NAŠE PROJEKTY

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY

Archív


Na Vianoce prenikol pokoj do sŕdc ľudí i v Trnave

Na Vianoce prenikol pokoj do sŕdc ľudí i v Trnave

|

TRNAVA 25. december - V deň slávnosti Narodenia Pána sa slávili v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa sväté omše, ktorých hlavným celebrantom bol Mons. Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Spolu s ním koncelebrovali kňazi arcibiskupskej kúrie. Na svätých omšiach bolo prítomných veľmi veľa veriacich. Napriek chýbajúcemu snehu sa v Trnave dala "dýchať" skutočná atmosféra Vianoc. Viac »


Jozef s Máriou hľadali prístrešie i na Arcibiskupskom úrade

Jozef s Máriou hľadali prístrešie i na Arcibiskupskom úrade

|

TRNAVA - V pondelok 23. decembra "Helenkári" (veriaci kostola sv. Heleny v Trnave) ukončili v kaplnke Arcibiskupského úradu v Trnave predvianočný deviatnik. Lukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom, ako Jozef s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Keďže nebolo pre nich miesta v betlehemských rodinách, museli si hľadať útulok inde. Táto udalosť podnietila Viac »


Osamelí a ľudia bez domova spolu večerali

Osamelí a ľudia bez domova spolu večerali

|

TRNAVA - V pondelok 23. decembra sa uskutočnila už tradičná štedrá večera pre osamelých a ľudí bez domova. Stretnutie sa konalo na pôde Slovenskej katolíckej jednoty v Trnave. Na zorganizovaní a materiálnom zabezpečení priebehu večere sa podieľali Katolícka jednota Slovenska, Mesto Trnava a Arcibiskupský úrad v Trnave. Viac »


Betlehemské svetlo zažiarilo na Arcibiskupskom úrade

Betlehemské svetlo zažiarilo na Arcibiskupskom úrade

|

TRNAVA - V piatok 20. decembra zástupcovia Slovenského skautingu spolu so zástupcami Zväzu skautov maďarskej národnosti priniesli na Arcibiskupský úrad v Trnave Betlehemské svetlo - plamienok z Baziliky Narodenia Pána vo Svätej zemi. Viac »Mladí sa adventnou adoráciou pripravovali na príchod Krista

Mladí sa adventnou adoráciou pripravovali na príchod Krista

|

TRNAVA 15. decembra - V piatok 13. decembra v podvečer sa v katedrále uskutočnila adorácia, ktorú pripravili mladí zo spoločenstva Katedrálnici. Témou adorácie bola cesta, ktorá symbolizuje našu prípravu na príchod Krista počas adventu. Viac »


Svätý Mikuláš prišiel medzi deti na Arcibiskupskom úrade

Svätý Mikuláš prišiel medzi deti na Arcibiskupskom úrade

|

TRNAVA 9. decembra - V nedeľu 8. decembra v popoludňajších hodinách prišiel na Arcibiskupský úrad svätý Mikuláš. Mladí zo spoločenstva Katedrálnici pripravili v priestoroch jeho jedálne program pre deti s témou očisťovania srdca počas obdobia adventu. Viac »


Združenie mariánskej mládeže má nových členov

Združenie mariánskej mládeže má nových členov

|

HLOHOVEC - V sobotu 7. decembra pri večernej sv. omši sa vo farskom Kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci konalo slávnostné prijatie nových členov a čakateľov do Združenia mariánskej mládeže. Toto združenie má v Hlohovci dlhoročnú tradíciu a prijalo do svojich radov už mnoho zanietených mladých ľudí. Tento rok sa združenie rozrástlo o jedného nového člena a o päť čakateľov, ktorí sa na riadne Viac »


Arcibiskup Július Gábriš by sa dnes dožil 100 rokov

Arcibiskup Július Gábriš by sa dnes dožil 100 rokov

|

TRNAVA 5. novembra - V dnešný deň by sa niekdajší trnavský apoštolský administrátor Mons. Július Gábriš, arcibiskup, významná osobnosť slovenských cirkevných dejín, dožil sto rokov. Pri tejto príležitosti slávili dnes podvečer spomienkovú svätú omšu vo farskom Kostole Zvestovania Pána v jeho rodisku Tesárske Mlyňany. Hlavným celebrantom bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Viac »


SPRÁVY

 

NOVINKY