Svätá omša - naživo z arcibiskupskej kaplnky

 
 
MIMORIADNY PROGRAM VO VEĽKOM TÝŽDNI 2020:
 
ZELENÝ ŠTVRTOK - svätá omša o 17:00 prenášaná z Katedrály sv. Jána Krstiteľa
 
VEĽKÝ PIATOK - obrady o 15:00 prenášaná z Katedrály sv. Jána Krstiteľa
 
POČAS BIELEJ SOBOTY A VEĽKONOČNEJ NEDEĽE SA NA NAŠOM PROFILE VYSIELANIA NEUSKUTOČNIA. PRENOSY VŠAK MOŽNO SLEDOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM RTVS:
 
V SOBOTU O 20:00 SV. OMŠA Z KATEDRÁLY SV. JÁNA KRSTITEĽA
V NEDEĽU O 10:00 SV. OMŠA Z KATEDRÁLY SV. JÁNA KRSTITEĽA
 
Mimo dni vyššie uvedené si svätú omšu môžete pozrieť naživo každý deň o 11:00 hodine a po priamom prenose si ju môžete nasledujúcich 24 hodín, až do slávenia ďalšej svätej omše vysielanej naživo, pozrieť zo záznamu.
 
Počas svätého prijímania vám odporúčame urobiť si duchovné sväté prijímanie napr. takto:

Duchovné sväté prijímanie

Najláskavejší Ježišu!
Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil,
keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo!
Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky.
Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou.
Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.
Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky,
príď mi do srdca a spravuj moje hnutia,
príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam.
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol.
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen

alebo kratšie:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Chcem sa hriechov chrániť.
Moja duša túži po Tebe.
Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen

 

SPRÁVY

 

NOVINKY