Zbor dekanov

Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Dekani
Vdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa, dekan dekanátu Nové Mesto nad Váhom
Vdp. Mgr. Ladislav Dobrý, dekan dekanátu Hurbanovo
Vdp. Mgr. Jozef Gallovič, dekan dekanátu Piešťany
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD., dekan dekanátu Galanta
Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár, dekan dekanátu Komárno
Vdp. Mgr. Jozef Schwarz, dekan dekanátu Hlohovec
Vdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál, dekan dekanátu Dunajská Streda
Vdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, dekan dekanátu Šaľa
Vdp. ThLic. Peter Šimko, dekan dekanátu Smolenice
Vdp. Libor Škriputa, dekan dekanátu Sereď
Vdp. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, dekan dekanátu Trnava
 

SPRÁVY

 

NOVINKY