Zasvätení slávili deň vďaky za svoje povolanie

TRNAVA 6. februára 2015 - Zasvätení Trnavskej arcidiecézy slávili v pondelok 2. februára Deň zasväteného života. Slávnosť začali svätou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Ján Orosch, koncelebrovali emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol a prítomní rehoľní kňazi žijúci na území arcidiecézy.

Trnavský arcibiskup vo svojej homílii najprv upriamil pozornosť na stretnutie múdrych starcov, Simeona a Anny s mladou Svätou rodinou, ako na obraz rehoľných komunít, kde dochádza k medzigeneračným stretnutiam, a kde v konkrétnej realite, ktorá môže byť aj trochu odlišná od pôvodných predstáv jednotlivcov, prežívajú svoje povolanie. Toto stretnutie bolo umožnené dodržiavaním Zákona a tak isto aj dodržiavanie zákona v rehoľnom živote je dôležitým prvkom, ktorý ho usporadúva a usmerňuje všetky vzťahy. Arcibiskup Ján Orosch pripomenul tri ciele pre Rok zasväteného života, ako ich vyznačil pápež František: “S vďačnosťou sa pozerať na minulosť“, „so zanietením prežívať prítomnosť“ a nakoniec „uchopiť budúcnosť s nádejou“.
 
Stretnutie pokračovalo obedom a programom v priestoroch budovy Arcibiskupského úradu. Páter Jozef Šuppa SJ v hodnotnej a obsahovo bohatej prednáške upriamil pozornosť na podstatné skutočnosti súvisiace so životom zasvätených: „V zasvätenom živote totiž nejde natoľko o výnimočný stav života, ako o evanjelium, ktoré chceme žiť výnimočným spôsobom, dať sa mu celí, celkom a navždy a usilovať sa žiť jeho skutočnú krásu.“ Jedna z odpovedí na otázku, čo chcú ľudia vidieť na rehoľníkoch, sa skrýva za múdrymi slovami mamy pátra Jozefa, ktorá mala veľkú úctu k rehoľným osobám: „Pozrite sa, ako vyzerajú stále mladí a akí sú radostní. To preto, lebo sú stále s Bohom.“ Vo svojej prednáške sa zamyslel aj nad nebezpečenstvami pre rehoľný život, ale zároveň pripomenul, že „viac ako ohrozenia je dôležité vidieť príležitosti, aké nám súčasný svet dáva. Potrebujeme novú horlivosť, reč a odvahu, aby evanjelium mohlo dávať ľuďom nový život. Evanjelium nás vyzýva, aby sme sa nebáli, lebo Boh je stále s nami. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky v Ježišovi Kristovi (porov. Rim 8, 39). Bolo by veľkou škodou, keby miesto v našom srdci, ktoré patrí Božej láske, Bohu samému, zaplnil strach.“
 
Program sa ďalej odvíjal podelením sa v menších skupinách s odpoveďami na tri otázky. V duchu odporúčania Svätého Otca „s vďakou pozerať na minulosť“ prítomným sr. Dominika Dufferová OSU priblížila sr. Stanislavu Ernstovú OSU, ktorej proces blahorečenia začína. Rovnako páter Ondrej Gabriš SJ, vicepostulátor procesu blahorečenia Tomáša Munka, jezuitského novica a jeho otca Františka Munka, predstavil všetkým život týchto dvoch kandidátov na blahorečenie, ktorý dnes má čo povedať či zasväteným alebo i rodinám.
 
Je potrebné veriť, že aj vďaka týmto slovám i neformálnym rozhovorom sa všetci zasvätení aspoň trochu povzbudili na ich ceste za Kristom a obnovili svoje nadšenie a rozhodnutie kráčať po nej s radostným duchom.
 
Sr. Monika Golianová FMA
 
facebook sharing button Zdieľaj
Zasvätení slávili deň vďaky za svoje povolanie

Zasvätení Trnavskej arcidiecézy slávili v pondelok 2. februára Deň zasväteného života. (foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY