Kaplnka svätej Anny v Komárne (Komáromi Szent Anna kápolna)

Szentmise - élőben a komáromi Szent Anna Kápolnából Mivel Szlovákiában október 15-től a szentmiséken max. 6 személy vehet részt, beleértve a papot és a sekrestyést, a Mária Rádió Mirjam újra élőben sugározni fogja naponta a 15 órakor kezdődő szentmiséket a komáromi Szent Anna kápolnából.

  Az élőben közvetített szentmise 15:00 órakor

 

 

A korábbi szentmise felvételről

 

   

A szentáldozás ideje alatt ajánljuk a lelki áldozás elvégzését, pl. ezekkel a szavakkal:

A lelki áldozás imája Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled. Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.

Vagy:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.  

 

 

SPRÁVY

 

NOVINKY