Arcidiecézny školský úrad

Úlohou Arcidiecézneho školského úradu je koordinácia pedagogických aktivít na území Trnavskej arcidiecézy, starostlivosť o rozvoj a metodické usmerňovanie cirkevných - katolíckych škôl. Zabezpečuje spoluprácu so štátnymi i akademickými inštitúciami.

Riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
Vsdp. ThLic. Ján Polák, PhD.
e-mail: jan.polak(at)abu.sk
 
Odborná referentka financovania cirkevných škôl
Ing. Edita Antalová
e-mail: edita.antalova@abu.sk
tel.: 033/5912 123
 
Korešpondenčná adresa
Rímskokatolícka cirkevTrnavská arcidiecéza
Arcidiecézny školský úrad
Jána Hollého 10
917 66 Trnava 1

Posledná aktualizácia prebehla 14.02.2023, 20:00 h

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY