

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Horné Orešany, počas ktorej konsekruje nový oltár

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 11februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 12. februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 13februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Štvrtok 14februára 2019 - Nedeľa 17. februára 2019

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 4februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 5. februára 2019

 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 6februára 2019

 • neoficiálny program

Štvrtok 7februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h sa zúčastní na konferencii "Starí a chorí v spoločnosti" na RKCMBF UK v Bratislave

Piatok 8februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h absolvuje pracovné zasadanie s generálnym vikárom v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu

Sobota 9. februára 2019

 • absolvuje pracovné zasadanie v rámci rád Konferencie biskupov Slovenska

Nedeľa 10. februára 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 28januára 2019

 • zúčastní sa na formačnom stretnutí v Bratislave

Utorok 29januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 11.30 h prijme na audienciu vizitátora Oratoriánov
 • o 14.00 h prijme na audienciu primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča

Streda 30januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 17.00 h sa stretne na malom agapé v priestoroch Arcibiskupského úradu s členmi speváckeho zboru a so spolupracovníkmi z katedrály

Štvrtok 31januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte

Piatok 1februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 2. februára 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života, po ktorej bude pokračovať ďalší program v priestoroch františkánskeho kláštora

Nedeľa 3. februára 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Smolenice, pri ktorej uvedie do úradu jej nového farára a zároveň dekana Smolenického dekanátu vdp. Kiša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 21januára 2019

 • predpoludním pracovne navštívi Apoštolskú nunciatúru na Slovensku v Bratislave

Utorok 22januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte

Streda 23januára 2019

 • o 10.00 h prijme na audienciu predstaviteľov rehoľných spoločenstiev, ktoré sú prítomné na území Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h prijme na audienciu generálnu predstavenú sestier Rodiny Panny Márie, Matku Agnes
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 24januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 25januára 2019

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Rady KBS pre pastoráciu pútnikov a turistov, ktoré sa začne slávením svätej omše v arcibiskupskej kaplnke

Sobota 26januára 2019

 • bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27januára 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 17.00 h sa zúčastní na formačnom stretnutí v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 14januára 2019

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 15januára 2019

 • neoficiálny program

Streda 16januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na novoročnom stretnutí predstaviteľov cirkví s prezidentom Slovenskej republiky v Prezidentskom paláci v Bratislave

Štvrtok 17januára 2019

 • o 9.30 h sa zúčastní na kňazskej rekolekcii kňazov Komárňanského dekanátu v Kolárove

Piatok 18. januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 19.30 h sa zúčastní na Ekumenických službách božích vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave, kde prednesie homíliu k začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Sobota 19. januára 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 20januára 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Pobedim, počas ktorej konsekruje nový oltár-obetný stôl

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 7januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave

Utorok 8januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte
 • o 17.00 h sa zúčastní na udeľovaní vysokých štátnych vyznamenaní prezidentom SR na Bratislavskom hrade

Streda 9januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s predstavenými ženských rehoľných rádov
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s generálnym riaditeľom Slovenskej katolíckej charity

Štvrtok 10januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte
 • o 13.00 h sa zúčastní na školení o vedení motorových vozidiel v priestoroch Arcibiskupského úradu

Piatok 11. januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním bude viesť Trojkráľovú koledu v kancelárskych a ubytovacích priestoroch Arcibiskupského úradu

Sobota 12. januára 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 13. januára 2019

 • neoficiálny program

Starší program nájdete v archíve:

Program arcibiskupa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa v ostatných týždňoch

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »