Zbor dekanov

Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Dekani
 1. Vsdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa, dekan dekanátu Nové Mesto nad Váhom
 2. Vsdp. Mgr. Ladislav Dobrý, dekan dekanátu Galanta
 3. Vsdp. Mgr. Jozef Gallovič, kanonik, dekan dekanátu Trnava
 4. Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, dekan dekanátu Sereď
 5. Vsdp. ThDr. Attila Józsa, PhD., dekan dekanátu Hurbanovo
 6. Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, generálny vikár, dekan dekanátu Komárno
 7. Vsdp. Mgr. Marián Kolenčík, dekan dekanátu Piešťany
 8. Vsdp. ThLic. Peter Nagy st., dekan dekanátu Šaľa
 9. Vsdp. Mgr. Jozef Schwarz, dekan dekanátu Hlohovec
10. Vsdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav J. Szakál, dekan dekanátu Dunajská Streda
11. Vsdp. Mons. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, dekan dekanátu Smolenice

Posledná aktualizácia prebehla 6.07.2021, 16:10 h

 

facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY