Program arcibiskupa v roku 2016

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch v roku 2016.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 26. decembra 2016

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Smolenice z príležitosti 80. rokov života honorárneho dekana Miloslava Mrvu

Utorok 27. decembra 2016

 • neoficiálny program

Streda 28. decembra 2016

 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice pri príležitosti ukončenia aktivity "9 mesiacov za život"

Štvrtok 29. decembra 2016

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 30. decembra 2016

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje pracovné administratívne záležitosti

Sobota 31. decembra 2016

 • o 16.30 h bude sláviť svätú omšu na poďakovanie za uplynulý občiansky rok 2016 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 1. januára 2017

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a začiatku nového občianskeho roka 2017

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 19. decembra 2016

 • absolvuje predvianočnú návštevu kňazov na dôchodku

Utorok 20. decembra 2016

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach

Streda 21. decembra 2016

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach

Štvrtok 22. decembra 2016

 • neoficiálny program

Piatok 23. decembra 2016

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 13.00 h sa stretne na charitatívnom obede s chudobnými a s ľuďmi bez domova v dome Katolíckej jednoty Slovenska

Sobota 24. decembra 2016

 • o 16.00 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 16.30 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v refektóriu Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h bude sláviť slávnostnú polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 25. decembra 2016

 • o 11.30 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu Narodenia Pána v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 12. decembra 2016

 • absolvuje predvianočnú návštevu chorých kňazov, biskupa a kňazov na dôchodku v Galante, Hlohovci a Nitre

Utorok 13. decembra 2016

 • absolvuje predvianočnú návštevu chorých kňazov a kňazov na dôchodku v Cíferi a Slovenskej Novej Vsi

Streda 14. decembra 2016

 • o 9.30 h sa stretne s pracovníkmi Arcidiecézneho tribunálu
 • napoludnie spolu so slovenskými biskupmi si vykoná predvianočnú návštevu u apoštolského nuncia na Apoštolskej nunciatúre v Slovenskej republike
 • od 15.30 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pre ktorých bude celebrovať i svätú omšu

Štvrtok 15. decembra 2016

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Rady KBS pre pútnikov a turistov
 • o 13.00 h celebruje svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža na úvod predvianočného stretnutia s členmi SSV
 • o 14.00 h sa zúčastní predvianočného posedenia s členmi SSV v refektóriu Arcibiskupského úradu

Piatok 16. decembra 2016

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 12.00 h počas modlitby Anjel Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža prevezme Betlehemské svetlo od skautov
 • o 12.30 h sa zúčastní predvianočného posedenia s kňazmi arcibiskupskej kúrie a so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu

Sobota 17. decembra 2016

 • dopoludnia vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Nedeľa 18. decembra 2016

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 5. decembra 2016

 • neoficiálny program

Utorok 6. decembra 2016

 • o 12.00 h sa zúčastní na modlitbe Anjel Pána v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • popoludní vybavuje pracovné administratívne záležitosti

Streda 7. decembra 2016

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša pri príležitosti 450. výročia založenia Oláhovho seminára. Svätou omšou sa zároveň otvára Teologický deň kňazov Trnavskej arcidiecézy.
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 8. decembra 2016

 • predpoludním bude nakrúcať duchovný príhovor na Vianoce pre RTVS
 • o 16.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 9. decembra 2016

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu vo farskom kostole v Novom Meste nad Váhom pri príležitosti 25. výročia založenia Základnej školy sv. Jozefa a 20. výročia založenia Gymnázia sv. Jozefa
 • o 15.00 h sa stretne s rehoľníkmi tímu Pastorácie povolaní

Sobota 10. decembra 2016

 • o 15.00 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, počas ktorej vyšle koledníkov Dobrej noviny do domácností veriacich

Nedeľa 11. decembra 2016

 • o 11.30 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa z príležitosti 3. adventnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 28. novembra 2016

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 29. novembra 2016

 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Výboru SSV
 • o 14.00 h sa stretne so seniormi z Klubu dôchodcov v Lozorne (Bratislavská arcidiecéza)

Streda 30. novembra 2016

 • predpoludním absolvuje služobnú cestu do Bratislavy
 • od 16.00 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pre ktorých bude celebrovať i svätú omšu

Štvrtok 1. decembra 2016

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • o 16.00 h sa zúčastní na benefičnom koncerte "Úsmev ako dar" v Bratislave

Piatok 2. decembra 2016

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 3. decembra 2016

 • o 14.30 h bude sláviť svätú omšu v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti Fatimskej soboty

Nedeľa 4. decembra 2016

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 21. novembra 2016

 • o 18.00 h v rámci deviateho - posledného - dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik

Utorok 22. novembra 2016

 • zúčastní sa na konferencii "Cortile dei Gentili - Nádvorie hľadajúcich" na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Streda 23. novembra 2016

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 24. novembra 2016

 • o 10.00 h navštívi Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, kde bude celebrovať sv. omšu, pri ktorej odovzdá študentom detašovaného pracoviska Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha zelené stužky nádeje k nadchádzajúcim maturitným skúškam
 • popoludní vybavuje pracovné administratívne záležitosti

Piatok 25. novembra 2016

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 26. novembra 2016

 • o 17.00 h požehná obnovený filiálny Kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole (farnosť Ružindol)

Nedeľa 27. novembra 2016

 • 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Hrnčiarovce nad Parnou, pri ktorej konsekruje nový stabilný oltárny obetný stôl

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 14. novembra 2016

 • o 11.00 h bude celebrovať pohrebnú svätú omšu s pohrebnými obradmi za zosnulého kňaza Trnavskej arcidiecézy Júliusa Kupču v Hronských Kľačanoch (Nitrianska diecéza)
 • o 18.00 h v rámci druhého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol

Utorok 15. novembra 2016

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Streda 16. novembra 2016

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude pomocný biskup Prešovskej archieparchie Mons. Milan Lach SJ

Štvrtok 17. novembra 2016

 • o 18.00 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich

Piatok 18. novembra 2016

 • predpoludním vybavuje pracovné administratívne záležitosti
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Sobota 19. novembra 2016

 • o 11.30 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši pre maďarsky hovoriacich veriacich v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude pécsky biskup Mons. Győrgy Udvardi (Maďarsko)
 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Nedeľa 20. novembra 2016

 • 9.30 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom. Po svätej omši bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami Trnavy.
 • 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 7. novembra 2016 - Streda 9. novembra 2016

 • spolu s kňazmi Trnavskej arcibiskupskej kúrie si koná duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach-Lieskovom

Štvrtok 10. novembra 2016

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Piatok 11. novembra 2016

 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Dolný Štál, počas ktorej požehná Farské pastoračné centrum

Sobota 12. novembra 2016

 • o 10.00 h bude sláviť vo farnosti Piešťany - sv. Cyrila a Metoda svätú omšu, počas ktorej vysvätí akolytu Piusa Jána Rajčányho na trvalého diakona

Nedeľa 13. novembra 2016

 • o 18.00 h otvorí úvodnou svätou omšou Trnavskú novénu 2016 v Bazilike sv. Mikuláša. Po nej bude nasledovať sviečková procesia do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde ukončí mimoriadny Svätý rok milosrdenstva v Trnavskej arcidiecéze zatvorením Brány milosrdenstva

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 31. októbra 2016

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 1. novembra 2016

 • neoficiálny program

Streda 2. novembra 2016

 • neoficiálny program

Štvrtok 3. novembra 2016

 • vybavuje pracovné administratívne záležitosti

Piatok 4. novembra 2016

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 5. novembra 2016

 • o 10.00 h bude sláviť v Komárne svätú omšu, pri ktorej vysvätí akolytu Csabu Olgyaya na trvalého diakona

Nedeľa 6. novembra 2016

 • slávi svätú omšu v Budapešti (Maďarsko) pri príležitosti 400. výročia biskupskej konsekrácie kardinála Petra Pázmaňa
 • popoludní začne spolu s členmi Trnavskej arcibiskupskej kúrie duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach - Lieskovom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 24. októbra 2016

 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 25. októbra 2016

 • popoludní absolvuje služobnú cestu do Bratislavy

Streda 26. októbra 2016

 • neoficiálny program

Štvrtok 27. októbra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a s kňazmi

Piatok 28. októbra 2016

 • v Bratislave sa zúčastní na medzinárodnej konferencii "Family mainstreaming - východisko z demografickej a kultúrnej krízy v Európe"

Sobota 29. októbra 2016

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dvorníky

Nedeľa 30. októbra 2016

 • o 10.30 h. bude sláviť svätú omšu v Dechticiach, počas ktorej požehná obnovenú Rotundu Všetkých svätých

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 17. októbra 2016

 • o 14.00 h. bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí pri príležitosti životného jubilea - 90 rokov života kňaza Trnavskej arcidiecézy na odpočinku vdp. Adalberta Letka

Utorok 18. októbra 2016

 • o 10.00 h. bude celebrovať svätú omšu v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade pri príležitosti celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl

Streda 19. októbra 2016

 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 17.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskej arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža pri príležitosti stretnutia Rady pre laikov

Štvrtok 20. októbra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • popoludní bude vybavovať pracovné administratívne záležitosti

Piatok 21. októbra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 22. októbra 2016

 • neoficiálny program

Nedeľa 23. októbra 2016

 • o 11.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Bošáca

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 10. októbra 2016

 • neoficiálny program

Utorok 11. októbra 2016 - Streda 12. októbra 2016

 • zúčastní sa na plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Spišskej Novej Vsi - Smižanoch

Štvrtok 13. októbra 2016

 • zúčastní sa na pohrebe zosnulého Michala Kováča, bývalého prezidenta SR

Piatok 14. októbra 2016

 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 15. októbra 2016

 • neoficiálny program

Nedeľa 16. októbra 2016

 • o 11.00 h. bude sláviť svätú omšu vo farnosti Olováry

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 3. októbra 2016

 • neoficiálny program

Utorok 4. októbra 2016

 • o 9.30 h. bude koncelebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave z príležitosti 80. výročia vzniku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Streda 5. októbra 2016

 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 16.00 h. absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pre ktorých bude celebrovať i svätú omšu

Štvrtok 6. októbra 2016

 • o 10.00 h. sa zúčastní na stretnutí biskupov Západnej cirkevnej provincie v Bratislave

Piatok 7. októbra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. prijme rehoľné sestry z Inštitútu Dcér Márie Pomocnice
 • o 11.00 h. pracovne sa stretne so zamestnancami RTVS
 • o 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 8. októbra 2016

 • o 15.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 10. výročia úmrtia biskupa Mons. Pavla M. Hnilicu SJ

Nedeľa 9. októbra 2016

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nová Ves nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 26. septembra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 18.00 h. absolvuje služobnú cestu do Bratislavy

Utorok 27. septembra 2016

 • o 11.00 h. bude celebrovať svätú omšu v kaplnke rehole Dcér kresťanskej lásky v Nitre pri príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul

Streda 28. septembra 2016

 • o 12.00 h. bude celebrovať zádušnú sv. omšu a viesť pohrebné obrady za zosnulú Teréziu Gallovičovú, matku dekana Piešťanského dekanátu, vo Svite

Štvrtok 29. septembra 2016

 • neoficiálny program

Piatok 30. septembra 2016 - Sobota 1. októbra 2016

 • bude putovať na pútnické miesto Božieho milosrdenstva v Smižanoch, kde bude pre pútnikov sláviť svätú omšu

Nedeľa 2. októbra 2016

 • o 9.30 h. bude sláviť svätú omšu vo farnosti Šaľa pri príležitosti 25. výročia vzniku Mestskej polície

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 19. septembra 2016

 • neoficiálny program

Utorok 20. septembra 2016

 • o 9.00 h. bude celebrovať svätú omšu v kaplnke Spolku sv. Vojtecha, po ktorej požehná jeho obnovenú predajňu v Trnave a zúčastní sa na zasadaní Výboru SSV
 • o 15.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Streda 21. septembra 2016

 • zúčastní sa na zasadaní Subkomisie pre katechizáciu v Banskej Bystrici

Štvrtok 22. septembra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h. sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 23. septembra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Zboru dekanov Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 24. septembra 2016

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Ohrady

Nedeľa 25. septembra 2016

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hlohovec

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 12. septembra 2016

 • o 14.00 h. sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku svätého Vojtecha v Trnave

Utorok 13. septembra 2016

 • o 11.00 h. bude v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša koncelebrovať na svätej omši slávenej z príležitosti 450. výročia založenia Oláhovho seminára za prítomnosti predstavených a bohoslovcov Ostrihomského seminára. Hlavným celebrantom bude kardinál Péter Erdő.

Streda 14. septembra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 15. septembra 2016

 • o 10.30 h. sa zúčastní na národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, kde bude spolu s ostatnými slovenskými biskupmi koncelebrovať slávnostnú svätú omšu

Piatok 16. septembra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie

Sobota 17. septembra 2016

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania v slovenskom jazyku vo farnosti Galanta

Nedeľa 18. septembra 2016

 • o 10.30 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Komárne, pri ktorej uvedie do úradu dekana - farára vsdp. Róberta Kissa, kanonika - biskupského vikára

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 5. septembra 2016

 • neoficiálny program

Utorok 6. septembra 2016

 • neoficiálny program

Streda 7. septembra 2016

 • zúčastní sa na Kurze pre spovedníkov v Spišskom Podhradí

Štvrtok 8. septembra 2016

 • o 17.30 h. bude v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa celebrovať slávnostnú svätú omšu Veni Sancte pre všetky školy, žiakov, pedagógov a ostatných bratov a sestry v Trnave na začiatku nového školského roka 2016/2017

Piatok 9. septembra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a s laikmi

Sobota 10. septembra 2016

 • o 11.00 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu počas mariánskej púte v Tomášikove (pútnicke miesto Trnavskej arcidiecézy)

Nedeľa 11. septembra 2016

 • o 10.30 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu na púti vo Veľkých Kostoľanoch - Hájičku

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 29. augusta 2016

 • neoficiálny program

Utorok 30. augusta 2016

 • o 11.30 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 17.30 h. bude v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa celebrovať slávnostnú svätú omšu z príležitosti výročia posviacky tohto chrámu

Streda 31. augusta 2016

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • popoludní odcestuje do Košíc na biskupskú vysviacku

Štvrtok 1. septembra 2016

 • bude koncelebrovať na slávnostnej svätej omši v katedrálnom Chráme sv. Alžbety v Košiacich, pri ktorej bude vysvätený Mons. Marek Forgáč za nového pomocného biskupa Košickej arcidiecézy

Piatok 2. septembra 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 3. septembra 2016

 • o 10.00 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša z príležitosti púte Dunajskostredského dekanátu v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva

Nedeľa 4. septembra 2016

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 22. augusta 2016

 • neoficiálny program

Utorok 23. augusta 2016

 • neoficiálny program

Streda 24. augusta 2016 - Štvrtok 25. augusta 2016

 • zúčastní sa na Medzinárodnom sympóziu kánonického práva v Spišskom Podhradí

Piatok 26. augusta 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 27. augusta 2016

 • o 17.30 h. bude celebrovať svätú omšu na charizmatickej obnove v hale Slávia v Trnave

Nedeľa 28. augusta 2016

 • o 11.00 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Pečeňadoch z príležitosti 800-stého výročia prvej písomnej zmienky o obci

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 15. augusta 2016

 • o 7.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Utorok 16. augusta 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať administratívne záležitosti
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 17. augusta 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 16.00 h. bude navštevovať kňazov

Štvrtok 18. augusta 2016

 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • o 17.30 h. bude sláviť svätú omšu vo farnosti Gáň z príležitosti 1. výročia úmrtia emeritného rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Filu

Piatok 19. augusta 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h. sa zúčastní na odhalení sochy Antona Malatinského pri trnavskej City Aréne

Sobota 20. augusta 2016

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Nedeľa 21. augusta 2016

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 8. augusta 2016 - Nedeľa 14. augusta 2016

 • trnavský arcibiskup tento týždeň nemá žiadny oficiálny program.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 31. týždeň:

Pondelok 1. augusta 2016

 • o 10.00 h. sa zúčastní na pohrebnej svätej omši a pohrebných obradoch bývalého apoštolského nuncia v Bielorusku arcibiskupa Mons. Dominika Hrušovského v jeho rodisku Maňa (Nitrianska diecéza), ktorým bude predsedať emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko

Utorok 2. augusta 2016 - Štvrtok 4. augusta 2016

 • dovolenka

Piatok 5. augusta 2016

 • 15.00 h. bude sláviť svätú omšu v pavlínskom Kostole sv. Jozefa v Trnave z príležitosti slávnostného skladania prvých sľubov sestry Márie Miriam Pipíškovej a sestry Márie Jany Pavly Lalíkovej z Kongregácie Dcér Božskej Lásky (Marianky)

Sobota 6. augusta 2016 - Nedeľa 7. augusta 2016

 • putuje do Litmanovej, kde bude v nedeľu slávnostným kazateľom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 30. týždeň:

Pondelok 25. júla 2016 - Utorok 26. júla 2016

 • dovolenka

Streda 27. júla 2016 - Nedeľa 31. júla 2016

 • zúčastňuje sa na Svetových dňoch mládeže 2016 v poľskom Krakove

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. - 29. týždeň:

Pondelok 11. júla 2016 - Nedeľa 24. júla 2016

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 4. júla 2016

 • o 17.00 h. sa zúčastní na ekumenickej bohoslužbe v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti začiatku predsedníctva SR Rade EÚ

Utorok 5. júla 2016

 • o 10.00 h. bude koncelebrovať svätú omšu na Celonárodnej cyrilometodskej púti v Nitre

Streda 6. júla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov
 • o 12.30 h. sa zúčastní na spoločnom obede a posedení so zamestnancami Arcibiskupského úradu

Štvrtok 7. júla 2016

 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 16.00 h. sa stretne s miništrantmi na MINFE v Hurbanove

Piatok 8. júla 2016

 • o 10.00 h. začne putovať do Krakova (Poľsko) z príležitosti celodiecéznej púte Trnavskej arcidiecézy v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva

Sobota 9. júla 2016

 • celodenný pobyt na púti Trnavskej arcidiecézy do Krakova (Poľsko)

Nedeľa 10. júla 2016

 • návrat z púte v Krakove (Poľsko) do Trnavy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 27. júna 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 28. júna 2016

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 17.00 h. bude koncelebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave z príležitosti zvolenia Jeho Svätosti Františka za pápeža

Streda 29. júna 2016

 • o 14.00 h. bude koncelebrovať svätú omšu v katedrále v Brne (Česká republika) pri príležitosti vysviacky nového pomocného biskupa Brnenskej diecézy Mons. Pavla Konzbula

Štvrtok 30. júna 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Piatok 1. júla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 2. júla 2016

 • o 10.00 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša z príležitosti púte Smolenického dekanátu v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva

Nedeľa 3. júla 2016

 • o 16.30 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom kostole vo Vrakúni, pri ktorej vysvätí jedného kandidáta na diakona

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 20. júna 2016

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 21. júna 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Streda 22. júna 2016

 • o 10.00 h. sa stretne so žiakmi Cirkevnej základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci a Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ktorí sú výhercami celoslovenského kola Biblickej olympiády
 • o 11.30 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 23. júna 2016

 • o 9.30 h. celebruje svätú omšu pre účastníkov zasadania Rady KBS pre misie v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h. vedie zasadanie Rady KBS pre misie

Piatok 24. júna 2016

 • o 7.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z príležitosti slávnosti hlavného patróna arcidiecézy a titulu katedrály
 • o 8.30 h. prijme na raňajkách v priestoroch veľkej jedálne Arcibiskupského úradu kňazov a veriacich, ktorí sa zúčastnia svätej omše v katedrále

Sobota 25. júna 2016

 • o 10.30 h. celebruje svätú omšu vo farnosti Malženice z príležitosti 225. výročia narodenia ThDr. Alexandra Alagoviča, národovca a záhrebského biskupa

Nedeľa 26. júna 2016

 • o 9.30 h. slávi v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z príležitosti oslavy hlavného patróna arcidiecézy a titulu katedrály svätú omšu, ktorá bude prenášaná v priamom prenose RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 13. júna 2016

 • predpoludním a popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 14. júna 2016

 • zúčastňuje sa programu študijného dňa Konferencie biskupov Slovenska na Donovaloch

Streda 15. júna 2016 - Štvrtok 16. júna 2016

 • zúčastňuje sa programu Plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska na Donovaloch

Piatok 17. júna 2016

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a s laikmi
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti

Sobota 18. júna 2016

 • spolu s aulistami sa zúčastní na Pašiových hrách v St. Margareten v Rakúsku

Nedeľa 19. júna 2016

 • o 10.00 h. bude koncelebrovať svätú omšu vo Váci (Maďarsko) z príležitosti 50. výročia duchovnej služby Mons. Miklósa Beera

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 6. júna 2016

 • o 9.00 h. bude koncelebrovať na slávnostnej svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti dožitia sa 40 rokov kňazstva trnavského arcibiskupa Jána Oroscha a jeho spolužiakov v biskupskej a kňazskej hodnosti
 • od 14.00 h. si trnavský arcibiskup so spolužiakmi vykoná pietnu návštevu miest posledného odpočinku biskupa Lazíka a bývalých profesorov

Utorok 7. júna 2016

 • predpoludním a popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Streda 8. júna 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa zúčastní na prijímacích pohovoroch do kňazského seminára
 • o 12.00 h. prijme sľub celibátu kandidátov diakonátu v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 9. júna 2016

 • o 9.30 h. sa zúčastní na svätej omši pri príležitosti 30. výročia kňazstva správcu farnosti v Trnovci nad Váhom a jeho spolužiakov
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 10. júna 2016

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a s laikmi
 • o 20.00 h. bude celebrovať svätú omšu na Katarínke pri Dechticiach z príležitosti Noci hradov a zrúcanín

Sobota 11. júna 2016

 • o 15.30 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katerále sv. Jána Krstiteľa, pri ktorej vysvätí jedného diakona na kňaza a dvoch kandidátov na diakonov

Nedeľa 12. júna 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 30. mája 2016

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 16.00 h. bude celebrovať zádušnú svätú omšu za tragicky zosnulú rehoľnú sestru Veroniku Theresiu Rackovú SSpS v jej rodnej obci Bánov (Nitrianska diecéza)

Utorok 31. mája 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. prijme na osobnej audiencii primátora mesta Trnava JUDr. Petra Bročku, LL.M.
 • o 11.30 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Streda 1. júna 2016

 • o 10.00 h. sa zúčastní zasadania Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.30 h. bude celebrovať zádušnú svätú omšu a viesť pohrebné obrady za zosnulého saleziánskeho kňaza Jána Malženického SDB v Hodoch pri Galante

Štvrtok 2. júna 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 3. júna 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a s laikmi
 • o 17.00 h. bude celebrovať svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota 4. júna 2016

 • o 10.00 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša z príležitosti púte rodín Trnavskej arcidiecézy

Nedeľa 5. júna 2016

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Zeleneč
 • popoludní začne v priestoroch arcibiskupskej kúrie prijimať spolužiakov, ktorí prídu do Trnavy spoločne osláviť 40. výročie kňazstva

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 23. mája 2016

 • predpoludním a popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Utorok 24. mája 2016

 • vybavuje dohodnuté pastoračné návštevy

Streda 25. mája 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h. sa zúčastní na prijímacích pohovoroch do kňazského seminára
 • o 15.00 h. bude vybavovať administratívne záležitosti

Štvrtok 26. mája 2016

 • o 11.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej prijme medzi kandidátov trvalého diakonátu dvoch akolytov
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 27. mája 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 11.00 h. sa zúčastní na udelení čestných doktorátov Trnavskej univerzity v sále Marianum
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 28. mája 2016

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dolná Krupá

Nedeľa 29. mája 2016

 • o 9.30 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, po ktorej bude nasledovať procesia Božieho tela ulicami mesta Trnava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 16. mája 2016

 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 17.00 h. bude celebrovať svätú omšu vo filiálnom kostole v Šuranoch-Kostolnom Seku (Nitrianska diecéza) z príležitosti 1. výročia úmrtia biskupa Dominika Tótha

Utorok 17. mája 2016

 • predpoludním a popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Streda 18. mája 2016

 • predpoludním a popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Štvrtok 19. mája 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h. sa zúčastní zasadania Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 20. mája 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním a popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Sobota 21. mája 2016

 • o 16.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Gáň

Nedeľa 22. mája 2016

 • o 11.00 h. bude celebrovať svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave z príležitosti Dňa rodiny

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 9. mája 2016

 • o 10.00 h. sa zúčastní na svätej omši v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú bude celebrovať arcibiskup z francúzskeho Tours Mons. Bernard-Nicolas Aubertin pri príležitosti 1700. výročia narodenia sv. Martina

Utorok 10. mája 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 11. mája 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu
 • od 16.00 h. absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pre ktorých bude celebrovať i svätú omšu

Štvrtok 12. mája 2016

 • od 10.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h. sa zúčastní na svätej omši v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú bude celebrovať Mons. prof. Petr Piťha

Piatok 13. mája 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h. vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 14. mája 2016

 • o 11.00 h. sa zúčastní v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha v Prahe na slávnostnej svätej omši, celebrovanej z príležitosti 700. výročia narodenia cisára a českého kráľa Karola IV.

Nedeľa 15. mája 2016

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 2. mája 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 3. mája 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 4. mája 2016

 • o 10.30 h. celebruje svätú omšu s Te Deum na záver akademického roka Trnavskej univerzity
 • o 15.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 5. mája 2016

 • o 10.00 h. absolvuje stretnutie pozvaných aulistov
 • o 17.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána

Piatok 6. mája 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa zúčastní zasadania biskupov Západnej slovenskej cirkevnej provincie v Bratislave

Sobota 7. mája 2016

 • o 16.00 h. bude celebrovať svätú omšu z príležitosti fatimskej soboty v Šaštíne

Nedeľa 8. mája 2016

 • o 10.30 h. bude celebrovať svätú omšu na púti k Loretánskej Panne Márii v Trnave-Modranke

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 25. apríla 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 26. apríla 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 27. apríla 2016

 • o 10.00 h. prijme na audiencii predstavených Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • o 14.00 h. sa zúčastní zasadania Spolku svätého Vojtecha
 • o 16.00 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farnosti Trnava-Kopánka pri príležitosti 20. výročia založenia Materskej školy, ktorú vedie Inštitút milosrdných sestier Svätého kríža

Štvrtok 28. apríla 2016

 • o 11.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej prijme kandidát trvalého diakonátu Csaba Olgyay ministérium akolytátu
 • o 14.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 29. apríla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi a laikmi
 • od 15.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi

Sobota 30. apríla 2016

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Horné Saliby

Nedeľa 1. mája 2016

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Horné Zelenice

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 18. apríla 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 19. apríla 2016

 • o 9.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu pre účastníkov zasadania Spolku svätého Vojtecha
 • o 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 20. apríla 2016

 • o 10.00 h. sa zúčastní zasadania MAKABU
 • o 18.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 21. apríla 2016

 • o 11.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej prijme kandidát trvalého diakonátu ministérium lektorátu
 • od 15.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 22. apríla 2016

 • o 10.30 h. sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Sobota 23. apríla 2016

 • o 11.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Celodiecézneho fatimského večeradla
 • o 18.00 h. sa stretne so saleziánskou mládežou v Jahodníku

Nedeľa 24. apríla 2016

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Šúrovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 11. apríla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov

Utorok 12. apríla 2016

 • o 9.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu pre účastníkov Biblickej olympiády základných škôl

Streda 13. apríla 2016

 • o 9.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu pre účastníkov Biblickej olympiády stredných škôl
 • o 18.00 h. absolvuje návštevu rodiny

Štvrtok 14. apríla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 11.00 h. sa zúčastní v Bratislave na zasadaní Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR

Piatok 15. apríla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. požehná varne pre pivovar v Hrnčiarovciach nad Parnou
 • o 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 16. apríla 2016

 • o 13.30 h. bude celebrovať svätú omšu v Ivanke pri Dunaji z príležitosti nedožitých 50 rokov pána Nidikuriyho Pamphilea

Nedeľa 17. apríla 2016

 • o 15.00 h. bude celebrovať svätú omšu v Komárne z príležitosti Nedele Dobrého pastiera

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 4. apríla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h. sa bude modliť v kaplnke Arcibiskupského úradu modlitbu vešpier spoločne s kaplánmi, ktorí sa zúčastňujú na stretnutí permanentnej formácie

Utorok 5. apríla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 9.30 h. sa zúčastní v priestoroch Arcibiskupského úradu na Teologickom dni

Streda 6. apríla 2016

 • o 10.00 h. bude celebrovať svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu pre účastníkov zasadania Rady KBS pre misie
 • o 10.45 h. bude viesť zasadanie Rady KBS pre misie
 • o 14.00 h. sa zúčastní zasadania predsedníctva SSV v Trnave

Štvrtok 7. apríla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 8. apríla 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 9. apríla 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 10. apríla 2016

 • bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia v meste Bojnice

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 28. marca 2016

 • o 9.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu

Utorok 29. marca 2016 - Piatok 1. apríla 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 2. apríla 2016

 • o 19.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu

Nedeľa 3. apríla 2016

 • o 10.30 h. bude celebrovať svätú omšu pri príležitosti slávnosti Božieho milosrdenstva vo farnosti Trnava - Prednádražie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 21. marca 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 22. marca 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 23. marca 2016

 • o 10.00 h. si vykoná predveľkonočnú návštevu kňazov na odpočinku v Cíferi
 • o 15.00 h. prijme zástupkyňu Katolíckeho hnutia žien Slovenska, ktorej odovzdá výťažok z charitatívneho podujatia "Pôstna polievka"
 • o 18.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 24. marca 2016

 • o 9.30 h. celebruje svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h. celebruje svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 25. marca 2016

 • o 15.00 h. bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Sobota 26. marca 2016

 • o 8.00 h. v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Sviatosť oltárnu k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 19.00 h. bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 27. marca 2016

 • o 11.30 h. bude celebrovať svätú omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 14. marca 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa zúčastní zasadania Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia

Utorok 15. marca 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • o 14.00 h. bude viesť pracovné stretnutie všetkých zamestnancov Arcibiskupského úradu

Streda 16. marca 2016

 • o 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • o 12.00 h. prijme vyznanie viery a sľub celibátu kandidáta diakonátu vp. Stanislava Žlnaya v arcibiskupskej kaplnke
 • o 17.00 h. udelí ministérium akolytátu seminaristom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 17. marca 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 14.00 h. prijme na stretnutí primátora mesta Trnava JUDr. Petra Bročku, LL.M.
 • o 15.30 h. bude vybavovať ďalšie dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 18. marca 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa zúčastní zasadania Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 19. marca 2016

 • o 10.00 h. vysvätí vp. Stanislava Žlnaya za diakona v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 20. marca 2016

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu Kvetnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 7. marca 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 8. marca 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 9. marca 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h. sa stretne s kandidátmi trvalého diakonátu
 • o 14.00 h. sa zúčastní zasadania Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Štvrtok 10. marca 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • o 17.00 h. bude predsedať na modlitbe Vešpier v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Piatok 11. marca 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • o 16.30 h. sa zúčastní na pôstnom podujatí "Pôstna polievka" vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu

Sobota 12. marca 2016

 • o 9.00 h. vykoná pastoračnú návštevu vo farnosti Veľký Meder, pri ktorej požehná oratórium

Nedeľa 13. marca 2016

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu 5. pôstnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 29. februára 2016 - Sobota 5. marca 2016

 • v Bardejovských kúpeľoch sa zúčastňuje na plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska a duchovných cvičeniach biskupov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 22. februára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 23. februára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 24. februára 2016

 • zúčastní sa na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti v Banskej Bystrici

Štvrtok 25. februára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • o 17.00 h. bude predsedať na modlitbe Vešpier v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Piatok 26. februára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s veriacimi laikmi
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s veriacimi laikmi

Sobota 27. februára 2016

 • zúčastní sa na stretnutí katechétov pracujúcich s mládežou maďarskej národnosti v Bratislave

Nedeľa 28. februára 2016

 • o 9.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • popoludní odcestuje na Plenárne zasadanie KBS a duchovné cvičenia biskupov v Bardejove

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 15. februára 2016

 • od 10.00 h. bude vybavovať administratívne záležitosti

Utorok 16. februára 2016

 • o 9.00 h. sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku sv. Vojtecha
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia

Streda 17. februára 2016

 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • o 18.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 18. februára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • o 17.00 h. bude predsedať na modlitbe Vešpier v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Piatok 19. februára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia
 • o 14.00 h. navštívi emeritných pomocných biskupov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, ktorí žijú na odpočinku v Nitre

Sobota 20. februára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 21. februára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 8. februára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 9. februára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy za účasti hostí
 • o 14.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov Arcibiskupského úradu

Streda 10. februára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu a prítomných poznačí na znak pokánia popolom
 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 11. februára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h.  bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s provinciálnou predstavenou ŠSND
 • o 12.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h. bude predsedať na modlitbe Vešpier v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Piatok 12. februára 2016

 • o 11.00 h. celebruje svätú omšu v kostole v Lúke, po ktorej oficiálne otvorí Dom pokoja

Sobota 13. februára 2016

 • o 9.45 h. sa zúčastní na Konferencii kresťanských umelcov Slovenska v Trnave

Nedeľa 14. februára 2016

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu 1. pôstnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 1. februára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 2. februára 2016

 • od 10.00 h. bude vybavovať administratívne záležitosti
 • o 16.00 h. celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa z príležitosti Dňa zasväteného života a ukončenia Roka zasväteného života

Streda 3. februára 2016

 • o 11.30 h. prijme generálneho vizitátora františkánov P. Dominika Valéra OFM
 • o 14.00 h. sa zúčastní na zasadaní predsedníctva SSV

Štvrtok 4. februára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia

Piatok 5. februára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 6. februára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 7. februára 2016

 • o 10.00 h. bude sláviť svätú omšu v Kláštore svätej Bohorodičky v Horných Orešanoch s benediktínskymi mníškami pri príležitosti sviatku sv. Školastiky

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 25. januára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 26. januára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 27. januára 2016

 • o 9.00 h. bude sláviť svätú omšu pre žiakov ZŠ a Gymnázia Angely Merici
 • o 11.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Štvrtok 28. januára 2016

 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.00 h. bude celebrovať rozlúčkovú svätú omšu so zamestnankyňou pred odchodom do dôchodku
 • o 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Piatok 29. januára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 30. januára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 31. januára 2016

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 18. januára 2016

 • o 15.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 19. januára 2016

 • zúčastní sa na celodennom stretnutí biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi v aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Streda 20. januára 2016

 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 16.00 h. absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pre ktorých bude celebrovať i svätú omšu

Štvrtok 21. januára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 14.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 22. januára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a rehoľníčkami

Sobota 23. januára 2016

 • o 12.00 h. bude celebrovať svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti uvítania relikvií sv. Terézie z Lisieux v biskupskom meste Trnava

Nedeľa 24. januára 2016

 • o 10.00 h. sa zúčastní na Ekumenických službách Božích v Zemianskom Podhradí pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 11. januára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 12. januára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov
 • popoludní vybavuje administratívne záležitosti

Streda 13. januára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa zúčastní na pracovnom stretnutí s rehoľníkmi Trnavskej arcidiecézy
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Štvrtok 14. januára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady
 • o 14.00 h. sa zúčastní na novoročnom stretnutí predstaviteľov cirkví s prezidentom Slovenskej republiky v Prezidentskom paláci

Piatok 15. januára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Zboru dekanov v priestoroch Arcibiskupského úradu

Sobota 16. januára 2016

 • o 13.00 h. bude celebrovať pohrebnú svätú omšu a viesť pohrebné obrady za + matku kňaza Máriu Suchú vo farnostiach Hontianske Nemce a Sebechleby

Nedeľa 17. januára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 4. januára 2016 - Utorok 5. januára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 6. januára 2016

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána
 • o 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s rehoľnými sestrami benediktínkami

Štvrtok 7. januára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • dopoludnia vybavuje administratívne záležitosti
 • o 16.30 h. sa v Bratislave zúčastní na oslave 23. výročia vzniku Slovenskej republiky

Piatok 8. januára 2016

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude predsedať trojkráľovej kolede v priestoroch Arcibiskupského úradu

Sobota 9. januára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 10. januára 2016

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Krstu Krista Pána

 

facebook sharing button Zdieľaj
Program arcibiskupa v roku 2016

NOVINKY