Arcibiskup Orosch navštívil Komárno

TRNAVA 5. septembra 2019 - V roku, kedy si pripomíname 400. výročie smrti svätých košických mučeníkov, slávil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch dňa 1. septembra 2019 svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, kde bol jeden z nich, sv. Marek Križin, arcidekanom a ostrihomským kanonikom. Spomienka na svätých košických mučeníkov vyvrcholí v Trnave dňa 12. októbra 2019 slávnostnou svätou omšou a procesiou, v ktorej budú vystavené k úcte lebky svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Na začiatku svätej omše boli na hlavnom oltári umiestnené dva relikviáre s ostatkami svätých košických mučeníkov. Pri tejto príležitosti boli po dvojročnom očakávaní uložené v bazilike aj vzácne relikvie apoštola sv. Ondreja, patróna chrámu.
 
Trnavský arcibiskup vo svojom príhovore vyjadril veľkú vďačnosť kardinálom, ktorí napomohli arcidiecéze získať tieto relikvie. V homílii povzbudil prítomných, aby nasledovali príklad košických mučeníkov, ktorí hrdo vyznávali a povzbudil ich k vernosti aj časoch zmätku a nezáujmu o kresťanstvo. Zároveň prítomných povzbudil k účasti na októbrovej celodiecéznej oslave spomienky na svätých košických mučeníkov.
 
V Trnave sú uchovávané dve lebky svätých košických mučeníkov. Tretiu lebku sv. Marka Križina, ktorá sa nachádza v ostrihomskej katedrále, prinesie do Trnavy hlavný celebrant slávnosti, ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup metropolita, prímas Maďarska, kardinál Péter Erdő.
Arcibiskup Orosch navštívil Komárno

SPRÁVY

 

NOVINKY