Program arcibiskupa v roku 2014

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch v roku 2014.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 22. decembra 2014

 • o 10.30 h. sa stretne s rehoľníkmi
 • o 11.00 h. sa stretne s kňazmi
 • o 13.00 h. sa stretne na charitatívnom obede s chudobnými a s ľuďmi bez domova v dome Katolíckej jednoty Slovenska
 • o 15.30 h. prevezme v priestoroch Arcibiskupského úradu betlehemské svetlo od skautov

Utorok 23. decembra 2014

 • o 11.00 h. sa stretne s kňazmi

Streda 24. decembra 2014

 • od 7.30 h. celebruje rannú svätú omšu Štedrého dňa v katedrálnom chráme
 • o 17.00 h. sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 17.30 h. bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v refektóriu Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h. bude sláviť slávnostnú polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorú bude v priamom prenose vysielať RTVS

Štvrtok 25. decembra 2014

 • o 11.30 h. bude sláviť slávnostnú svätú omšu Narodenia Pána v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Piatok 26. decembra 2014 - Nedeľa 28. decembra 2014

 • bude sa venovať pastoračným povinnostiam mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 15. decembra 2014

 • dopoludnia absolvuje predvianočnú návštevu chorých kňazov a kňazov na dôchodku v Cíferi a Slovenskej Novej Vsi
 • popoludní absolvuje predvianočnú návštevu chorých biskupov a biskupov na dôchodku v Nitre

Utorok 16. decembra 2014

 • o 10.30 h. sa zúčastní na predvianočnom stretnutí v Spolku svätého Vojtecha
 • od 15.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Streda 17. decembra 2014

 • od 9.30 h. absolvuje stretnutia s laikmi
 • o 11.00 h. celebruje svätú omšu v Kaplnke povýšenia Svätého kríža z príležitosti predvianočného stretnutia všetkých zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 12.00 h. sa zúčastní predvianočného posedenia so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu

Štvrtok 18. decembra 2014

 • dopoludnia sa v Bratislave zúčastní na študijnom a pracovnom stretnutí slovenských biskupov
 • napoludnie spolu so slovenskými biskupmi navštívi apoštolského nuncia na Apoštolskej nunciatúre v Slovenskej republike
 • popoludní sa v sídle KBS na Kapitulskej ulici v Bratislave zúčastní rokovania Dozornej rady Cirkevnej servisnej spoločnosti

Piatok 19. decembra 2014

 • o 10.00 h. celebruje svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža na úvod zasadania Rady KBS pre migrantov, utečencov a pútnikov
 • o 10.45 h. bude viesť zasadanie Rady KBS pre migrantov, utečencov a pútnikov
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi

Sobota 20. decembra 2014

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 21. decembra 2014

 • o 11.30 h. bude celebrovať sv. omšu z príležitosti 4. adventnej nedele v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 8. decembra 2014

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo mesta Trnava

Utorok 9. decembra 2014

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov a rehoľné sestry Kongregácie de Notre Dame v kaplnke Arcibiskupského úradu pri príležitosti 450. výročia narodenia sv. Petra Fouriera
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 • o 16.00 h. sa zúčastní na vystúpení detí z Gymnázia Angely Merici v trnavskom kine Hviezda

Streda 10. decembra 2014

 • od 17.00 h. sa stretne so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a po stretnutí bude celebrovať svätú omšu v kaplnke seminára

Štvrtok 11. decembra 2014

 • 11.00 h. bude predsedať Ekonomickej rade Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s laikmi

Piatok 12. decembra 2014

 • od 10.00 h. bude vybavovať kancelársku administratívu

Sobota 13. decembra 2014

 • 15.00 h. sa zúčastní vyslania koledníkov v Národnej svätyni v Šaštíne

Nedeľa 14. decembra 2014

 • o 11.00 h. bude celebrovať sv. omšu pri príležitosti ukončenia misií v Dunajskej Strede

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 1. decembra 2014 - Utorok 2. decembra 2014

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Trnavskej arcidiecézy

Streda 3. decembra 2014

 • o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h. celebruje svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 4. decembra 2014

 • 10.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 • o 15.00 h. sa zúčastní na stretnutí s predstaviteľmi hnutí, spoločenstiev a združení

Piatok 5. decembra 2014

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • zúčastní sa na konferencii o práci dobrovoľníkov v trnavskom Divadle Jána Palárika
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s laikmi

Sobota 6. decembra 2014

 • 10.30 h. sa zúčastní na biskupskej vysviacke v Budapešti (Maďarsko)

Nedeľa 7. decembra 2014

 • o 18.30 h. bude celebrovať sv. omšu v rámci Novény k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie vo farskom kostole v Malackách

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 24. novembra 2014

 • o 11.30 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu z príležitosti životného jubilea jedného zo zamestnancov
 • 14.00 h. sa stretne so zástupcami rehoľných domov na území Trnavskej arcidiecézy

Utorok 25. novembra 2014

 • o 8.00 h. sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku svätého Vojtecha v Trnave
 • o 15.00 h. absolvuje stretnutie s laikmi

Streda 26. novembra 2014

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • 10.30 h. sa zúčastní na zasadaní Presbyterskej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 16.00 h. sa zúčastní na udeľovaní ocenenia "Konventuálny kaplán ad honorem" v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave

Štvrtok 27. novembra 2014

 • 10.00 h. celebruje svätú omšu a odovzdá zelené stužky maturantom v Nápravno-výchovnom ústave v Hrnčiarovciach nad Parnou
 • o 15.00 h. absolvuje stretnutie s veriacimi laikmi

Piatok 28. novembra 2014

 • absolvuje služobnú cestu mimo Trnavy

Sobota 29. novembra 2014

 • 17.30 h. otvorí počas slávnostných vešpier v Katedrále sv. Jána Krstiteľa Rok zasväteného života

Nedeľa 30. novembra 2014

 • zúčastní sa na svätej omši, pri ktorej bude erigovaná nová farnosť v Seliciach

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 17. novembra 2014

 • o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude vojenský ordinár Mons. František Rábek a homíliu prednesie rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme P. Konštanc Miroslav Adam, OP. Pri svätej omši bude udelené 7 laureátom ocenenie Ruža sv. Alžbety.

Utorok 18. novembra 2014

 • o 10.00 h. v rámci Trnavskej novény bude celebrovať svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša pri príležitosti spoločnej púte kňazov arcidiecézy k milostivému obrazu Panny Márie
 • o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol a homíliu prednesie generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol

Streda 19. novembra 2014

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur

Štvrtok 20. novembra 2014

 • 9.30 h. sa zúčastní na privítaní putovného kríža Svetových dní mládeže v poľskom Krakove 2016
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský eparchiálny biskup vladyka Peter Rusnák
 • o 21.30 h. sa zúčastní na rozlúčke s putovným krížom Svetových dní mládeže v poľskom Krakove 2016

Piatok 21. novembra 2014

 • o 10.00 h. absolvuje stretnutie s kňazom
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény bude celebrovať záverečnú svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša a prednesie homíliu

Sobota 22. novembra 2014

 • 11.00 h. sa zúčastní na oslavách 350. výročia založenia Královohradeckej diecézy a ukončenia "Roka povolání" v Hradci Králové (Česká republika)

Nedeľa 23. novembra 2014

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Trnavy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 10. novembra 2014

 • 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady
 • o 14.00 h. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa celebrovať svätú omšu na poďakovanie za 20 rokov od založenia Fakulty zdravotníctva Trnavskej univerzity

Utorok 11. novembra 2014

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutie s laikmi a kňazmi

Streda 12. novembra 2014

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi a kňazmi
 • 18.00 h. celebruje svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 13. novembra 2014

 • 10.00 h. sa zúčastní na konferencii k 100. výročiu narodenia Pavla Ušáka Olivu v Divadle Jána Palárika v Trnave
 • o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský

Piatok 14. novembra 2014

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi a rehoľníkmi
 • o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude titulárny biskup ubabský a bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Dominik Tóth a homíliu prednesie generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek

Sobota 15. novembra 2014

 • 11.30 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši pre maďarsky hovoriacich veriacich v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude sídelný biskup Győrskej diecézy Mons. Lajos Pápai
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény bude celebrovať svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša, na ktorej prednesie homíliu rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Jozef Jarab

Nedeľa 16. novembra 2014

 • 9.30 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Po svätej omši bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami Trnavy.
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 3. novembra 2014 - Piatok 7. novembra 2014

 • zúčastňuje sa na medzinárodnej konferencii USCCB "Manažovanie krízy" vo Varšave (Poľsko)

Sobota 8. novembra 2014

 • zúčastní sa na mariánskej púti k Čiernej Madone v Čenstochovej (Poľsko)

Nedeľa 9. novembra 2014

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Trnavy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 27. októbra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h. absolvuje služobnú cestu do Bratislavy

Utorok 28. októbra 2014

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa stretne so všetkými zamestnancami Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi

Streda 29. októbra 2014

 • zúčastní sa na celodennej konferencii "Pastorácia rodiny vo farnosti" v kňazskom seminári v Banskej Bystrici - Badíne

Štvrtok 30. októbra 2014

 • 10.00 h. celebruje svätú omšu pre účastníkov SMH
 • o 11.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 • od 14.00 h. pokračuje v stretnutiach s kňazmi a veriacimi laikmi

Piatok 31. októbra 2014

 • navštívi hroby kňazov na cintorínoch

Sobota 1. novembra 2014

 • 11.30 h. bude celebrovať v katedrálnom chráme sv. omšu na úmysel šírenia kultúry života

Nedeľa 2. novembra 2014

 • 11.30 h. bude celebrovať v katedrálnom chráme sv. omšu na úmysel šírenia kultúry života

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 20. októbra 2014 - Piatok 24. októbra 2014

 • zúčastní sa na púti Mariánska cesta

Sobota 25. októbra 2014

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Šintava

Nedeľa 26. októbra 2014

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Vrbové

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 13. októbra 2014

 • o 18.00 h. celebruje sv. omšu k úcte Fatimskej Panny Márie v Jurovej

Utorok 14. októbra 2014

 • o 7.45 h. sa zúčastní modlitby ranných chvál v kaplnke Arcibiskupského úradu s účastníkmi Permanentnej formácie kaplánov Trnavskej arcidiecézy
 • o 8.00 h. bude sláviť sv. omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu spolu s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy
 • od 9.30 h. sa zúčastní na Teologickom dni kňazov Trnavskej arcidiecézy v priestoroch Arcibiskupského úradu

Streda 15. októbra 2014

 • 10.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 • o 11.00 h. prijme študentov Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha
 • o 17.00 h. sa stretne s bohoslovcami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a bude celebrovať sv. omšu v kaplnke kňazského seminára

Štvrtok 16. októbra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s veriacimi laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h. pokračuje v stretnutiach s veriacimi laikmi

Piatok 17. októbra 2014

 • 9.30 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 17.00 h. bude celebrovať v katedrálnom chráme sv. omšu pri príležitosti Stužkovej slávnosti študentov Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha

Sobota 18. októbra 2014 - Nedeľa 19. októbra 2014

 • absolvuje pastoračnú cestu mimo Trnavy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 6. októbra 2014

 • zúčastní sa v Hlohovci na rekolekcii kňazov Hlohoveckého dekanátu

Utorok 7. októbra 2014

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 8. októbra 2014

 • 17.30 h. v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa bude celebrovať svätú omšu za biskupa Mons. Pavla M. Hnilicu SJ (8 rokov od úmrtia)

Štvrtok 9. októbra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 9.30 h. absolvuje stretnutia s veriacimi laikmi
 • od 14.00 h. pokračuje v stretnutiach s kňazmi

Piatok 10. októbra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu so všetkými zamestnancami ABÚ

Sobota 11. októbra 2014

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Suchá nad Parnou

Nedeľa 12. októbra 2014

 • o 9.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Topoľníky

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 29. septembra 2014

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 30. septembra 2014

 • zúčastní sa zasadania Výboru Spolku svätého Vojtecha v Trnave

Streda 1. októbra 2014

 • 10.00 h. v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa bude celebrovať svätú omšu s Veni Sancte Trnavskej univerzity

Štvrtok 2. októbra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h. absolvuje stretnutia s veriacimi laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h. pokračuje v stretnutiach s veriacimi laikmi

Piatok 3. októbra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu

Sobota 4. októbra 2014

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Leopoldov

Nedeľa 5. októbra 2014

 • o 11.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dolný Štál

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 22. septembra 2014 - Streda 24. september 2014

 • vykoná si spolu s členmi Trnavskej arcibiskupskej kúrie duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach - Lieskovom

Štvrtok 25. septembra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s veriacimi laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h. pokračuje v stretnutiach s kňazmi

Piatok 26. septembra 2014

 • 8.30 h. sa zúčastní na konferencii o ochrane života na Trnavskej univerzite
 • od 15.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi

Sobota 27. septembra 2014

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo filiálke Trakovice

Nedeľa 28. septembra 2014

 • o 11.30 h. bude celebrovať sv. omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 15. septembra 2014

 • zúčastní sa národnej púte k Sedembolestnej do Šaštína

Utorok 16. septembra 2014 - Streda 17. septembra 2014

 • zúčastní sa na plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Marianke

Štvrtok 18. septembra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Presbyterskej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 19. septembra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s veriacimi laikmi a kňazmi
 • o 14.00 h. sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave

Sobota 20. septembra 2014

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Kajal

Nedeľa 21. septembra 2014

 • o 16.00 h. bude celebrovať sv. omšu vo filiálke Búč (farnosť Bátorové Kosihy) a požehná drevorezbu sv. pátra Pia

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 8. septembra 2014

 • absolvuje pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 9. septembra 2014

 • absolvuje pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Streda 10. septembra 2014

 • o 9.00 h. sa zúčastní na slávnostnom odhalení tabule s pomenovaním námestia podľa Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla v Šintave
 • o 10.00 h. bude prítomný na septembrovej kňazskej rekolekcii dekanátu Sereď v Šintave
 • o 14.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov

Štvrtok 11. septembra 2014

 • 10.00 h. celebruje svätú omšu pre riaditeľov cirkevných škôl v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s veriacimi laikmi

Piatok 12. septembra 2014

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h. pokračuje v stretnutiach s laikmi a kňazmi

Sobota 13. septembra 2014

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Horné Saliby

Nedeľa 14. septembra 2014

 • o 11.00 h. požehná kaplnku Lurdskej Panny Márie v Kravanoch nad Dunajom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 1. septembra 2014

 • absolvuje pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 2. septembra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h. bude predsedať zasadaniu Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Streda 3. septembra 2014

 • o 9.30 h. bude viesť pracovné stretnutie aulistov
 • o 18.00 h. celebruje svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 4. septembra 2014

 • 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa zúčastní zasadania Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 5. septembra 2014

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 17.00 h. požehná nový kláštor Benediktíniek v Horných Orešanoch

Sobota 6. septembra 2014

 • o 10.30 h. sa zúčastní na púti k úcte Lurdskej Panny Márie v Tomášikove

Nedeľa 7. septembra 2014

 • o 10.00 h. bude celebrovať sv. omšu v Novom Meste nad Váhom z príležitosti 600. výročia založenia novomestskej Prepozitúry Panny Márie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 25. augusta 2014 - Utorok 26. augusta 2014

 • absolvuje pastoračnú cestu

Streda 27. augusta 2014

 • zúčastní sa na Konferencii o Kánonickom práve na Spišskej Kapitule

Štvrtok 28. augusta 2014

 • absolvuje pastoračnú cestu

Piatok 29. augusta 2014

 • o 16.00 h. sa zúčastní na oslave 200. výročia narodenia Matky Alfonzy, zakladateľky sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa v Ružomberku

Sobota 30. augusta 2014

 • o 11.30 h. bude celebrovať sv. omšu z príležitosti Výročia posviacky katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 31. augusta 2014

 • o 10.00 h. bude celebrovať sv. omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave z príležitosti 300. výročia jeho posviacky

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 18. augusta 2014

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h. sa stretne s veriacimi laikmi

Utorok 19. augusta 2014

 • o 10.00 h. sa stretne s kňazmi
 • o 11.00 h. sa stretne s laikmi
 • od 14.00 h. vybavuje administratívne záležitosti

Streda 20. augusta 2014

 • zúčastní sa na Svätoštefanskej púti v Budapešti (Maďarsko)

Štvrtok 21. augusta 2014

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. prijme na audiencii zamestnanca ABÚ
 • o 11.00 h. sa stretne s veriacimi laikmi
 • od 14.00 h. vybavuje administratívne záležitosti

Piatok 22. augusta 2014

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h. bude viesť pracovnú poradu
 • o 14.00 h. sa stretne s veriacimi laikmi

Sobota 23. augusta 2014

 • o 9.00 h. bude celebrovať sv. omšu na Pietnej spomienke na nespravodlivo väznených v Leopoldove

Nedeľa 24. augusta 2014

 • o 11.00 h. bude celebrovať sv. omšu v Španej Doline na pozvanie Maltézskych rytierov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 33. týždeň:

Pondelok 11. augusta 2014

 • o 10.00 h. absolvuje stretnutie s rehoľným kňazom
 • od 14.00 h. vybavuje administratívne záležitosti

Utorok 12. augusta 2014

 • od 10.00 h. vybavuje administratívne záležitosti
 • o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s kňazom

Streda 13. augusta 2014

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. vybavuje administratívne záležitosti
 • o 14.00 h. prijme na stretnutí kňaza

Štvrtok 14. augusta 2014

 • o 11.00 h. celebruje slávnostnú svätú omšu z príležitosti životného jubilea generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h. vybavuje administratívne záležitosti

Piatok 15. augusta 2014

 • o 17.00 h. sa zúčastní na slávení kňazského jubilea vo Veľkom Kýre

Sobota 16. augusta 2014

 • zúčastní sa na púti v maďarskom pútnickom mieste Matraverebély-Szentkút

Nedeľa 17. augusta 2014

 • o 17.00 h. požehná Dom pokoja pre tehotné ženy a dievčatá v núdzi v Lúke nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 29. týždeň - 32. týždeň:

 • dovolenka

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:
 
Pondelok 30. júna 2014
- celodenný program mimo Arcibiskupského úradu
 
Utorok 1. júla 2014
- celodenný program mimo Arcibiskupského úradu
 
Streda 2. júla 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 9.30 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Štvrtok 3. júla 2014
- o 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu vo farnosti Podolie
 
Piatok 4. júla 2014
- o 10.00 h. bude viesť pracovné stretnutie aulistov
- o 14.00 h. absolvuje stretnutie s laikmi
- o 18.00 h. bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Piešťany - sv. Cyrila a Metoda, pri ktorej uvedie do úradu nového dekana Piešťanského dekanátu
 
Sobota 5. júla 2014
- zúčastní sa na Národnej púti k sv. Cyrilovi a Metodovi v Nitre
 
Nedeľa 6. júla 2014
- o 10.30 h. požehná obnovený filiálny kostol v Klčovanoch
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:
 
Pondelok 23. júna 2014
- celodenný program mimo Arcibiskupského úradu
 
Utorok 24. júna 2014
- o 9.30 h. bude celebrovať v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostnú svätú omšu pri príležitosti slávnosti titulu katedrály a hlavného patróna arcidiecézy
- o 11.00 h. sa pri tejto príležitosti zúčastní na koncerte speváckeho zboru Chorus Salvatoris v sále Arcibiskupského úradu Marianum
 
Streda 25. júna 2014
- o 10.00 h. sa zúčastní zasadania Národnej misijnej rady v priestoroch Arcibiskupského úradu
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave v priamom prenose Rádia Lumen
 
Štvrtok 26. júna 2014
- o 8.00 h. bude celebrovať svätú omšu v Bazilike Panny Márie v Marianke pri príležitosti stretnutia s predstavenými seminárov
- od 14.00 h. absolvuje pracovné stretnutia s kňazmi a veriacimi laikmi
 
Piatok 27. júna 2014
- o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady
- o 14.00 h. absolvuje stretnutie s laikmi
- o 17.30 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
 
Sobota 28. júna 2014
- celodenný program mimo Arcibiskupského úradu
 
Nedeľa 29. júna 2014
- o 10.00 h. konsekruje obnovený farský Kostol sv. Ladislava v Pustých Úľanoch
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:
 
Pondelok 16. júna 2014 - Streda 18. júna 2014
- zúčastní sa na 78. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska na Donovaloch
 
Štvrtok 19. júna 2014
- o 9.00 h. sa zúčastní na Ranných chválach s kardinálom Erdöom a kňazmi v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša
 
Piatok 20. júna 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 11.30 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Sobota 21. júna 2014
- o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa
 
Nedeľa 22. júna 2014
- o 9.30 h. bude sláviť v Katedrále sv. Jána Krstiteľa svätú omšu z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, po ktorej bude nasledovať procesia ulicami mesta Trnava
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:
 
Pondelok 9. júna 2014
- celodenný program mimo arcibiskupského úradu
 
Utorok 10. júna 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Streda 11. júna 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 9.00 h. sa stretne s kňazmi
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 13.30 h. absolvuje prijímacie pohovory s kandidátmi kňazskej formácie v seminári
- o 19.30 h. bude pre študentov z UPC Stanislava Kostku celebrovať svätú omšu obetovanú za tragicky zosnulé dievčatá trnavského Športového gymnázia
 
Štvrtok 12. júna 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 11.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Piatok 13. júna 2014
- o 9.30 h. sa zúčastní v Katedrále sv. Martina v Bratislave na slávnostnej svätej omši "Te Deum", slávenej na poďakovanie za uplynulý akademický rok na RKCMBF UK
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi
 
Sobota 14. júna 2014
- o 15.00 h. vyslúži sviatosť kňazstva kandidátovi presbyterátu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 
Nedeľa 15. júna 2014
- o 11.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania pre farnosť Trnava-Kopánka vo františkánskom Kostole sv. Jakuba
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:
 
Pondelok 2. júna 2014
- celodenný program mimo arcibiskupského úradu
 
Utorok 3. júna 2014
- o 14.00 h. sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku svätého Vojtecha
 
Streda 4. júna 2014
- o 9.00 h. absolvuje pracovné stretnutia s právnikmi
- o 10.00 h. absolvuje pracovné stretnutie s veriacimi laikmi
- o 14.00 h. sa stretne s kňazmi
- o 15.00 h. absolvuje stretnutie so zástupcami cirkevných škôl
- o 18.00 h. absolvuje pastoračnú návštevu
 
Štvrtok 5. júna 2014
- o 10.00 h. absolvuje stretnutie s bohoslovcami
- o 11.30 h. sa zúčastní na slávnostnej svätej omši z príležitosti 40. výročia kňazstva kňaza
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Piatok 6. júna 2014
- o 9.00 h. sa stretne s kňazmi
- o 10.00 h. sa zúčastní zasadania Ekonomickej rady
- o 14.00 h. absolvuje stretnutie so zástupcami cirkevných škôl
- o 16.15 h. bude celebrovať svätú omšu na úvod Festivalu Lumen vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave
 
Sobota 7. júna 2014
- o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Šaľa
 
Nedeľa 8. júna 2014
- o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:
 
Pondelok 26. mája 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. bude viesť pracovné stretnutie aulistov
- od 14.00 h. absolvuje pracovné stretnutia s kňazmi
 
Utorok 27. mája 2014
- o 10.00 h. celebruje zádušnú svätú omšu za + Šebastiána Laba SJ v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave
- od 14.00 h. absolvuje pracovné stretnutia s veriacimi laikmi a kňazmi
 
Streda 28. mája 2014
- od 10.00 h. absolvuje pracovné stretnutia s veriacimi laikmi a kňazmi
- o 14.30 h. absolvuje pracovné stretnutie s veriacimi laikmi
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave v priamom prenose Rádia Lumen
 
Štvrtok 29. mája 2014
- o 11.30 h. bude koncelebrovať svätú omšu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
- o 15.30 h. prijme kňazov
- o 18.00 h. sa zúčastní na eucharistickej poklone v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Piatok 30. mája 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. absolvuje pracovné stretnutie s laikmi
- od 14.00 h. absolvuje pracovné stretnutia s kňazmi
 
Sobota 31. mája 2014
- o 10.30 h. sa zúčastní na púti Rodiny Nepoškvrnenej v Šaštíne
 
Nedeľa 1. júna 2014
- o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Veľké Kostoľany
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:
 
Pondelok 19. mája 2014
- o 10.30 h. celebruje pohrebnú svätú omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulú matku kňaza v Bratislave
 
Utorok 20. mája 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. prijme návštevu kňazov
- o 14.00 h. prijme predstaviteľa Aliancie za rodinu
 
Streda 21. mája 2014
- o 10.00 h. absolvuje pracovné stretnutie s kňazmi
- o 11.30 h. absolvuje pracovné stretnutie s veriacimi laikmi
- o 14.00 h. absolvuje pracovné stretnutie so zasvätenými osobami
- o 16.45 h. sa stretne s bohoslovcami v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 
Štvrtok 22. mája 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.30 h. sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
- o 15.00 h. absolvuje pracovné stretnutie s kňazmi
- o 18.00 h. sa zúčastní na eucharistickej poklone v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Piatok 23. mája 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. bude viesť pracovné stretnutie aulistov
- o 14.00 h. absolvuje pracovné stretnutie so zasvätenými osobami
 
Sobota 24. mája 2014
- o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Moravany nad Váhom
 
Nedeľa 25. mája 2014
- o 15.00 h. celebruje svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Dňa rodiny
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:
 
Pondelok 12. mája 2014 - Piatok 16. mája 2014
- absolvuje služobnú cestu
 
Sobota 17. mája 2014
- zúčastní sa na celodiecéznej púti Trnavskej arcidiecézy
 
Nedeľa 18. mája 2014
- o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - svätého Cyrila a Metoda
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:
 
Pondelok 5. mája 2014
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Utorok 6. mája 2014
- od 14.30 h. sa zúčastní na zasadaní Združenia katolíckych škôl v Žiline
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu na záver zasadania Združenia katolíckych škôl v Žiline
 
Streda 7. mája 2014
- o 10.30 h. celebruje svätú omšu "Te Deum" na záver akademického roka Trnavskej univerzity
- o 17.00 h. sa stretne s biskupmi v priestoroch arcibiskupského úradu
 
Štvrtok 8. mája 2014
- zúčastní sa na celoslovenskej púti biskupov, kňazov a bohoslovcov do Šaštína
 
Piatok 9. mája 2014
- o 14.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi na arcibiskupskom úrade
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu k Loretánskej Panne Márii v Trnave - Modranke
 
Sobota 10. mája 2014
- o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Križovany nad Dudváhom
 
Nedeľa 11. mája 2014
- o 16.00 h. celebruje svätú omšu pri príležitosti Modlitbového dňa v Komárne
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:
 
Pondelok 28. apríla 2014
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Utorok 29. apríla 2014
- o 9.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu pre účastníkov Biblickej olympiády ZŠ
- o 13.30 h. sa zúčastní na vyhodnotení Biblickej olympiády ZŠ 
 
Streda 30. apríla 2014
- o 9.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu pre účastníkov Biblickej olympiády SŠ
- o 13.30 h. sa zúčastní na vyhodnotení Biblickej olympiády SŠ 
 
Štvrtok 1. mája 2014
- zúčastní sa na púti maďarsky hovoriacich veriacich do Šaštína
 
Piatok 2. mája 2014
- o 10.30 h. celebruje svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu pri príležitosti jubilea - 10. výročia svojej biskupskej vysviacky
- o 12.00 h. sa zúčastní na spoločnom obede s pozvanými zamestnancami a hosťami vo veľkej jedálni arcibiskupského úradu
 
Sobota 3. mája 2014
- zúčastní sa na púti Spolku svätého Vojtecha do Šaštína
 
Nedeľa 4. mája 2014
- o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Michal na Ostrove
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:
 
Pondelok 21. apríla 2014
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Utorok 22. apríla 2014
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Streda 23. apríla 2014
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe "Raduj sa, nebies Kráľovná" v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Štvrtok 24. apríla 2014
- o 10.00 h. sa stretne s manželmi a rodičmi detí cirkevných materských škôl
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe "Raduj sa, nebies Kráľovná" v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 17.00 h. posvätí zvon sv. Juraja v Dunajskej Strede
 
Piatok 25. apríla 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. bude viesť pracovné stretnutie aulistov Arcibiskupského úradu
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe "Raduj sa, nebies Kráľovná" v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 17.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 
Sobota 26. apríla 2014
- o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Imeľ
 
Nedeľa 27. apríla 2014
- o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trstice
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:
 
Streda 16. apríla 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 10.00 h. absolvuje spolu s kňazmi arcibiskupskej kúrie celodennú predveľkonočnú návštevu kňazov na dôchodku
 
Štvrtok 17. apríla 2014
- o 9.30 h. celebruje svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu
- o 17.00 h. celebruje svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 
Piatok 18. apríla 2014
- o 15.00 h. bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 
Sobota 19. apríla 2014
- o 8.00 h. v katedrále vyloží Sviatosť oltárnu v Božom hrobe k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
- o 20.00 h. bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 
Nedeľa 20. apríla 2014
- o 11.30 h. bude celebrovať svätú omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:
 
Pondelok 7. apríla 2014
- absolvuje celodennú návštevu chorých
 
Utorok 8. apríla 2014
- o 11.00 h. prijme kandidáta na denné štúdium katolíckej teológie
- o 13.00 h. bude koncelebrovať na pohrebnej svätej omši za zosnulého vdp. Branislava Bukovského v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša
- o 15.00 h. sa zúčastní na pohrebných obradoch zosnulého vdp. Branislava Bukovského na cintoríne na Ulici Vansovej v Trnave
 
Streda 9. apríla 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. sa stretne s laikmi
- o 11.00 h. prijme kandidáta na denné štúdium katolíckej teológie
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 14.00 h. sa stretne s laikmi
- o 15.00 h. prijme kandidáta na denné štúdium katolíckej teológie
 
Štvrtok 10. apríla 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 18.00 h. sa zúčastní na eucharistickej poklone v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Piatok 11. apríla 2014
- o 10.00 h. bude viesť pracovné stretnutie aulistov Arcibiskupského úradu
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 18.00 h. bude viesť slávenie Odpustkového dňa Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Galante
 
Sobota 12. apríla 2014
- o 10.00 h. celebruje mariánsku svätú omšu v Kaplnke Panny Márie Trnavskej v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
 
Nedeľa 13. apríla 2014
- o 9.00 h. bude celebrovať svätú omšu Kvetnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorá bude prenášaná v rozhlasovom priamom prenose Rozhlasu a televízie Slovenska
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:
 
Utorok 1. apríla 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 11.30 h. prijme kňazov zodpovedných za organizovanie púte maďarsky hovoriacich veriacich do Šaštína
- o 13.30 h. sa zúčastní na predsedníctve Spolku svätého Vojtecha
 
Streda 2. apríla 2014
- o 10.00 h. bude predsedať zasadaniu Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 17.00 h. bude celebrovať svätú omšu v kaplnke bratislavského Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, pri ktorej udelí bohoslovcom ministérium akolytátu
 
Štvrtok 3. apríla 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 18.00 h. sa zúčastní na eucharistickej poklone v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Piatok 4. apríla 2014
- zúčastní sa púte pedagógov a zamestnancov katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy do Šaštína
 
Nedeľa 6. apríla 2014
- o 15.00 h. sa zúčastní na verejnom zhromaždení Fóra života "Slovensko za život" na Trojičnom námestí v Trnave
- o 17.00 h. bude celebrovať svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorou sa uzavrie trnavské verejné zhromaždenie "Slovensko za život"
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:
 
Pondelok 24. marca 2014 - Utorok 25. marca 2014
- sa zúčastní na plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Čičmanoch
 
Streda 26. marca 2014 - Sobota 29. marca 2014
- sa zúčastní na duchovných cvičeniach pre biskupov v Čičmanoch
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:
 
Utorok 18. marca 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 9.30 h. sa zúčastní na Teologickom dni kňazov Trnavskej arcidiecézy
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Streda 19. marca 2014
- o 10.00 h. absolvuje stretnutie s predstaviteľmi Fóra života
- o 18.00 h. celebruje svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave v priamom prenose Rádia Lumen
 
Štvrtok 20. marca 2014
- o 10.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu z príležitosti zasadania Rady KBS pre misie
- o 10.45 h. sa zúčastní zasadania Rady KBS pre misie v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu
 
Piatok 21. marca 2014
- od 9.30 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 10.00 h. bude predsedať pracovnej porade s aulistami
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi
- o 15.15 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Sobota 22. marca 2014
- od 12.00 h. sa zúčastní na stretnutí s veriacimi Trnavskej arcidiecézy v rámci aktivity ABÚ a TACH "Pôstna polievka"
 
Nedeľa 23. marca 2014
- o 11.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa na 3. pôstnu nedeľu
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:
 
Utorok 11. marca 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Spolku sv. Vojtecha, po ktorej sa zúčastní zasadania Výboru SSV
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s predstaviteľmi verejného života
- od 15.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Streda 12. marca 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. sa zúčastní zasadania vo veci liturgického zariadenia
- o 14.00 h. prijme predstaviteľov FVO
- od 15.00 h. absolvuje stretnutie s predstaviteľmi verejného života
 
Štvrtok 13. marca 2014
- od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 17.00 h. sa zúčastní na slávnostnej svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti 1. výročia pontifikátu Svätého Otca Františka
 
Piatok 14. marca 2014
- od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 11.30 h. bude predsedať pracovnej porade
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 17.00 h. bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Svätý Peter
 
Nedeľa 16. marca 2014
- o 16.00 h. požehná obnovený kostol vo farnosti Nesvady
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:
 
Utorok 4. marca 2014
zúčastní sa na celodennej konferencii "Cirkev a ľudské práva" v Bratislave
 
Streda 5. marca 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu, spojenú s udelením popola na začiatku pôstneho obdobia, pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Štvrtok 6. marca 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 18.00 h. sa zúčastní na eucharistickej poklone v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Piatok 7. marca 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Sobota 8. marca 2014
- o 10.00 h. celebruje mariánsku svätú omšu v Kaplnke Panny Márie Trnavskej v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
 
Nedeľa 9. marca 2014
- o 11.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa na 1. pôstnu nedeľu
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:
 
Pondelok 24. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Utorok 25. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 13.00 h. sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku sv. Vojtecha
 
Streda 26. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 15.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Štvrtok 27. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave
- o 18.00 h. sa zúčastní na eucharistickej poklone v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Piatok 28. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Sobota 1. marca 2014
- o 10.00 h. sa zúčastní na ďakovnej svätej omši za 90 rokov života a 65 rokov kňazstva emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozefa kardinála Tomka a 80 rokov života košického emeritného arcibiskupa AlojzaTkáča v Košiciach
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:
 
Pondelok 17. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 17.00 h. bude predsedať modlitbe vešpier na začiatku formačného stretnutia kaplánov v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Utorok 18. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu. Spolu s arcibiskupom budú koncelebrovať kapláni účastní na formačnom stretnutí
- o 18.00 h. sa zúčastní na slávnosti odovzdania ocenenia "Fra Angelico" v Primaciálnom paláci v Bratislave
 
Streda 19. februára 2014
- o 12.00 h. sa zúčastní so zamestnancami na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 17.00 h. navštívi seminaristov Trnavskej arcidiecézy v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
- o 17.45 h. celebruje svätú omšu pre všetkých seminaristov bratislavského Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda
 
Štvrtok 20. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 18.00 h. sa zúčastní na eucharistickej poklone v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Piatok 21. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 
Sobota 22. februára 2014
- o 18.00 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu pre účastníkov Mládežníckeho plesu  Trnavskej arcidiecézy vo farnosti Červeník
 
Nedeľa 23. februára 2014
- o 11.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:
 
Pondelok - Streda 10. - 12. februára 2014
- zúčastní sa na aktivitách ku 22. svetovému dňu chorých
 
Štvrtok 13. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
- o 12.00 h. sa zúčastní na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 18.00 h. sa zúčastní na eucharistickej poklone v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Piatok 14. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu
- o 10.00 h. bude viesť pracovné stretnutie aulistov arcibiskupského úradu
- o 12.00 h. sa zúčastní na pravidelnej modlitbe Anjel Pána v kaplnke arcibiskupského úradu
 
Sobota 15. februára 2014
- o 8.00 h. podnikne pracovnú cestu spojenú s návštevou kňazov
 
Nedeľa 16. februára 2014
- o 11.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:
 
Utorok 4. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Streda 5. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Štvrtok 6. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
- o 13.00 h. sa zúčastní na otvorení vinárskeho roka, pri ktorom požehná mladé vína v priestoroch refektória trnavského Arcibiskupského úradu (vchod od ulice M. Sch. Trnavského).
 
Piatok 7. februára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Nedeľa 9. februára 2014
- o 11.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:
 
Utorok 28. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
- o 10.00 h. bude viesť zasadanie Zboru dekanov Trnavskej arcidiecézy v priestoroch arcibiskupského úradu.
 
Streda 29. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Štvrtok 30. januára 2014
- o 9.30 h. celebruje svätú omšu na začiatku zasadania riaditeľov katolíckych škôl.
- o 10.30 h. sa zúčastní na zasadaní riaditeľov katolíckych škôl v priestoroch arcibiskupského úradu.
 
Piatok 31. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Sobota 1. februára 2014
- o 10.00 h. celebruje svätú omšu na Fatimskú sobotu v Kaplnke Panny Márie Trnavskej v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.
 
Nedeľa 2. februára 2014
- o 11.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Dňa zasväteného života za účasti rehoľných a Bohu zasvätených osôb.
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:
 
Pondelok 20. januára 2014
- o 10.00 h. slávi spolu s kňazmi - účastníkmi zasadania Rady pre pútnikov svätú omšu v kaplnke arcibiskupského úradu.
- o 11.00 h. sa zúčastní na zasadaní Rady pre pútnikov v priestoroch arcibiskupského úradu.
 
Utorok 21. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Streda 22. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Štvrtok 23. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Piatok 24. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:
 
Pondelok 13. januára 2014
- o 12.00 h. sa zúčastní na zasadaní predsedníctva SSV v priestoroch arcibiskupského úradu.
 
Štvrtok 16. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Piatok 17. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Nedeľa 19. januára 2014
- o 11.00 h. celebruje svätú omšu vo farskom kostole vo Veľkých Kostoľanoch pri príležitosti začiatku Roka sv. Víta vyhláseného v tejto farnosti.
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:
 
Štvrtok 9. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu a uvedie koledovanie spolu s požehnávaním priestorov trnavského ústredia Cirkvi.
 
Piatok 10. januára 2014
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
- o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu.
 
-------------------------------------
 
facebook sharing button Zdieľaj
Program arcibiskupa v roku 2014

Program arcibiskupa v roku 2014

NOVINKY