Program arcibiskupa v roku 2015

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch v roku 2015.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 53. týždeň:

Pondelok 28. decembra 2015 - Utorok 29. decembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 30. decembra 2015

 • o 7.30 h. bude sláviť svätú omšu v trnavskom kláštore Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža z príležitosti 100. výročia narodenia bl. sestry Zdenky Schelingovej
 • o 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 31decembra 2015

 • o 16.30 h. bude sláviť svätú omšu na poďakovanie za uplynulý občiansky rok 2015 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Piatok 1januára 2016

 • o 11.30 h. bude sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a začiatku nového občianskeho roka 2016

Sobota 2. januára 2016 - Nedeľa 3. januára 2016

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 52. týždeň:

Pondelok 21. decembra 2015 - Utorok 22. decembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 23. decembra 2015

 • o 13.00 h. sa stretne na charitatívnom obede s chudobnými a s ľuďmi bez domova v dome Katolíckej jednoty Slovenska

Štvrtok 24decembra 2015

 • o 17.00 h. sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista
 • o 17.30 h. bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v refektóriu Arcibiskupského úradu
 • o 24.00 h. bude sláviť slávnostnú polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Piatok 25decembra 2015

 • o 11.30 h. bude sláviť slávnostnú svätú omšu Narodenia Pána v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Sobota 26decembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 27. decembra 2015

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti sviatku Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 51. týždeň:

Pondelok 14. decembra 2015

 • o 10.30 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 15.30 h. bude v bratislavskom štúdiu RTVS nahrávať Duchovné slovo
 • o 18.00 h. navštívi Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Utorok 15. decembra 2015

 • o 11.00 h. prijme s členmi a so zamestnancami kúrie betlehemské svetlo v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 12.00 h. sa zúčastní spolu s členmi a zamestnancami kúrie na predvianočnom stretnutí
 • o 13.00 h. sa zúčastní na predvianočnom stretnutí so zamestnancami Spolku sv. Vojtecha

Streda 16. decembra 2015

 • o 11.30 h. sa zúčastní spolu s ostatnými biskupmi na predvianočnom stretnutí na Apoštolskej nunciatúre
 • o 16.00 h. bude celebrovať svätú omšu v kaplnke City Arény v Trnave

Štvrtok 17decembra 2015

 • od 10.00 h. bude viesť stretnutie Rady pre pútnikov a turistov

Piatok 18decembra 2015

 • spolu s členmi kúrie vykoná predvianočnú návštevu kňazov na odpočinku

Sobota 19decembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 20decembra 2015

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 4. advetnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 50. týždeň:

Pondelok 7. decembra 2015

 • dopoludnia vybavuje administratívne záležitosti
 • o 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Utorok 8. decembra 2015

 • o 17.30 h. bude sláviť svätú omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Streda 9. decembra 2015

 • o 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Štvrtok 10decembra 2015

 • od 10.00 h. bude viesť stretnutie Rady pre utečencov a migrantov, ktorá bude zasadať spoločne s Radou Iustitia et Pax v Trnave

Piatok 11decembra 2015

 • o 11.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov
 • o 18.00 h. bude sláviť svätú omšu v Krakovanoch pri príležitosti 10. výročia úmrtia vdp. Ľ. Sedláka

Sobota 12decembra 2015

 • o 17.30 h. bude predsedať slávnosti v Trnave, ktorá sa začne v Bazilike sv. Mikuláša a po procesii oficiálne začne mimoriadny Svätý rok milosrdenstva otvorením svätej Brány milosrdenstva v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 13decembra 2015

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 3. advetnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 49. týždeň:

Pondelok 30. novembra 2015 - Streda 2. decembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 3decembra 2015

 • o 9.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Spolku sv. Vojtecha
 • o 10.00 h. sa zúčastní na zasadaní Výboru SSV a predvianočnom stretnutí

Piatok 4decembra 2015

 • o 11.30 h. absolvuje stretnutie s Rytiermi sv. Štefana
 • o 14.30 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s laikom

Sobota 5decembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 6. decembra 2015

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 2. advetnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:

Pondelok 23. novembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 24. novembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 25. novembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. absolvuje služobnú cestu do Bratislavy
 • o 14.30 h. sa stretne s kandidátmi na trvalý diakonát

Štvrtok 26novembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Presbyterskej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 27novembra 2015

 • o 10.00 h. navštívi Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, kde bude celebrovať sv. omšu, pri ktorej odovzdá študentom Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha zelené stužky nádeje k nadchádzajúcim maturitným skúškam
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 28novembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 29. novembra 2015

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 1. advetnej nedele

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:

Pondelok 16. novembra 2015

 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude bývalý pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich

Utorok 17. novembra 2015

 • o 11.30 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Streda 18. novembra 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Štvrtok 19novembra 2015

 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 11.30 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Piatok 20novembra 2015

 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • od 11.30 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s laikom
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Sobota 21novembra 2015

 • 11.30 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši pre maďarsky hovoriacich veriacich v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude jágerský arcibiskup Mons. Csaba Ternyák (Maďarsko)
 • 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na záverečnej svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne arcibiskup Cyril Vasiľ SJ

Nedeľa 22. novembra 2015

 • o 11.30 h. bude sláviť svätú omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Krista Kráľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:

Pondelok 9. novembra 2015 - Sobota 14. novembra 2015

 • spolu s ostatnými slovenskými biskupmi sa zúčastňuje na návšteve ad limina apostolorum vo Vatikáne a Ríme

Nedeľa 15. novembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:

Pondelok 2. novembra 2015

 • navštívi hroby kňazov

Utorok 3. novembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 4. novembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 5novembra 2015

 • o 15.00 h. bude celebrovať svätú omšu v Štúrove pri príležitosti 25. výročia vzniku Cirkevnej materskej školy

Piatok 6novembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 15.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

Sobota 7novembra 2015

 • bude vybavovať administratívne záležitosti

Nedeľa 8. novembra 2015

 • spolu s ostatnými slovenskými biskupmi začne návštevu ad limina apostolorum vo Vatikáne a Ríme

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:

Pondelok 26. októbra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 27. októbra 2015

 • oabsolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 28. októbra 2015

 • zúčastní sa na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Štvrtok 29. októbra 2015

 • navštívi hroby príbuzných a kňazov

Piatok 30. októbra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Zboru dekanov Trnavskej arcidiecézy
 • od 14.30 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 31. októbra 2015

 • o 11.00 h. sa zúčastní na pohrebe zosnulého emeritného nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca v Nitre

Nedeľa 1. novembra 2015

 • o 9.00 h. vykoná pastoračnú návštevu vo farnosti Baka a požehná nové vitráže kostola

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:

Pondelok 19. októbra 2015

 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 16.00 h. sa zúčastní na oslave životného jubilea - 90 rokov bývalého riaditeľa Arcibiskupského úradu Mons. Ladislava Čeriho v Cíferi

Utorok 20. októbra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu v kaplnke Arcibiskupského úradu v rámci formačného stretnutia kaplánov Trnavskej arcidiecézy
 • o 9.30 h. sa zúčastní na Teologickom dni v priestoroch zasadačky Arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h. vystúpi v relácii Doma je doma v priamom prenose katolíckej TV LUX 

Streda 21. októbra 2015

 • o 11.30 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • od 16.30 h. absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pre ktorých bude celebrovať i svätú omšu

Štvrtok 22. októbra 2015

 • o 9.30 h. bude sláviť svätú omšu s Veni Sancte Trnavskej univerzity v katedrálnom chráme
 • o 11.00 h. sa zúčastní na slávnostnej inaugurácii rektora Trnavskej univerzity v priestoroch sály Marianum

Piatok 23. októbra 2015

 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s laikmi
 • o 17.00 h. bude sláviť v katedrálnom chráme svätú omšu z príležitosti stužkovej slávnosti Arcibiskupského gymnázia

Sobota 24. októbra 2015

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Hlohovec

Nedeľa 25. októbra 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na oslavách 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v Uhrovci

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 42. týždeň:

Pondelok 12. októbra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 13. októbra 2015

 • zúčastní sa na stretnutí riaditeľov cirkevných škôl v Poprade

Streda 14. októbra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 15. októbra 2015

 • o 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi
 • o 11.30 h. bude celebrovať v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža svätú omšu pri príležitosti životného jubilea svojho osobného sekretára vdp. Milana Červeňanského
 • o 15.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s rehoľníčkami

Piatok 16. októbra 2015

 • o 9.00 h. absolvuje služobnú cestu do Bratislavy
 • o 14.30 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Sobota 17. októbra 2015

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Smolenice

Nedeľa 18. októbra 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na svätej omši v Kostole sv. Heleny z príležitosti pastoračnej návštevy vladyku Petra Rusnáka v Gréckokatolíckej farnosti Trnava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 41. týždeň:

Pondelok 5. októbra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 6. októbra 2015

 • o 16.16 h. vystúpi na Katolíckej univerzite v Ružomberku so svojou prednáškou v rámci intelektuálno-formačnej aktivity "Hosť na KU"

Streda 7. októbra 2015

 • o 9.00 h. absolvuje pracovnú cestu do Bratislavy
 • o 16.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Štvrtok 8. októbra 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na vedeckej konferencii "Rodina v 3. tisícročí" v priestoroch auly študentského domova Petra Pázmaňa v Trnave
 • o 17.30 h. bude v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa celebrovať svätú omšu za + biskupa Mons. Pavla Mária Hnilicu

Piatok 9. októbra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie
 • o 14.30 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutie s rehoľníčkami

Sobota 10. októbra 2015

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava - Kopánka

Nedeľa 11. októbra 2015

 • o 10.30 h. počas svätej omše v Dolnom Dubovom požehná tamojší obnovený farský kostol

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 40. týždeň:

Pondelok 28. septembra 2015

 • o 10.00 h. bude vybavovať administratívnu agendu

Utorok 29. septembra 2015

 • od 9.00 h. sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave

Streda 30. septembra 2015

 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 1. októbra 2015

 • od 10.00 h. sa zúčastní na vedeckej konferencii z príležitosti roka Ľudovíta Štúra

Piatok 2. októbra 2015

 • od 11.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 3. októbra 2015

 • o 16.00 h. bude celebrovať svätú omšu v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne z príležitosti fatimskej soboty

Nedeľa 4. októbra 2015

 • o 11.00 h. bude koncelebrovať svätú omšu v Turzovke - Živčákovej pri príležitosti konsekrácie nového pútneho mariánskeho kostola Žilinskej diecézy

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 39. týždeň:

Pondelok 21. septembra 2015 - Utorok 22. septembra 2015

 • v Marianke sa zúčastňuje plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska

Streda 23. septembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h. bude vybavovať dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Štvrtok 24. septembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Piatok 25. septembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 26. septembra 2015

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Dechtice

Nedeľa 27. septembra 2015

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa (kvôli oprave farského Kostola sv. Štefana bude slávnosť vo farskom Kostole sv. Cyrila a Metoda)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 38. týždeň:

Pondelok 14. septembra 2015

 • o 11.30 h. sa stretne s kňazmi a laikmi
 • od 14.00 h. sa zúčastní na zasadaní predsedníctva Spolku sv. Vojtecha v Trnave

Utorok 15. septembra 2015

 • o 10.30 h. bude koncelebrovať svätú omšu na Národnej púti v Šaštíne pri príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie

Streda 16. septembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Štvrtok 17. septembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa stretne s rehoľníkmi

Piatok 18. septembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude vybavovať administratívnu agendu

Sobota 19. septembra 2015

 • o 9.00 h. sa zúčastní na stretnutí maďarsky hovoriacich katechétov v Bratislave

Nedeľa 20. septembra 2015

 • o 10.30 h. bude celebrovať svätú omšu v Kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave - Petržalke pre veriacich Trnavskej arcidiecézy, ktorí sa zúčastnia Národného pochodu za život
 • od 14.30 h. sa zúčastní na Národnom pochode za život ulicami hlavného mesta Bratislava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 37. týždeň:

Pondelok 7. septembra 2015

 • o 17.00 h. požehná nové liturgické zariadenie a uctí si relikvie svätých košických mučeníkov počas slávnostnej svätej omše v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave

Utorok 8. septembra 2015

 • o 10.00 h. bude koncelebrovať svätú omšu na mariánskom pútnickom mieste vo Frauenkirchene (Rakúsko)

Streda 9. septembra 2015

 • o 9.30 h. sa zúčastní na oslave jubilea kňaza v Bešeňove

Štvrtok 10. septembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h. sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 11. septembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. absolvuje stretnutie s kňazom
 • o 15.00 h. navštívi kňaza vo farnosti

Sobota 12. septembra 2015

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Sereď

Nedeľa 13. septembra 2015

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Borovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 36. týždeň:

Pondelok 31. augusta 2015 - Streda 2. septembra 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Štvrtok 3. septembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov
 • o 14.30 h. absolvuje stretnutie s laikmi

Piatok 4. septembra 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Sobota 5. septembra 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na mariánskej púti v Tomášikove

Nedeľa 6. septembra 2015

 • vykoná pastoračnú návštevu vo Veľkých Túrovciach

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 35. týždeň:

Pondelok 24. augusta 2015

 • o 10.00 h. bude koncelebrovať na zádušnej sv. omši za zosnulého emeritného rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 15.00 h. bude koncelebrovať na pohrebnej sv. omši v Gáni, po ktorej budú uložené telesné pozostatky zosnulého biskupa Mons. Vladimíra Fila k dočasnému odpočinku na miestnom cintoríne

Utorok 25. augusta 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 26. augusta 2015

 • o 9.00 h. celebruje svätú omšu z príležitosti Veni Sancte katechétov v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Štvrtok 27. augusta 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • o 11.00 h. prijme primátora mesta Trnava JUDr. Petra Bročku, LL.M.
 • od 14.30 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Piatok 28. augusta 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Sobota 29. augusta 2015

 • zúčastní sa na charizmatickej konferencii v trnavskej Športovej hale

Nedeľa 30. augusta 2015

 • o 11.30 h. bude sláviť sv. omšu pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 34. týždeň:

Pondelok 17. augusta 2015

 • absolvuje návštevu chorých biskupov na dôchodku - Mons. Štefana Vrableca a Mons. Vladimíra Fila

Utorok 18. augusta 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 19. augusta 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Štvrtok 20. augusta 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi

Piatok 21. augusta 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.00 h. bude viesť pracovnú poradu k organizovaniu pohrebných obradov emeritného rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila

Sobota 22. augusta 2015

 • zúčastní sa na pohrebných obradoch zosnulého emeritného arcibiskupa Budapeštiansko-ostrihomskej arcidiecézy kardinála Dr. Lászlóa Paskaia OFM v Ostrihome (Maďarsko)

Nedeľa 23. augusta 2015

 • o 8.00 h. bude celebrovať sv. omšu v Kostole sv. Heleny v Trnave, pri ktorej požehná zreštaurovaný bočný oltár

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 29. - 33. týždeň:

 • dovolenka

Piatok 14. augusta 2015

 • o 18.00 h. bude putovať k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej

Sobota 15. augusta 2015

 • o 10.00 h. bude celebrovať sv. omšu vo farskom kostole v Novom Meste nad Váhom pri príležitosti prijatia do noviciátu a zloženia prvých sľubov Školských sestier de Notre Dame

Nedeľa 16. augusta 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 28. týždeň:

Pondelok 6. júla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 7. júla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 8. júla 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. bude vybavovať administratívnu agendu
 • o 18.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 9. júla 2015

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s bohoslovcami
 • o 17.30 h. navštívi miništrantský tábor pre maďarsky hovoriacich miništrantov v Rohovciach

Piatok 10. júla 2015

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s rehoľníkmi a s laikmi
 • od 14.00 h. pokračuje v stretnutiach s kňazmi a laikmi

Sobota 11. júla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 12. júla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 27. týždeň:

Pondelok 29. júna 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 30. júna 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 1. júla 2015

 • o 10.00 h. celebruje zádušnú svätú omšu za + kňaza Štefana Čutoru v Tešedíkove
 • o 14.00 h. vedie pohrebné obrady za + kňaza Štefana Čutoru na cintoríne v Diakovciach

Štvrtok 2. júla 2015

 • o 10.00 h. sa stretne so zástupcami pútnických organizácií
 • o 11.30 h. sa stretne s rehoľníkmi
 • o 14.30 h. sa stretne s laikmi

Piatok 3. júla 2015

 • o 10.00 h. sa stretne s laikmi
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Sobota 4. júla 2015

 • o 10.30 h. bude celebrovať sv. omšu z príležitosti 100. výročia vysviacky kardinála Mindszentyho v Csehimindszente (Maďarsko)

Nedeľa 5. júla 2015

 • zúčastní sa na Národnej púti k sv. Cyrilovi a Metodovi v Nitre

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 26. týždeň:

Pondelok 22. júna 2015

 • o 10.00 h. absolvuje stretnutie s rehoľníčkami
 • o 11.30 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h. pokračuje v stretnutiach s kňazmi

Utorok 23. júna 2015

 • o 18.30 h. celebruje svätú omšu z príležitosti 80. výročia posviacky farského kostola v Cíferi

Streda 24. júna 2015

 • o 10.30 h. celebruje slávnostnú svätú omšu pri príležitosti slávnosti sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy, za prítomnosti kňazov a veriacich tejto partikulárnej Cirkvi

Štvrtok 25. júna 2015

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi

Piatok 26. júna 2015

 • o 9.30 h. sa stretne so všetkými zamestnancami Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h. sa stretne s rehoľníčkami

Sobota 27. júna 2015

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Moravské Lieskové

Nedeľa 28. júna 2015

 • o 10.30 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu a požehná novú farskú budovu vo farnosti Ružindol

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 25. týždeň:

Pondelok 15. júna 2015 - Streda 17. júna 2015

 • zúčastní sa na plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska na Donovaloch

Štvrtok 18. júna 2015

 • o 9.30 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov
 • o 14.00 h. sa stretne s kňazmi
 • o 18.00 h. sa zúčastní oslavy 25. výročia kňazskej vysviacky vo farnosti Veľký Meder

Piatok 19. júna 2015

 • od 9.00 h. bude absolvovať stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h. bude putovať k Panne Márii vo farnosti Báč

Sobota 20. júna 2015

 • o 11.00 h. udelí diakonské svätenie v Bratislave - Ružinove
 • o 16.00 h. sa stretne s terciármi v budove Marianum

Nedeľa 21. júna 2015

 • o 17.00 h. koncelebruje na svätej omši pri príležitosti 300. výročia slzenia milostivého obrazu Panny Márie vo farnosti Báč, ktorej hlavným celebrantom bude kardinál Péter Erdő

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 24. týždeň:

Pondelok 8. júna 2015

 • o 10.00 h. sa stretne s kňazmi
 • o 11.30 h. sa stretne s laikmi

Utorok 9. júna 2015

 • o 10.00 h. bude celebrovať svätú omšu vo Vrbovom, pri ktorej udelí ocenenie biskupa Michala Buzalku vo výtvarnej súťaži "Buzalkova Trnava"
 • o 14.00 h. sa stretne s kňazmi
 • o 15.00 h. sa stretne s laikmi

Streda 10. júna 2015

 • od 9.30 h. sa zúčastní na zasadaní Subkomisie pre katechizáciu v Banskej Bystrici

Štvrtok 11. júna 2015

 • o 9.30 h. sa zúčastní na zasadaní Misijnej rady pri KBS v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • od 10.30 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • od 15.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi

Piatok 12. júna 2015

 • o 10.00 h. sa stretne s kňazom
 • o 11.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 17.00 h. bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v katedrále pri príležitosti slávnosti Božského Srdca Ježišovho

Sobota 13. júna 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 14. júna 2015

 • o 10.30 h. sa zúčastní na púti k Božskému Srdcu Ježišovmu v Tesárskych Mlyňanoch

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 23. týždeň:

Pondelok 1. júna 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 2. júna 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 3. júna 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s veriacimi laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h. absolvuje ďalšie stretnutia s veriacimi laikmi

Štvrtok 4. júna 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa stretne s účastníkmi Medzinárodnej konferencie o reštaurovaní sakrálnych pamiatok ESRARC 2015 v sále Marianum
 • o 13.00 h. sa zúčastní na otvorení nového Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici v Trnave

Piatok 5. júna 2015

 • o 9.00 h. celebruje svätú omšu za prítomnosti účastníkov Medzinárodnej konferencie o reštaurovaní sakrálnych pamiatok ESRARC 2015 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 11.30 h. sa stretne s kňazmi
 • o 14.00 h. sa stretne s laikmi

Sobota 6. júna 2015

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Chtelnica

Nedeľa 7. júna 2015

 • o 9.30 h. bude sláviť svätú omšu z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a zúčastní sa na Eucharistickej procesii ulicami mesta Trnava

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 22. týždeň:

Pondelok 25. mája 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 26. mája 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 27. mája 2015

 • o 9.30 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s laikmi
 • o 18.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 28. mája 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h. sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS

Piatok 29. mája 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h. sa zúčastní na prijímacích pohovoroch kandidátov do bratislavského Kňazského seminára za Trnavskú arcidiecézu
 • o 15.00 h. sa stretne s kňazmi

Sobota 30. mája 2015

 • o 10.00 h. bude sláviť svätú omšu v Okoličnej na Ostrove pri príležitosti spomienky na vdp. Lintnera

Nedeľa 31. mája 2015

 • o 10.30 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Piešťany - sv. Cyrila a Metoda

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 21. týždeň:

Pondelok 18. mája 2015

 • o 10.00 h. bude sláviť svätú omšu z príležitosti vizitácie generálnej predstavenej u sestier mariánok v Trnave
 • o 15.30 h. sa stretne na porade s veriacimi laikmi

Utorok 19. mája 2015

 • o 8.00 h. sa zúčastní zasadania Výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 • o 15.00 h. bude natáčať program pre televíziu LUX

Streda 20. mája 2015

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s bohoslovcami a kňazmi
 • o 16.45 h. bude celebrovať svätú omšu v charite Samária v Hlohovci

Štvrtok 21. mája 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na konferencii v trnavskom Pázmaneu
 • o 14.00 h. sa stretne s kňazmi
 • o 17.00 h. sa zúčastní na požehnaní novej kaplnky v priestoroch Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Piatok 22. mája 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na rozlúčkovej (zádušnej) svätej omši za + Mons. Dominika Tótha, titulárneho ubabského a bývalého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 16.00 h. sa zúčastní na pohrebnej svätej omši a pohrebných obradoch za + Mons. Dominika Tótha, titulárneho ubabského a bývalého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa v jeho rodnej obci Kostolný Sek

Sobota 23. mája 2015

 • o 15.00 h. bude sláviť svätú omšu na Deň rodiny v jezuitskom kostole v Trnave

Nedeľa 24. mája 2015

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 20. týždeň:

Pondelok 11. mája 2015 - Piatok 15. mája 2015

 • absolvuje služobnú cestu

Sobota 16. mája 2015

 • zúčastní sa na slávnostnom uvedení Mons. Stanislava Stolárika do úradu rožňavského diecézneho biskupa

Nedeľa 17. mája 2015

 • o 15.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Trnava - Prednádražie - Božieho milosrdenstva

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 19. týždeň:

Pondelok 4. mája 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 5. mája 2015

 • o 17.00 h. celebruje svätú omšu na Celoslovenskej biblickej olympiáde základných škôl v Melčiciach - Lieskovom

Streda 6. mája 2015

 • o 10.30 h. celebruje slávnostnú svätú omšu Te Deum Trnavskej univerzity v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s rehoľníkmi

Štvrtok 7. mája 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov Arcibiskupského úradu
 • o 14.30 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Piatok 8. mája 2015

 • od 11.00 h. do 16.00 h. absolvuje stretnutia s rehoľníkmi, kňazmi a veriacimi laikmi

Sobota 9. mája 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 10. mája 2015

 • o 10.30 h. sa zúčastní na púti k Loretánskej Panne Márii a požehná obnovený farský chrám v Trnave - Modranke

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 18. týždeň:

Pondelok 27. apríla 2015

 • o 11.30 h. sa zúčastní na svätej omši v arcibiskupskej kaplnke slávenej pri príležitosti životného jubilea - 50 rokov riaditeľa Arcidiecézneho školského úradu
 • o 14.00 h. absolvuje poradu s kňazmi kúrie

Utorok 28. apríla 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi

Streda 29. apríla 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na konferencii "Kultúra ako fenomén spoločnosti" v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave
 • o 18.00 h. bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 30. apríla 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. absolvuje stretnutie s biskupmi Západnej cirkevnej provincie na Slovensku v priestoroch Arcibiskupského úradu v Bratislave
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Piatok 1. mája 2015

 • o 10.30 h. bude celebrovať svätú omšu v Šoproni (Maďarsko) v kláštore sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa z príležitosti 150. výročia návštevy Matky Alfonzy Eppingerovej

Sobota 2. mája 2015

 • o 10.30 h. bude celebrovať svätú omšu v Ostrihome (Maďarsko) z príležitosti spomienky na kardinála Mindszentyho

Nedeľa 3. mája 2015

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Madunice

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 20. apríla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 21. apríla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 22. apríla 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. prijme deti Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave
 • o 11.30 h. absolvuje stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Štvrtok 23. apríla 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi
 • o 14.00 h. prijme organizátorov hudobného festivalu Lumen

Piatok 24. apríla 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h. prijme predstaviteľa politického života - p. Pála Csákyho

Sobota 25. apríla 2015

 • od 9.00 h. sa zúčastní na Valnom zhromaždení Spolku svätého Vojtecha v Trnave

Nedeľa 26. apríla 2015

 • absolvuje zvyčajný nedeľný program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 13. apríla 2015

 • zúčastní sa na pohrebnej svätej omši a obradoch + Mons. Alexandra Barcseka v Šamoríne

Utorok 14. apríla 2015

 • zúčastní sa na Teologickom dni kňazov Trnavskej arcidiecézy v priestoroch Arcibiskupského úradu

Streda 15. apríla 2015

 • o 13.00 h. odovzdá ocenenia výhercom diecézneho kola Biblickej olympiády v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h. udelí ministérium akolytátu seminaristom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Štvrtok 16. apríla 2015

 • o 10.30 h. sa zúčastní na zasadaní Národnej misijnej rady v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave
 • o 13.00 h. odovzdá ocenenia výhercom diecézneho kola Biblickej olympiády v priestoroch Arcibiskupského úradu

Piatok 17. apríla 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. otvorí zasadanie Diecéznej liturgickej komisie Trnavskej arcidiecézy
 • o 10.30 h. absolvuje stretnutie s kňazom
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s veriacimi laikmi a kňazmi

Sobota 18. apríla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 19. apríla 2015

 • o 11.30 h. bude koncelebrovať na slávnostnej svätej omši z príležitosti 25. výročia biskupskej vysviacky Mons. Dominika Tótha v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 6. apríla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 7. apríla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 8. apríla 2015

 • o 9.30 h. absolvuje stretnutia s veriacimi laikmi
 • o 11.30 h. absolvuje stretnutia s rehoľníkmi
 • o 17.00 h. sa zúčastní na slávnostnej svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave z príležitosti 2. výročia pontifikátu pápeža Františka a na recepcii

Štvrtok 9. apríla 2015

 • o 9.30 h. sa zúčastní na konferencii o zasvätenom živote v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave
 • o 15.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi

Piatok 10. apríla 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • o 11.30 h. absolvuje stretnutie s predstaviteľom politického života
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s kňazom

Sobota 11. apríla 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 12. apríla 2015

 • o 11.00 h. sa zúčastní na slávnostnej svätej omši z príležitosti jubilea biskupskej vysviacky Mons. Dominika Tótha v Šuranoch

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 30. marca 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • od 11.00 h. bude vybavovať administratívnu agendu

Utorok 31. marca 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 9.30 h. vykoná predveľkonočné návštevy u chorých a kňazov na dôchodku

Streda 1. apríla 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude nakrúcať duchovný príhovor na Veľkú noc pre RTVS
 • o 14.00 h. sa zúčastní na kolaudácii Študentského domova Petra Pázmaňa v Trnave

Štvrtok 2. apríla 2015

 • o 9.30 h. celebruje svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h. celebruje svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 3. apríla 2015

 • o 15.00 h. bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Sobota 4. apríla 2015

 • o 8.00 h. v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Sviatosť oltárnu k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 19.30 h. bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 5. apríla 2015

 • o 11.30 h. bude celebrovať svätú omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 23. marca 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 24. marca 2015

 • zúčastní sa na medzinárodnom sympóziu "Čo môžeme urobiť pre šírenie kultúry života" v Bratislave
 • o 18.00 h. bude koncelebrovať svätú omšu v bratislavskej Katedrále sv. Martina, ktorej bude predsedať taliansky kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody v Ríme

Streda 25. marca 2015

 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi

Štvrtok 26. marca 2015

 • o 10.00 h. sa stretne s kandidátmi štúdia na RKCMBF UK v Bratislave
 • o 16.30 h. sa zúčastní na spomienkovom večeri "Pocta Hadriánovi Radvánimu" v aule Pazmáneum na Trnavskej univerzite

Piatok 27. marca 2015

 • o 11.30 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 • o 14.00 h. sa stretne s kandidátmi štúdia na RKCMBF UK v Bratislave

Sobota 28. marca 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 29. marca 2015

 • o 11.30 h. bude celebrovať svätú omšu Nedele utrpenia Pána - Kvetnej nedele v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 16. marca 2015 - Utorok 17. marca 2015

 • zúčastní sa na 80. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach - Lieskovom

Streda 18. marca 2015 - Piatok 20. marca 2015 

 • vykoná si spolu s ostatnými slovenskými biskupmi pôstne duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach - Lieskovom

Sobota 21. marca 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 22. marca 2015

 • o 9.30 h. bude celebrovať svätú omšu na poďakovanie za referendum o rodine vo farnosti Ratkovce (farnosť Červeník)

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 9. marca 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 10. marca 2015

 • o 8.00 h. sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku svätého Vojtecha
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi

Streda 11. marca 2015

 • vykoná kánonickú vizitáciu vo farnosti Boleráz

Štvrtok 12. marca 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s veriacimi a kňazmi

Piatok 13. marca 2015

 • vykoná kánonickú vizitáciu v dekanskom meste Trnava, na konci ktorej bude v Bazilike sv. Mikuláša o 18.30 h. sláviť svätú omšu, pri ktorej zasvätí biskupské mesto pod ochranu Trnavskej Panny Márie.

Sobota 14. marca 2015

 • celebruje tradičnú mariánsku svätú omšu v Kaplnke Trnavskej Panny Márie v Bazilike sv. Mikuláša

Nedeľa 15. marca 2015

 • o 11.00 h. bude celebrovať svätú omšu na poďakovanie za referendum o rodine vo farnosti Modrová

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 2. marca 2015

 • vykoná kánonickú vizitáciu v dekanskom meste Galanta

Utorok 3. marca 2015

 • o 10.00 h. absolvuje stretnutie s veriacimi laikmi
 • o 11.30 h. absolvuje stretnutie s kňazmi

Streda 4. marca 2015

 • o 10.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi
 • o 11.30 h. absolvuje stretnutie s kandidátmi na bohoslovecké štúdium na RKCMBF UK v Bratislave
 • o 16.30 h. navštívi Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde sa stretne s bohoslovcami a bude pre nich celebrovať svätú omšu

Štvrtok 5. marca 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa sa stretne so zástupcami kresťanských cestovných kancelárií v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi a kňazmi

Piatok 6. marca 2015 - Nedeľa 8. marca 2015

 • absolvije pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 23. februára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h. prijme na audiencii laikov
 • o 18.00 h. zúčastní sa na pobožnosti "Deviatnik k Božskému Srdcu" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Utorok 24. februára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 14.00 h. sa zúčastní na predsedníctve SSV
 • o 18.00 h. zúčastní sa na pobožnosti "Deviatnik k Božskému Srdcu" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Streda 25. februára 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na zasadaní Subkomisie pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici
 • o 18.00 h. zúčastní sa na pobožnosti "Deviatnik k Božskému Srdcu" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Štvrtok 26. februára 2015

 • o 11.00 h. sa zúčastní na svätej omši v arcibiskupskej kaplnke slávenej pri príležitosti životného jubilea - 60 rokov - riaditeľa Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi
 • o 18.00 h. zúčastní sa na pobožnosti "Deviatnik k Božskému Srdcu" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Piatok 27. februára 2015

 • o 8.00 h. sa zúčastní na vedeckej konferencii
 • od 14.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi

Sobota 28. februára 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 1. marca 2015

 • o 11.30 h. sa zúčastní na slávnostnej svätej omši slávenej z príležitosti životného jubilea - 90 rokov - bývalého pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Štefana Vrableca v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 16.00 h. sa zúčastní na slávnostnom zasadaní trnavského Mestského zastupiteľstva v priestoroch sály Marianum

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 16. februára 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 17. februára 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Streda 18. februára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 14.00 h. bude vybavovať kancelársku agendu
 • o 18.00 h. zúčastní sa na pobožnosti "Deviatnik k Božskému Srdcu" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Štvrtok 19. februára 2015

 • o 10.30 h. sa zúčastní zasadania Stálej rady KBS v Bratislave
 • o 15.00 h. sa stretne s kňazmi a laikmi
 • o 18.00 h. zúčastní sa na pobožnosti "Deviatnik k Božskému Srdcu" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Piatok 20. februára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi
 • o 18.00 h. zúčastní sa na pobožnosti "Deviatnik k Božskému Srdcu" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Sobota 21. februára 2015

 • o 18.00 h. zúčastní sa na pobožnosti "Deviatnik k Božskému Srdcu" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Nedeľa 22. februára 2015

 • o 11.30 h. bude celebrovať sv. omšu 1. Pôstnej nedele v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 18.00 h. zúčastní sa na pobožnosti "Deviatnik k Božskému Srdcu" v kaplnke Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 9. februára 2015

 • o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov Arcibiskupského úradu

Utorok 10. februára 2015

 • o 10.30 h. navštívi Kláštor Presvätej Bohorodičky sestier Benediktínok v Horných Orešanoch
 • o 14.00 h. sa stretne s rehoľnými sestrami Uršulínkami v Suchej nad Parnou

Streda 11. februára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa stretne s kňazmi
 • o 14.00 h. bude vybavovať kancelársku agendu

Štvrtok 12. februára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa stretne s rehoľníkmi
 • o 14.00 h. požehná mladé vína v refektóriu Arcibiskupského úradu

Piatok 13. februára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s kňazmi
 • o 17.00 h. sa stretne s členmi katedrálneho zboru

Sobota 14. februára 2015

 • zúčastní sa na Modlitbovom dni k Panne Márii Kráľovnej pokoja v Nitre - Klokočine

Nedeľa 15. februára 2015

 • o 11.30 h. bude celebrovať sv. omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 2. februára 2015

 • o 9.30 h. celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa z príležitosti Dňa zasväteného života
 • o 12.30 h. sa zúčastní prednášky P. Jozefa Šuppu SJ v priestoroch Arcibiskupského úradu pri príležitosti Dňa zasväteného života
 • o 16.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi

Utorok 3. februára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h. sa stretne s členmi Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • popoludní absolvuje služobnú cestu mimo mesta Trnava

Streda 4. februára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa stretne s kňazmi
 • o 11.30 h. sa stretne s veriacimi laikmi
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s kňazmi a veriacimi laikmi

Štvrtok 5. februára 2015 - Sobota 7. februára 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 8. februára 2015

 • o 18.00 h. bude celebrovať sv. omšu v Leviciach pri príležitosti životného jubilea Mons. Procházku

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 26. januára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. absolvuje služobnú cestu do Bratislavy

Utorok 27. januára 2015

 • absolvuje rozhovory s laickými veriacimi

Streda 28. januára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. sa stretne s kňazmi
 • o 11.00 h. sa zúčastní na zasadaní Arcidiecézneho tribunálu
 • o 14.00 h. sa stretne s kňazmi

Štvrtok 29. januára 2015 - Piatok 30. januára 2015

 • absolvuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 31. januára 2015

 • o 18.00 h. bude celebrovať sv. omšu na otvorenie Mládežníckeho  plesu Trnavskej arcidiecézy

Nedeľa 1. februára 2015

 • o 11.30 h. bude celebrovať sv. omšu v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 19. januára 2015

 • o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h. bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s laikmi

Utorok 20. januára 2015

 • od 10.00 h. bude prijimať kandidátov na kňazstvo
 • o 14.00 h. sa stretne s kňazmi

Streda 21. januára 2015

 • o 10.00 h. sa zúčastní na zhromaždení biskupov a zástupcov diecéz v Badíne

Štvrtok 22. januára 2015 - Nedeľa 25. januára 2015

 • bude sa venovať pastoračným povinnostiam mimo Arcibiskupského úradu

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 12. januára 2015

 • bude sa venovať pastoračným povinnostiam mimo Arcibiskupského úradu

Utorok 13. januára 2015

 • o 17.00 h. sa zúčastní na udeľovaní vysokých štátnych vyznamenaní prezidentom SR na Bratislavskom hrade

Streda 14. januára 2015

 • o 10.00 h. absolvuje stretnutie s laickými predstaviteľmi
 • o 14.00 h. absolvuje stretnutie s predstavenými rehoľných spoločenstiev na území Trnavskej arcidiecézy

Štvrtok 15. januára 2015

 • dopoludnia absolvuje služobnú cestu
 • popoludní sa zúčastní na novoročnej recepcii v priestoroch Trnavskej radnice

Piatok 16. januára 2015

 • od 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov

Sobota 17. januára 2015

 • o 10.30 h. sa zúčastní na oslave životného jubilea kňaza Trnavskej arcidiecézy

Nedeľa 18. januára 2015

 • o 11.30 h. bude celebrovať sv. omšu z príležitosti Svetového dňa migrantov v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 5. januára 2015

 • o 13.00 h. celebruje zádušnú svätú omšu a vedie pohrebné obrady za zosnulého kňaza Štefana Žilku v Hriňovej

Utorok 6. januára 2015

 • o 10.00 h. celebruje svätú omšu zo slávnosti Zjavenia Pána vo farnosti Trakovice pri príležitosti požehnania novej farskej budovy

Streda 7. januára 2015

 • o 10.00 h. sa stretne s primátorom mesta Trnava Petrom Bročkom
 • o 11.30 h. absolvuje stretnutie s kňazmi

Štvrtok 8. januára 2015

 • bude vybavovať administratívne záležitosti

Piatok 9. januára 2015

 • od 10.00 h. absolvuje stretnutia s laikmi

Sobota 10. januára 2015

 • bude sa venovať pastoračným povinnostiam mimo Arcibiskupského úradu

Nedeľa 11. januára 2015

 • o 11.30 h. bude celebrovať sv. omšu z príležitosti slávnosti Krstu Krista Pána v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Štvrtok 1. januára 2015

 • o 11.30 h. bude sláviť slávnostnú novoročnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Piatok 2. januára 2015 - Sobota 3. januára 2015

 • bude vybavovať administratívne záležitosti

Nedeľa 4. januára 2015

 • dopoludnia bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Veľké Kostoľany z príležitosti ukončenia jubilejného Roka sv. Víta

 

facebook sharing button Zdieľaj
Program arcibiskupa v roku 2015

Program arcibiskupa v roku 2015

NOVINKY