Kríž Svetových dní mládeže priniesli aj na Trnavskú novénu

TRNAVA 21. novembra 2014 - Vo štvrtok 20. novembra počas 8. dňa Trnavskej novény vítala Trnava dvoch vzácnych hostí. Liturgickému zhromaždeniu predsedal bratislavský eparchiálny biskup vladyka Peter Rusnák.

Spolu s vladykom Rusnákom svätú omšu koncelebrovali nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol a desiatky kňazov z arcidiecézy, celého Slovenska, i zo zahraničia.
 
Myšlienku dňa: „Panna Mária ako ikona eucharistického Krista,“ vo svojej homílií rozviedol biskup Rusnák. „Je potrebné rozlišovať eucharistiu s malým e, keď hovoríme o spoločenstve a Eucharistiu s veľkým E, kde ide o Eucharistického Krista.“ Kristus je tu pre nás vždy, len ľudia často zabúdajú na Máriine slová: „Urobte všetko, čo vám povie,“ a presadzujú svoje vlastné egoistické záujmy. Myslia len na seba, aby ja som mal toto, aby sa mne darilo, aby ja, ja, ja... Ale ak "jem" Krista a prijímam ho do svojho srdca, musím myslieť na svojich bratov, musím sa nechať "jesť", odovzdávať sa im podľa príkladu nášho Majstra, ktorý tu bol a je stále pre nás.
 
V tento deň Bazilika sv. Mikuláša hostila kríž Svetových dní mládeže, ktorý tomuto podujatiu venoval pápež sv. Ján Pavol II. „Kríž máme vnímať ako prostriedok, ktorým sa môžeme lepšie priblížiť Bohu,“ zaznelo v homílii. V závere slávnostný kazateľ povzbudil veriacich, aby radosť Eucharistického Krista veriaci preniesli aj do svojich domov, a boli eucharistickými, v ochote dávať sa iným.
 
informoval Peter Tollarovič
 
facebook sharing button Zdieľaj
Kríž Svetových dní mládeže priniesli aj na Trnavskú novénu

Na Trnavskú novénu chodí denne množstvo veriacich a kňazov. (foto: Matúš Hasil)

NOVINKY