Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
  
Pondelok 24. júna - NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA (slávnosť)
- sv. omša o 7:30 h
- sv. omša o 17:30 h
 
 
Utorok 25. júna - Utorok 12. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
 
Streda 26júna - Streda 12. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Štvrtok 27júna - Sv. Ladislava (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
Piatok 28júna - NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO (slávnosť)
- sv. omša o 7:30 h 
 
 
Sobota 29. júnaSV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV (slávnosť - prikázaný sviatok)
- sv. omša o 7:30 h
- sv. omša o 9:30 h
 
Nedeľa 30. júna - 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
- sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. Dnes sa koná tradičná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.

  2. Zajtra, na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna arcidiecézy a katedrálneho chrámu, budú sväté omše o 7:30 h a 17:30 h. Večerná svätá omša o 17:30 h bude spojená s TE DEUM - poďakovaním na konci školského roka. Pozývame na ňu žiakov a študentov z Trnavy a okolia a všetkých veriacich.

  3. V piatok 28. júna, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať odprosujúca pobožnosť pred sviatostným Ježišom. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní alebo speve modlitby "Najmilší Ježišu" môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  4. V sobotu slávime cirkevne prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sväté omše v katedrálnom chráme budú o 7:30 h a 9:30 h.

  5. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v sobotu 29. júna 2019 o 17:00 h v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa slávnostne otvorí výstavu veľkoformátových fotografií „Človek a viera“, nad ktorou prevzal osobne záštitu. Výstava kultúrneho, duchovného a pastoračného významu bude prístupná širokej verejnosti v dňoch 29. júna - 19. júla 2019 v čase: pondelok - piatok 10:00 h - 12:30 h, 14:00 h - 16:00 h; sobota 11:00 h - 16:00 h. Vstup na výstavu je voľný. Partnermi výstavy sú Trnavská arcidiecéza, Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, Rádio LUMEN a Televízia LUX. Srdečne Vás pozývame.

  6. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. Ľubomír Urbančok, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »