Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
   
Pondelok 13. mája - Prebl. Panny Márie Fatimskej (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h

Utorok 14. mája - SV. MATEJA, APOŠTOLA (sviatok)
- sv. omša o 7:30 h
 
  
Streda 15. mája - Streda po 7. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
Štvrtok 16. mája - Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Piatok 17. mája - Piatok po 7. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
 Sobota 18. mája - LETNÉ KÁNTROVÉ DNI - Za povolania na kňazský stav (féria)
- modlitba sv. ruženca o 7:00 h
- sv. omša o 7:30 h 
 
 Nedeľa 19. mája - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
- sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:


  1. ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ: Dnešnú nedeľu sa uskutočňuje zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. V túto nedeľu zároveň slávime 58. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

  2. LETNÉ KÁNTROVÉ DNI: Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. V katedrálnom chráme budeme sláviť letné kántrové dni v sobotu 18. mája 2024.

  3. POCTA SV. JÁNOVI PAVLOVI II.: Pozývame vás na tradičné stretnutie „Pocta sv. Jánovi Pavlovi II.“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. mája 2024 o 16:30 h na Univerzitnom námestí pred katedrálou pri jeho soche.

  4. VÝROČIE ODCHODU MONS. DOMINIKA TÓTHA DO DOMU NEBESKÉHO OTCA: Vo štvrtok 16. mája 2024 si pripomenieme 9. výročie odchodu Mons. Dominika Tótha do domu Nebeského Otca. Venujte mu tichú spomienku a modlitbu.

  5. DEŇ RODINY 2024: Centrum pomoci pre rodinu vás pozýva osláviť Deň rodiny 2024 dňa 26. mája 2024 o 15:00 h - Mariánska sála a nádvorie u Jezuitov. Svätá omša za rodiny bude v jezuitskom kostole o 11:00 h. Bližšie informácie nájdete na stránke Centra pomoci pre rodinu www.cppr.sk.

  6. MARIÁNSKY MESIAC MÁJ: Mesiac máj je oddávna mesiacom Preblahoslavenej Panny Márie. Pred svätými omšami sa modlíme Loretánske litánie, od 4. mája vás pozývame na deviatnik k Panne Márii Fatimskej ktorý bude začínať o 7:10 h.

  7. POZVÁNKA NA PRIPRAVOVANÉ SLÁVNOSTI - SLÁVNOSŤ BOŽIEHO TELA 2024: V nedeľu 2. júna 2024 vás pozývame na slávnostnú svätú omšu spojenú s procesiou ulicami mesta Trnava pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnostná svätá omša sa začne o 9:30 h v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. Bližšie informácie ako aj trasu procesie nájdete na nástenke.

 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele - o 9.30 a 11.30 hodine
- na prikázané sviatky - čas bude uvedený vždy v oznamoch aktuálneho týždňa
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vsdp. ThLic. Peter Šimko, kanonik, honorárny assessor, generálny vikár, rektor katedrály
Vsdp. ThLic. Ján Polák, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu, vicerektor katedrály
Vsdp. PaedDr. Ján Vido, PhD., honorárny kanonik a assessor, ekonóm, vicerektor katedrály
 
facebook sharing button Zdieľaj
Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný liturgický kalendár a čas svätých omší.

NOVINKY