Arcidiecézna kúria

"Diecézna kúria pozostáva z tých inštitúcií a osôb, ktoré pomáhajú biskupovi v riadení celej diecézy najmä pri usmerňovaní pastoračnej činnosti, v starostlivosti o správu diecézy, ako aj pri vykonávaní súdnej moci." (Kán. 469 KKP)


GENERÁLNY VIKÁR A RIADITEĽ ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

Vsdp. Mons. ThLic. Peter Šimko, kanonik, assessor
e-mail: sekretariatgv(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

GENERÁLNY VIKÁR

Vsdp. Mons. Mgr. Róbert Kiss, kanonik
e-mail: sekretariatgv(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

BISKUPSKÝ VIKÁR PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO

Vsdp. Mons. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor
e-mail: ladislav.toth(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

SÚDNY VIKÁR

Vsdp. JCLic. Peter Škultéty, assessor
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

RIADITEĽ ARCIDIECÉZNEHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU A NOTÁR

Vsdp. ThLic. Ján Polák, PhD.
e-mail: jan.polak(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

KANCELÁR ARCIBISKUPSKEJ KÚRIE

Vsdp. Dušan Kolenčík, honorárny kanonik a assessor
e-mail: kancelaria(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

SEKRETÁR ARCIBISKUPA, CEREMONIÁR A NOTÁR

Vsdp. Mgr. Lukáš Blažo, assessor
e-mail: lukas.blazo(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

NOTÁR

Vdp. Mgr. Ing. Tomáš Balala
e-mail: tomas.balala(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

ARCIDIECÉZNY EKONÓM, INFORMATIK A NOTÁR

Vsdp. PaedDr. Ján Vido, PhD., honorárny kanonik a assessor
e-mail: jan.vido(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Posledná aktualizácia prebehla 5.02.2024, 17:00 h

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY