Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi na Slovensku

Ak ste sa hodnoverne dozvedeli o prípade sexuálneho zneužívania v prostredí Cirkvi, prosíme, môžete nám to nahlásiť na Úrade pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi. Ak nás budete kontaktovať cestou elektronickej pošty, Vašou správou zaslanou na e-mailovú adresu Úradu pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi sa bude zodpovedne zaoberať kontaktná osoba na to určená. Pre spravodlivé a pravdivé riešenie je nevyhnutné poznanie niektorých skutočností, preto sa vás po nahlásení podnetu môžeme citlivo a diskrétne pýtať na niektoré dôležité informácie. V prípade, že nás budete kontaktovať telefonicky, bude s Vami komunikovať kontaktná osoba z Úradu pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi týmto spôsobom. Ak by vám v konkrétnej chvíli nik neodpovedal, v dohľadnom čase vám spätne zavoláme.


 
 
 
ÚRAD PRE NAHLÁSENIE ZNEUŽÍVANIA V CIRKVI
 
Jána Hollého 10, 917 01 Trnava
 
֍
 
Mgr. Mário Schwarz, PhD.
☎ 0910 852 368
 
֍
 
Konzultačné hodiny
 
Utorok 13:00 – 15:00
☎ 0910 852 368
 

 
Dovoľte nám tiež oboznámiť vás, že ak ste sa hodnoverným spôsobom dozvedeli, že (i) niekto spáchal alebo pácha trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trestného zákona, máte zákonnú povinnosť to bezodkladne oznámiť Policajnému zboru Slovenskej republiky. V opačnom prípade sa totiž môžete dopustiť trestného činu neoznámenia trestného činu podľa § 340 Trestného zákona, resp. trestného činu neprekazenia trestného činu podľa § 341 Trestného zákona.
 

Posledná aktualizácia prebehla 26.10.2023, 22:00 h
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY