Program arcibiskupa v roku 2013

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch v roku 2013

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 48. týždeň:
 
Utorok 26. novembra 2013
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
- o 9.00 h. sa zúčastní zasadania Výboru Spolku svätého Vojtecha.
 
Streda 27. novembra - Nedeľa 1. decembra 2013
- program zrušený.
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 47. týždeň:
 
Pondelok 18. novembra 2013
- o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude olomoucký arcibiskup - moravský metropolita Mons. Jan Graubner.
 
Utorok 19. novembra 2013
- o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek.
 
Streda 20. novembra 2013
- o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.
 
Štvrtok 21. novembra 2013
- o 15.00 h. sa zúčastní na Celodiecéznej kňazskej rekolekcii z príležitosti ukončenia Roka viery v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu.
- o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na záverečnej svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik.
 
Piatok 22. novembra 2013
- o 10.00 h. bude celebrovať pohrebnú svätú omšu za zosnulého Mons. Ferdinanda Javora vo farskom Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali.
- o 15.00 h. bude viesť pohrebné obrady za zosnulého Mons. Ferdinanda Javora na miestnom cintoríne v jeho rodisku Rišňovce.
 
Sobota 23. novembra 2013
- o 15.00 h. požehná internát - Dom Panny Márie v správe rehoľných sestier - Dcér Božskej lásky v Trnave.
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 46. týždeň:
 
Streda 13. novembra 2013
- o 13.00 h. sa zúčastní schôdze Predsedníctva Spolku svätého Vojtecha v Trnave.
- o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
 
Štvrtok 14. novembra 2013
- o 10.00 h. poskytne rozhovor Televízii LUX na aktuálnu duchovnú tému.
- o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude spišský biskup Mons. Štefan Sečka.
 
Piatok 15. novembra 2013
- o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec.
 
Sobota 16. novembra 2013
- o 11.30 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na maďarskej svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
- o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
 
Nedeľa 17. novembra 2013
- o 9.30 h. v rámci Trnavskej novény bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša, po ktorej bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Bohorodičky ulicami mesta Trnava a v priamom prenose ju okrem katolíckych médií prinesie i RTVS.
- o 18.00 h. v rámci Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude emeritný bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Dominik Tóth. Počas svätej omše bude vybraným premiantom udelené ocenenie Ruža sv. Alžbety.
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 45. týždeň:
 
Pondelok 4. novembra 2013
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Utorok 5. novembra 2013
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
- o 11.00 h. prijme biskupa americkej diecézy Spokane Mons. Blasea J. Cupicha, ktorý je predsedom Subkomisie Biskupskej konferencie USA pre pomoc Cirkvi v strednej a východnej Európe.
 
Streda 6. novembra 2013
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
- o 10.00 h. sa zúčastní zasadania Subkomisie pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti na arcibiskupskom úrade.
 
Štvrtok 7. novembra 2013
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Piatok 8. novembra 2013
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
- o 10.00 h. bude viesť pracovnú poradu aulistov na arcibiskupskom úrade.
 
Sobota 9. novembra 2013
- o 8.45 h. sa zúčastní na posviacke kríža a farskej budovy Pravoslávnej cirkevnej obce v Trnave.
- o 15.00 h. sa zúčastní oslavy výročia Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša na arcibiskupskom úrade.
 
Nedeľa 10. novembra 2013
- o 10.30 h. celebruje sv. omšu vo farnosti Kráľová nad Váhom, pri ktorej odovzdá  zaslúžilým premiantom ocenenie Ruža sv. Alžbety.
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 44. týždeň:
 
Pondelok 28. októbra 2013
- o 10.30 h. celebruje svätú omšu v Nápravnovýchovnom ústave v Hrnčiarovciach nad Parnou z príležitosti stužkovej slávnosti študentov z tohto ústavu.
 
Utorok 29. októbra 2013
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
- o 9.00 h. odcestuje navštíviť hroby svojich blízkych.
 
Streda 30. októbra 2013
- o 17.00 h. navštívi seminaristov Trnavskej arcidiecézy v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
- o 17.45 h. celebruje svätú omšu pre všetkých seminaristov bratislavského Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda.
 
Štvrtok 31. októbra 2013
- o 8.00 h. celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke arcibiskupského úradu.
 
Piatok 1. novembra 2013
- o 11.30 h. celebruje svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých.
 
Nedeľa 3. novembra 2013
- o 15.00 h. konsekruje kostol a oltár vo farnosti Ohrady.
 
-------------------------------------
 
Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 43. týždeň:
 
Pondelok 21. októbra 2013
- o 10.00 h. sa zúčastní na svätej liturgii v Bazilike v Ľutine pri príležitosti poďakovania Pánu Bohu za životné jubileum - 60 rokov Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa.
 
Utorok 22. októbra 2013 - Štvrtok 24. októbra 2013
- zúčastní sa spoločného zasadania Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie vo Vranove u Brna (v Českej republike).
 
-------------------------------------
 
facebook sharing button Zdieľaj
Program arcibiskupa v roku 2013

Program arcibiskupa v roku 2013

NOVINKY