Zbor dekanov

Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Dekani
Vdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa, dekan dekanátu Nové Mesto nad Váhom
Vdp. Mgr. Ladislav Dobrý, dekan dekanátu Galanta
Vdp. Mgr. Jozef Gallovič, dekan dekanátu Piešťany
Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, dekan dekanátu Sereď
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD., dekan dekanátu Hurbanovo
Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, generálny vikár, dekan dekanátu Komárno
Vdp. Vladimír Kiš, dekan dekanátu Smolenice
Vdp. Mgr. Jozef Schwarz, dekan dekanátu Hlohovec
Vsdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál, dekan dekanátu Dunajská Streda
Vsdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, kanonik, dekan dekanátu Šaľa
Vsdp. Mons. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, dekan dekanátu Trnava

Posledná aktualizácia prebehla 17.12.2020, 13:55 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY