Pastierske listy

© Arcibiskupský úrad v Trnave

Pastiersky list k menovaniu za apoštolského administrátora "s.v." v roku 2012


Pastiersky list na slávnosť Bohorodičky Panny Márie 2013


Pastiersky list k začiatku Pôstneho obdobia 2013


Pastiersky list k Veľkej noci 2016


Pastiersky list k Veľkej noci 2017

 

Posledná aktualizácia prebehla 18.04.2017, 17:30 h

    SPRÁVY

     

    NOVINKY