V Bojničkách sa stretli zástupcovia pastorácie mládeže

BOJNIČKY 3. decembra 2014 - V dňoch 2. a 3. decembra sa v diecéznom centre mládeže Archa v Bojničkách stretli zástupcovia pastorácie mládeže z krajín tzv. MEKT projektu: Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Bosna-Hercegovina, Maďarsko a Slovinsko.

Na stretnutí v Bojničkách zástupcovia hovorili o projektoch v pastorácii mládeže jednotlivých krajín od ich posledného stretnutia v máji v Budapešti, o stretnutí európskych zástupcov pastorácie mládeže na budúci týždeň v Ríme a taktiež o možnostiach spolupráce pri Svetových dňoch mládeže v Krakove 2016. Pripravovala sa tiež spoločná konferencia MEKT krajín, ktorá by sa mala uskutočniť v novembri 2016 vo Viedni.
 
Projekt MEKT začal pred 10 rokmi stretnutím nazvaným MittelEuropeische Katolische Tagen a odvtedy tieto krajiny spolupracujú. Stretávajú sa trikrát v roku vždy v inej členskej krajine, vymieňajú si skúsenosti a plánujú niektoré spoločné aktivity.
 
informoval Ondrej Chrvala
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Bojničkách sa stretli zástupcovia pastorácie mládeže

V diecéznom centre mládeže Archa v Bojničkách sa stretli zástupcovia pastorácie mládeže z krajín tzv. MEKT projektu: Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Bosna-Hercegovina, Maďarsko a Slovinsko. (foto: Pavol Reichel)

NOVINKY