Kňazská rada

"V každej diecéze sa má ustanoviť presbyterská rada čiže skupina kňazov, ktorá má byť akoby senátom biskupa, reprezentujúca presbytérium; jej úlohou je podľa normy práva pomáhať biskupovi v riadení diecézy, aby sa čo najväčšmi vzmáhalo pastoračné dobro podielu Božieho ľudu, ktorý mu je zverený" (Kán. 495, § 1 KKP). "Presbyterská rada má mať vlastný štatút, schválený diecéznym biskupom, so zreteľom na normy, vydané Konferenciou biskupov" (Kán. 496 KKP).

 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Sekretariát Kňazskej rady
1. Vsdp. Mgr. Libor Škriputa - moderátor
2. Vsdp. ThLic. Peter Šimko
3. Vsdp. JCLic. Peter Škultéty
 
Kňazská rada
 1. Vdp. Mgr. Mário Bosý, farár v Boleráze
 2. P. Cyril J. Brázda OFM, výpomocný duchovný v Trnave-meste-sv. Mikuláša
 3. Vdp. Mgr. Peter Cibira, PhD., farár v Hrádku
 4. Vsdp. Mons. JCDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD., farár v Rišňovciach
 5. Vdp. Mgr. Ján Fordinál, farár honorárny dekan v Šintave
 6. Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor, riaditeľ Arcid. šk. úradu
 7. Vdp. Mgr. Jozef Kaman, farár v Hrnčiarovciach nad Parnou
 8. Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, generálny vikár
 9. Vsdp. Dušan Kolenčík, assessor, kancelár arcibiskupskej kúrie
10. Vdp. ThLic. Peter Nagy st., farár v Jelke
11. x
12. Vdp. Mgr. Ľubomír Polák, farár v Dulovciach
13. Vdp. JCLic. Branislav Rychlík, farár v Drahovciach
14. Vsdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál, farár dekan v Dunajskej Strede
15. Vdp. Mgr. Marián Szlovák, farár v Kolárove
16. Vsdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, farár dekan v Šali
17. Vsdp. ThLic. Peter Šimko, assessor, generálny vikár
18. Vsdp. Mgr. Libor Škriputa, kanonik, farár dekan v Seredi
19. Vsdp. JCLic. Peter Škultéty, súdny vikár - farár v Suchej nad Parnou
20. Vsdp. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor, biskup. vikár pre katech. a šk.
21. Vsdp. PaedDr. Ján Vido, PhD., assessor, ekonóm Trnavskej arcidiecézy
22. Vsdp. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, farár dekan v Trnave
23. Vsdp. ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., rektor Kostola sv. Heleny v Trnave
 


Posledná aktualizácia prebehla 24.02.2020, 12:15 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY