Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
  
Pondelok 22. apríla - Veľkonočný pondelok (oktáva)
- sv. omša o 9:30 h
- sv. omša o 11:30 h
 
 
Utorok 23. apríla - Veľkonočný utorok (oktáva)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
 
Streda 24apríla - Veľkonočná streda (oktáva)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Štvrtok 25apríla - Veľkonočný štvrtok (oktáva)
- sv. omša o 7:30 h
 
Piatok 26apríla - Veľkonočný piatok (oktáva)
- sv. omša o 7:30 h 
 
 
Sobota 27apríla - Veľkonočná sobota (oktáva)
- sv. omša o 7:30 h
 
Nedeľa 28. apríla - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (2. veľkonočná) (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
- sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. Dnes prežívame najväčší kresťanský sviatok - Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Zo srdca vám prajeme, aby ste sa otvorili pre všetky milosti, ktoré vám počas Veľkej noci pripravil Zmŕtvychvstalý Pán. Zároveň úprimne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov v našom katedrálnom chráme.

  2. Celý budúci týždeň slávime v Cirkvi Veľkonočnú oktávu, kedy každý deň slávime sv. omšu tak, ako na Veľkonočnú nedeľu.

  3. Od dnešného dňa sa počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa,nebies kráľovná“.

  4. Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše v katedrálnom chráme ako v nedeľu.

  5. O týždeň v Nedeľu Božieho milosrdenstva, 28. apríla o 19.30 h bude v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave koncert amerického hudobného telesa Toccata Tahoe pod vedením dirigenta Jamesa Rawieho.

  6. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. Ľubomír Urbančok, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY