Arcidiecézny tribunál


Súdny vikár

Vsdp. JCLic. Peter Škultéty
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Sudcovia

Vdp. JCLic. Ján Bederka
Vdp. Mgr. Ján Fordinál
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD.
Vdp. ThDr. Alojz Lackovič, PhD.
Vdp. JCLic. Daniel Lukačovič
Vdp. JCLic. Branislav Rychlík
Vdp. doc. ThDr. JCDr. PhDr. PaedDr. Antal Szlávik, PhD., PhD.
Vsdp. Mons. ThLic. Peter Šimko

Obhajcovia zväzku

Vdp. JCLic. Ľuboš Tvrdý
Vdp. JCLic. Mag. Theol. Miloš Zárecký, OT

Advokát

Vsdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál

Promótor spravodlivosti

Vsdp. Mons. JCLic. Ladislav Šalka

Assessori

Vdp. Mgr. Milan Cehlárik
Vdp. Mgr. Štefan Gago
Vdp. Mgr. Peter Gula
Vdp. Mgr. Marián Kolenčík
Vdp. Mgr. Ladislav Mišura
Vdp. Mgr. Róbert Vacula

Súdna notárka

Sr. Mgr. Brigita Monika Múdra, SCSC
e-mail: monika.mudra(at)abu.sk
tel.: 033/5912 243
 
p. Mgr. Tatiana Sedláková
e-mail: tatiana.sedlakova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 244

Korešpondenčná adresa

Rímskokatolícka cirkevTrnavská arcidiecéza
Arcidiecézny tribunál
Jána Hollého 10
P. O. Box 78
917 66 Trnava 1

e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk

Posledná aktualizácia prebehla 1.11.2023, 15:15 h

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY