Program arcibiskupa v roku 2018

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch v roku 2018.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 24. decembra 2018

 • o 16.30 h sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 17.00 h bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v malom refektóriu Arcibiskupského úradu

Utorok 25. decembra 2018

 • o 00.00 h celebruje pontifikálnu polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána
 • o 11.30 h celebruje pontifikálnu svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

Streda 26decembra 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti sv. Štefana, prvého mučeníka

Štvrtok 27decembra 2018

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach

Piatok 28decembra 2018

 • vybavuje vianočné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach

Sobota 29. decembra 2018

 • neoficiálny program

Nedeľa 30. decembra 2018

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 17. decembra 2018

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 18. decembra 2018

 • neoficiálny program

Streda 19decembra 2018

 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 20decembra 2018

 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Rady KBS pre pútnikov, ktoré sa začne slávením svätej omše v arcibiskupskej kaplnke
 • o 15.00 h v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža prevezme Betlehemské svetlo od skautov

Piatok 21decembra 2018

 • o 10.00 h prijme na audienciu predstaviteľa politického života
 • o 13.00 h sa stretne na charitatívnom vianočnom obede s chudobnými a s ľuďmi bez domova v dome Katolíckej jednoty Slovenska

Sobota 22. decembra 2018

 • neoficiálny program

Nedeľa 23. decembra 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu 4. adventnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 10. decembra 2018

 • zúčastní sa na modlitbe Vešpier spolu s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • večer absolvuje neformálne stretnutie s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy v priestoroch Arcibiskupského úradu

Utorok 11. decembra 2018

 • o 7.45 h sa spoločne s kaplánmi pomodlí Ranné chvály v Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej budú koncelebrovať kapláni Trnavskej arcidiecézy
 • od 10.00 h sa zúčastní na Teologickom dni spojenom s celodiecéznou kňazskou rekolekciou v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 12decembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h sa stretne so zamestnancami Arcidiecézneho tribunálu
 • o 12.00 h sa spolu so slovenskými biskupmi stretne na predvianočnej návšteve u apoštolského nuncia na Apoštolskej nunciatúre v Slovenskej republike
 • od 16.00 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktoré uzavrie slávením svätej omše

Štvrtok 13decembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na stretnutí členov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša na Arcibiskupskom úrade
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Piatok 14decembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audienciu starostu obce Ružindol
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Sobota 15. decembra 2018

 • o 15.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice, pri ktorej rozpošle do farností koledníkov Dobrej noviny

Nedeľa 16. decembra 2018

 • o 11.00 h bude celebrovať svätú omšu 3. adventnej nedele vo farnosti Vyškovce nad Ipľom (Banskobystrická diecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 3. decembra 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 4. decembra 2018

 • o 11.00 h sa zúčastní na stretnutí s kardinálom Kochom v rámci kolokvia "Medzi Jeruzalemom a Rímom"

Streda 5decembra 2018

 • o 10.30 h bude celebrovať pohrebnú sv. omšu a viesť pohrebné obrady zosnulého kňaza Františka Očenáša v Kuzmiciach (farnosť Jacovce) pri Topoľčanoch

Štvrtok 6decembra 2018

 • o 9.30 h sa na Arcibiskupskom úrade stretne s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom a jeho doprovodom
 • o 11.30 h bude s kňazmi arcibiskupskej kúrie sláviť svätú omšu pre zamestnancov ABÚ a TACH
 • o 12.30 h sa zúčastní predvianočného posedenia s kňazmi arcibiskupskej kúrie a so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu

Piatok 7decembra 2018

 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 8. decembra 2018

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi, pri ktorej vysvätí na diakona študenta RKCMBF UK Tomáša Kišoňa

Nedeľa 9. decembra 2018

 • neoficiálny duchovný program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 26. novembra 2018

 • vykoná si pastoračné návštevy mimo mesta Trnava

Utorok 27. novembra 2018

 • o 10.00 h koncelebruje pohrebnú sv. omšu a zúčastní sa pohrebných obradov zosnulého kňaza Rudolfa Vetríka v Oravskej Polhore (Spišská diecéza)

Streda 28novembra 2018

 • pokračuje v pastoračných návštevách mimo mesta Trnava

Štvrtok 29novembra 2018

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu a požehná maturitné stužky študentov AGBPJ v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Piatok 30novembra 2018

 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Kňazskej rady Trnavskej arcidiecézy
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 1. decembra 2018

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali, pri ktorej vysvätí diakona Dávida Mészárosa za kňaza (v maďarskom jazyku)

Nedeľa 2. decembra 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu 1. adventnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 19. novembra 2018

 • o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude mukačevský biskup Mons. Milan Šášik CM (Ukrajina)

Utorok 20. novembra 2018

 • o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik

Streda 21novembra 2018

 • o 18.00 h v rámci deviateho (posledného) dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Štvrtok 22novembra 2018 - Piatok 23novembra 2018

 • zúčastní sa na 91. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Šaštíne

Sobota 24. novembra 2018

 • o 12.00 h sa v reprezentačných priestoroch Arcibiskupského úradu stretne s generálnym vizitátorom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

Nedeľa 25. novembra 2018

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu vo farskom Kostole sv. Štefana kráľa v Trsticiach, ktorá bude v maďarskom jazyku a s titulkami v slovenskom jazyku vysielaná v priamom prenose RTVS pri príležitosti slávnosti Krista Kráľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 12. novembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na pracovnú poradu generálneho vikára
 • o 11.00 h prijme na audienciu návštevu z Apoštolskej nunciatúry

Utorok 13. novembra 2018

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku svätého Vojtecha
 • o 18.00 h v rámci prvého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Streda 14. novembra 2018

 • o 18.00 h v rámci druhého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol

Štvrtok 15. novembra 2018

 • predpoludním vybavuje úradné záležitosti na sekretariáte
 • o 14.00 h prijme na audienciu Komisiu KBS pre náboženské vzťahy so Židmi
 • o 18.00 h v rámci tretieho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Piatok 16. novembra 2018

 • o 18.00 h v rámci štvrtého dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich

Sobota 17. novembra 2018

 • o 11.30 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši pre maďarsky hovoriacich veriacich v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude debrecínsko-nyíregyházsky biskup Mons. Ferenc Palánki (Maďarsko). Pri tejto svätej omši bude laureátom odovzdané ocenenie "Ruža sv. Alžbety".
 • o 18.00 h v rámci piateho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich. Pri tejto svätej omši bude laureátom odovzdané ocenenie "Ruža sv. Alžbety".

Nedeľa 18. novembra 2018

 • o 9.30 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami Trnavy.
 • o 18.00 h v rámci šiesteho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 5. novembra 2018

 • o 10.00 h požehná novú telocvičnu a workoutové ihrisko v obnovených priestoroch trnavských cirkevných škôl - Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha a Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 6. novembra 2018

 • o 10.00 h celebruje zádušnú sv. omšu a vedie pohrebné obrady zosnulého kňaza Jozefa Urbana v Neninciach (Banskobystrická diecéza)

Streda 7. novembra 2018

 • o 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Štvrtok 8. novembra 2018

 • o 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS na Arcibiskupskom úrade v Bratislave
 • o 14.00 h navštívi Dom pokojnej staroby v Cíferi a stretne sa s tamojšími kňazmi
 • o 16.00 h bude celebrovať sv. omšu v kaplnke Domu pokojnej staroby v Cíferi

Piatok 9. novembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 10. novembra 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti v kancelárii sekretariátu

Nedeľa 11. novembra 2018

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Buková

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 29. októbra 2018 - Piatok 2. novembra 2018

 • vykoná si návštevu hrobov zosnulých príbuzných a kňazov na cintorínoch rozličných miest na Slovensku

Sobota 3. novembra 2018

 • bude sláviť pohrebnú svätú omšu a viesť pohrebné obrady zosnulého P. Vincenta Zontáka CM v Bratislave

Nedeľa 4. novembra 2018

 • bude sláviť svätú omšu v Melčiciach-Lieskovom pri príležitosti 20. výročia príchodu komunity sestier františkánok Premenenia Pána na Slovensko

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 22. októbra 2018

 • návrat zo služobnej cesty v Ríme

Utorok 23. októbra 2018

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Streda 24októbra 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti v kancelárii sekretariátu
 • popoludní absolvuje stretnutia v UPC Trnava a bude celebrovať svätú omšu

Štvrtok 25októbra 2018

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v sídle Pápežských misijných diel v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 26októbra 2018

 • o 15.00 h v priestoroch Mestského úradu v Nových Zámkoch prevezme čestné občianstvo mesta
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kostole v Nových Zámkoch (Nitrianska diecéza)

Sobota 27. októbra 2018

 • o 12.00 h bude celebrovať svätú omšu pre členov Združenia zázračnej medaily v Nitre - Zobor

Nedeľa 28. októbra 2018

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania v maďarskom jazyku vo farnosti Šaľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 15. októbra 2018 - Nedeľa 21. októbra 2018

 • absolvuje služobnú cestu do Ríma

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 8. októbra 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sláviť spomienkovú svätú omšu z príležitosti 12 rokov od úmrtia biskupa Pavla M. Hnilicu SJ

Utorok 9. októbra 2018

 • o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sláviť svätú omšu Veni Sancte pre základné a stredné školy mesta Trnava
 • o 19.00 h bude v priestoroch veľkého refektória arcibiskupského paláca večerať s rehoľníkmi z Talianska

Streda 10októbra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h prijme na audiencii rehoľníkov z Talianska
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 11októbra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje administratívne záležitosti v kancelárii sekretariátu

Piatok 12októbra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, pri ktorej požehná maturitné stužky študentov Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha

Sobota 13. októbra 2018

 • o 10.30 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z príležitosti 85 rokov života a 30. výročia biskupskej konsekrácie emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola

Nedeľa 14. októbra 2018

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Kátlovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 1. októbra 2018

 • absolvuje pracovnú cestu mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 2. októbra 2018

 • neoficiálny program

Streda 3októbra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi a kňazmi
 • o 14:30 h nakrúca dokument pre Novozámockú TV

Štvrtok 4októbra 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi a kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 5októbra 2018

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s archivárom Archívu Trnavskej arcidiecézy
 • o 15.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Sobota 6. októbra 2018

 • absolvuje pracovnú cestu do Eisenstadtu (Rakúsko) na stretnutie hradišťantských Chorvátov

Nedeľa 7. októbra 2018

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Horné Orešany

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 24. septembra 2018

 • o 9.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu Veni Sancte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pre študentov a profesorov Trnavskej univerzity
 • o 10.15 h sa zúčastní na slávnostnom akte kladenia vencov prof. Hajdukovi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 25. septembra 2018

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu a zúčastní sa zasadania Výboru SSV

Streda 26. septembra 2018

 • o 9.30 h sa zúčastní na zasadaní Arcidiecézneho tribunálu Trnavskej arcidiecézy
 • o 12.00 h prijme do rúk vyznanie viery študenta pred prijatím doktorátu
 • o 15.00 h prijme na audiencii nového rektora UCM Prof. Ing. Romana Boču DrSc. 

Štvrtok 27. septembra 2018

 • o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi a kňazmi
 • o 18.00 h celebruje svätú omšu u lazaristov v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul

Piatok 28. septembra 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s rehoľnými osobami
 • popoludní prijme na audiencii pána Jána Tretiaka z Inštitútu sv. Františka Saleského

Sobota 29. septembra 2018

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Horné Saliby

Nedeľa 30. septembra 2018

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Stará Turá

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 17. septembra 2018

 • absolvuje pracovnú cestu mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 18. septembra 2018

 • v Aule Benedikta XVI. RKCMBF UK v Bratislave sa zúčastní na konferencii "Odpustenie a zmierenie"

Streda 19. septembra 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia so seminaristami
 • o 15.00 h bude nahrávať s redaktormi Rádia Lumen reláciu do seriálu "Naši biskupi" 

Štvrtok 20. septembra 2018

 • vo farnosti Mostová sa zúčastní na konferencii pre kňazov a katechétov na tému "Eucharistický kongres"

Piatok 21. septembra 2018

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s rehoľnými sestrami
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 17.00 h požehná kaplnku sestier Premonštrátok v Trnave

Sobota 22. septembra 2018

 • neoficiálny program

Nedeľa 23. septembra 2018

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Horné Trhovište

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 10. septembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 11.30 h prijme Mons. Mindeho, biskupa z Tanzánie
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 11. septembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Dozornej rady Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Streda 12. septembra 2018

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, po ktorej požehná obnovenú budovu Katolíckej spojenej školy MARIANUM
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 13. septembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h absolvuje pracovnú cestu mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 14. septembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 17.00 h celebruje zádušnú svätú omšu vo farnosti Závod (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti 1. výročia úmrtia Mons. Štefana Vrableca, bývalého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa

Sobota 15. septembra 2018

 • o 10.30 h sa zúčastní na národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, kde bude spolu s ostatnými slovenskými biskupmi koncelebrovať slávnostnú svätú omšu

Nedeľa 16. septembra 2018

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Bohdanovce nad Trnavou
 • o 18.00 h sa zúčastní na Medzinárodnom ekumenickom koncerte 2018 v historickej budove SND Bratislava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 3. septembra 2018 - Štvrtok 6. septembra 2018

 • vykoná si duchovné cvičenia

Piatok 7. septembra 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu sa stretne na raňajkách s Mons. Henrykom J. Nowackim, emeritným apoštolským nunciom v Slovenskej republike

Sobota 8. septembra 2018

 • o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu v Kaplnke povýšenia Svätého kríža Fakultnej nemocnice v Trnave pri príležitosti 80. výročia jej konsekrácie
 • v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu Trnava-mesto-sv. Mikuláša sa stretne na obede s Mons. Henrykom J. Nowackim, emeritným apoštolským nunciom v Slovenskej republike

Nedeľa 9. septembra 2018

 • o 10.00 h sa zúčastní na oslave životného jubilea generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika v Dunajskej Lužnej (Bratislavská arcidiecéza)
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v pútnickom mieste Báč (Bratislavská arcidiecéza)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 27. augusta 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti
 • o 13.30 h bude viesť poradu aulistov ohľadne prípravy pohrebu titulárneho semtského a bývalého pomocného biskupa nemeckej arcidiecézy Freiburg im Breisgau Mons. Dominika Kaľatu SJ

Utorok 28. augusta 2018

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 18.00 h požehná obnovený kostol vo farnosti Okoličná na Ostrove v dekanáte Komárno

Streda 29. augusta 2018

 • o 10.30 h sa zúčastní na pohrebnej svätej omši a pohrebných obradoch + Mons. Dominika Kaľatu SJ, titulárneho semtského a bývalého pomocného biskupa nemeckej arcidiecézy Freiburg im Breisgau v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Štvrtok 30. augusta 2018

 • o 10.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti výročia jeho posviacky
 • o 12.00 h sa pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu stretne s kňazmi na malom agapé v priestoroch jedálne Arcibiskupského úradu

Piatok 31. augusta 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • popoludní odcestuje do Košíc na slávnosť blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej

Sobota 1. septembra 2018

 • o 10.00 h sa zúčastní na slávnostnej svätej omši v Košiciach, pri ktorej bude blahorečená Božia služobnica Anna Kolesárová

Nedeľa 2. septembra 2018

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hlohovec

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 20. augusta 2018

 • o 10.00 h slávi svätú omšu v ukrajinskej Čome pri príležitosti sviatku sv. Štefana, uhorského kráľa

Utorok 21. augusta 2018

 • na pozvanie eparchu Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie Mons. Milana Šášika CM navštívi ukrajinské mestá Mukačevo a Užhorod

Nedeľa 26. augusta 2018

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Diakovce, pri ktorej konsekruje nový oltár - obetný stôl

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 13. augusta 2018

 • o 12.30 h pri slávnostnom obede si spoločne s Trnavskou arcibiskupskou kúriou pripomenie jubileá niektorých aulistov

Utorok 14. augusta 2018 - Sobota 18. augusta 2018

 • dovolenka

Nedeľa 19. augusta 2018

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Beckov pri príležitosti sviatku patrocínia farského Kostola sv. Štefana, uhorského kráľa, pri ktorej požehná kópiu pôvodnej sochy Panny Márie z kaplnky beckovského hradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 32. týždeň:

Pondelok 6. augusta 2018 - Piatok 10. augusta 2018

 • dovolenka

Sobota 11. augusta 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu pre pútnikov v Kláštore pod Znievom (Banskobystrická diecéza) pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Nedeľa 12. augusta 2018

 • o 10.30 h celebruje svätú omšu pre pútnikov v Trstíne-Hájičku pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, v priamom prenose TV LUX

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 31. týždeň:

Pondelok 30. júla 2018

 • o 14.00 h sa zúčastní na zasadaní Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Utorok 31. júla 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu, pri ktorej sa rozlúči so zamestnankyňou odchádzajúcou do dôchodku

Streda 1. augusta 2018 - Nedeľa 5. augusta 2018

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 30. týždeň:

Pondelok 23. júla 2018 - Streda 25. júla 2018

 • dovolenka

Štvrtok 26. júla 2018 - Piatok 27. júla 2018

 • zúčastní sa na stretnutí mládeže Slovenska P18 v Prešove

Sobota 28. júla 2018

 • o 19.30 h celebruje odpustovú svätú omšu sv. Gorazda v Močenku

Nedeľa 29. júla 2018

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 29. týždeň:

Pondelok 16. júla 2018

 • o 13.00 h celebruje pohrebnú svätú omšu za + P. Prof. Ľubomíra Stančeka CM a pohrebné obrady v Kamennej Porube (farnosť Konská v Žilinskej diecéze)

Utorok 17. júla 2018 - Sobota 21. júla 2018

 • dovolenka

Nedeľa 22. júla 2018

 • o 11.00 h celebruje svätú omšu na pútnom mieste Bôrka (Rožňavská diecéza) z príležitosti sviatku Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 9. júla 2018

 • o 11.30 h nakrúca rozhovor pre TV LUX v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 10. júla 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Streda 11. júla 2018

 • o 10.00 h koncelebruje zádušnú svätú omšu za zosnulého pápežského preláta Mons. Ladislava Čeriho, dlhoročného riaditeľa Arcibiskupského úradu, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
 • o 16.00 h koncelebruje pohrebnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Alžbety v Komjaticiach (Nitrianska diecéza) za zosnulého Mons. Ladislava Čeriho, dlhoročného riaditeľa Arcibiskupského úradu v Trnave, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne

Štvrtok 12. júla 2018

 • o 15.00 h sa zúčastní na pohrebnej svätej omši za + kňaza Prof. Štefana Vragaša, po ktorej nasledujú pohrebné obrady vo farnosti Koválov (Bratislavská arcidiecéza)

Piatok 13. júla 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 14. júla 2018

 • o 10.00 h celebruje v Trstíne svätú omšu pre chlapcov na miništrantských táboroch MINFA

Nedeľa 15. júla 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 2. júla 2018

 • o 11.00 h sa v priestoroch Arcibiskupského úradu stretne s rožňavským sídelným biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom

Utorok 3. júla 2018 - Streda 4. júla 2018

 • zúčastní sa na 90. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Nitre

Štvrtok 5. júla 2018

 • zúčastní sa na oslavách sviatku sv. slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda v Nitre a koncelebruje slávnostnú svätú omšu spolu s ostatnými biskupmi Slovenska

Piatok 6. júla 2018

 • neoficiálny program

Sobota 7. júla 2018

 • o 16.00 h celebruje svätú omšu v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti Fatimskej soboty

Nedeľa 8. júla 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 25. júna 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h prijme na audiencii nového benediktínskeho opáta z Pannonhalmy v Maďarsku P. T. Cirilla Hortobágyiho OSB

Utorok 26. júna 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 27. júna 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia
 • o 19.00 h bude v refektóriu arcibiskupského paláca večerať s členmi Katedrálneho zboru a s neofitmi

Štvrtok 28. júna 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 29. júna 2018

 • o 18.00 h celebruje slávnostnú svätú omšu vo farnosti Trnava-Prednádražie pri príležitosti 10. výročia vzniku farnosti

Sobota 30. júna 2018

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Dolný Štál, pri ktorej požehná novopostavenú farskú budovu

Nedeľa 1. júla 2018

 • o 10.30 h slávi svätú omšu vo farnosti Hlohovec, pri ktorej uvedie do úradu nového farára dekana vdp. Jozefa Schwarza

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 18. júna 2018

 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví SR v Bratislave

Utorok 19. júna 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 18.00 h sa stretne s predstaviteľmi židovskej náboženskej obce v Bratislave

Streda 20. júna 2018

 • vybavuje administratívne záležitosti

Štvrtok 21. júna 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Piatok 22. júna 2018

 • o 10.00 h celebruje v katedrálnom chráme svätú omšu s Te Deum štátnych základných a stredných škôl mesta Trnava
 • o 13.00 h privíta v priestoroch arcibiskupského paláca vzácneho hosťa - emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov - Jozefa kardinála Tomka

Sobota 23. júna 2018

 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti 40. výročia erigovania a vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktorej bude predsedať kardinál Jozef Tomko

Nedeľa 24. júna 2018

 • o 11.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v katedrálnom chráme pri príležitosti slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa, ktorého titul nesie arcibiskupský kostol a je hlavným patrónom Trnavskej arcidiecézy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 11. júna 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 12. júna 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Streda 13. júna 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 14. júna 2018

 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 15. júna 2018

 • o 10.00 h prijme na audiencii provinciálnu predstavenú Školských sestier de Notre Dame, sr. Metodu Piatničkovú
 • od 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 16. júna 2018

 • o 15.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí jedného diakona na kňaza a jedného kandidáta na diakona

Nedeľa 17. júna 2018

 • o 11.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Štefana, Kráľa v Galante, pri ktorej vysvätí dvoch kandidátov na diakonov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 4. júna 2018

 • o 11.15 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie so sestrami Premonštrátkami
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h celebruje svätú omšu u lazaristov v Bratislave-Ružinove, pri ktorej udelí mladým rehoľníkom ministérium lektorátu

Utorok 5. júna 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 11.30 h prijme na audiencii J.E. princa Alfréda, veľvyslanca Maltézskeho rádu na Slovensku
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Streda 6. júna 2018

 • od 9.30 h sa zúčastní na prijímacích pohovoroch kandidátov kňazskej formácie za Trnavskú arcidiecézu
 • o 14.00 h bude predsedať skladaniu sľubu celibátu a vyznaniu vieru kandidátov diakonátu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža

Štvrtok 7. júna 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 16.45 h celebruje svätú omšu vo farskom kostole v Hlohovci pri príležitosti 1. výročia úmrtia kňaza Petra Kučeru

Piatok 8. júna 2018

 • o 17.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota 9. júna 2018

 • o 19.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne z príležitosti púte zdravotníkov

Nedeľa 10. júna 2018

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Abrahám
 • o 20.00 h sa zúčastní v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša na koncerte pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša Schneidera Trnavského

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 28. mája 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Utorok 29. mája 2018

 • o 11.30 h slávi svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža pri príležitosti jubilea 65 rokov života, po ktorej bude nasledovať slávnostné agapé v priestoroch veľkého refektória arcibiskupského paláca

Streda 30. mája 2018

 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s vikármi
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté stretnutie s kňazmi Opus Dei
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 31. mája 2018

 • neoficiálny program

Piatok 1. júna 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Sobota 2. júna 2018

 • o 9.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dolný Bar

Nedeľa 3. júna 2018

 • o 9.30 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, po ktorej bude nasledovať Eucharistická procesia ulicami v centre mesta Trnava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 21. mája 2018

 • o 10.30 h celebruje svätú omšu v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti púte seniorov a chorých

Utorok 22. mája 2018

 • od 9.30 h sa zúčastní na Teologickom dni kňazov Trnavskej arcidiecézy

Streda 23. mája 2018

 • o 16.00 h sa stretne so seminaristami v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • o 17.45 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre seminaristov

Štvrtok 24. mája 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • o 18.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Zeleneč pri príležitosti 1. výročia úmrtia kňaza Mons. Antona Adamkoviča

Piatok 25. mája 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Sobota 26. mája 2018

 • o 14.30 h celebruje svätú omšu v Marianke pri príležitosti Celoslovenskej púte detí

Nedeľa 27. mája 2018

 • o 10.30 h celebruje svätú omšu v Trnave-Modranke pri príležitosti Loretánskej púte, v priamom prenose RTVS

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 14. mája 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 15. mája 2018

 • zúčastní sa na podujatí "Kolokvium o nových komunitách v Cirkvi", ktoré organizuje Konferencia biskupov Slovenska v Badíne (Banskobystrická diecéza)

Streda 16. mája 2018

 • o 17.00 h celebruje svätú omšu vo farnosti Čunovo (Bratislavská arcidiecéza)

Štvrtok 17. mája 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s generálnym vikárom a riaditeľom Arcibiskupského úradu
 • popoludní uskutoční služobnú cestu do Nitry

Piatok 18. mája 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Presbyterskej rady Trnavskej arcidiecézy

Sobota 19. mája 2018

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Modrová

Nedeľa 20. mája 2018

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 7. mája 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 8. mája 2018

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 9. mája 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 10. mája 2018

 • o 10.30 h, pri príležitoti slávnosti Nanebovstúpenia Pána, celebruje svätú omšu v provinciálnom dome Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža vo farnosti Trnava-Tulipán a požehná kaplnku

Piatok 11. mája 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 12. mája 2018

 • o 10.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Čachtice

Nedeľa 13. mája 2018

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Doľany (Bratislavská arcidiecéza) pri príležitosti púte ku sv. Leonardovi

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 30. apríla 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Utorok 1. mája 2018

 • zúčastní sa na svätej omši blahorečenia božieho služobníka Jána Brennera v Szombathely (Maďarsko)

Streda 2. mája 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 3. mája 2018

 • o 10.30 h celebruje svätú omšu Te Deum Trnavskej univerzity
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Piatok 4. mája 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a kandidátmi bohoslovia
 • o 14.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 5. mája 2018

 • o 10.30 h bude koncelebrovať svätú omšu v Ostrihome pri príležitosti spomienky na Jozefa kardinála Mindszentyho

Nedeľa 6. mája 2018

 • o 10.30 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Pata

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 23. apríla 2018

 • neoficiálny program

Utorok 24. apríla 2018

 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave

Streda 25. apríla 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 16.00 h sa stretne spolu s Tímom pastorácie povolaní so seminaristami v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre seminaristov

Štvrtok 26. apríla 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 16.30 h bude na stretnutí kňazov - rodákov z farnosti Bratislava-Blumentál sláviť svätú omšu

Piatok 27. apríla 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 28. apríla 2018

 • o 11.30 h bude sláviť svätú omšu v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne z príležitosti púte miništrantov

Nedeľa 29. apríla 2018

 • o 10.30 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu vo farnosti Považany, pri ktorej požehná obnovený farský Kostol povýšenia Svätého kríža

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 16. apríla 2018 - Utorok 17. apríla 2018

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu v Trnave

Streda 18. apríla 2018

 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pri ktorej udelí seminaristom ministérium lektorátu

Štvrtok 19. apríla 2018

 • vykoná vizitáciu farnosti Veľký Meder

Piatok 20. apríla 2018 - Sobota 21. apríla 2018

 • zúčastní sa na slávnosti prevezenia telesných pozostatkov Jozefa kardinála Berana do Prahy

Nedeľa 22. apríla 2018

 • o 9.00 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu v slovenskom jazyku v Komárne, pri ktorej oznámi povýšenie farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor
 • o 16.00 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu v maďarskom jazyku v Komárne, pri ktorej oznámi povýšenie farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 9. apríla 2018 - Streda 11. apríla 2018

 • zúčastní sa na spoločnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie v Nitre

Štvrtok 12. apríla 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu laických zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h prijme na osobnom stretnutí osobitného vyslanca EÚ pre náboženské slobody vo svete Dr. h. c., Ing. Jána Figeľa, PhD.

Piatok 13. apríla 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Sobota 14. apríla 2018

 • o 10.00 h sa zúčastní na svätej omši v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 10. výročia úmrtia pomocného biskupa Banskobystrickej diecézy Mons. Petra Dubovského SJ

Nedeľa 15. apríla 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 2. apríla 2018

 • neoficiálny program

Utorok 3. apríla 2018 - Štvrtok 5. apríla 2018

 • putuje do mariánskeho pútnického miesta Lurdy vo Francúzsku

Piatok 6. apríla 2018

 • neoficiálny program

Sobota 7. apríla 2018

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach pri príležitosti fatimskej soboty

Nedeľa 8. apríla 2018

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nové Mesto nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 26. marca 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 27. marca 2018

 • neoficiálny program

Streda 28. marca 2018

 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 29. marca 2018

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 30. marca 2018

 • o 15.00 h bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Sobota 31. marca 2018

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 19.30 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 1. apríla 2018

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 19. marca 2018

 • o 11.00 h bude celebrovať pohrebnú svätú omšu za zosnulého Mons. Silvestra Oravca v Galante a následne bude viesť pohrebné obrady na cintoríne v jeho rodisku Gáň

Utorok 20. marca 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h sa zúčastní na modlitbe Vešpier a osobnom stretnutí s rehoľnou komunitou sestier Uršulínok

Streda 21. marca 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti
 • o 16.00 h absolvuje stretnutie s členmi komunity Cenacolo a následne bude celebrovať svätú omšu na Včelárskej Paseke

Štvrtok 22. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 23. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h sa zúčastní na charitatívnom podujatí "Pôstna polievka" v refektóriu Arcibiskupského úradu

Sobota 24. marca 2018

 • neoficiálny program

Nedeľa 25. marca 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu Kvetnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 18.00 h sa zúčastní na pietnej spomienke pri príležitosti 30. výročia sviečkovej manifestácie v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 12. marca 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 13. marca 2018

 • neoficiálny program

Streda 14. marca 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti
 • od 16.00 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktoré uzavrie slávením svätej omše

Štvrtok 15. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 16. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 17. marca 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Nedeľa 18. marca 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa na úmysel ochrany ľudského života od počatia, s podporou myšlienky Dňa počatého života

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 5. marca 2018 - Nedeľa 11. marca 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 26. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 27. februára 2018

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke SSV v Trnave a po nej sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku svätého Vojtecha

Streda 28. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s vikármi

Štvrtok 1. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 11.30 h vedie pracovné stretnutie Rady KBS pre pastoráciu turistov
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 2. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 3. marca 2018

 • neoficiálny program

Nedeľa 4. marca 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 19. februára 2018

 • vybavuje administratívne záležitosti

Utorok 20. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Streda 21. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 22. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu

Piatok 23. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 24. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Nedeľa 25. februára 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 12. februára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti

Utorok 13. februára 2018

 • neoficiálny program

Streda 14. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Štvrtok 15. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 13.45 h prijme na krátkom stretnutí jubilantov spomedzi zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 14:00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 16. februára 2018

 • vykoná kánonickú vizitáciu vo farnosti Dvorníky

Sobota 17. februára 2018

 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti 10. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Nedeľa 18. februára 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 5. februára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti

Utorok 6. februára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti

Streda 7. februára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti

Štvrtok 8. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 13.00 h prijme na neformálnom stretnutí predstaviteľov mesta Trnava
 • o 14.30 h požehná mladé vína v refektóriu Arcibiskupského úradu

Piatok 9. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 10. februára 2018

 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v Žiline-Vlčinciach pri príležitosti 10. výročia vzniku Žilinskej diecézy

Nedeľa 11. februára 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 29. januára 2018

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia v Bratislave

Utorok 30. januára 2018

 • o 10.00 h koncelebruje slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach pri príležitosti 25. výročia biskupskej konsekrácie košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera

Streda 31. januára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti
 • od 17.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 1. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 2. februára 2018

 • o 7.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 10.00 h prijme na osobnom stretnutí predstavených Bratislavského kňazského seminára
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 3. februára 2018

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života, po ktorej bude pokračovať ďalší program v priestoroch Arcibiskupského úradu

Nedeľa 4. februára 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 22. januára 2018

 • neoficiálny program

Utorok 23. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Streda 24. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s vikármi a aulistami
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Štvrtok 25. januára 2018

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu pre členov Rady KBS pre pastoráciu pútnikov a turistov v kaplnke Arcibiskupského úradu, po ktorej nasleduje ich pracovné stretnutie
 • o 16.00 h natáča rozhovor pre TV LUX

Piatok 26. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 27. januára 2018

 • o 10.30 h vo farnosti Ohrady celebruje zádušnú svätú omšu za zosnulého otca kňaza Jozefa Albána, po ktorej nasledujú pohrebné obrady

Nedeľa 28. januára 2018

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 15. januára 2018

 • neoficiálny program

Utorok 16. januára 2018

 • neoficiálny program

Streda 17. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s vikármi

Štvrtok 18. januára 2018

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu pre riaditeľov cirkevných škôl Trnavskej arcidiecézy, po ktorej nasleduje ich pracovné stretnutie
 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 19. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie zboru dekanov Trnavskej arcidiecézy

Sobota 20. januára 2018

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí jedného diakona za kňaza a jedného kandidáta za diakona

Nedeľa 21. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 8. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v školskej Kaplnke bl. Titusa Zemana na Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha a Pedagogickej a sociálnej akadémii bl. Laury v Trnave pri príležitosti slávenia prvej spomienky bl. Titusa Zemana po jeho slávnostnom blahorečení

Utorok 9. januára 2018

 • od 10.00 h bude predsedať trojkráľovej kolede v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 12.30 h sa zúčastní na spoločnom obede s aulistami a zamestnancami vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu v Trnave
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná obnovenú budovu Pápežských misijných diel v Bratislave

Streda 10. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s vikármi

Štvrtok 11. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na novoročnom stretnutí predstaviteľov cirkví s prezidentom Slovenskej republiky v Prezidentskom paláci v Bratislave
 • o 12.30 h sa zúčastní na zasadaní Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR v priestoroch Biskupského úradu Evanjelickej cirkvi a.v. v Bratislave

Piatok 12. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 13. januára 2018

 • neoficiálny program

Nedeľa 14. januára 2018

 • o 10.00 h sa zúčastní na Ekumenických službách božích v chráme Reformovanej cirkvi v Bratislave pri príležitosti začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 1. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky, ktorá je spojená so vzývaním Ducha Svätého na začiatku občianskeho roka 2018

Utorok 2. januára 2018 - Piatok 5. januára 2018

 • vybavuje novoročné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach a iné pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 6. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána

Nedeľa 7. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Krstu Krista Pána
facebook sharing button Zdieľaj
Program arcibiskupa v roku 2018

NOVINKY