Arcidiecézna kúria

"Diecézna kúria pozostáva z tých inštitúcií a osôb, ktoré pomáhajú biskupovi v riadení celej diecézy najmä pri usmerňovaní pastoračnej činnosti, v starostlivosti o správu diecézy, ako aj pri vykonávaní súdnej moci." (Kán. 469 KKP)


GENERÁLNY VIKÁR

Vsdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik
e-mail: jan.pavcir(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

BISKUPSKÝ VIKÁR PRE MAĎARSKY HOVORIACICH VERIACICH

Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik
e-mail: robert.kiss(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

BISKUPSKÝ VIKÁR PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO

Vsdp. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor
e-mail: ladislav.toth(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

SÚDNY VIKÁR

Vsdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

PRIDELENÝ SÚDNY VIKÁR

Vdp. JCLic. Peter Škultéty
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

RIADITEĽ ARCIBISKUPSKEJ KÚRIE (ÚRADU) A NOTÁR

Vdp. ThLic. Peter Šimko
e-mail: peter.simko(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

RIADITEĽ ARCIDIECÉZNEHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU

Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor
e-mail: jan.hallon(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

KANCELÁR

Vdp. Dušan Kolenčík, assessor
e-mail: kancelaria(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

VICEKANCELÁRKA

Sr. Víta Viktória Dratvová ŠSND
e-mail: viktoria.dratvova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

SEKRETÁR ARCIBISKUPA, CEREMONIÁR A NOTÁR

Vdp. Ľubomír Urbančok
e-mail: lubomir.urbancok(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

ARCIDIECÉZNY EKONÓM, INFORMATIK A NOTÁR

Vdp. PaedDr. Ján Vido, PhD., assessor
e-mail: jan.vido(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Posledná aktualizácia prebehla 5.11.2018, 14:20 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY