Nočná adorácia pred referendom o ochrane rodiny

TRNAVA 6. februára 2015 - Z piatka 6. februára na sobotu 7. februára sa uskutoční na celom Slovensku nočná adorácia Pána Ježiša v Najsvätejšej oltárnej sviatosti pred referendom o ochrane rodiny.

Pri tejto príležitosti trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch naliehavo pripomína všetkým správcom farností, rehoľných kostolov a spoločenstiev na území Trnavskej arcidiecézy, aby dôstojne a zodpovedne pripravili adoráciu z piatka na sobotu pred referendom.
 
Takto nech ponúkne každý pastier jemu zverenému spoločenstvu veriacich možnosť modliť sa pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou v posledných hodinách pred referendom tak, ako sa na tom dohodli biskupi Slovenska na zasadaní KBS.
 
Určenie času začiatku a konca nočnej adorácie je ponechané na rozhodnutí jednotlivých kňazov. Veriacich pozývame využiť túto možnosť celonočnej adorácie v ich kostoloch.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Nočná adorácia pred referendom o ochrane rodiny

Ilustračné foto - Pán Ježiš v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. (zdroj: www.opusdei.sk)

NOVINKY