Zástupcovia TA v komisiách a radách KBS

V jednotlivých komisiách a radách Konferencie biskupov Slovenska sú zahrnutí členovia poverení riadením všetkých partikulárnych cirkví nachádzajúcich sa na území Slovenska.

KOMISIE A RADY KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA (KBS)
 

1. LITURGICKÁ KOMISIA
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vsdp. ThDr. Attila Józsa, PhD. (znalec)
 
Hudobná subkomisia
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
p. Mgr.art. Marek Cepko ArtD. (znalec)

2. KOMISIA PRE KLÉRUS
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
 
Subkomisia pre trvalý diakonát
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
 
Subkomisia pre pastoráciu povolaní a semináre
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
 
Subkomisia pre trvalú formáciu
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon

3. TEOLOGICKÁ KOMISIA
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
 
Subkomisia pre náuku viery
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vdp. doc. ThDr. JCDr. PhDr. PaedDr. Antal Szlávik, PhD., PhD. (znalec)
 
Bioetická subkomisia
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vdp. ThLic. Ing. Juraj Schindler (znalec)
 
Enviromentálna subkomisia
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vsdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa
 
Sociálna subkomisia
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

4. KOMISIA PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
 
Subkomisia pre školské vyučovanie náboženstva
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
 
Subkomisia pre katechézu vo farnosti
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
 
Subkomisia pre katolícke školy
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
 
Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti
predseda:
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
 
Subkomisia pre KU v Ružomberku
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

KOMISIA PRE NÁBOŽENSKÉ VZŤAHY SO ŽIDMI
predseda:
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

KOMISIA KBS PRE OCHRANU MALOLETÝCH V CIRKVI
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
p. Mgr. Mário Schwarz, PhD.

RADA PRE SPOLOČENSKÉ KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vsdp. Dušan Kolenčík

RADA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

RADA PRE LAICKÉ A APOŠTOLSKÉ HNUTIA
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

RADA PRE RODINU
zástupcovia Trnavskej arcidiecézy:
Vdp. ThLic. Ing. Maroš Lovič
p. Mgr. Katarína Bujnová

RADA PRE MLÁDEŽ A UNIVERZITY
zástupcovia Trnavskej arcidiecézy:
x
x

RADA PRE MISIE
predseda:
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vdp. Mgr. Mário Bosý, diecézny riaditeľ PMD

RADA PRE EKUMENIZMUS
predseda:
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

EKONOMICKO-PRÁVNA RADA
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

RADA IUSTITIA ET PAX
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

RADA PRE RÓMOV A MENŠINY
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vdp. Mgr. Róbert Vacula

RADA PRE SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

RADA PRE VEDU, VZDELANIE A KULTÚRU
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vsdp. Mgr. Jozef Schwarz

RADA PRE PASTORÁCIU V ZDRAVOTNÍCTVE / A SKCH
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vsdp. Mgr. Rudolf Kopinec
p. JUDr. Vladislav Šrojta

RADA PRE MIGRANTOV, UTEČENCOV / A PÚTNIKOV
predseda časti Rady pre pútnikov:
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x
x

RADA PRE KÁNONICKO-PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vsdp. JCLic. Peter Škultéty

RADA PRE HISTÓRIU
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
Vdp. Mgr. Stanislav Žlnay

EKONOMICKÁ RADA KBS
zástupca Trnavskej arcidiecézy:
x

Posledná aktualizácia prebehla 22.11.2023 17:00 h

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY