Kňazská rada

"V každej diecéze sa má ustanoviť presbyterská rada čiže skupina kňazov, ktorá má byť akoby senátom biskupa, reprezentujúca presbytérium; jej úlohou je podľa normy práva pomáhať biskupovi v riadení diecézy, aby sa čo najväčšmi vzmáhalo pastoračné dobro podielu Božieho ľudu, ktorý mu je zverený" (Kán. 495, § 1 KKP). "Presbyterská rada má mať vlastný štatút, schválený diecéznym biskupom, so zreteľom na normy, vydané Konferenciou biskupov" (Kán. 496 KKP).

 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Sekretariát Kňazskej rady
1. Vsdp. Mgr. Libor Škriputa - moderátor
2. Vsdp. ThLic. Peter Šimko
3. Vsdp. JCLic. Peter Škultéty
 
Kňazská rada
 1. Vdp. Mgr. Mário Bosý, farár v Boleráze
 2. P. Cyril J. Brázda OFM, výpomocný duchovný v Trnave-meste-sv. Mikuláša
 3. Vdp. Mgr. Peter Cibira, PhD., farár v Hrádku
 4. Vsdp. Mons. JCDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD., farár v Rišňovciach
 5. Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor, riaditeľ Arcid. šk. úradu
 6. Vdp. Mgr. Jozef Kaman, farár v Hrnčiarovciach nad Parnou
 7. Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár
 8. x
 9. Vsdp. Dušan Kolenčík, assessor, kancelár arcibiskupskej kúrie
10. Vdp. ThLic. Peter Nagy st., farár v Jelke
11. Vsdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik, generálny vikár
12. Vdp. Mgr. Ľubomír Polák, farár v Dulovciach
13. Vdp. JCLic. Branislav Rychlík, farár v Drahovciach
14. Vsdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál, farár dekan v Dunajskej Strede
15. Vdp. Mgr. Marián Szlovák, farár v Kolárove
16. Vsdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, farár dekan v Šali
17. Vsdp. ThLic. Peter Šimko, riaditeľ arcibiskupskej kúrie
18. Vsdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál, farár v Brestovanoch
19. Vsdp. Mgr. Libor Škriputa, kanonik, farár dekan v Seredi
20. Vsdp. JCLic. Peter Škultéty, súdny vikár - farár v Suchej nad Parnou
21. Vsdp. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor, biskup. vikár pre katech. a šk.
22. Vsdp. PaedDr. Ján Vido, PhD., assessor, ekonóm Trnavskej arcidiecézy
23. Vsdp. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, farár dekan v Trnave
 


Posledná aktualizácia prebehla 23.09.2019, 15:20 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »