Zbor konzultorov

"Spomedzi členov presbyterskej rady diecézny biskup slobodne vymenúva niektorých kňazov, počtom nie menej ako šesť a nie viac ako dvanásť, ktorí majú na päť rokov tvoriť kolégium konzultorov, ktorému prislúchajú úlohy vymedzené právom; po uplynutí piatich rokov kolégium konzultorov pokračuje v plnení svojich vlastných úloh dovtedy, kým sa neustanoví nové kolégium. Kolégiu konzultorov predsedá diecézny biskup; keď je však biskupská stolica hatená alebo vakantná, predsedá mu ten, kto dočasne zastupuje biskupa, alebo ak ešte nebol ustanovený, vysviackou najstarší kňaz z kolégia konzultorov." (Kán. 502, §1,2 KKP)


 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Konzultori
 1. Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor, farár dekan v Seredi
 2. Vsdp. Mons. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, generálny vikár
 3. Vsdp. Dušan Kolenčík, honor. kanonik a assessor, kancelár arcibiskup. kúrie
 4. Vsdp. Mons. Mgr. Ján Pavčír, emeritný kanonik-prepošt
 5. Vsdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, kanonik, farár v Matúškove
 6. Vsdp. Mons. ThLic. Peter Šimko, kanonik, assessor, generálny vikár
 7. Vsdp. Mgr. Libor Škriputa, kanonik, farár v Šoporni
 8. Vsdp. JCLic. Peter Škultéty, súdny vikár - farár v Trnave - Modranke
 9. Vsdp. Mons. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor, biskup. vikár pre kat. a šk.
10. Vsdp. PaedDr. Ján Vido, PhD., honorárny kanonik a assessor, ekonóm TA
11. Vsdp. Mons. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., prepošt, farár dekan v Horných Orešanoch
 

Posledná aktualizácia prebehla 24.06.2022, 23:25 h

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY