Ekonomická rada

"V jednotlivých diecézach sa má ustanoviť ekonomická rada, ktorej predsedá sám diecézny biskup alebo jeho delegát..." (Kán. 492, §1 KKP) "Členovia ekonomickej rady sa majú vymenovať na päť rokov, ale po uplynutí tohto času môžu byť prijatí na ďalšie päťročia." (Kán. 492, §2 KKP)

 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Členovia
Vsdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik, generálny vikár
Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár, farár dekan v Komárne
p. JUDr. Blanka Neštická, právnička
Vdp. ThLic. Peter Šimko, riaditeľ Trnavskej arcibiskupskej kúrie
Vdp. PaedDr. Ján Vido, PhD., assessor, ekonóm Trnavskej arcidiecézy
 

Kódex kánonického práva o úlohách ekonomickej rady hovorí:
 
"Ekonomická rada okrem úloh, ktoré sú jej zverené v V. knihe Časné majetky Cirkvi, má za úlohu každoročne podľa pokynov diecézneho biskupa pripraviť rozpočet príjmov a výdavkov, ktoré sa predvídajú pre celé riadenie diecézy na nasledujúci rok, ako aj na konci roka schváliť vyúčtovanie príjmov a výdavkov." (Kán. 493 KKP)

Posledná aktualizácia prebehla 5.11.2018, 22:00 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY