Kňazská rada

"V každej diecéze sa má ustanoviť presbyterská rada čiže skupina kňazov, ktorá má byť akoby senátom biskupa, reprezentujúca presbytérium; jej úlohou je podľa normy práva pomáhať biskupovi v riadení diecézy, aby sa čo najväčšmi vzmáhalo pastoračné dobro podielu Božieho ľudu, ktorý mu je zverený" (Kán. 495, § 1 KKP). "Presbyterská rada má mať vlastný štatút, schválený diecéznym biskupom, so zreteľom na normy, vydané Konferenciou biskupov" (Kán. 496 KKP).

 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Sekretariát Kňazskej rady
1. Vsdp. Mgr. Libor Škriputa - moderátor
2. Vsdp. ThLic. Peter Šimko
3. Vsdp. JCLic. Peter Škultéty
 
Kňazská rada
 1. Vdp. Mgr. Mário Bosý, farár v Boleráze (Dekanát Smolenice)
 2. P. Cyril J. Brázda OFM, výpomocný duchovný v Trnave-meste-sv. Mikuláša
 3. Vdp. Mgr. Peter Cibira, PhD., farár v Hrádku (Dekanát Nové Mesto nad Váhom)
 4. Vsdp. Mons. JCDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD., farár v Rišňovciach (Dekanát Hlohovec)
 5. Vdp. Mgr. Ján Fordinál, farár honorárny dekan v Šintave (Dekanát Sereď)
 6. Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor, farár dekan v Seredi
 7. Vdp. Mgr. Jozef Kaman, farár v Hrnčiarovciach nad Parnou (Dekanát Trnava)
 8. Vsdp. Mons. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, generálny vikár
 9. Vsdp. Dušan Kolenčík, honor. kanonik a assessor, kancelár arcibiskup. kúrie
10. Vdp. ThLic. Peter Nagy st., farár v Jelke (Dekanát Galanta)
11. x
12. Vdp. Mgr. Ľubomír Polák, farár v Dulovciach (Dekanát Hurbanovo)
13. Vdp. JCLic. Branislav Rychlík, farár v Drahovciach (Dekanát Piešťany)
14. Vsdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál, farár dekan v Dunajskej Strede (Dekanát Dunajská Streda)
15. x (Dekanát Komárno)
16. Vsdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, honorárny kanonik, farár (Dekanát Šaľa)
17. Vsdp. Mons. ThLic. Peter Šimko, assessor, generálny vikár
18. Vsdp. Mgr. Libor Škriputa, kanonik, farár v Šoporni
19. Vsdp. JCLic. Peter Škultéty, súdny vikár - farár v Trnave-Modranke
20. Vsdp. Mons. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, asses., biskup. vikár pre katech. a šk.
21. Vsdp. PaedDr. Ján Vido, PhD., honorárny kanonik a assessor, ekonóm TA
22. Vsdp. Mons. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., prepošt, farár dekan v Smoleniciach
23. x
 


Posledná aktualizácia prebehla 24.06.2022, 23:20 h

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY