Krypta a netradičný koncert pritiahli na Katarínku stovky ľudí

DECHTICE 17. augusta 2015 - V piatok 14. augusta sa vo večerných hodinách zapojili dobrovoľníci z projektu Katarínka do celoslovenského podujatia Noc hradov a zrúcanín, organizovaného členmi združenia Zachráňme hrady na viacerých hradoch a pamiatkach po celom Slovensku. V priebehu siedmich hodín navštívilo ruiny františkánskeho kostola a kláštora na Katarínke pri Dechticiach cez 600 návštevníkov a priaznivcov, ktorých neodradili ani tropické teploty.

Najväčším lákadlom sa napokon ukázala návšteva krypty, ktorá bola sprístupnená len počas tejto noci a to po prvýkrát od jej objavenia a preskúmania v roku 2000. Návštevníci sa mohli priamo v nej dozvedieť ako došlo k jej objaveniu, niečo o histórii, ale aj o významných grófskych rodoch v nej pochovaných. Veľká časť návštevníkov sa zúčastnila tiež slávnostnej svätej omši priamo v ruinách kostola. Tú celebrovali františkán Felix Maria z Bratislavy, Ľudovít Kubán z Dunajskej Stredy, Branislav Popelka z Majcichova a Jozef Pajerský z Bratislavy.
 
Po krátkom predstavení projektu Noci hradov a zrúcanín, združenia Zachráňme hrady a projektu Katarínka jeho zakladateľom Petrom Hercegom, pokračoval program originálnym koncertom. Pri stmievaní rozozvučali loď kostola tóny vokálno – inštrumentálneho súboru Františkánska Schóla Bratislava. Štrnásťčlenné zoskupenie v rámci komorného koncertu predstavilo františkánske hudobné diela autorov Jozefa Řeháka a Gaudentia Dettelbacha z obdobia 18. a 19. storočia. Tie kedysi zneli aj medzi múrmi Katarínky a členovia Františkánskej Schóly ich po viac než dvoch storočiach opäť vzkriesili k životu. Na koncerte zneli okrem kvinteta bratov františkánov aj krásny soprán Hildy Gulyásovej a basbarytón Tomáša Šelca. Zoskupenie dopĺňali organ, sláčikové a dychové nástroje.
 
Podujatie pokračovalo už za úplnej tmy nočným turistickým sprevádzaním o histórii tohto pútnického miesta, ďalšími vstupmi do krypty a občerstvením, ktoré pre návštevníkov pripravili dobrovoľníci z občianskeho združenia Katarínka. Organizátorov potešil mimoriadny záujem návštevníkov, ktorí prišli aj napriek vysokým teplotám. Nechýbali rôzne vekové kategórie, ani rodiny s deťmi.
 
 
Záchranu kostola a kláštora sv. Kataríny organizuje občianske združenie Katarínka (www.katarinka.sk) v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Zrúcanina kostola a kláštora sv. Kataríny sa nachádza v CHKO Malé Karpaty, medzi obcami Dechtice a Naháč. Za 20 rokov existencie projektu Katarínky sa na dobrovoľníckych táboroch zúčastnilo cez 1.500 dobrovoľníkov rôznych vekových kategórií, ktorí na konzervovanie ruín využívajú dobové techniky murovania, škárovania, kresania dubových trámov, či vlastnoručne tesaný rumpál. V tejto sezóne prebiehajú dokončovacie práce na budovanom schodisku a posledné úpravy vo vnútri veže, ktorá bude slúžiť pre turistov ako rozhľadňa. Okrem toho za účasti archeológov a odborníkov objavujú históriu tohto zaujímavého miesta uprostred prírody.
 
Zachráňme hrady (www.zachranmehrady.sk) je záujmové združenie, spájajúce od roku 2002 členské organizácie, ktoré zachraňujú hrady, kláštory, kostoly a ďalšie historické objekty na Slovensku. Ich spoločnou črtou je, že vznikli ako občianske združenia nadšencov, ktorým leží na srdci stav týchto pamiatok a chcú ho reálne zlepšiť. Hlavnou doménou členov je záchrana ruín a torzálnej architektúry. Momentálne združuje 24 členov venujúcich sa záchrane pamiatok po celom Slovensku.
 
TO ABU informoval Ľuboslav Blišák
 
facebook sharing button Zdieľaj
Krypta a netradičný koncert pritiahli na Katarínku stovky ľudí

Podujatie pokračovalo už za úplnej tmy nočným turistickým sprevádzaním o histórii tohto pútnického miesta, ďalšími vstupmi do krypty a občerstvením, ktoré pre návštevníkov pripravili dobrovoľníci z občianskeho združenia Katarínka. (foto: Ľuboslav Blišák)

NOVINKY