Arcidiecézny školský úrad

Úlohou Arcidiecézneho školského úradu je koordinácia pedagogických aktivít na území Trnavskej arcidiecézy, starostlivosť o rozvoj a metodické usmerňovanie cirkevných - katolíckych škôl. Zabezpečuje spoluprácu so štátnymi i akademickými inštitúciami.

Riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
Dp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor
e-mail: jan.hallon(at)abu.sk
 
Odborná referentka financovania cirkevných škôl
Jana Brnová
e-mail: jana.brnova@abu.sk
tel.: 033/5912 123
 
Korešpondenčná adresa
Rímskokatolícka cirkevTrnavská arcidiecéza
Arcidiecézny školský úrad
Jána Hollého 10
917 66 Trnava 1
 

SPRÁVY

 

NOVINKY