Cirkevné vyznačenie kňazov

 

Kaplán Jeho Svätosti:

 
Mons. Jozef Bohunický
(menovaný 10. januára 2009 pápežom Benediktom XVI.)
Mons. Ján Bučík
(menovaný 10. januára 2009 pápežom Benediktom XVI.)
Mons. Marián Feduš
(menovaný 28. mája 2004 pápežom Jánom Pavlom II.)
Mons. Viliam Kurilla
(menovaný 29. júla 2000 pápežom Jánom Pavlom II.)
Mons. Jozef Marko
(menovaný 7. januára 2017 pápežom Františkom)
Mons. Miloslav Mrva
(menovaný 7. januára 2017 pápežom Františkom)
Mons. Ján Pavčír
(menovaný 10. januára 2004 pápežom Jánom Pavlom II.)
Mons. Ladislav Ján Szakál
(menovaný 10. januára 2009 pápežom Benediktom XVI.)
Mons. Ladislav Šálka
(menovaný 7. januára 2017 pápežom Františkom)
Mons. Jozef Šintál
(menovaný 10. januára 2009 pápežom Benediktom XVI.)

Kanonik Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave:

 
Vsdp. Ján Hallon, kanonik lektor
(menovaný 6. decembra 2016 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Róbert Kiss, kanonik junior
(menovaný 6. decembra 2016 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik prepošt
(menovaný 6. decembra 2016 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Pavol Šintál, kanonik kustos
(menovaný 6. decembra 2016 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Libor Škriputa, kanonik penitenciár
(menovaný 3. novembra 2017 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Ladislav Tóth, kanonik senior
(menovaný 6. decembra 2016 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Stanislav Vojtko, kanonik kantor
(menovaný 6. decembra 2016 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)

Honorárny kanonik Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave:

 
Vsdp. Jozef Lefler, honorárny kanonik
(menovaný 20. augusta 2020 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)

Honorárny assessor:

 
Vdp. Milan Červeňanský
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Ján Hallon
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Dušan Kolenčík
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Alojz Lackovič
(menovaný 20. júna 2017 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Ivan Ružička
(menovaný 6. decembra 2016 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Pavol Stanko
(menovaný 25. apríla 2017 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Peter Šimko
(menovaný 4. februára 2020 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Pavol Šintál
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vsdp. Ladislav Tóth
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Ján Vido
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)

Honorárny dekan:

 
Vdp. Ján Fordinál
(menovaný 19. marca 2018 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Alojz Jakubec
(menovaný 1. júla 2010 trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom CSsR)
Vdp. Jozef Kolpák
(menovaný 27. júna 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Miloslav Mrva
(menovaný 1. júla 2010 trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom CSsR)
Vdp. Július Szalay
(menovaný 2. marca 2005 rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom a potvrdený pre územie Trnavskej arcidiecézy 21. septembra 2010 trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom CSsR)

Cirkevné vyznačenie kňazov
 
- posledná aktualizácia prebehla 22. augusta 2020.
- (predchádzajúca aktualizácia: 24.02.2020; 10.07.2020; 1.07.2018; 13.03.2018; 24.11.2017; 3.11.2017; 18.08.2017; 18.06.2017; 24.05.2017; 25.04.2017; 22.02.2017; 31.01.2017; 25.12.2016; 29.02.2016)
 

SPRÁVY

 

NOVINKY