Trnavský arcibiskup sa stretol so Svätým Otcom Františkom

TRNAVA 28. augusta - V dňoch 22. - 24. augusta 2013 si vykonal menovaný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu so sprievodom ďakovnú púť do Večného mesta, k hrobu prvého pápeža - svätého Petra.

Na púti do Ríma sa pri hrobe svätého Petra menovaný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch so sprievodom poďakoval za všetky obsiahnuté dobrodenia a prosil o Božie požehnanie pre všetkých biskupov, kňazov a jemu zverený Boží ľud Trnavskej arcidiecézy.
 
V Bazilike svätého Petra slávil Mons. Ján Orosch svätú omšu na hrobe bl. Jána Pavla II., ktorý je v oltári Kaplnky sv. Šebastiána a v Kaplnke svätých Cyrila, Metoda a Benedikta, spolupatrónov Európy, v kryptách pod bazilikou.
 
Pri svojej návšteve Vatikánu sa arcibiskup Orosch so sprievodom stretol i so Svätým Otcom Františkom. Svätý Otec pútnikov požehnal a poprial im do ich služby hojnosť Božích milostí, zároveň ich poprosil o modlitby za seba.
 
foto: súkromný archív vdp. Jána Vida
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup sa stretol so Svätým Otcom Františkom

Spoločná fotografia so Svätým Otcom Františkom v Dome svätej Marty vo Vatikáne.

NOVINKY