Nasledujúce dve soboty budú v Trnavskej arcidiecéze patriť vysviackam

TRNAVA 10. júna 2024 - Počas tretieho júnového víkendu, v sobotu 15. júna, a štvrtého júnového víkendu, v sobotu 22. júna, pribudnú medzi klerikov Trnavskej arcidiecézy štyria novokňazi a jeden nový diakon.

V sobotu 15. júna o 9.30 hodine, skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu nástupcu apoštolov - biskupa, prijmú v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave kňazskú vysviacku diakoni Ján Bednárik z farnosti Lipová (územie Nitrianskej diecézy), Dávid Kimmerling z farnosti Chtelnica a Samuel Polednák z farnosti Sereď.
 
V sobotu 22. júna o 10.00 hodine bude v Bazilike sv. Ondreja v Komárne vysvätený za kňaza diakon Adrián Gál z farnosti Veľká Mača a posvätný rád diakonátu prijme seminarista kňazského seminára v Győri (slov. Rábe) Tamás Ollé z farnosti Veľký Meder.
 
Svätiteľom na oboch vysviackach bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. K účasti na oboch slávnostiach pozývame kňazov, rehoľné a zasvätené osoby, veriacich Trnavskej arcidiecézy i všetkých ľudí dobrej vôle.
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Nasledujúce dve soboty budú v Trnavskej arcidiecéze patriť vysviackam

Ilustračná snímka. (Foto: Alojz Mičieta)

NOVINKY