Zbor dekanov

Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Dekani
Vdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa, dekan dekanátu Nové Mesto nad Váhom
Vdp. Mgr. Ladislav Dobrý, dekan dekanátu Galanta
Vdp. Mgr. Jozef Gallovič, dekan dekanátu Piešťany
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD., dekan dekanátu Hurbanovo
Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár, dekan dekanátu Komárno
Vdp. Vladimír Kiš, dekan dekanátu Smolenice
Vdp. Mgr. Jozef Schwarz, dekan dekanátu Hlohovec
Vsdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál, dekan dekanátu Dunajská Streda
Vsdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, dekan dekanátu Šaľa
Vsdp. Libor Škriputa, kanonik, dekan dekanátu Sereď
Vsdp. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, dekan dekanátu Trnava

Posledná aktualizácia prebehla 13.02.2019, 9:35 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY