Dokumenty

Rímskokatolícka cirkev, Tmavská arcidiecéza v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
 
Znenie smernice v pdf-súbore tu:
 

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY