V Diecéznom centre pre mládež v Bojničkách sa konalo stretnutie absolventov I-kurzu

BOJNIČKY 18. septembra 2023 - V sobotu 16. septembra sa v Diecéznom centre pre mládež „Archa“ v Bojničkách stretlo celkom 20 mladých ľudí, ktorí absolvovali prvý ročník poslednej animátorskej školy organizovanej Komisiou pre mládež Trnavskej arcidiecézy v roku 2016.

Stretnutie sa nieslo vo veľmi srdečnom duchu. Pri svätej omši vdp. Ondrej Chrvala - vtedajší správca Diecézneho centra mládeže v Bojničkách - všetkých privítal a pripomenul, čo sa absolventi na kurze naučili. Program pokračoval obedom a spoločným neformálnym časom, pri ktorom sa účastníci delili o to, ako poznatky z kurzu aplikovali do života a zároveň aká je ich aktuálna životná situácia. Stretnutie sa ukončilo spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu v kaplnke centra. Podujatia sa zúčastnili aj kňazi, ktorí tento kurz spoluorganizovali, teda vdp. Juraj Schindler (aktuálne správca farnosti Veľké Kostoľany) a vdp. Peter Mihálik (aktuálne správca farnosti Veľký Ďur).
 
I-kurz bol prvý ročník animátorskej školy, ktorý bol inšpirovaný Teológiou tela Jána Pavla II. a pripravovaný kňazmi z Trnavskej arcidiecézy. Kurz má 3 ciele - integritu, identitu a iniciatívu absolventa. Na základe týchto ideí získal aj pomenovanie I-kurz. Počas neho kňazi a aj animátori sprevádzali mladých, aby sa základy teológie Jána Pavla II. stali každodennou súčasťou ich života.
 
Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy je tím mladých ľudí pod vedením kňaza povereného pastoráciou mladých v diecéze, ktorého cieľom je prepájať jednotlivé aktivity v arcidiecéze, koordinovať spoločné projekty a zastrešovať rôzne akcie spoločenstiev mladých v Trnavskej arcidiecéze. Snaží sa vytvárať priestor pre vzájomné stretnutia členov spoločenstiev, pre mapovanie a posúvanie mládežníckych skupiniek v našom regióne, ale aj pre formáciu a efektívne využitie voľného času. Od júla 2023 je pastoráciou mládeže v Trnavskej arcidiecéze poverený vdp. Pavol Reisel.
 
TO ABU informovala Monika Koláriková
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Diecéznom centre pre mládež v Bojničkách sa konalo stretnutie absolventov I-kurzu

V Diecéznom centre pre mládež „Archa“ v Bojničkách sa stretlo celkom 20 mladých ľudí, ktorí absolvovali prvý ročník poslednej animátorskej školy. (Foto: Archív Diecézneho centra pre mládež v Bojničkách)

NOVINKY