Program arcibiskupa v roku 2017

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch v roku 2017.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 25. decembra 2017

 • o 00.00 h celebruje polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

Utorok 26. decembra 2017

 • o 11.00 h celebruje slávnostnú svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža pri príležitosti sviatku sv. Štefana, prvého mučeníka, pri ktorej udelí ministérium akolytátu vp. Ľubomírovi Urbančokovi

Streda 27. decembra 2017

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach

Štvrtok 28. decembra 2017

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach

Piatok 29. decembra 2017

 • o 8.00 h slávi svätú omšu v kláštornej kaplnke sestier Kongregácie Dcér Božskej lásky v Trnave pri príležitosti otvorenia provinciálnej kapituly
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľnými sestrami

Sobota 30. decembra 2017

 • o 10.00 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 40. výročia vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie

Nedeľa 31. decembra 2017

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, ktorá je spojená s pobožnosťou poďakovania na konci občianskeho roka 2017
 • o 17.00 h bude predsedať posvätnej modlitbe Vešpier v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža pri príležitosti ukončenia občianskeho roka 2017

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 18. decembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 12.00 h sa spolu so slovenskými biskupmi stretne na predvianočnej návšteve u apoštolského nuncia na Apoštolskej nunciatúre v Slovenskej republike

Utorok 19. decembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 12.30 h počas modlitby Anjel Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža prevezme Betlehemské svetlo od skautov
 • o 13.00 h sa zúčastní predvianočného posedenia s kňazmi arcibiskupskej kúrie a so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Streda 20. decembra 2017

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 21. decembra 2017

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach

Piatok 22. decembra 2017

 • o 13.00 h sa stretne na charitatívnom vianočnom obede s chudobnými a s ľuďmi bez domova v dome Katolíckej jednoty Slovenska

Sobota 23. decembra 2017

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach

Nedeľa 24. decembra 2017

 • o 11.30 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa z príležitosti 4. adventnej nedele
 • o 16.00 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 16.30 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v refektóriu Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 11. decembra 2017

 • o 13.00 h slávi svätú omšu v kaplnke Spolku svätého Vojtecha a zúčastní sa na predvianočnom posedení s jeho zamestnancami

Utorok 12. decembra 2017

 • o 12.00 h sa zúčastní na predvianočnom posedení s robotníkmi, ktorí obnovovali budovu Arcibiskupského gymnázia P. Jantauscha a Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury, v priestoroch arcibiskupského refektória

Streda 13. decembra 2017

 • o 10.00 h sa stretne s členmi Arcidiecézneho tribunálu
 • od 16.00 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktoré uzavrie slávením svätej omše

Štvrtok 14. decembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • absolvuje predvianočnú návštevu chorých kňazov a kňazov na dôchodku v Cíferi

Piatok 15. decembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • absolvuje predvianočnú návštevu chorých kňazov a kňazov na dôchodku v Galante a v Slovenskej Novej Vsi

Sobota 16. decembra 2017

 • absolvuje predvianočné návštevy u ďalších dohodnutých kňazov a laikov

Nedeľa 17. decembra 2017

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farskom Kostole sv. Margity Antiochijskej v Gabčíkove, pri ktorej požehná obnovený kostol

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 4. decembra 2017

 • vybavuje administratívne záležitosti

Utorok 5. decembra 2017

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi mimo Arcibiskupského úradu

Streda 6. decembra 2017

 • o 10.00 h celebruje zádušnú svätú omšu za zosnulého dona Vladimíra Študenta SDB vo farskom kostole v Galante a pohrebné obrady na cintoríne v Hodoch pri Galante
 • o 14.00 h prijme v priestoroch Arcibiskupského úradu na osobnom stretnutí hovorcu KBS Martina Kramaru, dekana TF TU Miloša Lichnera a predstaviteľov židovskej komunity
 • o 17.30 h celebruje svätú omšu vo farnosti Bošáca, pri ktorej požehná obnovený organ a farskú budovu

Štvrtok 7. decembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 8. decembra 2017

 • o 16.00 h celebruje svätú omšu pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitre na Kalvárii pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • v neskorších popoludňajších hodinách navštívi kňaza na odpočinku

Sobota 9. decembra 2017

 • o 15.15 h bude sláviť svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba, pri ktorej rozpošle do farností koledníkov Dobrej noviny

Nedeľa 10. decembra 2017

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo filiálnom Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Častkovciach (farnosť Podolie) pri príležitosti 25. výročia požehnania novopostaveného kostola

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 27. novembra 2017

 • predpoludním sa zúčastní na diskusii Trnavskej univerzity "Slovensko diskutuje o EU" v priestoroch budovy Marianum
 • popoludní bude sláviť svätú omšu v komunite sestier sv. Vincenta v Nitre - Šindolke pri príležitosti sviatku Panny Márie Zázračnej medaily

Utorok 28. novembra 2017

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Spolku svätého Vojtecha a zúčastní sa na zasadaní Výboru SSV
 • o 15.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Streda 29. novembra 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 30. novembra 2017

 • o 9.30 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po ktorej požehná obnovené priestory Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha a Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury na Ulici Jána Hollého v Trnave

Piatok 1. decembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Sobota 2. decembra 2017

 • o 14.00 h bude sláviť svätú omšu v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti Fatimskej soboty

Nedeľa 3. decembra 2017

 • o 11.30 h bude sláviť svätú omšu 1. adventnej nedele vo farskom Kostole sv. Ondreja v Komárne, pri ktorej konsekruje nový oltár - obetný stôl

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 20. novembra 2017

 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák

Utorok 21. novembra 2017

 • o 18.00 h v rámci deviateho - posledného - dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Streda 22. novembra 2017

 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • od 16.00 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktoré uzavrie slávením svätej omše

Štvrtok 23. novembra 2017

 • o 7.30 h sa zúčastní na slávení svätej omše v kaplnke Kňazského seminára v Nitre pri príležitosti 100. výročia založenia časopisu "Duchovný pastier"
 • popoludní navštívi kňazov na odpočinku v kňazskom domove Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre

Piatok 24. novembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Sobota 25. novembra 2017

 • o 11.00 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 365. výročia úmrtia štyroch členov rodiny Esterháziovcov - donátorov chrámu

Nedeľa 26. novembra 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu nedele Krista Kráľa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • večer absolvuje neformálne stretnutie s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy v priestoroch Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 13. novembra 2017

 • o 18.00 h v rámci prvého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský

Utorok 14. novembra 2017

 • o 18.00 h v rámci druhého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Streda 15. novembra 2017

 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude vojenský ordinár - biskup Mons. František Rábek

Štvrtok 16. novembra 2017

 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude košický eparcha Mons. Milan Chautur

Piatok 17. novembra 2017

 • o 18.00 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol

Sobota 18. novembra 2017

 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec

Nedeľa 19. novembra 2017

 • o 9.30 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Po svätej omši bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami Trnavy.
 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude žilinský biskup Mons. Tomáš Galis

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 6. novembra 2017 - Piatok 10. novembra 2017

 • služobná cesta

Sobota 11. novembra 2017

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Tesárske Mlyňany (Nitrianska diecéza) pri príležitosti 30. výročia úmrtia Mons. Júliusa Gábriša

Nedeľa 12. novembra 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 30. októbra 2017 - Streda 1. novembra 2017

 • vedie Celodiecéznu púť Trnavskej arcidiecézy do Fatimy (Portugalsko)

Štvrtok 2. novembra 2017

 • celebruje svätú omšu zo Spomienky na všetkých verných zosnulých v konvente sestier v Dunajskej Lužnej (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 3. novembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 12.00 h bude predsedať krátkej pobožnosti a modlitbe Anjel Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Sobota 4. novembra 2017

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu a požehná pastoračné centrum vo farnosti Piešťany - sv. Cyrila a Metoda

Nedeľa 5. novembra 2017

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Okoč

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 23. októbra 2017

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní MAKAB v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave
 • o 16.00 h celebruje svätú omšu v kláštore Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Nesvadoch

Utorok 24. októbra 2017

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Streda 25. októbra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na zasadaní Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v Bratislave

Štvrtok 26. októbra 2017

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 27. októbra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Sobota 28. októbra 2017

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Svätý Peter

Nedeľa 29. októbra 2017

 • vedie Celodiecéznu púť Trnavskej arcidiecézy do Fatimy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 16. októbra 2017

 • pricestuje zo Sympózia vincentínskej rodiny v Ríme a odcestuje na 88. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

Utorok 17. októbra 2017

 • zúčastní sa na 88. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

Streda 18. októbra 2017

 • vybavuje administratívne záležitosti

Štvrtok 19. októbra 2017

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu a následne bude viesť zasadanie Rady KBS pre pútnikov a turistov v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave

Piatok 20. októbra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 21. októbra 2017

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava - Modranka

Nedeľa 22. októbra 2017

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Suchá nad Parnou

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 9. októbra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.30 h zúčastní sa na slávnostnom obede z príležitosti narodenín J.E. Mons. Jána Sokola, emeritného trnavského arcibiskupa

Utorok 10. októbra 2017

 • o 9.30 h bude sláviť svätú omšu a zúčastní sa na rekolekcii kňazov Novomestského dekanátu

Streda 11. októbra 2017 - Nedeľa 15. októbra 2017

 • zúčastní sa na Sympóziu vincentínskej rodiny v Ríme

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 2. októbra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 3. októbra 2017

 • neoficiálny program

Streda 4. októbra 2017

 • o 8.30 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 20. výročia vzniku Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, po ktorej sa zúčastní aj na slávnostnom programe v Divadle Jána Palárika
 • o 14.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Štvrtok 5. októbra 2017

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farskom kostole v Dunajskej Strede pri príležitosti požehnania materskej školy

Piatok 6. októbra 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • o 17.00 h celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti stužkovej slávnosti Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha

Sobota 7. októbra 2017

 • o 12.00 h sa zúčastní na púti ružencových bratstiev v Šaštíne

Nedeľa 8. októbra 2017

 • o 10.30 h celebruje spomienkovú svätú omšu v Borovciach pri príležitosti 30. výročia násilnej smrti kňaza Štefana Poláka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 25. septembra 2017

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 26. septembra 2017

 • o 9.30 h zúčastní sa na svätej omši Veni Sancte na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Streda 27. septembra 2017

 • od 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Štvrtok 28. septembra 2017

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 29. septembra 2017

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 30. septembra 2017

 • o 10.30 h sa zúčastní na svätej omši v Bratislave - Petržalke, pri ktorej bude blahorečený don Titus Zeman

Nedeľa 1. októbra 2017

 • o 18.00 h sa zúčastní na Medzinárodnom ekumenickom koncerte 2017 v Novej budove SND v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 18. septembra 2017

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 19. septembra 2017

 • neoficiálny program

Streda 20. septembra 2017

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Radlinského

Štvrtok 21. septembra 2017

 • zúčastní sa na Stálej rade Konferencie biskupov Slovenska

Piatok 22. septembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 23. septembra 2017

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu v Leviciach pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku sv. Vincenta

Nedeľa 24. septembra 2017

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Považany

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 11. septembra 2017

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti stretnutia riaditeľov cirkevných základných a stredných škôl

Utorok 12. septembra 2017

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farskom Kostole sv. Ondreja v Komárne pri príležitosti požehnania obnovenej školy Marianum

Streda 13. septembra 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie poradné stretnutie aulistov
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s rehoľnicami a kňazmi

Štvrtok 14. septembra 2017

 • vykoná kánonickú vizitáciu vo farnosti Vrbové

Piatok 15. septembra 2017

 • o 10.30 h sa zúčastní na národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, kde bude spolu s ostatnými slovenskými biskupmi koncelebrovať slávnostnú svätú omšu

Sobota 16. septembra 2017 - Nedeľa 17. septembra 2017

 • zúčastní sa na mariánskej púti v Mátraverebély (Maďarsko)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 4. septembra 2017

 • neoficiálny program

Utorok 5. septembra 2017

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Streda 6. septembra 2017

 • o 9.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Piešťany - sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti kňazskej rekolekcie Piešťanského dekanátu

Štvrtok 7. septembra 2017

 • o 10.00 h sa zúčastní na rozlúčkovej (zádušnej) svätej omši za + Mons. Štefana Vrableca, titulárneho tasbaltského a bývalého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 16.00 h sa zúčastní na pohrebnej svätej omši a pohrebných obradoch za + Mons. Štefana Vrableca, titulárneho tasbaltského a bývalého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa v jeho rodnej obci Závod

Piatok 8. septembra 2017

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu Veni Sancte základných a stredných škôl v Trnave
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 9. septembra 2017

 • o 11.00 h celebruje slávnostnú mariánsku pútnickú svätú omšu vo farnosti Tomášikovo

Nedeľa 10. septembra 2017

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu v obci Mlynky (Maďarsko) z príležitosti 270. výročia znovuzaloženia obce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 28. augusta 2017

 • neoficiálny program

Utorok 29. augusta 2017

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom, pri ktorej vysvätí diakona Andreja Kellera z komunity Koinonia Ján Krstiteľ na kňaza

Streda 30. augusta 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 17.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti výročia jeho posviacky
 • o 19.00 h sa pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu stretne s kňazmi na večeri v priestoroch Arcibiskupského úradu

Štvrtok 31. augusta 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu na úmysel "za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny" pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na prípravnom stretnutí k otvoreniu Arcibiskupského gymnázia
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 1. septembra 2017

 • o 18.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Galanta, pri ktorej uvedie do úradu nového dekana Galantského dekanátu

Sobota 2. septembra 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 3. septembra 2017

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Hurbanovo, pri ktorej uvedie do úradu nového dekana Hurbanovského dekanátu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 21. augusta 2017

 • od 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 22. augusta 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h navštívi kňazov na dôchodku v Dome pokojnej staroby v Cíferi

Streda 23. augusta 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi arcibiskupskej kúrie
 • o 12.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 24. augusta 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s rehoľníčkami
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti

Piatok 25. augusta 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 26. augusta 2017

 • zúčastní sa na ďakovnej svätej omši z príležitosti 25. výročia biskupskej konsekrácie a životného jubilea - 70 rokov Mons. Andreja Imricha na Spišskej Kapitule

Nedeľa 27. augusta 2017

 • o 11.30 h bude sláviť svätú omšu 21. nedele v Cezročnom období v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 14. augusta 2017

 • dovolenka

Utorok 15. augusta 2017

 • celebruje svätú omšu v Novom Meste nad Váhom, pri ktorej zloží prvé sľuby novicka Kongregácie školských sestier de Notre Dame

Streda 16. augusta 2017 - Sobota 19. augusta 2017

 • dovolenka

Nedeľa 20. augusta 2017

 • naplánovaný pastoračný program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 7. augusta 2017 - Sobota 12. augusta 2017

 • dovolenka

Nedeľa 13. augusta 2017

 • bude celebrovať slávnostnú hodovú svätú omšu v Starej Turej, počas ktorej požehná obnovený organ vo farskom kostole

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 31. týždeň:

Pondelok 31. júla 2017 - Nedeľa 6. augusta 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 30. týždeň:

Pondelok 24. júla 2017 - Nedeľa 30. júla 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 29. týždeň:

Pondelok 17. júla 2017 - Nedeľa 23. júla 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 10. júla 2017 - Nedeľa 16. júla 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 3. júla 2017

 • neoficiálny program

Utorok 4. júla 2017

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na pracovnej porade so zamestnancami Arcibiskupského úradu

Streda 5. júla 2017

 • o 10.00 h bude koncelebrovať svätú omšu na Národnej cyrilometodskej púti v Nitre

Štvrtok 6. júla 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti
 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 7. júla 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním aj popoludní vybavuje administratívne záležitosti

Sobota 8. júla 2017

 • v rámci pastoračnej návštevy navštívi dohodnuté stránky

Nedeľa 9. júla 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 26. júna 2017

 • zúčastní sa na konferencii k výročiam sv. Ladislava v Győri (Maďarsko)

Utorok 27. júna 2017

 • o 9.30 h bude celebrovať svätú omšu Te Deum v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Streda 28. júna 2017

 • o 9.30 h bude celebrovať svätú omšu vo farskom kostole vo Vrbovom pri príležitosti 70. výročia úmrtia trnavského apoštolského administrátora Mons. Pavla Jantauscha

Štvrtok 29. júna 2017

 • neoficiálny program

Piatok 30. júna 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu

Sobota 1. júla 2017

 • o 15.00 h bude sláviť svätú omšu na Fatimskú sobotu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Nedeľa 2. júla 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 19. júna 2017 - Streda 21. júna 2017

 • zúčastní sa na 87. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Marianke

Štvrtok 22. júna 2017

 • o 14.00 h bude celebrovať zádušnú svätú omšu a viesť pohrebné obrady za zosnulého kňaza Mons. Jána Repiského v Leviciach

Piatok 23. júna 2017

 • o 17.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota 24. júna 2017

 • o 10.30 h sa zúčastní na slávnostnej svätej omši v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorú bude sláviť emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol z príležitosti oslavy hlavného patróna arcidiecézy a titulu katedrály, 90 rokov vzniku slovenskej provincie Kongregácie Dcér Božskej lásky (Marianky) a 60. výročia svojej kňazskej vysviacky

Nedeľa 25. júna 2017

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava - Tulipán

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 12. júna 2017

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša z príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Jána Pavčíra, generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy, a jeho spolužiakov

Utorok 13. júna 2017

 • o 14.30 h bude celebrovať zádušnú svätú omšu a viesť pohrebné obrady za zosnulého kňaza Petra Kučeru v Hlohovci

Streda 14. júna 2017

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 15. júna 2017

 • o 11.00 h sa zúčastní v Katedrále sv. Martina v Bratislave na ďakovnej svätej omši "Te Deum" na konci uplynulého akademického roka

Piatok 16. júna 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 17. júna 2017

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania v slovenskom jazyku vo farnosti Dunajská Streda

Nedeľa 18. júna 2017

 • o 9.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, po ktorej bude nasledovať eucharistická procesia ulicami v centre mesta Trnava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 5. júna 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Utorok 6. júna 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 7. júna 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 8. júna 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na konferencii k 200. výročiu narodenia Hurbana - "Aktuálnosť odkazu Jozefa Miloslava Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť" - v trnavskom Divadle J. Palárika

Piatok 9. júna 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 9.00 h sa zúčastní na prijímacích pohovoroch kandidátov kňazskej formácie za Trnavskú arcidiecézu

Sobota 10. júna 2017

 • o 15.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí troch diakonov na kňazov a jedného kandidáta na diakona

Nedeľa 11. júna 2017

 • o 16.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Ondreja v Komárne, pri ktorej vysvätí jedného diakona na kňaza

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 29. mája 2017

 • o 15.00 h bude celebrovať zádušnú svätú omšu a viesť pohrebné obrady za zosnulého kňaza Mons. Antona Adamkoviča v Červeníku

Utorok 30. mája 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Streda 31. mája 2017

 • zúčastní sa zasadania Subkomisie KBS pre školské vyučovanie náboženstva v Banskej Bystrici

Štvrtok 1. júna 2017

 • zúčastní sa zasadania Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave

Piatok 2. júna 2017

 • navštívi kňazov na odpočinku v Cíferi a v Slovenskej Novej Vsi
 • o 16.00 h prijme budúcich novokňazov na jurisdikčnej skúške

Sobota 3. júna 2017

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa
 • o 16.30 h sa stretne s terciármi O.Praem v Trnave

Nedeľa 4. júna 2017

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava - mesto - sv. Mikuláša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 22. mája 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 23. mája 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 14.00 h celebruje svätú omšu pre putujúcich veriacich "Pútnici po stopách don Titusa Zemana SDB" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Streda 24. mája 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 18.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša, pri ktorej inštaluje menovaných kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša do ich úradov

Štvrtok 25. mája 2017

 • spolu s aulistami navštívi kňazov Trnavskej arcidiecézy, ktorí sú na zaslúženom dôchodku
 • o 17.30 h bude celebrovať svätú omšu zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 26. mája 2017

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Presbyterskej rady Trnavskej arcidiecézy

Sobota 27. mája 2017

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hurbanovo

Nedeľa 28. mája 2017

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nové Mesto nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 15. mája 2017 - Utorok 16. mája 2017

 • pokračuje v pastoračnej návšteve biskupského mesta Oradea a Slovákov na jeho okolí v Rumunsku

Streda 17. mája 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a rehoľníčkami
 • od 16.00 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktoré uzavrie slávením svätej omše

Štvrtok 18. mája 2017

 • vykoná kánonickú vizitáciu vo farnosti Okoličná na Ostrove

Piatok 19. mája 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti
 • o 16.00 h sa zúčastní na prezentácii knihy Globálna voja proti kresťanom biskupom Mons. Cyrilom Vasiľom v univerzitnej budove Pazmaneum

Sobota 20. mája 2017

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Madunice

Nedeľa 21. mája 2017

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Šaľa - Veča pri príležitosti jubilea - 25. výročia jej erigovania

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 8. mája 2017

 • neoficiálny program

Utorok 9. mája 2017

 • vybavuje dohodnuté návštevy u kňazov

Streda 10. mája 2017

 • v Banskej Bystrici sa zúčastní na Iuvenescit Ecclesia - Kolokvium nových komunít v Katolíckej Cirkvi

Štvrtok 11. mája 2017

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h sa stretne s Tímom pastorácie povolaní Trnavskej arcidiecézy
 • o 18.30 h bude celebrovať svätú omšu pre pútnikov z Filipín v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša

Piatok 12. mája 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne z príležitosti 400. výročia založenia lazaristov

Sobota 13. mája 2017 - Nedeľa 14. mája 2017

 • zúčastní sa na oslave výročia narodenia a korunovania sv. Ladislava v meste Oradea v Rumunsku

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 1. mája 2017

 • neoficiálny program

Utorok 2. mája 2017

 • o 11.00 h koncelebruje ďakovnú svätú omšu v Marianke pri príležitosti ukončenia misie apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Mons. Maria Giordanu

Streda 3. mája 2017

 • o 9.30 h bude celebrovať ďakovnú svätú omšu Te Deum na konci akademického roka Trnavskej univerzity
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Štvrtok 4. mája 2017

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej bude zaradený medzi kandidátov diakonátu a kňazstva vp. Lukáš Čmehíl
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 5. mája 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 6. mája 2017

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu na Celodiecéznej fatimskej sobote v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša

Nedeľa 7. mája 2017

 • o 16.00 h bude celebrovať svätú omšu v Komárne pri príležitosti dňa modlitieb za kňazské povolania IMANAP

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 24. apríla 2017

 • neoficiálny program

Utorok 25. apríla 2017

 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku svätého Vojtecha v jeho sídle
 • o 12.00 h sa zúčastní na odovzdávaní cien za Biblickú olympiádu žiakom základných škôl v priestoroch Arcibiskupského úradu

Streda 26. apríla 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.00 h sa zúčastní na odovzdávaní cien za Biblickú olympiádu žiakom stredných škôl v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 16.30 h bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Bratislava - Blumentál a stretne sa s kňazmi rodákmi

Štvrtok 27. apríla 2017

 • zúčastní sa v Ostrihome (Maďarsko) na konferencii "450. výročie Oláhovho seminára"

Piatok 28. apríla 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • dopoludnia vybavuje administratívne záležitosti
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 29. apríla 2017

 • o 18.00 h bude konsekrovať nový oltár vo farskom kostole v Seredi

Nedeľa 30. apríla 2017

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Adamovské Kochanovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 17. apríla 2017

 • o 11.30 h bude sláviť svätú omšu Veľkonočného pondelka (oktáva) v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Utorok 18. apríla 2017 - Nedeľa 23. apríla 2017

 • zúčastní sa na konvivencii biskupov vo Svätej Zemi

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 10. apríla 2017

 • neoficiálny program

Utorok 11. apríla 2017

 • absolvuje stretnutia s kňazmi na dôchodku

Streda 12. apríla 2017

 • vybavuje administratívne záležitosti

Štvrtok 13. apríla 2017

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 14.30 h bude nahrávať rozhovor pre RTVS - Slovenský rozhlas
 • o 17.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 14. apríla 2017

 • o 15.00 h bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Sobota 15. apríla 2017

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 20.00 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 16. apríla 2017

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 3. apríla 2017 - Utorok 4. apríla 2017

 • zúčastní sa na zasadaní Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska a Stálej rady Českej biskupskej konferencie v moravskom Velehrade

Streda 5. apríla 2017

 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h sa zúčastní na charitatívnom projekte "Pôstna polievka" vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu

Štvrtok 6. apríla 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné zasadanie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 7. apríla 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Sobota 8. apríla 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 9. apríla 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu Kvetnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 27. marca 2017

 • neoficiálny program

Utorok 28. marca 2017

 • zúčastní sa na konferencii "Nová evanjelizácia - Cez identitu k evanjelizácii" usporiadanej KBS v Ružomberku

Streda 29. marca 2017

 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v Bratislave
 • o 17.00 h bude celebrovať v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave svätú omšu, pri ktorej udelí niekoľkým seminaristom ministérium lektorátu

Štvrtok 30. marca 2017

 • vykoná kánonickú vizitáciu vo farnostiach Ohrady a Dolný Štál

Piatok 31. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľníčkami

Sobota 1. apríla 2017

 • o 9.30 h sa zúčastní na ďakovnej svätej omši za 90 rokov života emeritného pápeža Benedikta XVI. v Heiligenkreuzi (Rakúsko)

Nedeľa 2. apríla 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu 5. pôstnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 20. marca 2017

 • neoficiálny program

Utorok 21. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 22. marca 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.00 h bude predsedať krátkej pobožnosti a modlitbe Anjel Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 23. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 24. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 25. marca 2017

 • o 15.00 h sa zúčastní na otvorení pobočky Kirche in Not v Bratislave
 • o 18.00 h bude koncelebrovať na svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave z príležitosti otvorenia pobočky Kirche in Not

Nedeľa 26. marca 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu 4. pôstnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 13. marca 2017

 • stretne sa s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy počas ich sústredenia permanentnej formácie

Utorok 14. marca 2017

 • o 9.30 h bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a následne sa zúčastní na Celodiecéznej rekolekcii kňazov Trnavskej arcidiecézy v priestoroch Arcibiskupského úradu

Streda 15. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti

Štvrtok 16. marca 2017

 • vykoná kánonickú vizitáciu vo farnosti Dvorníky

Piatok 17. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 18. marca 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 19. marca 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 6. marca 2017 - Sobota 11. marca 2017

 • zúčastňuje sa na 86. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska a duchovných cvičeniach v Čičmanoch

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 27. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 28. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Streda 1. marca 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 17.00 h bude celebrovať svätú omšu Popolcovej stredy vo farskom Kostole narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom v priamom prenose televízie RTVS

Štvrtok 2. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Piatok 3. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 4. marca 2017

 • o 15.30 h bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Dolný Lopašov z príležitosti 100. výročia úmrtia kňaza Pavla Jedličku, arcibiskupského vikára a ostrihomského kanonika

Nedeľa 5. marca 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu 1. pôstnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 20. februára 2017

 • od 9.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 21. februára 2017

 • o 9.00 h bude celebrovať svätú omšu a zúčastní sa zasadania Výboru Spolku svätého Vojtecha
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 22. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.00 h bude predsedať krátkej pobožnosti a modlitbe Anjel Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 23. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • o 16.30 h bude koncelebrovať na svätej omši v Bratislave pri príležitosti odovzdania ocenenia "Fra Angelica"

Piatok 24. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s biskupmi, kňazmi a laikmi

Sobota 25. februára 2017

 • absolvuje pracovnú cestu do Košíc

Nedeľa 26. februára 2017

 • o 10.00 h bude koncelebrovať na svätej omši v Košiciach pri príležitosti 20. výročia zriadenia Košického apoštolského exarchátu, 60 rokov života vladyku Milana Chautura a 25. výročia jeho biskupskej konsekrácie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 13. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 14. februára 2017

 • od 9.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Streda 15. februára 2017

 • o 9.30 h sa zúčastní zasadania Subkomisie Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Štvrtok 16. februára 2017

 • o 10.00 h sa zúčastní na pohrebe zosnulého emeritného biskupa Mons. Jozefa Zlatňanského v Topoľčiankach
 • po pohrebe sa zúčastní na zasadaní Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska v Topoľčiankach

Piatok 17. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h požehná mladé vína v priestoroch refektória Trnavského arcibiskupského úradu (vchod od ulice Mikuláša Schneidera Trnavského)

Sobota 18. februára 2017

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Trnava-Tulipán pri príležitosti prvých sľubov rehoľníc Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža

Nedeľa 19. februára 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 6. februára 2017

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Utorok 7. februára 2017

 • o 14.00 h sa zúčastní na zasadaní Dozornej rady Spolku sv. Vojtecha v Trnave

Streda 8. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 16.00 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pre ktorých bude celebrovať i svätú omšu

Štvrtok 9. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s členmi Komunity Emanuel
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 10. februára 2017

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v kláštore sestier benediktínok v Horných Orešanoch
 • popoludní bude vybavovať administratívne záležitosti

Sobota 11. februára 2017

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša pri príležitosti 25. svetového dňa chorých

Nedeľa 12. februára 2017

 • o 11.30 h. bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 30. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje administratívne záležitosti
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Utorok 31. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje administratívne záležitosti
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 1. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa stretne s predstavenými Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 2. februára 2017

 • o 15.00 h sa stretne s členmi inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacimi v Trnavskej arcidiecéze, aby s nimi oslávil Deň zasväteného života
 • o 18.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba pri príležitosti Dňa zasväteného života

Piatok 3. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 4. februára 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 5. februára 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 23. januára 2017

 • neoficiálny program

Utorok 24. januára 2017

 • absolvuje návštevy kňazov

Streda 25. januára 2017

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v arcibiskupskej kaplnke, ktorou sa začne predpoludňajšie zasadanie Rady KBS pre pútnikov a turistov v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 26. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Piatok 27. januára 2017

 • o 11.30 h prijme na dohodnutom osobnom stretnutí kňaza

Sobota 28. januára 2017

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v Bratislave - Ružinove z príležitosti 400. výročia založenia Vincentínskej rodiny

Nedeľa 29. januára 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 16. januára 2017

 • neoficiálny program

Utorok 17. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a rehoľnými sestrami
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Streda 18. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 19. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 20. januára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 21. januára 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 22. januára 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 9. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h sa zúčastní na udeľovaní vysokých štátnych vyznamenaní prezidentom SR na Bratislavskom hrade pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky

Utorok 10. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • bude viesť Trojkráľovú koledu v kancelárskych a ubytovacích priestoroch Arcibiskupského úradu

Streda 11. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 13.00 h absolvuje školenie BZP

Štvrtok 12. januára 2017

 • o 10.00 h sa zúčastní na Novoročnom stretnutí prezidenta SR s predstaviteľmi cirkví v Prezidentskom paláci v Bratislave

Piatok 13. januára 2017

 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie

Sobota 14. januára 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 15. januára 2017

 • o 10.00 h sa zúčastní na Ekumenických službách božích v katedrále OS a OZ SR v Bratislave - Krasňanoch

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 2. januára 2017 - Štvrtok 5. januára 2017

 • neoficiálny program

Piatok 6. januára 2017

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána

Sobota 7. januára 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 8. januára 2017

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Krstu Krista Pána
facebook sharing button Zdieľaj
Program arcibiskupa v roku 2017

NOVINKY