Životopis

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa narodil sa 28. mája 1953 v Bratislave. Po ukončení základnej školy a strednej všeobecnej školy študoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde bol 6. júna 1976 vysvätený za kňaza.

V roku 1976 nastúpil za kaplána do Komárna. V rokoch 1978 - 1982 pôsobil ako farský administrátor v Bušinciach.
 
 
V rokoch 1982 - 1983 bol farským administrátorom v Okoči.
V rokoch 1983 - 1984 pôsobil ako farský administátor v Hodruši - Hámroch.
Od roku 1984 až do roku 1990 pôsobil vo Vyškovciach nad Ipľom.
Farárom v Nových Zámkoch sa stal v roku 1990.
Ďalej ako farár pôsobil v rokoch 1991 - 1992 v Bratislave - Prievoze.
Od 1992 do 1993 pôsobil v Bratislave - Čunove.
V rokoch 1993 - 1999 bol dekanom - farským administrátorom v Štúrove a od roku 1999 do roku 2004 pôsobil ako dekan - farár v Štúrove.
 
 
2. apríla 2004 bol pápežom bl. Jánom Pavlom II. vyvolený za titulárneho biskupa seminského.
2. mája 2004 bol v Trnave konsekrovaný za biskupa.
13. mája 2004 - menovaný za generálneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
21. marca 2008 - menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.
2. júla 2012 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. menovaný za apoštolského administrátora "sede vacante" Trnavskej arcidiecézy.
11. júla 2013 bol Svätým Otcom Františkom menovaný za trnavského arcibiskupa.
30. augusta 2013 slávnostne prevzal kánonické vlastnenie Trnavskej arcidiecézy v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa.
 

 

facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY