Arcidiecézna kúria

"Diecézna kúria pozostáva z tých inštitúcií a osôb, ktoré pomáhajú biskupovi v riadení celej diecézy najmä pri usmerňovaní pastoračnej činnosti, v starostlivosti o správu diecézy, ako aj pri vykonávaní súdnej moci." (Kán. 469 KKP)


Generálny vikár

Vdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik
e-mail: jan.pavcir(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich

Vdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik
e-mail: robert.kiss(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo

Vdp. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor
e-mail: ladislav.toth(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Súdny vikár

Vdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Pridelený súdny vikár
Vdp. JCLic. Peter Škultéty
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Riaditeľ Arcibiskupského úradu a notár

Vdp. Mgr. Pavol Šintál, kanonik, assessor
e-mail: pavol.sintal(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu

Vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor
e-mail: jan.hallon(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Kancelár

Vdp. Dušan Kolenčík, assessor
e-mail: kancelaria(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Vicekancelárka

Sr. Víta Viktória Dratvová
e-mail: viktoria.dratvova(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Sekretár arcibiskupa, ceremoniár a notár

Vdp. Ľubomír Urbančok
e-mail: lubomir.urbancok(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Arcidiecézny ekonóm, informatik a notár

Vdp. PaedDr. Ján Vido, PhD., assessor
e-mail: jan.vido(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Posledná aktualizácia prebehla 1.07.2018, 23:55 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY