Zbor konzultorov

"Spomedzi členov presbyterskej rady diecézny biskup slobodne vymenúva niektorých kňazov, počtom nie menej ako šesť a nie viac ako dvanásť, ktorí majú na päť rokov tvoriť kolégium konzultorov, ktorému prislúchajú úlohy vymedzené právom; po uplynutí piatich rokov kolégium konzultorov pokračuje v plnení svojich vlastných úloh dovtedy, kým sa neustanoví nové kolégium. Kolégiu konzultorov predsedá diecézny biskup; keď je však biskupská stolica hatená alebo vakantná, predsedá mu ten, kto dočasne zastupuje biskupa, alebo ak ešte nebol ustanovený, vysviackou najstarší kňaz z kolégia konzultorov." (Kán. 502, §1,2 KKP)


 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Konzultori
Vdp. Vojtech Kasáš, farár vo Veľkých Úľanoch
Vdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár
Vdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik, generálny vikár
Vdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, dekan - farár v Šali
Vdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál, súdny vikár
Vdp. Mgr. Pavol Šintál, kanonik, assessor, riaditeľ arcibiskupského úradu
Vdp. Mgr. Libor Škriputa, dekan - farár v Seredi
Vdp. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor, biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo
Vdp. PaedDr. Ján Vido, assessor, ekonóm Trnavskej arcidiecézy
Vdp. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, dekan - farár v Trnave
 

SPRÁVY

 

NOVINKY