Arcidiecézny tribunál


Súdny vikár

Vsdp. JCLic. Peter Škultéty
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Sudcovia

Vdp. JCLic. Ján Bederka
Vdp. Mgr. Ján Fordinál
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD.
Vdp. ThDr. Alojz Lackovič, PhD.
Vdp. JCLic. Daniel Lukačovič
Vdp. JCLic. Branislav Rychlík
Vdp. doc. ThDr. JCDr. PhDr. PaedDr. Antal Szlávik, PhD.
Vsdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka
Vsdp. ThLic. Peter Šimko
Vsdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál
Vdp. JCLic. Ľuboš Tvrdý

Obhajcovia zväzku

Vdp. JCLic. Pavol Repko
Vdp. JCLic. Miloš Zárecký OT

Advokáti

Vdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál

Assessori

Vdp. Mgr. Lukáš Blažo
Vdp. Mgr. Milan Cehlárik
Vdp. Mgr. Štefan Gago
Vdp. Mgr. Peter Gula
Vdp. Mgr. Marián Kolenčík
Vdp. Mgr. Ladislav Mišura
Vdp. Mgr. Róbert Vacula

Súdni notári

Sr. Mgr. Samuela Ľubica Sarnecká SCSC
e-mail: lubica.sarnecka(at)abu.sk
tel.: 033/5912 244
 
Emília Maťovčíková
externý notár

Sekretárka

Sr. Mgr. Tatiana Katarína Repková SCSC
e-mail: katarina.repkova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 243

Korešpondenčná adresa

Rímskokatolícka cirkevTrnavská arcidiecéza
Arcidiecézny tribunál
Jána Hollého 10
P. O. Box 78
917 66 Trnava 1

e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk

Posledná aktualizácia prebehla 16.10.2019, 14:00 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY