Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
  
Pondelok 11. februáraPreblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Utorok 12. februára - Utorok 5. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
 
Streda 13februára - Streda 5. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Štvrtok 14. februára - Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h - Votívna sv. omša o sv. Cyrilovi, mníchovi a o sv. Metodovi, biskupovi
 
Piatok 15. februára - Piatok 5. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
 
Sobota 16februára - Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
Nedeľa 17. februára - 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
- sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. Na deň spomienky Panny Márie Lurdskej 11. februára sa koná aj Svetový deň chorých. Pamätajme v modlitbách na našich chorých bratov a sestry, ako aj na zdravotníkov, ktorí im slúžia.

  2. Dňa 14. februára v čase od 8.00 - 20.00 h (s prerušením počas sv. omše o 17.00 h) sa v jezuitskom kostole v Trnave koná Štafetová adorácia rodín na Slovensku. Viac info o tom nájdete na webe: adoraciarodin.sk.

  3. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. Ľubomír Urbančok, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY