Erb

Vo štvrtok 11. júla 2013 Svätý Otec František vymenoval Mons. Jána Oroscha za trnavského arcibiskupa, ktorého službu arcipastiera Trnavskej arcidiecézy reprezentuje nasledujúci erb.

 
Erb Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa
 
 
Popis erbu trnavského arcibiskupa:
 
Blason:
Centrum erbu tvorí červený štít, uprostred ktorého sa nachádza zlatý latinský kríž. Na jeho vodorovnom ramene je umiestnený strieborný sediaci obrátený a obzerajúci sa zlatonimbovaný Baránok Boží s červenou ranou na hrudi, držiaci za sebou na pravošikmej zlatej krížovej žrdi zlatú, lastovičím chvostom ukončenú zástavu so znamením červeného heroldského kríža prevýšený zlatou sedemhrotou hviezdou.
 
V dolnej časti zvislého ramena kríža sa nachádza strieborné srdce. 
 
Za štítom zlatý cyrilometodský dvojkríž, nad tým všetkým zelený kňazský klobúk na každej strane s desiatimi zelenými strapcami na zelenej šnúre, ktoré symbolizujú hodnosť arcibiskupa. Pod štítom strieborná stuha s nápisom: CORDE VIDERE.
 
Význam figúr:
V červenom štíte zlatý kríž znamená Kristovu obetu v bolestiach a utrpení sveta. Svet je červené pole a Kristus je zlatý kríž. V tomto obraze je vyjadrený vzťah arcibiskupa Jána Oroscha ku farskému Kostolu Povýšenia Svätého kríža v Dunajskej Lužnej, kde vyrastal a prežíval prvý osobný vzťah s Ježišom.
 
V hornej časti erbu je Kistus znázornený ako Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Tento baránok je symbolom Trnavskej arcidiecézy, ako aj krstného patróna arcibiskupa Jána Oroscha. Ján Krstiteľ predstavil Krista ako Baránka Božieho.
 
Nad hlavou Baránka Božieho je umiestnená sedemhrotá hviezda, ktorá je symbolom Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska, ale i Trnavskej Panny Márie, ktorej vyobrazenie sa nachádza v Trnave, v Bazilike sv. Mikuláša a je mariánskym pútnickym miestom Trnavskej arcidiézy.
 
V dolnej časti kríža je strieborné srdce, ktoré symbolizuje biskupskú službu Jána Oroscha. Táto služba je vyjadrená aj jeho biskupským heslom CORDE VIDERE - VIDIEŤ SRDCOM. K tomu, aby sme mohli ľuďom pomáhať, nestačí len vidieť a poznať zmyslami a rozumom, ale je potrebné preniknúť do ich životných problémov, radostí a bolestí apoštolským srdcom.
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY