Ochrana osobných údajov

 
Zodpovednou osobou pre celú Katolícku Cirkev, teda všetky farnosti, diecézy, eparchie je:
 
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
814 99 Bratislava
 
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
 
e-mail: dpo@kbs.sk
 

NOVINKY