Kňazská rada

"V každej diecéze sa má ustanoviť presbyterská rada čiže skupina kňazov, ktorá má byť akoby senátom biskupa, reprezentujúca presbytérium; jej úlohou je podľa normy práva pomáhať biskupovi v riadení diecézy, aby sa čo najväčšmi vzmáhalo pastoračné dobro podielu Božieho ľudu, ktorý mu je zverený" (Kán. 495, § 1 KKP). "Presbyterská rada má mať vlastný štatút, schválený diecéznym biskupom, so zreteľom na normy, vydané Konferenciou biskupov" (Kán. 496 KKP).

 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Sekretariát Kňazskej rady
Vdp. Mgr. Libor Škriputa, moderátor - tajomník
Vdp. Mgr. Viliam Arbet
Vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor
 
Kňazská rada
Vdp. Mgr. Viliam Arbet, farár v Naháči
Vdp. Mgr. Peter Cibira, farár v Hrádku
Vdp. Mgr. Ladislav Dobrý, farár dekan v Galante
Vdp. Mons. JCDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD., farár v Rišňovciach
Vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
Vdp. Dr.h.c. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., duchovný správca UPC
Vdp. Mgr. Jozef Kaman, farár v Hrnčiarovciach nad Parnou
Vdp. Vojtech Kasáš, farár vo Veľkých Úľanoch
Vdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár
Vdp. Mgr. Vladimír Kiš, farský administrátor v Abraháme
x
Vdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik, generálny vikár
Vdp. Mgr. Ľubomír Polák, farár v Dulovciach
Vsdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, assessor, výpomocný duchovný v Piešťanoch-sv. Štefana, uhorského kráľa
Vdp. Mgr. Marián Szlovák, farár v Kolárove
Vdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, farár dekan v Šali
Vdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál, súdny vikár - farár v Brestovanoch
Vdp. Mgr. Pavol Šintál, kanonik, assessor, riaditeľ arcibiskupského úradu
Vdp. Mgr. Libor Škriputa, farár dekan v Seredi
Vdp. JCLic. Peter Škultéty, viceoficiál - farár v Suchej nad Parnou
Vdp. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor, biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo
Vdp. PaedDr. Ján Vido, assessor, ekonóm Trnavskej arcidiecézy
Vdp. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, farár dekan v Trnave
 


Posledná aktualizácia prebehla 2.10.2018, 21:00 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY