NAŠE PROJEKTY

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY

Archív

Misionár z Indie v Hlohovci

Misionár z Indie v Hlohovci

|

Na misijnú nedeľu, 20. októbra 2019, zavítal do farnosti Hlohovec misionár z Indie, verbista Martin Madassery SVD, ktorý pôsobí v Nitre. Pri slávnostnej svätej omši hovoril o štyroch misiách v živote človeka, a to narodenie, krst, povolanie a večný život. Viac »


Zapojme sa do kampane „Sviečka za nenarodené deti“

Zapojme sa do kampane „Sviečka za nenarodené deti“

|

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje kampaň „Sviečka za nenarodené deti“ spojenú s finančnou zbierkou, ktorá vyvrcholí v deň Pamiatky zosnulých, dňa 2. novembra. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, povzbudzuje kňazov a veriacich, aby sme sa do tejto kampane zapojili. Viac »


Mons. Babjak: Hovoriť o biskupovi Hnilicovi znamená hovoriť o Panne Márii

Mons. Babjak: Hovoriť o biskupovi Hnilicovi znamená hovoriť o Panne Márii

|

V utorok 8. októbra 2019 si svätou omšou o 18 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave veriaci i klérus pripomenuli 13. výročie odchodu biskupa Mons. Pavla M. Hnilicu, SJ do domu Nebeského Otca. Celebroval a kázal Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Svätej omše sa zúčastnil aj trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch. Spomienka sa začala modlitbou posvätného ruženca. Po svätej Viac »


Pochod za život ukázal túžbu po zmene

Pochod za život ukázal túžbu po zmene

|

Na III. Národný pochod za život v Bratislave, ktorého sa v nedeľu, 22. septembra 2019, osobne zúčastnil aj trnavský arcibiskup, Mons. J. Orosch, prišlo najmenej 50.000 ľudí. Je to už tretí pochod za život s masovou účastou. V jeho priebehu zaznel aj pozdrav Svätého Otca Františka a modlitba predstaviteľov kresťanských cirkví. Viac »


Vladyka Cyril Vasiľ: Majme odvahu ísť proti presile

Vladyka Cyril Vasiľ: Majme odvahu ísť proti presile

|

Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roku Trnavskej univerzity, v pondelok 30. septembra 2019 o 9:30 na svätej omši Veni Sancte v Bazilike sv. Mikuláša kazateľ – arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, predniesol homíliu za účasti rektora Trnavskej univerzity, prof. PaedDr. René Bílika, CSc.; emeritného rektora prof. doc. JUDr. Marek Šmida, PhD. i Viac »


Pred sebou máme misijnú nedeľu

Pred sebou máme misijnú nedeľu

|

20. októbra 2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku Viac »


Program Trnavskej novény 2019

Program Trnavskej novény 2019

|

V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019). Pri tohoročnej budeme uvažovať nad témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14). Trnavská novéna bude výnimočná aj vďaka prítomnosti amerického kardinála Raymonda L. Viac »


Vo farnosti sv. Mikuláša v Trnave sa začal Rok sv. Jána Pavla II.

Vo farnosti sv. Mikuláša v Trnave sa začal Rok sv. Jána Pavla II.

|

Ešte 7. septembra sa svätou omšou a katechézou na tému „Sv. Ján Pavol II. – jeho život, dielo a odkaz pre súčasného človeka“ začal v Bazilike sv. Mikuláša Rok sv. Jána Pavla II. pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia jeho narodenia. 5. októbra sa veriacim prihovoril vsdp. Peter Šimko. V rámci jubilejného roka, ktorý inicioval farár – dekan, prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., každú Viac »


Františkáni v Hlohovci oslávili zakladateľa

Františkáni v Hlohovci oslávili zakladateľa

|

Vo štvrtok, 3. októbra 2019, sa vo františkánskom kostole Všetkých svätých v Hlohovci konala slávnostná svätá omša v predvečer sviatku svätého Františka z Assisi, zakladateľa rehole menších bratov františkánov. Takto sa vo františkánskych komunitách tradične pripomína prechod Františkovej duše do večnosti. Hlavným kazateľom bol páter Anton Kračunovský OFM, pôsobiaci v Beckove. Koncelebroval páter Viac »


Vedecká konferencia o kňazovi F. Tománekovi

Vedecká konferencia o kňazovi F. Tománekovi

|

Na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnila vo štvrtok 26. septembra 2019 vedecká konferencia s názvom „Florián Tománek – kňaz, politik, publicista“. Konferenciu viedol vdp. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD., ktorý sa zaoberá štúdium osobnosti kňaza Tománka aj v rámci grantového programu. Viac »


SPRÁVY

 

NOVINKY