Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
  
Pondelok 15októbra - Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
Utorok 16. októbra - Sv. Margity Márie Alacoque, panny (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
Streda 17októbra - Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
Štvrtok 18. októbra - SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU (sviatok)
- sv. omša o 7:30 h
 
Piatok 19. októbra - Piatok 28. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
 
Sobota 20. októbra - Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
Nedeľa 21. októbra - DVADSIATADEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - MISIJNÁ NEDEĽA (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
- sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Po svätých omšiach sa uskutoční celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

  2. Bratia a sestry, o mesiac sa začína Trnavská novéna 2018, ktorá bude v duchu prebiehajúcej synody tiež tematicky zameraná na mládež. Jej téma znie: „Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie.“ Prosíme o vaše modlitby za požehnanie tohoročnej novény.

  3. V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03:00 h letného časi si posúvame hodiny na 02:00 h stredoeurópskeho času.

  4. V októbri 2018 prebieha v Ríme Biskupská synoda o mládeži k otázkam viery a rozlišovania povolania. Preto sme v tomto mesiaci začali slúžiť v Bazilike sv. Mikuláša každý utorok mládežnícke sv. omše o 18.30 h. Program tém je na výveske. Pozývame všetkých mladých!

  5. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. Ľubomír Urbančok, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY