Svätý Ján Krstiteľ

Je synom kňaza Zachariáša a jeho manželky Alžbety. Narodil sa v júdskych horách, asi v Karime (dnešný Ain Karim).

Už v mladosti odišiel na púšť, kde žil nadmieru so sebazáporom, odetý do šiat z ťavej srsti a s koženým pásom okolo bedier. Pokrmom mu boli kobylky, upražené na kameni a lesný med. Opojné nápoje nepil. Pripravoval ľud na Mesiáša volajúc: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo" a "Pripravte cestu Pánovi" (Lk 3,4).
 
Sila jeho kázania bola taká veľká, že poslucháči sa dávali v rieke Jordán pokrstiť, vyznávajúc svoje hriechy. Aj Ježiš Kristus, skôr než začal konať svoj učiteľský úrad, pristúpil k Jordánu na miesto, kde Ján krstil, aby sa mu nechal pokrstiť. Ján pokrstil Ježiša Krista a uzrel nad jeho hlavou otvorené nebesá a Svätého Ducha, zostupujúceho ako holubicu. A z neba zaznel hlas Boha Otca: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie" (Mt 3,17).
 
Jánova verejná činnosť potom už dlho netrvala. V Galilei vládol vtedy Herodes Antipas, muž oddaný vášniam, ktorý vstúpil do hriešneho zväzku s Herodiadou, manželkou svojho brata Filipa, vtedy ešte žijúceho. Ján Krstiteľ mu bez strachu tento hriech vyčítal. Bol preto uväznený v Machajrskej väznici z tvrdze pri Mŕtvom mori.
 
Ján poslal z väzenia svojich učeníkov ku Kristovi, aby ich presvedčil, že Ježiš je predpovedaný Mesiáš.
 
Kristus chválil Jána pre jeho neohrozenosť, nazývajúc ho prorokom, ba anjelom, ktorý pripravuje cestu Pánovi. Zatiaľ Herodias ukladala Jánovi o život. Herodes odopieral, lebo sa bál ľudu a sám si Jána vážil. Nakoniec sa Herodiane naskytla príležitosť k pomste. Herodes vystrojil vo výročný deň svojho korunovania hostinu. Tu vošla Herodianina dcéra menom Salome do jedálenskej siene a začala tancovať. Hostia boli nadšení. Herodes, rozpálený vínom a vášňou, povedal tanečnici: "O čokoľvek požiadaš, dám ti to." A keď Salome na radu matky zažiadala o Jánovu hlavu, kráľ sa síce zarmútil, ale aby dodržal svoje slovo, nariadil Jánovi sťať hlavu. (porov. Mt 14,12; Mk 6,29)
 
Sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa slávime 24. júna, pamiatku jeho sťatia si v Katolíckej cirkvi pripomíname 29. augusta.
 
(Životopisy svätých, Isidor Vondruška, Praha 1930)
 
facebook sharing button Zdieľaj
Svätý Ján Krstiteľ

Centrálny obraz na hlavnom ranobarokovom oltári v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa zobrazuje krst Ježiša Krista sv. Jánom Krstiteľom. (Foto: vitajtevtrnave.sk)

NOVINKY