Program arcibiskupa

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 29. týždeň:

Pondelok 18. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 19. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 20. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 21. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 22. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 23. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 24. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 11. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 12. júla 2022

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 13. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 14. júla 2022

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 15. júla 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 16. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 17. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 4. júla 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 5. júla 2022

 • o 10.00 h sa zúčastní na Národnej cyrilometodskej púti v Nitre

Streda 6. júla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7. júla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 8. júla 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi svätú omšu pre Združenie mariánskej mládeže vo františkánskom Kostole Všetkých svätých v Hlohovci

Sobota 9. júla 2022

 • absolvuje návštevu kňazov

Nedeľa 10. júla 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 27. júna 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 28. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kandidátkami zasvätenia panien
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi z Igramu

Streda 29. júna 2022

 • o 17.30 h celebruje svätú omšu na slávnosť sv. Petra a Pavla v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti ukončenia diecéznej fázy Synody o synodalite 2021 - 2023
 • o 19.00 h prijme na ďakovnej večeri 12 členov Arcidiecézneho synodálneho tímu; pri tejže príležitosti bude vinšovať všetkým kňazom Trnavskej arcibiskupskej kúrie, nosiacim meno Peter

Štvrtok 30. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 12.00 h navštívi spolu s aulistami kanonika Mons. Ladislava Tótha, biskupského vikára pre katechizáciu a školstvo, v jeho farnosti

Piatok 1. júla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 2. júla 2022

 • o 18.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Križovany nad Dudváhom pri príležitosti Arcidiecézneho stretnutia rodín

Nedeľa 3. júla 2022

 • o 18.00 h prijme na audiencii v priestoroch Arcibiskupského úradu účastníkov cyklopúte

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 20. júna 2022

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 21. júna 2022

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu Te Deum pre žiakov trnavských štátnych škôl v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 22. júna 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h celebruje svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša pri príležitosti stretnutia s predstavenými kňazských seminárov zo Slovenska a z Čiech
 • o 18.30 h prijme predstavených kňazských seminárov vo veľkom refektóriu Arcibiskupského úradu zo Slovenska a z Čiech

Štvrtok 23. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 24. júna 2022

 • o 9.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 100-čnice vzniku Trnavskej apoštolskej administratúry, po ktorej bude nasledovať slávnostná recepcia v priestoroch Arcibiskupského úradu

Sobota 25. júna 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Sládkovičovo

Nedeľa 26. júna 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Horná Streda

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 13. júna 2022

 • o 11.00 h sa zúčastní na svätej omši, ktorú bude v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža celebrovať Mons. Róbert Kiss, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, pri príležitosti 25. výročia kňazstva

Utorok 14. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie

Streda 15. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu na úmysel za ochranu života od počatia po prirodzenú sm a za zachovanie Božieho plánu s človekom, manželstvom a rodinou v našej kraj
 • o 10.00 h sa zúčastní ako pozorovateľ za Katolícku cirkev na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave

Štvrtok 16. júna 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 17. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 19.00 h prijme na audiencii arcivojvodu Imreho von Habsburg - Lothringen

Sobota 18. júna 2022

 • o 11.00 h sa zúčastní na kňazskej vysviacke kandidátov z radov členov Misijnej spoločnosti v Bratislave-Ružinove (územie Bratislavskej arcidiecézy)

Nedeľa 19. júna 2022

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, po ktorej bude nasledovať procesia Božieho Tela ulicami mesta Trnava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 6. júna 2022 - Utorok 7. júna 2022

 • zúčastní sa na 102. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Streda 8. júna 2022

 • pastoračné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 9. júna 2022

 • navštívi jubilujúcich kňazov

Piatok 10. júna 2022

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu v Kostole sv. Heleny v Trnave pri príležitosti začiatku Národného týždňa charity
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 11. júna 2022

 • o 15.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu kňazskej vysviacky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí štyroch diakonov na kňazov

Nedeľa 12. júna 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hlohovec

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 30. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audiencii riaditeľa Diecézneho školského úradu v Nitre, vsdp. PaedDr. Petra Buranského

Utorok 31. mája 2022

 • o 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Komisie pre katechizáciu a školstvo pri KBS v Badíne (Banská Bystrica)

Streda 1. júna 2022

 • pastoračné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 2. júna 2022

 • pastoračné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 3. júna 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa stretne s víťazmi Celoštátneho kola Biblickej olympiády
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 4. júna 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 5. júna 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 23. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na Arcibiskupskom úrade hlavu Pastoračného a migračného oddelenia Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, biskupa Stepana Susa
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 24. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h sa v Bratislave zúčastní na slávnostnom odovzdávaní ceny Fra Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom

Streda 25. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 26. mája 2022

 • o 7.30 h bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána
 • o 12.30 h sa zúčastní na slávnostnom obede s najbližším okruhom spolupracovníkov a hosťami vo veľkom refektóriu Arcibiskupského úradu pri príležitosti jeho narodenín

Piatok 27. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h odovzdá ocenenia víťazom Celoštátneho kola Biblickej olympiády
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 28. mája 2022

 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti 10. výročia vzniku Rádia Mária

Nedeľa 29. mája 2022

 • o 11.30 h bude sláviť spomienkovú svätú omšu na Mons. Michala Bubniča, rožňavského sídelného biskupa - mučeníka za vieru - pri príležitosti 145. výročia jeho narodenia a 77. výročia mučeníckej smrti

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 16. mája 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v školskej Kaplnke bl. Titusa Zemana na Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha a Strednej odbornej škole pedagogickej blahoslavenej Laury, po ktorej na nádvorí medzi týmito školami a budovou Marianum požehná novoosadenú sochu sv. Jána Nepomuckého
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Utorok 17. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 18. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 19. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h navštívi seniorov v Domove dôchodcov v Trsticiach

Piatok 20. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 21. mája 2022

 • o 10.00 h bude konsekrovať obnovený farský Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov a oltár vo farnosti Trnava - Kopánka

Nedeľa 22. mája 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dulovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 9. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s diakonom

Utorok 10. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s predstavenými Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kandidátom kňazskej formácie

Streda 11. mája 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti poďakovania Pánu Bohu za uplynulý akademický rok - Te Deum Trnavskej univerzity
 • o 10.00 h sa zúčastní na slávnosti udelenia čestného doktorátu Prof. Bélovi Merkelyovi v aule Trnavskej univerzity
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 12. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 13. mája 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h celebruje svätú omšu pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky v provinciálnom dome v Nitre (Nitrianska diecéza)

Sobota 14. mája 2022

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Červeník

Nedeľa 15. mája 2022

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nová Ves nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 2. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 3. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie

Streda 4. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h sa zúčastní na konferencii k 30. výročiu obnovenia Trnavskej univerzity

Štvrtok 5. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 6. mája 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa stretne s nur-sultanským pomocným biskupom
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 7. mája 2022

 • o 10.30 h sa zúčastní na svätej omši v Ostrihome (Maďarsko), slávenej pri príležitosti výročia úmrtia Józsefa kardinála Mindszentyho

Nedeľa 8. mája 2022

 • o 16.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 25. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 26. apríla 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Veľký Meder, po ktorej sa zúčastní na spomienkovej slávnosti

Streda 27. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa ako pozorovateľ za Rímskokatolícku cirkev zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 28. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 29. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 30. apríla 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 1. mája 2022

 • o 10.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Gabčíkovo, po ktorej požehná sochu sv. Floriána

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 18. apríla 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu Pondelka vo Veľkonočnej oktáve v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Utorok 19. apríla 2022

 • o 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 12.30 h sa zúčastní na spoločnom obede, pri ktorom oslávia narodeniny jedného z aulistov
 • od 15.00 h bude viesť rozhovory - skrutíniá - s diakonmi pred ich kňazskou vysviackou

Streda 20. apríla 2022 - Sobota 23. apríla 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 24. apríla 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu na Nedeľu Božieho milosrdenstva v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 11. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 12. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 13. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej oslávia životné jubileum jednej z jeho zamestnankýň
 • o 9.00 h sa zúčastní na spoločných raňajkách k oslave jubilea jednej zo zamestnankýň
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Štvrtok 14. apríla 2022

 • o 9.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 17.30 h slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 15. apríla 2022

 • o 15.00 h bude viesť obrady Piatku utrpenia a smrti Pána

Sobota 16. apríla 2022

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 20.00 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 17. apríla 2022

 • o 11.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 4. apríla 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 5. apríla 2022

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov SSV v kaplnke Spolku sv. Vojtecha, následne sa zúčastní na zasadaní tohože spolku
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 6. apríla 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pri ktorej udelí ministérium akolytátu

Štvrtok 7. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.45 h prijme na audiencii J.E. pána Revaza Beshidzeho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska v Slovenskej republike, so sprievodom

Piatok 8. apríla 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté pracovné stretnutie
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 9. apríla 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 10. apríla 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Nedele Utrpenia Pána (Palmovej)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 28. marca 2022 - Utorok 29. marca 2022

 • zúčastní sa na 101. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Streda 30. marca 2022 - Sobota 2. apríla 2022

 • vykoná si duchovné cvičenia s ostatnými biskupmi Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Nedeľa 3. apríla 2022

 • slávi svätú omšu v komunite rehoľných sestier

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 21. marca 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 22. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 15.00 h bude viesť zasadanie k aktuálnej situácii

Streda 23. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 24. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laičkou
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Piatok 25. marca 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h v spojení so Svätým Otcom Františkom bude predsedať slávnostnému úkonu zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša

Sobota 26. marca 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27. marca 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Štvrtej pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 14. marca 2022

 • navštívi vybrané farnosti na území Trnavskej arcidiecézy

Utorok 15. marca 2022

 • navštívi kňaza na dôchodku, žijúceho v Banskobystrickej diecéze

Streda 16. marca 2022

 • navštívi komunitu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Banskej Bystrici

Štvrtok 17. marca 2022

 • navštívi kňazov na dôchodku, žijúcich mimo Trnavskej arcidiecézy

Piatok 18. marca 2022

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h bude predsedať pobožnosti krížovej cesty v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Sobota 19. marca 2022

 • spolu s poslucháčmi Rádia Mária bude putovať do Šaštína
 • o 17.30 h bude sláviť svätú omšu pre pútnikov Rádia Mária v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Nedeľa 20. marca 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Tretej pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 7. marca 2022

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 8. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 9. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h sa pripojí k modlitbe sv. ruženca prostredníctvom priameho prenosu Rádia Mária

Štvrtok 10. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s diakonom

Piatok 11. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 13.30 h sa zúčastní na zasadaní Rady KBS pre pastoráciu pútnikov v priestoroch Arcibiskupského úradu

Sobota 12. marca 2022

 • navštívi Rímskokatolícku farnosť Božieho milosrdenstva v Trnave - Prednádraží

Nedeľa 13. marca 2022

 • navštívi mesto Budapešť v Maďarsku

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 28. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laičkou
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom

Utorok 1. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 2. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej bude udeľovať popolec na začiatku Pôstu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 3. marca 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 4. marca 2022 - Nedeľa 6. marca 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 21. februára 2022

 • o 19.00 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska zo sekretariátu Arcibiskupského úradu

Utorok 22. februára 2022 - Streda 23. februára 2022

 • absolvuje návštevu kňazov na území arcidiecézy

Štvrtok 24. februára 2022

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 25. februára 2022

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, po ktorej požehná obnovenú hlavnú budovu Cirkevnej spojenej školy Marianum

Sobota 26. februára 2022

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27. februára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Ôsmej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 14. februára 2022

 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 15. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s P. Jeronýmom, ktorý vizituje v rehoľnom Ráde menších bratov - Františkánov
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 16. februára 2022

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie s generálnymi vikármi Trnavskej arcidiecézy
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre všetkých seminaristov

Štvrtok 17. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laičkou

Piatok 18. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 19. februára 2022 - Nedeľa 20. februára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 7. februára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 8. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 9. februára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Štvrtok 10. februára 2022

 • o 9.30 h sa zúčastní na rekolekcii kňazov Trnavského dekanátu vo farnosti Križovany nad Dudváhom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 11. februára 2022

 • z príležitosti spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej a Svetového dňa chorých celebruje svätú omšu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 12. februára 2022

 • absolvuje návštevu chorých

Nedeľa 13. februára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Šiestej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 31. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 1. februára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu
 • o 19.00 h sa zúčastní online zasadania Konferencie biskupov Slovenska zo sekretariátu Arcibiskupského úradu

Streda 2. februára 2022

 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života

Štvrtok 3. februára 2022

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 4. februára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 5. februára 2022

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 6. februára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Piatej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 24. januára 2022

 • o 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so sr. M. Metodou Piatničkovou, provinciálnou predstavenou Kongregácie Školských sestier de Notre Dame

Utorok 25. januára 2022

 • o 9.00 h predsedá obradu požehnania kancelárskych a bytových priestorov na Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • o 18.00 h slávi svätú omšu v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave pri príležitosti založenia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

Streda 26. januára 2022

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h predsedá pohrebnej sv. omši a pohrebným obradom zosnulého kostolného otca v Trnovci nad Váhom

Štvrtok 27. januára 2022

 • o 14.00 h predsedá pohrebnej sv. omši a pohrebným obradom zosnulej Márie Hašanovej, matky kňaza Trnavskej arcidiecézy, vdp. Ľuboša Hašana, v Doľanoch (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 28. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 29. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 30. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 17. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h absolvuje pracovnú poradu s generálnym vikárom - riaditeľom ABÚ a ekonómom ABÚ
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 18. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 19. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 20. januára 2022

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h nakrúca s RTVS príspevok do náboženskej relácie Orientácie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 21. januára 2022

 • o 11.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedať pohrebnej svätej omši za zosnulého P. Juraja Dolinského SJ, dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 22. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 23. januára 2022

 • o 10.00 h sa zúčastní na ekumenickej bohoslužbe v Evanjelickom novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Bohoslužbu bude v priamom prenose vysielať RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 10. januára 2022

 • o 10.00 h slávi svätú omšu za komunitu Školských sestier de Notre Dame z príležitosti ich jubilea

Utorok 11. januára 2022 - Sobota 15. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 16. januára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Druhej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 3. januára 2022

 • o 11.30 h prijme na audiencii poslankyňu NR SR, MUDr. Annu Záborskú, ktorá si pri tejto príležitosti prevezme ocenenie Ruža sv. Alžbety

Utorok 4. januára 2022

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Streda 5. januára 2022

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 12.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Štvrtok 6. januára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána

Piatok 7. januára 2022

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 8. januára 2022

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 9. januára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Krstu Pána

 


 

ROK 2021

 


Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 27. decembra 2021

 • o 12.30 h spolu s aulistami zablahoželá emeritnému trnavskému arcibiskupovi Mons. Jánovi Sokolovi k meninám

Utorok 28. decembra 2021 - Streda 29. decembra 2021

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 30. decembra 2021

 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 19.00 h sa zúčastní na online zasadaní biskupov Slovenska

Piatok 31. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 16.30 h bude predsedať ďakovnej svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti ukončenia občianskeho roka 2021

Sobota 1. januára 2022

 • o 11.30 h slávi slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a začiatku nového občianskeho roka 2022

Nedeľa 2. januára 2022

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Druhej nedele po Narodení Pána

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 20. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 21. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Streda 22. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 23. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 24. decembra 2021

 • o 16.00 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 16.30 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou vo veľkom refektóriu Arcibiskupského úradu

Sobota 25. decembra 2021

 • o 00.00 h celebruje slávnostnú polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

Nedeľa 26. decembra 2021

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 13. decembra 2021

 • o 13.00 h absolvuje stretnutie so zdravotníkmi

Utorok 14. decembra 2021

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 15. decembra 2021

 • o 10.00 h vedie zasadanie Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 16. decembra 2021 - Nedeľa 19. decembra 2021

 • pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 6. decembra 2021

 • neoficiálny program

Utorok 7. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľnou sestrou
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 8. decembra 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 20.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca a eucharistickej pobožnosti v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Štvrtok 9. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 10. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 11. decembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 12. decembra 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Tretej adventnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 20.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca a eucharistickej pobožnosti v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 22novembra 2021

 • o 10.30 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Mons. Dušana Juráka vo farskom Kostole narodenia Panny Márie a na cintoríne v Novom Meste nad Váhom - mestskej časti Mnešice
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 23novembra 2021 - Nedeľa 28. novembra 2021

 • zúčastní sa na duchovnej obnove

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 15. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa Trnavskej novény celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa paralelne so svätou omšou v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup

Utorok 16. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude preosvietený vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup

Streda 17. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR, a pri ktorej bude laureátom odovzdané ocenenie "Ruža sv. Alžbety"

Štvrtok 18. novembra 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup

Piatok 19. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup

Sobota 20. novembra 2021

 • o 11.30 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša slávenej pre maďarsky hovoriacich veriacich, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude Mons. Ladislav Tóth, kanonik Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave
 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Nedeľa 21. novembra 2021

 • o 9.30 h v rámci posledného - deviateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej bude predsedať ako hlavný celebrant. Kazateľom bude Mons. Stanislav Vojtko, prepošt Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave. Po svätej omši bude viesť procesiu s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami mesta
 • o 18.00 h v rámci posledného - deviateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 8. novembra 2021

 • o 11.00 h bude koncelebrovať ďakovnú svätú omšu a následne bude účastný na stretnutí slovenských biskupov s arcibiskupom Mons. Giacomom Guidom Ottonellom v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia ako apoštolského nuncia na Slovensku

Utorok 9. novembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h sa zúčastní na slávnostnom stretnutí v priestoroch Poľského veľvyslanectva v Bratislave pri príležitosti štátneho sviatku Poľska

Streda 10. novembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a laikom

Štvrtok 11. novembra 2021

 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie a kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. MIkuláša pred nastávajúcou Trnavskou novénou 2021

Piatok 12. novembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 13. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci prvého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup

Nedeľa 14. novembra 2021

 • o 18.00 h v rámci druhého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 1. novembra 2021

 • o 10.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých, vysielanú v priamom prenose RTVS - JEDNOTKY

Utorok 2. novembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • navštívi hroby biskupov a kňazov

Streda 3. novembra 2021

 • navštívi hroby biskupov a kňazov

Štvrtok 4. novembra 2021 - Nedeľa 7. novembra 2021

 • zúčastní sa na duchovných cvičeniach

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 25. októbra 2021 - Utorok 26. októbra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 27. októbra 2021

 • o 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h prijme na audiencii J.E. pána Makoto Nakagawu, veľvyslanca Japonska na Slovensku, so sprievodom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 28. októbra 2021

 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 29. októbra 2021

 • o 10.00 h prijme na audiencii predstavenstvo Rádia Lumen
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 30. októbra 2021

 • navštívi hroby svojich blízkych

Nedeľa 31. októbra 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Tridsiatej prvej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 18. októbra 2021 - Utorok 19. októbra 2021

 • služobná cesta do Popradu (Spišská diecéza) na Celoslovenskú konferenciu riaditeľov katolíckych škôl

Streda 20. októbra 2021

 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre všetkých seminaristov

Štvrtok 21. októbra 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 22. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s redakčnou radou časopisu "Naša Trnavská arcidiecéza"
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 23. októbra 2021

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nesvady

Nedeľa 24. októbra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 11. októbra 2021 - Streda 13. októbra 2021

 • služobná cesta do mesta Bydgoszcz (Poľská republika) a účasť na pohrebe rehoľného kňaza P. Piotra Rutkowského, CM

Štvrtok 14. októbra 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 15. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 16. októbra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 17. októbra 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Dvadsiatej deviatej nedele v Cezročnom období, pri ktorej otvorí Synodu o synodalite v Cirkvi 2021-2023 na diecéznej úrovni

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 4. októbra 2021

 • o 11.00 h celebruje ďakovnú svätú omšu za tri roky účinkovania na mediálnej scéne v Rádiu Mária v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)

Utorok 5. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 6. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7. októbra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 8. októbra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 18.00 h predsedá svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, slávenej pri príležitosti 15. výročia úmrtia biskupa Pavla M. Hnilicu SJ, ktorá bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen

Sobota 9. októbra 2021

 • o 17.00 h navštívi formačnú komunitu sv. Filipa Neriho v Galante, kde sa stretne s generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií sv. Filipa Neriho P. Michelem Nicolisom C.O., ktorý je na návšteve v Rakúsku a na Slovensku

Nedeľa 10. októbra 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Dvadsiatej ôsmej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 27. septembra 2021 - Utorok 28. septembra 2021

 • absolvuje návštevu chorého kňaza v zahraničí

Streda 29. septembra 2021

 • o 10.00 h vedie zasadanie Zboru dekanov Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 30. septembra 2021

 • predpoludním vybavuje záležitosti súkromného charakteru v Bratislave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 1. októbra 2021

 • o 10.00 h predsedá slávnostnej inštalácii nových kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Kaplnke Trnavskej Panny Márie v Bazilike sv. Mikuláša

Sobota 2. októbra 2021

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Suchá nad Parnou

Nedeľa 3. októbra 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Dvadsiatej siedmej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 20. septembra 2021

 • o 9.30 h bude predsedať svätej omši so slávnostným Veni Sancte Trnavskej univerzity na začiatku nového akademického roka 2021/2022 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 21. septembra 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s diakonom
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazom

Streda 22. septembra 2021

 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre všetkých seminaristov

Štvrtok 23. septembra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 24. septembra 2021 - Nedeľa 26. septembra 2021

 • absolvuje návštevu chorého kňaza v zahraničí

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 13. septembra 2021

 • o 10.45 h sa zúčastní na stretnutí Svätého Otca Františka s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti jeho 34. apoštolskej cesty
 • o 17.45 h sa zúčastní na stretnutí Svätého Otca Františka s predstaviteľmi Židovskej náboženskej obce na Rybnom námestí v Bratislave pri príležitosti jeho 34. apoštolskej cesty

Utorok 14. septembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 12.30 h sa zúčastní na rozlúčkovom obede s jedným z aulistov
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 15. septembra 2021

 • o 9.10 h sa zúčastní na modlitbovom stretnutí Svätého Otca Františka s biskupmi v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti jeho 34. apoštolskej cesty
 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne pri príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v rámci jeho 34. apoštolskej cesty

Štvrtok 16. septembra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 17. septembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audiencii J.E. pána Eduarda Gradiloneho, veľvyslanca Brazílie na Slovensku
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 18. septembra 2021

 • o 15.00 h sa zúčastní na spomienkovej svätej omši na Božieho sluhu Jánosa Esterházyho v Dolných Obdokovciach (Nitrianska diecéza)

Nedeľa 19. septembra 2021

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Pastuchov
 • o 18.00 h sa zúčastní na benefičnom koncerte na podporu pamätníka nenarodeným deťom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 6. septembra 2021

 • o 8.00 h pastoračný program v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)
 • o 18.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 7. septembra 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 8. septembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audiencii pátrov oratoriánov z Galanty
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Štvrtok 9. septembra 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na pietnom podujatí "Nezabudnutí susedia" pri židovskej synagóge v Trnave
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 10. septembra 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 11. septembra 2021

 • v Budapešti (Maďarsko) sa zúčastní na časti programu Medzinárodného eucharistického kongresu

Nedeľa 12. septembra 2021

 • o 16.30 h sa ako predseda Rady pre ekumenizmus pri KBS zúčastní na ekumenickom stretnutí zástupcov cirkví na Slovensku so Svätým Otcom Františkom na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave pri príležitosti jeho 34. apoštolskej cesty

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 30. augusta 2021

 • o 9.30 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu a celodiecéznej kňazskej rekolekcie
 • o 13.00 h koncelebruje svätú omšu s apoštolským nunciom a ostatnými slovenskými biskupmi na Apoštolskej nunciatúre na Slovensku pri príležitosti životného jubilea - 75 rokov titulárneho arcibiskupa sasabského Mons. Giacoma Guida Ottonella. Následne sa zúčastní na slávnostnej recepcii

Utorok 31. augusta 2021

 • o 10.00 h sa zúčastní na spoločnej modlitbe liturgie hodín kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša na Rímskokatolíckom farskom úrade sv. Mikuláša v Trnave
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Streda 1. septembra 2021

 • o 10.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h požehná nový kríž vo farskej záhrade farnosti Dolné Dubové, po ktorom sa zúčastní na oslave životného jubilea - 70 rokov vsdp. assessora Pavla Stanka, tamojšieho farára

Štvrtok 2. septembra 2021

 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 18.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Piatok 3. septembra 2021

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu Veni Sancte Spiritus pre žiakov Spojenej katolíckej školy na začiatku nového školského roku vo farnosti Kolárovo
 • o 10.30 h požehná obnovenú budovu Spojenej katolíckej školy v tejže farnosti
 • o 16.00 h nahráva rozhovor pre Rádio Lumen

Sobota 4. septembra 2021

 • o 17.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Nové Mesto nad Váhom pri príležitosti mariánskej púte na sviatok Narodenia Panny Márie

Nedeľa 5. septembra 2021

 • o 10.30 h sa zúčastní na mariánskej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Topoľčanoch a celebruje svätú omšu pre pútnikov (Nitrianska diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. - 34. týždeň:

Pondelok 16. augusta 2021 - Nedeľa 29. augusta 2021

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 9. augusta 2021 - Štvrtok 12. augusta 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 13. augusta 2021

 • o 13.00 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Pavla Repku v Dulovej Vsi (územie Košickej arcidiecézy)

Sobota 14. augusta 2021

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Číčov, pri ktorej požehná obnovený kostol a kláštor

Nedeľa 15. augusta 2021

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Nové Mesto nad Váhom, pri ktorej prijme zloženie večných sľubov rehoľníc z Kongregácie školských sestier de Notre Dame

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 30. - 31. týždeň:

Pondelok 26. júla 2021 - Nedeľa 8. augusta 2021

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 29. týždeň:

Pondelok 19. júla 2021

 • o 16.00 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Jozefa Mrkvicu v Michale nad Žitavou (územie Nitrianskej diecézy)

Utorok 20. júla 2021 - Sobota 24. júla 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 25. júla 2021

 • o 10.00 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Svetového dňa seniorov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 12. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 13. júla 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s členmi HMM pod vedením Vincentínov
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 14. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 19.30 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska

Štvrtok 15. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 16.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 18.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Piatok 16. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Sobota 17. júla 2021

 • o 18.00 h sa zúčastní na púti maďarsky hovoriacich veriacich v Topoľčiankach (Nitrianska diecéza)

Nedeľa 18. júla 2021

 • o 18.00 h celebruje svätú omšu v komunite rehoľných sestier

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 5. júla 2021

 • zúčastní sa na Národnej cyrilometodskej púti v Nitre

Utorok 6. júla 2021

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 18.00 h slávi svätú omšu vo farskom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, pri ktorej uvedenie do úradu nového farára a dekana Piešťanského dekanátu vsdp. Mariána Kolenčíka

Streda 7. júla 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na súkromnej audiencii rektora Casale Monferratskej diecéznej svätyne Madonna di Crea v Taliansku Mons. Francesca Mancinelliho
 • o 11.00 h prijme na súkromnej audiencii bývalého riaditeľa Cirkevného odboru MK SR p. Jána Jurana
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 8. júla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 9. júla 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 10. júla 2021

 • o 18.00 h slávi svätú omšu vo farskom Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali, pri ktorej uvedenie do úradu nového farára a dekana Šalianskeho dekanátu vsdp. Petra Nagya st.

Nedeľa 11. júla 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 28. júna 2021

 • zúčastní sa na kňazskej konferencii v Komárne, ktorá je prípravou na 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti

Utorok 29. júna 2021

 • o 11.30 h sa zúčastní v arcibiskupskej kaplnke na sľube celibátu a vyznaní viery štyroch bohoslovcov, ktorí prijmú posvätný rád diakonátu
 • o 12.30 h sa zúčastní na slávnostnom obede vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu, ktorý poriada pri príležitosti jubileí niektorých kňazov Trnavskej arcidiecézy
 • o 18.00 h sa zúčastní na slávnostnej svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti 50. výročia kňazstva apoštolského nuncia na Slovensku, Mons. Giacoma Guida Ottonella

Streda 30. júna 2021

 • o 16.00 h bude predsedať pohrebnej svätej omši a pohrebným obradom zosnulého kňaza Jánosa Karaffu v Dunajskej Strede

Štvrtok 1. júla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 18.00 h slávi svätú omšu vo farskom kostole v Horných Orešanoch, pri ktorej uvedenie do úradu nového farára a dekana Smolenického dekanátu, vsdp. Mons. Stanislava Vojtka

Piatok 2. júla 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a laikom
 • o 19.00 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska

Sobota 3. júla 2021

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, pri ktorej udelí posvätný rád diakonátu štyrom bohoslovcom

Nedeľa 4. júla 2021

 • o 10.30 h slávi svätú omšu vo farskom Kostole sv. Mikuláša v Trnave, pri ktorej uvedenie do úradu nového farára a dekana Trnavského dekanátu, vsdp. Jozefa Galloviča

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 21. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audiencii manželov Solejových
 • o 15.00 h prijme na audiencii predstavenú Kongregácie Školských sestier de Notre Dame, sr. Metodu Piatničkovú ŠSND, s doprovodom

Utorok 22. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Streda 23. júna 2021

 • o 11.30 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave ako pozorovateľ za Katolícku cirkev

Štvrtok 24. júna 2021

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy vo vonkajších priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h prijme na audiencii biskupského vikára pre katechizáciu a školstvo, Mons. Ladislava Tótha

Piatok 25. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na prijímacích pohovoroch do kňazského seminára na Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • od 11.30 h absolvuje osobné stretnutia s kandidátmi na vstup do seminára
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 26. júna 2021

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu pri príležitosti nedožitých 100. narodenín a 60. výročia biskupskej vysviacky Mons. Petra Dubovského v Rakoviciach (farnosť Veselé pri Piešťanoch)

Nedeľa 27. júna 2021

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farskom kostole v Jelke (v Galantskom dekanáte), pri ktorej konsekruje nový oltár

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 14. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa stretne s vysokopreosvieteným vladykom Jánom Babjakom, archieparchom Prešovskej archieparchie na Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 15. júna 2021 - Streda 16. júna 2021

 • zúčastní sa na 99. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Badíne (územie Banskobystrickej diecézy)

Štvrtok 17. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h prijme na súkromnej audiencii kňaza, Prof. Dariusza Oka z Poľska
 • o 16.00 h sa zúčastní v trnavskej sále Marianum na prednáške Prof. Dariusza Oka "Láska v pravde. S pápežmi a biskupmi proti homoheréze v Cirkvi."

Piatok 18. júna 2021

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu, za prítomnosti kazateľa Prof. Dariusza Oka z Poľska, pred zasadaním riaditeľov katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 19. júna 2021

 • o 11.00 h vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou udelí posvätný rád diakonátu dvom kandidátom z radov členov Misijnej spoločnosti v Bratislave-Ružinove (územie Bratislavskej arcidiecézy)

Nedeľa 20. júna 2021

 • o 17.00 h bude koncelebrovať svätú omšu s budapeštiansko-ostrihomským arcibiskupom Pétrom kardinálom Erdöom na pútnickom mieste Báč (územie Bratislavskej arcidiecézy)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 7. júna 2021

 • o 11.00 h sa zúčastní na výročnej svätej omši v Žiline, pri ktorej spoločne so spolužiakmi oslávi 45. výročie kňazstva

Utorok 8. júna 2021

 • online formou sa zúčastní na ekumenickej konferencii
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 9. júna 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Štvrtok 10. júna 2021

 • o 10.00 h sa zúčastní na svätej omši Te Deum v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti ukončenia akademického roka na RKCMBF UK

Piatok 11. júna 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota 12. júna 2021

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Ružindol

Nedeľa 13. júna 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Jedenástej nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 31. mája 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 1. júna 2021 - Piatok 4. júna 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 5. júna 2021

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Borovce

Nedeľa 6. júna 2021

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, po ktorej bude nasledovať procesia Božieho Tela v interiéri a blízkom exteriéri katedrály

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 24. mája 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 25. mája 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 26. mája 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, vysielanú v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 27. mája 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave

Piatok 28. mája 2021

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea predstavenej komunity Školských sestier de Notre Dame v Trnave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 29. mája 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 30. mája 2021

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Pobedim

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 17. mája 2021

 • o 11.00 h prijme na audiencii P. Tomáša Brezániho CM, vizitátora Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 18. mája 2021

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 19. mája 2021

 • o 14.00 h predsedá pohrebným obradom zosnulého Eugena Kissa, otca generálneho vikára vsdp. Róberta Kissa vo farnosti Jelka v Galantskom dekanáte

Štvrtok 20. mája 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Piatok 21. mája 2021

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľnou sestrou
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Sobota 22. mája 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 23. mája 2021

 • o 15.00 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého, počas ktorej vyslúži sviatosť birmovania birmovancom z farnosti Trnava-mesto-sv. MIkuláša
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 10. mája 2021

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu s generálnymi vikármi, kancelárom a sekretárom
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu s generálnymi vikármi, kancelárom a sekretárom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 19.30 h sa zúčastní na online zasadaní Konferencie biskupov Slovenska
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 11. mája 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 12. mája 2021

 • zúčastní sa na rekolekciách kňazov Piešťanského dekanátu

Štvrtok 13. mája 2021

 • o 17.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti prikázaného sviatku Nanebovstúpenia Pána

Piatok 14. mája 2021

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi a laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 15. mája 2021

 • o 15.00 h bude predsedať modlitbe korunky Božieho milosrdenstva, vysielanej v priamom prenose Rádia Mária
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 16. mája 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Siedmej veľkonočnej nedele
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 3. mája 2021

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 4. mája 2021

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 5. mája 2021

 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Štvrtok 6. mája 2021

 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h sa zúčastní na sedení Arcidiecézneho tribunálu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Piatok 7. mája 2021

 • o 9.30 h predsedá bohoslužbe slova s obradom prijatia kandidátov diakonátu a presbyterátu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 10.30 h predsedá svätej omši s obradom ustanovenia lektorov a akolytu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Sobota 8. mája 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 9. mája 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Šiestej veľkonočnej nedele
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 26. apríla 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 27. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 15.00 h vykoná návštevu kňaza vo farnosti
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Streda 28. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Štvrtok 29. apríla 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti sviatku sv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy, v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 22.00 h predsedá pobožnosti "Hodinové bdenie so sv. Vincentom", vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy

Piatok 30. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so súdnym vikárom a rehoľnými sestrami z Arcidiecézneho tribunálu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Sobota 1. mája 2021

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 2. mája 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Piatej veľkonočnej nedele
 • o 13.00 h sa zúčastní na gréckokatolíckej liturgii Veľkej noci v ukrajinskom jazyku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 19. apríla 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu, ako poďakovanie za 30 rokov života jedného z kňazov - aulistov, v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 20. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 21. apríla 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 22. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 23. apríla 2021

 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 24. apríla 2021

 • o 11.00 h sa zúčastní na biskupskej konsekrácii nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňa v Skalke nad Váhom (Nitrianska diecéza)
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 25. apríla 2021

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 12. apríla 2021

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 13. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 14. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 15. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 16. apríla 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s diakonom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcami
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 17. apríla 2021

 • neoficiálny program

Nedeľa 18. apríla 2021

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 5. apríla 2021

 • o 12.30 h sa zúčastní na testovaní na ochorenie COVID-19
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu

Utorok 6. apríla 2021 - Sobota 10. apríla 2021

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 11. apríla 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Nedele Božieho milosrdenstva v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 29. marca 2021

 • o 8.15 h sa zúčastní na testovaní na ochorenie COVID-19
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 30. marca 2021

 • o 11.00 h slávi spomienkovú svätú omšu na biskupa Pavla M. Hnilicu SJ pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 31. marca 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, vysielanú v priamom prenose Rádia Lumen
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 1. apríla 2021

 • o 17.30 h bez účasti veriacich slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 2. apríla 2021

 • o 15.00 h bez účasti veriacich bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, vysielané v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 3. apríla 2021

 • o 20.00 h bez účasti veriacich bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, vysielané v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 4. apríla 2021

 • o 11.00 h bez účasti veriacich slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 22. marca 2021

 • o 9.50 h sa zúčastní na testovaní na ochorenie COVID-19
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 23. marca 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s riaditeľom TACH, p. Ing. M. Dzurechom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, vdp. P. Mikulom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 24. marca 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 25. marca 2021

 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 26. marca 2021

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 27. marca 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 28. marca 2021

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu Kvetnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa (bez účasti veriacich)
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 15. marca 2021 - Sobota 20. marca 2021

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 21marca 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Piatej pôstnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 8. marca 2021 - Sobota 13. marca 2021

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 14marca 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Štvrtej pôstnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 23.00 h predsedá pobožnosti na úmysel odvrátenia pandémie nového koronavírusu, ktorá bičuje ľudstvo, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 1. marca 2021 - Sobota 6. marca 2021

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 7marca 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Tretej pôstnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 22. februára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 23februára 2021

 • od 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 24februára 2021

 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté videokonferenčné stretnutia a administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v priamom prenose Rádia Lumen
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 25februára 2021

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi svätú omšu na úmysel podľa výzvy CCEE na Pôstne obdobie
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 26februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje pastoračné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 27februára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 28februára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Druhej pôstnej nedele v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 15. februára 2021

 • od 9.00 h sa zúčastňuje na 98. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré prebieha online
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 16februára 2021

 • od 9.00 h sa zúčastňuje na 98. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré prebieha online
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 17februára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Popolcovej stredy v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 18februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 19februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h prijme na audiencii provinciála Saleziánov na Slovensku, dona Petra Timka SDB
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 20februára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 21februára 2021

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri príležitosti Prvej pôstnej nedele
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 8. februára 2021

 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 9februára 2021

 • o 9.30 h sa zúčastní na testovaní v rámci celoplošného skríningu na ochorenie COVID-19
 • o 11.00 h predsedá pohrebným obradom zosnulého vsdp. Jozefa Leflera, honorárneho kanonika, na starom cintoríne v Cíferi
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 10februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 11februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 12februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h predsedá modlitbe posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 13februára 2021

 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 23.00 h sa modlitbou posvätného ruženca v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža zapojí do duchovného podujatia "Ruženec za Slovensko"
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 14februára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Šiestej nedele v Cezročnom období v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 1. februára 2021

 • o 9.30 h sa zúčastní na testovaní v rámci celoplošného skríningu na ochorenie COVID-19
 • od 10.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 2februára 2021

 • o 11.00 h slávi online svätú omšu pri príležitosti sviatku Obetovania Pána a Svetového dňa zasväteného života v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy. Počas svätej omše si spolu s rehoľnými osobami online obnoví rehoľné sľuby.
 • od 14.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 3februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 4februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 5februára 2021

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 16.00 h slávi súkromnú svätú omšu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 6februára 2021

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 7februára 2021

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 25. januára 2021 - Sobota 30. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 31. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti štvrtej nedele v Cezročnom období v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 18. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 19. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 20. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 21. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 22. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 23. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 24. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Tretej nedele v Cezročnom období v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 11. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 12. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 13. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 14. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 15. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 16. januára 2021

 • o 10.00 h predsedá pohrebným obradom zosnulého kňaza Mons. Miloslava Mrvu na cintoríne vo Varovom Šúre (časť Šúroviec)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 17. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti Druhej nedele v Cezročnom období v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 4. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 5. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 6. januára 2021

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 7. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 8. januára 2021

 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 9. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 10. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti slávnosti Krstu Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy

 


 

ROK 2020

 


Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 53. týždeň:

Pondelok 28. decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 29. decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 30decembra 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 31. decembra 2020

 • o 14.00 h sa zúčastňuje na online rokovaní biskupov Slovenska
 • o 16.30 h bude predsedať ďakovnej svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti ukončenia občianskeho roka 2020
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 1. januára 2021

 • o 11.00 h slávi svätú omšu pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a začiatku nového občianskeho roka 2021 v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 2. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 3. januára 2021

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 21. decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 22. decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 23decembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 24. decembra 2020

 • o 16.30 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 17.00 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v malom refektóriu Arcibiskupského úradu

Piatok 25. decembra 2020

 • o 00.00 h celebruje pontifikálnu polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje pontifikálnu svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 26. decembra 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti sv. Štefana, prvého mučeníka
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 27. decembra 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Svätej rodiny
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 14. decembra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 15. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 16decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 17. decembra 2020

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pred predvianočným posedením
 • o 12.00 h sa zúčastní na predvianočnom posedení s kňazmi arcibiskupskej kúrie a so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 18. decembra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 19. decembra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 20. decembra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 7. decembra 2020

 • o 10.00 h slávi vo farnosti Krakovany svätú omšu za vdp. Ľubomíra Sedláka pri príležitosti 15. výročia jeho smrti
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 8. decembra 2020

 • o 10.00 h slávi slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, pri ktorej vysvätí troch diakonov za kňazov
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 9decembra 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 10. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 11. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 12. decembra 2020

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Galanta
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 13. decembra 2020

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Tretej adventnej nedele
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 30. novembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje pracovné stretnutie
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazom
 • o 19.00 h sa zúčastní na online stretnutí slovenských biskupov
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 1. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 2decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s laikmi
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 3. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h navštívi kňaza vo farnosti
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 4. decembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s predstaviteľmi eRka
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 5. decembra 2020

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej svätyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 6. decembra 2020

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Druhej adventnej nedele
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 23. novembra 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 24. novembra 2020 - Nedeľa 29. novembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 16. novembra 2020

 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi
 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Cyril Vasiľ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 17. novembra 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s diakonom
 • o 18.00 h v rámci piateho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský sídelný biskup. Počas svätej omše bude 6 laureátom udelené ocenenie "Ruža sv. Alžbety".
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 18. novembra 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup. Homíliu královohradeckého sídelného biskupa Mons. Ján Vokála prečíta poverený kňaz.
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 19. novembra 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi a laikmi
 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 20. novembra 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi a laikmi
 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 21. novembra 2020

 • o 18.00 h v rámci deviateho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom i kazateľom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 22. novembra 2020

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Krista Kráľa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 9. novembra 2020 - Utorok 10. novembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)

Streda 11. novembra 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 12. novembra 2020

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 13. novembra 2020

 • o 18.00 h v rámci prvého dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom i kazateľom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 14. novembra 2020

 • o 11.30 h v rámci druhého dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v maďarskom jazyku v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bude Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup
 • o 18.00 h v rámci druhého dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 15. novembra 2020

 • o 10.00 h v rámci tretieho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup
 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa online Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 2. novembra 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 3. novembra 2020

 • o 10.00 h sa zúčastní na pohrebnej svätej omši a pohrebných obradoch + Mons. Štefana Sečku, spišského sídelného biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Streda 4. novembra 2020 - Nedeľa 8. novembra 2020

 • bežný pracovný program z domu (home office)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 26októbra 2020

 • zúčastňuje na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Rokovanie prebieha online od 9.00 h do 17.30 h.
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 27. októbra 2020

 • zúčastňuje na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Rokovanie prebieha online od 9.00 h do 17.30 h.
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 28. októbra 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 29. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 30. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 31. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 1. novembra 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 19októbra 2020

 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 20. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 21. októbra 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 22. októbra 2020

 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 23. októbra 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 24. októbra 2020

 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 25. októbra 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 12. októbra 2020 - Štvrtok 15. októbra 2020

 • dovolenka

Piatok 16. októbra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.15 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie ohľadne mimoriadnej situácie v súvislosti s novými nariadeniami ÚVZ SR
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 17. októbra 2020

 • pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 18. októbra 2020

 • pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 5. októbra 2020 - Nedeľa 11. októbra 2020

 • z dôvodu preventívnej karantény niektorých osôb (zamestnancov) na Arcibiskupskom úrade, program zrušený

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 28. septembra 2020 - Streda 30. septembra 2020

 • zúčastní sa na stretnutí rehoľných komunít

Štvrtok 1. októbra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 2. októbra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laičkou

Sobota 3. októbra 2020

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Okoč

Nedeľa 4. októbra 2020

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Imeľ

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 21. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 22. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 23. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h prijme na audienciu predstavených Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 24. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 25. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 26. septembra 2020

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27. septembra 2020

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Abrahám, pri ktorej bude konsekrovať farský kostol a nový stabilný oltár

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 14. septembra 2020

 • o 11.00 h bude koncelebrovať odpustovú svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Po svätej omši bude požehnaný novoosadený kríž v Barokovej záhrade na nádvorí Arcibiskupského úradu

Utorok 15. septembra 2020

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu na pútnickom mieste Trstín-Hájiček pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Streda 16. septembra 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 17. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Piatok 18. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h sa zúčastní na inaugurácii poštovej známky v historickej sále SSV v Trnave pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha

Sobota 19. septembra 2020

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Baka

Nedeľa 20. septembra 2020

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hrnčiarovce nad Parnou

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 7. septembra 2020

 • predpoludním bude viesť zasadanie Rady KBS pre misie na Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • o 14.00 h slávi pohrebnú svätú omšu za zosnulého P. Bohuslava Jozefa Šprláka O. Praem. vo farnosti Beckov a následne vedie pohrebné obrady zosnulého kňaza na miestnom cintoríne

Utorok 8. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audiencii opátku mníšok Rádu sv. Benedikta z Offidy v Taliansku

Streda 9. septembra 2020

 • o 9.30 h sa zúčastní na septembrovej kňazskej rekolekcii kňazov Piešťanského dekanátu v Chtelnici

Štvrtok 10. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • počas dňa navštívi laikov na dohodnutom osobnom stretnutí

Piatok 11. septembra 2020

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti slávnosti Patrónky Spojenej cirkevnej školy Marianum
 • o 15.00 h navštívi kňaza v jeho farnosti

Sobota 12. septembra 2020

 • neoficiálny program

Nedeľa 13. septembra 2020

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Kátlovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 31. augusta 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 1. septembra 2020

 • neoficiálny program

Streda 2. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 3. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h absolvuje návštevu chorého kňaza

Piatok 4. septembra 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 5. septembra 2020

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty

Nedeľa 6. septembra 2020

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Dobrej Vode, pri príležitosti 200. výročia jeho konsekrácie, v priamom prenose RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 24. augusta 2020

 • o 9.30 h absolvuje návštevu u laikov, od ktorých prijal pozvanie

Utorok 25. augusta 2020

 • o 14.00 h absolvuje návštevu u laikov, od ktorých prijal pozvanie

Streda 26. augusta 2020

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Veni Sancte katechétov
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Diecézneho katechetického úradu

Štvrtok 27. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Piatok 28. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 29. augusta 2020

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti spomienky Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu

Nedeľa 30. augusta 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti výročia jej konsekrácie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 17. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h absolvuje návštevu u laikov, od ktorých prijal pozvanie

Utorok 18. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcami
 • o 15.00 h absolvuje návštevu u laikov, od ktorých prijal pozvanie

Streda 19. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h absolvuje návštevu u kňazov v ich farnostiach

Štvrtok 20. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 21. augusta 2020

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu pre riaditeľov katolíckych škôl a zamestnancov ABÚ v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní riaditeľov katolíckych škôl v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h absolvuje návštevu u kňazov v ich farnostiach

Sobota 22. augusta 2020

 • pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 23. augusta 2020

 • pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 10. augusta 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Utorok 11. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 12. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s riaditeľom kancelárie ACN na Slovensku p. Miroslavom Dzurechom ml.
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 13. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h uskutoční osobnú návštevu u jedného z kňazov na dôchodku

Piatok 14. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 15. augusta 2020

 • o 11.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, pri ktorej vysvätí dvoch diakonov za kňazov a jedného kandidáta za diakona
 • popoludní navštívi farnosti Okoličná na Ostrove a Číčov v Komárňanskom dekanáte

Nedeľa 16. augusta 2020

 • o 10.30 h celebruje svätú omšu vo farnosti Dunajská Lužná (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti mariánskej púte

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 3. augusta 2020

 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 4. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje osobné stretnutie so zástupcom SSV
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 5. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s farárom dekanom vsdp. kanonikom Stanislavom Vojtkom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 6. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej sa rozlúčia s bývalým riaditeľom AŠÚ v Trnave vsdp. kanonikom Jánom Hallonom, ktorý bol menovaný za farára dekana v Seredi
 • o 9.00 h sa zúčastní na spoločných raňajkách aulistov a zamestnancov ABÚ pri príležitosti rozlúčky s vsdp. Jánom Hallonom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 16.00 h slávnostne otvorí výstavu "Ján Pavol II. a Slovensko" v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa za účasti veľvyslanca Poľskej republiky v SR

Piatok 7. augusta 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 8. augusta 2020

 • vybavuje záležitosti liturgickej prípravy

Nedeľa 9. augusta 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha                                          na 28. týždeň - 31. týždeň:

Pondelok 6. júla 2020 - Piatok 31. júla 2020

 • dovolenka

Sobota 1. augusta 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 2. augusta 2020

 • o 10.30 h slávi svätú omšu vo farskom kostole v Seredi, pri ktorej uvedie do úradu tejže farnosti nového farára dekana vsdp. kanonika Jána Hallona

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 29. júna 2020

 • predpoludním slávi súkromnú svätú omšu
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 30. júna 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 12.00 h sa zúčastní na obede s hosťami mimo Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 1. júla 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 12.30 h sa zúčastní na obede s jubilantmi v refektóriu Arcibiskupského úradu v Trnave

Štvrtok 2. júla 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 3. júla 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 4. júla 2020

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 5. júla 2020

 • o 10.30 h celebruje svätú omšu vo farnosti Piešťany-sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti slávnosti svätých solúnskych bratov, slovanských vierozvestov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 22. júna 2020

 • o 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 23. júna 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h sa zúčastní na prijímacích pohovoroch do kňazského seminára v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave
 • popoludní odcestuje do Spišského Podhradia (Spišská Kapitula)

Streda 24. júna 2020

 • o 10.00 h koncelebruje svätú omšu na biskupskej konsekrácii nového spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Štvrtok 25. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom
 • o 11.00 h sa zúčastní na pohrebnej svätej omši za + emeritného želivského opáta P. Bronislava Ignáca Kramára O.Praem v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 15.00 h sa zúčastní na pohrebných obradoch za + emeritného želivského opáta P. Bronislava Ignáca Kramára O.Praem v jeho rodnej obci Slovenská Nová Ves na miestnom cintoríne

Piatok 26. júna 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 27. júna 2020

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 28. júna 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 15. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a laikom

Utorok 16. júna 2020 - Streda 17. júna 2020

 • zúčastňuje sa na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska na Donovaloch

Štvrtok 18. júna 2020 - Sobota 20. júna 2020

 • zúčastňuje sa na duchovnej obnove

Nedeľa 21. júna 2020

 • vykoná pastoračnú návštevu jednej z farností

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 8. júna 2020

 • o 11.00 h sa zúčastní na kňazskej rekolekcii v Hlohovci
 • o 14.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu a vedie pohrebné obrady zosnulej matky kňaza vdp. Andreja Krupu v Hlohovci
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 9. júna 2020

 • zúčastňuje sa na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 10. júna 2020

 • zúčastňuje sa na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h prijme na audiencii riaditeľa Spišskej katolíckej charity
 • o 19.00 h sa stretne s bohoslovcami
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 11. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h celebruje svätú omšu v Bielom Kostole (farnosť Ružindol), pri ktorej požehná nový kostolný zvon
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 12. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kpt. Mgr. Viktorom Sabom, evanjelickým a.v. vojenským farárom v Kandaháre (Afganistan)
 • o 12.00 h sa zúčastní na malej oslave výročia vysviacky emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 13. júna 2020

 • o 15.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstriteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí dvoch kandidátov na diakonov
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 14. júna 2020

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, po ktorej bude nasledovať procesia Božieho Tela v interiéri katedrály
 • o 24.00 h udelí záverečné požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 1. júna 2020

 • od 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 2. júna 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 3. júna 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 4. júna 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s generálnymi vikármi
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 5. júna 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 6. júna 2020

 • pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 7. júna 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšej Trojice
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 25mája 2020

 • o 10.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu za zosnulého kňaza Róberta Ondríka v Trnovci nad Váhom
 • o 15.00 h vedie pohrebné obrady zosnulého kňaza Róberta Ondríka na cintoríne Kamenná cesta v Trnave
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 26. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 27. mája 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža pri príležitosti životného jubilea jednej z rehoľných sestier - zamestnankýň ABÚ
 • o 12.00 h sa zúčastní na slávnostnom obede, z príležitosti jubilea, vo veľkom refektóriu ABÚ
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 28. mája 2020

 • o 7.30 h slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 29. mája 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kandidátmi na vstup do kňazského seminára a ich principálmi
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 30. mája 2020

 • duchovno-pastoračný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 31. mája 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu Zoslania Ducha Svätého v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 18mája 2020 - Streda 20. mája 2020

 • program mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 21. mája 2020

 • o 17.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 22. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 23. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 24. mája 2020

 • o 11.30 h celebruje spomienkovú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. s pobožnosťou pri soche pred katedrálou
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 11mája 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 12. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 13. mája 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 14. mája 2020

 • o 7.30 h slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 15. mája 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h duchovný program
 • o 17.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 16. mája 2020

 • o 7.30 h slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 5. výročia úmrtia J.E. Mons. Dominika Tótha, pomocného biskupa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 17. mája 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu 6. veľkonočnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 4mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Utorok 5. mája 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcami
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 6. mája 2020

 • o 7.30 h podľa možnosti slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s emeritným trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 7. mája 2020

 • o 7.30 h podľa možnosti slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 8. mája 2020

 • o 7.30 h podľa možnosti slávi verejnú svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 9.30 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie a následne zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Sobota 9. mája 2020

 • neverejný program
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 10. mája 2020

 • o 11.30 h podľa možnosti celebruje svätú omšu 5. veľkonočnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 27apríla 2020 - Utorok 28. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Streda 29. apríla 2020 - Piatok 1. mája 2020

 • vykoná si súkromnú duchovnú obnovu

Sobota 2. mája 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Nedeľa 3. mája 2020

 • o 11.00 h slávi svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave, vysielanú v priamom prenose cez facebookový profil Trnavskej arcidiecézy, pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 20apríla 2020 - Streda 22. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Štvrtok 23. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 12.00 h si spolu s aulistami Trnavskej arcibiskupskej kúrie pripomenie okrúhle výročie narodenia vsdp. kanonika Jána Hallona
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Piatok 24apríla 2020 - Nedeľa 26. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 13apríla 2020 - Nedeľa 19. apríla 2020

 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 6apríla 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 7apríla 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 14.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 8apríla 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 9apríla 2020

 • o 17.00 h bez účasti veriacich slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v priamom prenose cez webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 10apríla 2020

 • o 15.00 h bez účasti veriacich bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v priamom prenose cez webovú stránku Trnavskej arcidiecézy a facebookový profil Trnavskej arcidiecézy
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 11apríla 2020

 • o 20.00 h bez účasti veriacich bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v priamom prenose Slovenskej televízie RTVS 3
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 12. apríla 2020

 • o 10.00 h bez účasti veriacich slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v priamom prenose Slovenskej televízie RTVS 1
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 30marca 2020 - Nedeľa 5. apríla 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • popoludní rieši záležitosti kňazov a laikov za pomoci moderných technológií
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 23marca 2020 - Nedeľa 29. marca 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • popoludní rieši záležitosti kňazov a laikov za pomoci moderných technológií
 • o 24.00 h udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 16marca 2020 - Nedeľa 22. marca 2020

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h slávi súkromnú svätú omšu a pobožnosť k Trnavskej Panne Márii
 • popoludní rieši záležitosti kňazov a laikov za pomoci moderných technológií

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 9marca 2020 - Utorok 10marca 2020

 • zúčastňuje sa na 95. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch

Streda 11marca 2020 - Sobota 14marca 2020

 • zúčastňuje sa na duchovných cvičeniach biskupov Slovenska v Čičmanoch

Nedeľa 15. marca 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 2marca 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h absolvuje kolokvium s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy počas ich pravidelného stretnutia permanentnej formácie

Utorok 3marca 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej budú koncelebrovať kapláni Trnavskej arcidiecézy
 • o 9.30 h sa zúčastní na prednáškach v rámci Teologického dňa kňazov Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 4marca 2020

 • absolvuje služobnú cestu do Bratislavy
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 5marca 2020

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 16.00 h bude koncelebrovať svätú omšu v katedrále Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave pri príležitosti výročia jeho vzniku

Piatok 6marca 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 7marca 2020

 • o 9.00 h slávi svätú omšu a zúčastní sa na stretnutí maďarsky hovoriacich katechétov v Bratislave - Miletičová (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 8. marca 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 2. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 24februára 2020

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 25februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 26februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 27februára 2020

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu a požehná maturitné stužky študentov AGBPJ v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou

Piatok 28februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 29. februára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 1. marca 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 1. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 17februára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 18februára 2020

 • zúčastní sa na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu v Banskej Bystrici

Streda 19februára 2020

 • navštevuje kňazov vo farnostiach

Štvrtok 20februára 2020

 • navštevuje kňazov vo farnostiach

Piatok 21februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h odcestuje na služobnú cestu do Bratislavy
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 22. februára 2020

 • zúčastní sa na V. stretnutí biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi v Kúpeľoch Nimnica (Žilinská diecéza)

Nedeľa 23. februára 2020

 • zúčastní sa na mariánskom stretnutí v Poprade (Spišská diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 10februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 11februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h bude viesť mariánsku pobožnosť v mariánskej kaplnke Baziliky sv. Mikuláša v Trnave

Streda 12februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s diakonom

Štvrtok 13februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 14februára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretutie s kňazom

Sobota 15. februára 2020

 • o 14.30 h sa stretne s biskupom Mons. Milanom Lachom, SJ v priestoroch Arcibiskupského úradu

Nedeľa 16. februára 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 6. nedele v období cez rok

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 3februára 2020

 • o 10.00 h prijme na audiencii veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 4februára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 5februára 2020

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 6februára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 7februára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 8. februára 2020

 • o 10.00 h požehná novú Kaplnku sv. Terézie z Lisieux v Domove dôchodcov v Jánovciach (farnosť Veľké Úľany)

Nedeľa 9. februára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 27januára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 28januára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 29. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audiencii kňazov Nitrianskej biskupskej kúrie
 • o 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so seminaristom
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 30. januára 2020

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea 80 rokov bývalého aulistu Trnavskej arcibiskupskej kúrie Mons. Viliama Kurillu

Piatok 31. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 1. februára 2020

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života, po ktorej bude pokračovať ďalší program v priestoroch Arcibiskupského úradu

Nedeľa 2. februára 2020

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Hrnčiarovce nad Parnou, pri ktorej požehná obnovený farský kostol

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 20januára 2020

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 21januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 22. januára 2020

 • o 17.00 h bude koncelebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti spomienky na Chiaru Lubich

Štvrtok 23. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom a seminaristom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so seminaristom

Piatok 24. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 25. januára 2020

 • o 15.30 h sa zúčastní na ďakovnej svätej omši vdp. Urbančoka pri príležitosti životného jubilea 30 rokov

Nedeľa 26. januára 2020

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 13januára 2020 - Štvrtok 16. januára 2020

 • zúčastňuje sa na duchovných cvičeniach

Piatok 17januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 18. januára 2020

 • neoficiálny program

Nedeľa 19. januára 2020

 • o 10.00 h sa zúčastní na Celoslovenskej ekumenickej bohoslužbe v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 6januára 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána

Utorok 7januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • popoludní vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 8. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté pracovné stretnutie s laikom

Štvrtok 9. januára 2020

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu, ktorou sa začne zasadanie Rady KBS pre pastoráciu pútnikov a turistov

Piatok 10. januára 2020 - Nedeľa 12. januára 2020

 • zúčastňuje sa na duchovných cvičeniach

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 30decembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 31decembra 2019

 • o 17.30 h bude sláviť svätú omšu s Te Deum na poďakovanie za uplynulý občiansky rok 2019 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Streda 1. januára 2020

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a začiatku nového občianskeho roka 2020

Štvrtok 2. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 3. januára 2020

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h odchod na služobnú cestu

Sobota 4. januára 2020

 • o 18.00 h navštívi formačnú komunitu Oratoriánov v Galante

Nedeľa 5. januára 2020

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 2. nedele po narodení Pána

 


 

ROK 2019

 


Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 23decembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 24decembra 2019

 • o 16.30 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 17.00 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v malom refektóriu Arcibiskupského úradu

Streda 25decembra 2019

 • o 00.00 h celebruje pontifikálnu polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje pontifikálnu svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

Štvrtok 26decembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti sv. Štefana, prvého mučeníka

Piatok 27decembra 2019 - Nedeľa 29. decembra 2019

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach s príbuznými a kňazmi

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 16decembra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu, ktorou sa začne zasadanie Rady KBS pre pastoráciu pútnikov
 • o 13.00 h sa zúčastní na predvianočnom posedení s členmi Rady KBS pre pastoráciu pútnikov

Utorok 17decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.00 h sa spolu so slovenskými biskupmi stretne na predvianočnej návšteve u apoštolského nuncia na Apoštolskej nunciatúre v Slovenskej republike

Streda 18decembra 2019

 • od 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 14.00 h v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža prevezme Betlehemské svetlo od skautov
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 19decembra 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pred predvianočným posedením
 • o 12.30 h sa zúčastní na predvianočnom posedení s kňazmi arcibiskupskej kúrie a so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Piatok 20decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h sa stretne na charitatívnom vianočnom obede s chudobnými a s ľuďmi bez domova

Sobota 21decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h absolvuje predvianočnú návštevu chorých kňazov a kňazov na dôchodku v Cíferi, Slovenskej Novej Vsi a Nitre

Nedeľa 22decembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 4. adventnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 9decembra 2019

 • o 12.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Spolku sv. Vojtecha, po ktorej sa zúčastní aj na ich predvianočnom posedení

Utorok 10decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Streda 11decembra 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 12decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h navštívi kňaza-jubilanta v Novom Meste nad Váhom

Piatok 13decembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 14decembra 2019

 • o 15.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice, pri ktorej rozpošle do farností koledníkov Dobrej noviny

Nedeľa 15decembra 2019

 • o 10.30 h slávi svätú omšu vo farnosti Vyškovce nad Ipľom (Banskobystrická diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 25novembra 2019 - Štvrtok 28. novembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 29. novembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Sobota 30. novembra 2019

 • vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Nedeľa 1decembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu 1. adventnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 18novembra 2019

 • o 9.00 h sa na Arcibiskupskom úrade rozlúči so vzácnym hosťom, kardinálom Raymondom Leom Burkem pred jeho odletom do Ríma
 • o 10.00 h sa stretne na Arcibiskupskom úrade s kňazmi zo Srbska
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol

Utorok 19novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude mukačevský eparcha vladyka Milan Šášik, CM

Streda 20novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich

Štvrtok 21novembra 2019

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h v rámci deviateho (záverečného) dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Piatok 22. novembra 2019 - Nedeľa 24. novembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 11novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Utorok 12novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 18.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Streda 13novembra 2019

 • o 10.30 h sa zúčastní na inaugurácii rektora Trnavskej univerzity v sále Marianum
 • o 18.00 h v rámci prvého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko

Štvrtok 14novembra 2019

 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h sa stretne s členmi ŽNO
 • o 18.00 h v rámci druhého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Piatok 15. novembra 2019

 • o 12.30 h privíta na Arcibiskupskom úrade vzácneho hosťa, kardinála Raymonda Lea Burkeho
 • o 15.30 h sa zúčastní na stretnutí kardinála Raymonda Lea Burkeho s kňazmi Trnavskej arcidiecézy
 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol

Sobota 16. novembra 2019

 • o 9.30 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši, slávenej v mimoriadnom rímskom ríte, v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude kardinál Raymond Leo Burke
 • o 15.30 h sa zúčastní na prezentácii dvoch kníh
 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Nedeľa 17novembra 2019

 • o 9.30 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude kardinál Raymond Leo Burke. Po svätej omši bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami Trnavy.
 • o 18.00 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 4novembra 2019

 • o 17.00 h sa stretne s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy na spoločnej večeri počas programu trvalej formácie

Utorok 5novembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 8.30 h sa stretne s kaplánmi na spoločných raňajkách počas programu trvalej formácie
 • od 9.30 h sa zúčastní na Teologickom dni kňazov Trnavskej arcidiecézy

Streda 6novembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7novembra 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti jubilea kňazov Trnavskej arcibiskupskej kúrie, vsdp. Petra Šimka a vsdp. Petra Škultétyho
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 8. novembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 9. novembra 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 10novembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 32. nedele v Cezročnom období

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 28októbra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu pre členov Rady KBS pre misie, po ktorej bude nasledovať zasadnutie tejto rady v priestoroch arcibiskupského paláca

Utorok 29októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 30októbra 2019

 • plní si pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 31októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 1. novembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých
 • popoludní navštívi kňazské hroby v rôznych častiach Trnavskej arcidiecézy

Sobota 2. novembra 2019

 • navštívi cintoríny v rôznych častiach Trnavskej arcidiecézy a bude celebrovať zádušné sväté omše

Nedeľa 3. novembra 2019

 • navštívi cintoríny v rôznych častiach Trnavskej arcidiecézy a bude celebrovať zádušné sväté omše

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 21októbra 2019

 • plní si pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 22októbra 2019 - Streda 23. októbra 2019

 • zúčastní sa na zasadnutí Subkomisie KBS pre školstvo a katechizáciu v Poprade (Spišská diecéza)

Štvrtok 24októbra 2019

 • zúčastní sa na stretnutí so sekretárom Kongregácie pre klérus v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Piatok 25októbra 2019

 • od 9.00 h sa zúčastní na Teologickom dni pre maďarsky hovoriacich katechétov v Mostovej, ktorý sa začne slávením svätej omše

Sobota 26októbra 2019

 • navštívi kňazov na dôchodku

Nedeľa 27októbra 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Dvorníky, pri ktorej požehná novú farskú budovu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 14októbra 2019 - Utorok 15. októbra 2019

 • zúčastňuje sa na 94. plenárnom zasadnutí KBS na Donovaloch

Streda 16októbra 2019 - Nedeľa 20. októbra 2019

 • plní si pastoračné povinnosti v rámci Rady pre misie KBS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 7októbra 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s aulistami Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h celebruje zádušnú svätú omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulú sestru Jozefínu, DKL v Močenku (Nitrianska diecéza)

Utorok 8októbra 2019

 • o 10.00 h sa stretne s predstaviteľmi organizácie Fórum života
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h koncelebruje svätú omšu s prešovským archieparchom, vladykom Jánom Babjakom, SJ v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 13. výročia úmrtia Mons. Pavla M. Hnilicu, SJ

Streda 9októbra 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave ako pozorovateľ za Katolícku cirkev
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 10októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním a popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 11októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Kňazskej rady Trnavskej arcidiecézy

Sobota 12októbra 2019

 • o 10.00 h koncelebruje slávnostnú svätú omšu s ostrihomsko-budapeštianským arcibiskupom, Petrom kardinálom Erdőom v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 400. výročia úmrtia svätých Košických mučeníkov

Nedeľa 13októbra 2019

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Šintava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 30septembra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pre školy za prítomnosti relikvií sv. Vincenta de Paul pri príležitosti ich púte po Slovensku
 • o 15.00 h sa rozlúči s relikviami sv. Vincenta de Paul v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Utorok 1októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 2októbra 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľníkmi

Štvrtok 3októbra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 4októbra 2019

 • zúčastní sa púte Slovenskej katolíckej charity a diecéznych charít v Trnave

Sobota 5októbra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu pre maďarských veriacich, putujúcich do Marianky (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 6októbra 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Selice v slovenskom i maďarskom jazyku

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 23septembra 2019 - Štvrtok 26. septembra 2019

 • dovolenka

Piatok 27septembra 2019

 • o 17.00 h celebruje svätú omšu v Bratislave-Ružinove pri príležitosti púte relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku (Bratislavská arcidiecéza)

Sobota 21septembra 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Baloň

Nedeľa 22septembra 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa za prítomnosti relikvií sv. Vincenta de Paul pri príležitosti ich púte po Slovensku

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 16septembra 2019

 • o 16.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu a vedie pohrebné obrady zosnulej starej mamy vdp. Attilu Jozsu vo Veľkej Mači

Utorok 17septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h požehná priestory novej Cirkevnej materskej školy v Piešťanoch
 • o 15.00 h požehná priestory novej Cirkevnej materskej školy v Trnave

Streda 18septembra 2019

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu Veni Sancte pre štátne školy v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Štvrtok 19septembra 2019

 • o 9.30 h sa zúčastní na rokovaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 20septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s aulistami Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 21septembra 2019

 • o 10.00 h celebruje slávnostnú otváraciu svätú omšu 1. arcidiecézneho stretnutia miništrantov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 22septembra 2019

 • počas dňa sa zúčastní na programe III. národného pochodu za život v Bratislave (svätá omša o 10.00 h a o 14.30 h pochod za život)
 • o 18.00 h sa zúčastní na XV. NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte 2019 v Slovenskej filharmónii v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 9septembra 2019 - Utorok 10. septembra 2019

 • vedie duchovnú obnovu pracovníkov Rádia Mária v Kismarosi (Maďarsko)

Streda 11septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 12septembra 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti 90. výročia vzniku a 20. výročia obnovenia Katolíckeho gymnázia "Marianum"

Piatok 13septembra 2019

 • od 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti kňazského a životných jubileí niektorých kňazov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Sobota 14septembra 2019

 • o 10.00 h celebruje slávnostnú svätú omšu v kaplnke Generálneho domu Kongregácie sestier Premonštrátok v Trnave, pri ktorej požehná ich obnovenú kaplnku

Nedeľa 15septembra 2019

 • o 10.30 h bude koncelebrovať svätú omšu v Šaštíne pri príležitosti Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 2septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 3septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné stretnutie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Streda 4septembra 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu spolu s kardinálom Dominikom Dukom, pražským arcibiskupom, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
 • popoludní sa stretne s bohoslovcami Pražskej arcidiecézy, ktorí sú na návšteve Trnavy

Štvrtok 5septembra 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Piatok 6septembra 2019

 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • popoludní odcestuje do Košíc

Sobota 7septembra 2019

 • o 10.00 h koncelebruje slávnostnú svätú omšu spolu s ostatnými slovenskými biskupmi v Košiacich pri príležitosti 400. výročia mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov

Nedeľa 8septembra 2019

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Smolenice pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie, ktorá bude vysielaná v priamom prenose televízie RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 26augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 27augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 19.00 h sa zúčastní na večeri s vdp. Boquetom, celosvetovým riaditeľom Human Life International z USA

Streda 28augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu spolu s vdp. Boquetom, celosvetovým riaditeľom Human Life International z USA, pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • absolvuje pracovné stretnutie s vdp. Boquetom, celosvetovým riaditeľom Human Life International z USA

Štvrtok 29augusta 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti spomienky na Mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa a 1. výročie úmrtia Mons. Dominika Kaľatu, SJ, niekdajšieho pomocného biskupa Arcidiecézy Freiburg in Breisgau v Nemecku

Piatok 30augusta 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti výročia jej posviacky. Počas svätej omše požehná obnovený interiér katedrály.

Sobota 31augusta 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na inaugurácii Mons. Udvardyho za Vesprémskeho arcibiskupa (Maďarsko)

Nedeľa 1septembra 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Komárno pri príležitosti slávnosti košických mučeníkov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 19augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Utorok 20augusta 2019

 • zúčastní sa na Svätoštefanskej púti v Budapešti (Maďarsko)

Streda 21augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.30 h prijme na osobnom stretnutí vsdp. Mons. Vladimíra Thurza, dekana RKCMBF UK

Štvrtok 22augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 23augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 24augusta 2019

 • o 15.00 h bude sláviť svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža pri príležitosti 50. výročia príchodu prvých Školských sestier de Notre Dame na Arcibiskupský úrad do Trnavy

Nedeľa 25augusta 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Jelka, pri ktorej požehná obnovený farský kostol

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 12augusta 2019 - Streda 14. augusta 2019

 • bude viesť duchovné cvičenia pre manželov

Štvrtok 15augusta 2019

 • o 17.00 h sa zúčastní na tradičnej svätej omši v Kaplnke Fatimskej Panny Márie v budove Marianum pri Arcibiskupskom úrade a prednesie homíliu

Piatok 16augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 11.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 17augusta 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 18augusta 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v Seredi - Strednom Čepeni pri príležitosti hlavnej mariánskej púte Nanebovzatia Panny Márie, v priamom prenose TV LUX

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 5augusta 2019

 • zúčastní sa na kontrolnom dni v Cirkevnej materskej škole v Piešťanoch

Utorok 6augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 7augusta 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti jubilea vsdp. Jána Vida, po ktorej nasleduje spoločné posedenie

Štvrtok 8augusta 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 9augusta 2019

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša, pri ktorej si vyslúži sviatosť manželstva jeden snúbenecký pár

Sobota 10augusta 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 11augusta 2019

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha

na 29. týždeň - 31. týždeň:

Pondelok 15júla 2019 - Piatok 2. augusta 2019

 • dovolenka

Sobota 3augusta 2019

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti Fatimskej soboty (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 4augusta 2019

 • o 16.00 h slávi svätú omšu vo farnosti Gabčíkovo, pri ktorej uvedie do úradu nového farára farnosti vdp. Lászlóa Paráka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 8júla 2019

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Utorok 9júla 2019

 • o 10.00 h prijme na osobnom stretnutí Mons. Jána Vokála, sídelného biskupa Diecézy Hradec Králové (Česká republika)

Streda 10júla 2019

 • o 12.30 h sa stretne v refektóriu Arcibiskupského úradu s niektorými kňazmi pri príležitosti ich životných jubileí

Štvrtok 11júla 2019

 • o 12.00 h prijme na osobnom stretnutí rektora Trnavskej univerzity prof. JUDr. Mareka Šmida, PhD.

Piatok 12júla 2019

 • o 19.30 h sa v priestoroch Arcibiskupského úradu stretne s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomom Guidom Ottonellom a sekretárom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Mons. Giuseppem Quirighettim

Sobota 13júla 2019 - Nedeľa 14. júla 2019

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 1júla 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 2júla 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea jedného z civilných zamestnancov, po ktorej nasleduje spoločné posedenie
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi 

Streda 3júla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audienciu provinciála Spoločnosti Ježišovej P. Rudolfa Uhera SJ
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 14.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Štvrtok 4júla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h odovzdá dekréty riaditeľom katolíckych škôl
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 5júla 2019

 • zúčastní sa na oslavách sviatku sv. slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda v Nitre a koncelebruje slávnostnú svätú omšu spolu s ostatnými biskupmi Slovenska

Sobota 6júla 2019

 • o 10.00 h navštívi miništrantov na tábore MINFA v Bratislave-Rači (Bratislavská arcidiecéza)

Nedeľa 7júla 2019

 • zúčastní sa na mariánskej púti v Levoči (Spišská diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 24júna 2019 - Štvrtok 27. júna 2019

 • absolvuje pracovnú cestu do USA, v rámci Rady pre misie a pre pútnikov KBS, pri príležitosti 50. výročia zriadenia gréckokatolíckej Eparchie v Parme (v blízkosti mesta Cleveland, vo federálnom štáte Ohio)

Piatok 28júna 2019

 • bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v Hronskom Beňadiku (Nitrianska diecéza) pri príležitosti povýšenia tamojšieho chrámu na baziliku minor

Sobota 29júna 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači, pri ktorej vysvätí jedného diakona na kňaza a štyroch kandidátov na diakonov. Kňazská a diakonské vysviacky budú v maďarskom jazyku.
 • o 17.00 h otvorí Výstavu veľkoformátových fotografií "Človek a viera" v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Výstava potrvá do 19. júla 2019.

Nedeľa 30júna 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 17júna 2019 - Nedeľa 23. júna 2019

 • absolvuje pracovnú cestu do USA, v rámci Rady pre misie a pre pútnikov KBS, pri príležitosti 50. výročia zriadenia gréckokatolíckej Eparchie v Parme (v blízkosti mesta Cleveland, vo federálnom štáte Ohio)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 10júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 11júna 2019

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy
 • o 17.00 h celebruje svätú omšu v Dunajskej Strede za prítomnosti misijného kríža - symbolu pripravovaného 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý požehnal pápež František

Streda 12júna 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 13júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s bohoslovcom

Piatok 14júna 2019

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu pri Kostole sv. Heleny pri príležitosti Národného týždňa charity
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 15júna 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí troch diakonov na kňazov

Nedeľa 16júna 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Najsvätejšej Trojice

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 3júna 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 4júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Streda 5júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 6júna 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h prijme na audienciu primátora mesta Piešťany p. Mgr. Petra Jančoviča PhD.
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Piatok 7júna 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na prijímacich pohovoroch do Bratislavského kňazského seminára
 • o 16.00 h celebruje svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave pri príležitosti otvorenia festivalu Lumen

Sobota 8júna 2019

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania v maďarskom jayzku vo farnosti Veľké Úľany

Nedeľa 9júna 2019

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 27mája 2019 - Sobota 1. júna 2019

 • zúčastňuje sa púte s Rodinou Nepoškvrnenej do Lúrd a navštívi i rehoľnú komunitu v rodisku sv. Vincenta de Paul

Nedeľa 2. júna 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - sv. Štefana

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 20mája 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 21mája 2019

 • o 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Rady pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Streda 22mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu
 • popoludní bude vybavovať administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Štvrtok 23mája 2019

 • o 7.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
 • o 17.00 h začína putovať s Rodinou Nepoškvrnenej do Lúrd

Piatok 24mája 2019 - Nedeľa 26. mája 2019

 • zúčastňuje sa púte s Rodinou Nepoškvrnenej do Lúrd

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 13mája 2019 - Streda 15. mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 16mája 2019

 • od 10.00 h bude vybavovať administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 17mája 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s bohoslovcami
 • od 14.00 h bude vybavovať administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 18mája 2019

 • o 12.00 h sa zúčastní na svätej omši v Hronskom Beňadiku

Nedeľa 19mája 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dobrá Voda

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 6mája 2019 - Streda 8. mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 9mája 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu s poďakovaním Te Deum Trnavskej univerzity
 • o 14.00 h požehná novú kaviareň Trnavskej arcidiecéznej charity

Piatok 10mája 2019

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Sobota 11mája 2019

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dunajská Streda

Nedeľa 12mája 2019

 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu v Komárne pri príležitosti dňa modlitieb za kňazské povolania IMANAP

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 29apríla 2019 - Streda 1. mája 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 2mája 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti 15. výročia svojej biskupskej konsekrácie

Piatok 3mája 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 11.00 h prijme na osobnom stretnutí bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

Sobota 4mája 2019

 • o 10.00 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu na poďakovanie Pánu Bohu za 15 rokov biskupskej služby, za prítomnosti apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Giacoma Guida Ottonella, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

Nedeľa 5mája 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Čachtice, pri ktorej požehná obnovený interiér farského kostola

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 22apríla 2019

 • vybavuje pastoračné aktivity mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 23apríla 2019

 • o 9.00 h celebruje svätú omšu v kaplnke SSV a po nej sa zúčastní na zasadaní Predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 14.00 h prijme na osobitnej audiencii generálneho vikára a biskupského vikára

Streda 24apríla 2019

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea nemocničného kaplána, vdp. Rudolfa Kopinca

Štvrtok 25apríla 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti životného jubilea dlhoročného zamestnanca ABÚ, p. Andreja Bošnáka

Piatok 26apríla 2019

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s riaditeľom Trnavskej arcidiecéznej charity, p. Miroslavom Dzurechom
 • o 16.30 h celebruje svätú omšu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Bratislave-Blumentáli (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti stretnutia kňazov-rodákov

Sobota 27apríla 2019

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dolný Lopašov

Nedeľa 28apríla 2019

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nové Mesto nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 15apríla 2019 - Streda 17. apríla 2019

 • zúčastní sa na duchovnej obnove

Štvrtok 18apríla 2019

 • o 9.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Na svätej omši sa zúčastní aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello. Po nej sa trnavský arcibiskup spoločne s apoštolským nunciom stretnú s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h slávi svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 19apríla 2019

 • o 15.00 h bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Sobota 20apríla 2019

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 10.15 h navštívi so sprievodom cintorín v Trstíne, kde si krátkou pobožnosťou pri hrobe trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Ambróza Lazíka pripomenie 50. výročie úmrtia
 • o 20.00 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 21apríla 2019

 • o 11.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 8apríla 2019

 • od 8.30 h sa zúčastní na konferencii "Život a dielo P. Jána Hutyru CM" v Nitre

Utorok 9apríla 2019

 • o 9.00 h celebruje v arcibiskupskej kaplnke svätú omšu na začiatku diecézneho kola Biblickej olympiády žiakov základných škôl
 • od 15.00 h bude navštevovať chorých

Streda 10apríla 2019

 • o 9.00 h celebruje v arcibiskupskej kaplnke svätú omšu na začiatku diecézneho kola Biblickej olympiády žiakov stredných škôl
 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pri ktorej udelí seminaristom ministérium akolytátu

Štvrtok 11apríla 2019

 • o 10.30 h celebruje pohrebnú sv. omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulého kňaza Trnavskej arcidiecézy vdp. Vendelína Kubíčka v Pezinku (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 12apríla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Sobota 13apríla 2019

 • absolvuje predveľkonočné návštevy mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 14apríla 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu Kvetnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 1apríla 2019 - Streda 3. apríla 2019

 • absolvuje pracovnú cestu do Talianska

Štvrtok 4. apríla 2019

 • neoficiálny program

Piatok 5. apríla 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

Sobota 6. apríla 2019

 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty

Nedeľa 7. apríla 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 5. pôstnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 25marca 2019 - Utorok 26. marca 2019

 • zúčastní sa na 92. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Prešove

Streda 27. marca 2019 - Piatok 29. marca 2019

 • zúčastní sa na duchovných cvičeniach biskupov v Prešove

Sobota 30. marca 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorou sa začne Valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha. Zasadacia časť bude pokračovať v priestoroch budovy Marianum pri Arcibiskupskom úrade v Trnave
 • o 12.30 h sa stretne na slávnostnom obede s účastníkmi vedeckej konferencie o biskupovi Mons. P. M. Hnilicovi SJ, ktorá sa bude konať deň predtým v Bratislave

Nedeľa 31. marca 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 18marca 2019

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Arcibisiskupského úradu v Trnave

Utorok 19. marca 2019

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Arcibisiskupského úradu v Trnave

Streda 20. marca 2019

 • o 10:30 h sa stretne s primátorom mesta v priestoroch Mestského úradu v Trnave
 • o 14.00 h prijme na audienciu provinciálnu predstavenú rehoľných sestier Satmárok
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 21. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 13.00 h celebruje pohrebnú sv. omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulého P. Pavla Bazára CM v Bratislave-Ružinove (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 22. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so seminaristami a laikmi

Sobota 23. marca 2019

 • o 16.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Trnave-Modranke, pri ktorej požehná obnovenú Kaplnku sv. Márie Magdalény

Nedeľa 24. marca 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 11marca 2019

 • od 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Utorok 12. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej budú koncelebrovať kapláni Trnavskej arcidiecézy, zúčastnení na ich stretnutí permanentnej formácie
 • od 9.30 h sa zúčastní na Teologickom dni kňazov v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 13.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 13. marca 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri príležitosti životného jubilea jednej zo zamestnankýň

Štvrtok 14. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi a rehoľnými sestrami
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Piatok 15. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • popoludní odcestuje do Košíc

Sobota 16. marca 2019

 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v košickej Katedrále sv. Alžbety pri príležitosti životného jubilea emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozefa kardinála Tomka a emeritného košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča

Nedeľa 17. marca 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 4marca 2019

 • zúčastní sa na stretnutí Ekumenickej rady cirkví a KBS v Banskej Bystrici - Badíne

Utorok 5. marca 2019

 • vybavuje úradné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 6. marca 2019

 • vybavuje úradné záležitosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 8. marca 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje úradné záležitosti na sekretariáte

Sobota 9. marca 2019

 • od 9.00 h sa zúčastní na stretnutí biskupov s laikmi v Nimnici

Nedeľa 10. marca 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave pri príležitosti 1. pôstnej nedele, v priamom prenose TV LUX

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 25februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 26. februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 27februára 2019

 • o 10.00 h celebruje zádušnú svätú omšu za zosnulého trakovického farára vdp. Jozefa Gábriša vo farskom Kostole sv. Štefana, kráľa v Trakoviciach
 • o 15.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu vo farskom Kostole Zvestovania Pána v Tesárskych Mlyňanoch (Nitrianska diecéza) za zosnulého vdp. Jozefa Gábriša, trakovického farára, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne

Štvrtok 28februára 2019

 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
 • o 15.30 h koncelebruje svätú omšu z príležitosti výročia vzniku Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave-Krasňanoch

Piatok 1. marca 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s chorými kňazmi mimo mesta Trnava

Sobota 2. marca 2019

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom, pri ktorej vysvätí na diakona študenta Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme, vp. Petra Juhása

Nedeľa 3. marca 2019

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Vrakúň ako poďakovanie za pastoračnú službu vdp. Carola Borosa pred jeho návratom do vlasti (Rumunsko)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 18februára 2019

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 19. februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h za zúčastní na zasadaní Predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 14.00 h absolvuje pracovné zasadanie s biskupským vikárom R. Kissom v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu

Streda 20februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 16.00 h celebruje svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave pri príležitosti 10. výročia Združenia kresťanských rodín
 • o 18.00 h sa zúčastní na galaprograme Združenia kresťanských rodín pri pripomenutí si 10. výročia jeho založenia v priestoroch sály Marianum, vedľa arcibiskupského paláca

Štvrtok 21februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h sa zúčastní na požehnaní nových vín v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave

Piatok 22februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 23. februára 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 24. februára 2019

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Horné Orešany, počas ktorej konsekruje nový oltár

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 11februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 12. februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 13februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Štvrtok 14februára 2019 - Nedeľa 17. februára 2019

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 4februára 2019

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 5. februára 2019

 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 6februára 2019

 • neoficiálny program

Štvrtok 7februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h sa zúčastní na konferencii "Starí a chorí v spoločnosti" na RKCMBF UK v Bratislave

Piatok 8februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h absolvuje pracovné zasadanie s generálnym vikárom v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu

Sobota 9. februára 2019

 • absolvuje pracovné zasadanie v rámci rád Konferencie biskupov Slovenska

Nedeľa 10. februára 2019

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 28januára 2019

 • zúčastní sa na formačnom stretnutí v Bratislave

Utorok 29januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 11.30 h prijme na audienciu vizitátora Oratoriánov
 • o 14.00 h prijme na audienciu primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča

Streda 30januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 17.00 h sa stretne na malom agapé v priestoroch Arcibiskupského úradu s členmi speváckeho zboru a so spolupracovníkmi z katedrály

Štvrtok 31januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte

Piatok 1februára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 2. februára 2019

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života, po ktorej bude pokračovať ďalší program v priestoroch františkánskeho kláštora

Nedeľa 3. februára 2019

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Smolenice, pri ktorej uvedie do úradu jej nového farára a zároveň dekana Smolenického dekanátu vdp. Kiša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 21januára 2019

 • predpoludním pracovne navštívi Apoštolskú nunciatúru na Slovensku v Bratislave

Utorok 22januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte

Streda 23januára 2019

 • o 10.00 h prijme na audienciu predstaviteľov rehoľných spoločenstiev, ktoré sú prítomné na území Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h prijme na audienciu generálnu predstavenú sestier Rodiny Panny Márie, Matku Agnes
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 24januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 25januára 2019

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Rady KBS pre pastoráciu pútnikov a turistov, ktoré sa začne slávením svätej omše v arcibiskupskej kaplnke

Sobota 26januára 2019

 • bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27januára 2019

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 17.00 h sa zúčastní na formačnom stretnutí v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 14januára 2019

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 15januára 2019

 • neoficiálny program

Streda 16januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na novoročnom stretnutí predstaviteľov cirkví s prezidentom Slovenskej republiky v Prezidentskom paláci v Bratislave

Štvrtok 17januára 2019

 • o 9.30 h sa zúčastní na kňazskej rekolekcii kňazov Komárňanského dekanátu v Kolárove

Piatok 18. januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 19.30 h sa zúčastní na Ekumenických službách božích vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave, kde prednesie homíliu k začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Sobota 19. januára 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 20januára 2019

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Pobedim, počas ktorej konsekruje nový oltár-obetný stôl

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 7januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Bratislave

Utorok 8januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte
 • o 17.00 h sa zúčastní na udeľovaní vysokých štátnych vyznamenaní prezidentom SR na Bratislavskom hrade

Streda 9januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s predstavenými ženských rehoľných rádov
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s generálnym riaditeľom Slovenskej katolíckej charity

Štvrtok 10januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte
 • o 13.00 h sa zúčastní na školení o vedení motorových vozidiel v priestoroch Arcibiskupského úradu

Piatok 11. januára 2019

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním bude viesť Trojkráľovú koledu v kancelárskych a ubytovacích priestoroch Arcibiskupského úradu

Sobota 12. januára 2019

 • neoficiálny program

Nedeľa 13. januára 2019

 • neoficiálny program

Starší program nájdete v archíve:

 
 
facebook sharing button Zdieľaj
Program arcibiskupa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa v ostatných týždňoch.

SPRÁVY

 

NOVINKY