Púte na Katarínku sa zúčastnilo doteraz najviac putujúcich

DECHTICE 9. apríla 2018 - V nedeľu 8. apríla privítala Katarínka už po devätnásty raz putujúcich aj návštevníkov na Bielonedeľnej púti. Približne 200 ľudí putovalo malokarpatskými lesmi zo železničnej stanice Buková a ďalších 300 návštevníkov sa do podujatia zapojilo už priamo na mieste. Celú púť absolvoval spoločne s pútnikmi aj pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, Mons. Jozef Haľko.

Bielonedeľná púť je tradičné podujatie, ktoré prebieha vždy týždeň po Veľkej noci. Program bol zahájený príchodom osobného vlaku, úvodným slovom organizátorov a požehnaním otca biskupa. Približne dvanásť kilometrová cesta bola sprevádzaná zastaveniami a historickými faktami o niekdajších mnohotisícových púťach na Katarínku. Hlavným bodom programu bola svätá omša v Kostole sv. Kataríny, na ktorú prišlo viac než 500 návštevníkov. Mons. Jozef Haľko sa prihováral slovami, aby sa ľudia nehanbili za svoju vieru, za Ježiša Krista. „Ani ten najmodernejší človek netúži po ničom inom, ako po láske, ktorá sa dáva, ktorá sa daruje, ktorá vykračuje zo seba a ktorá dáva zmysel pre život.“ 
 
Spolu s pomocným biskupom bolo prítomných tiež viacero kňazov, ktorým je blízka myšlienka projektu Katarínka. Omšu koncelebrovali Ondrej Chrvala, Miroslav Kováč, Ľudovít Kubán, jezuita Martin Halčák, dominikáni Bartolomej Vladimír Hurňanský, Matej Juraj Šulík a františkán Félix-Mária Zdenko Žiška. Po svätej omši nasledoval už voľný program, ktorý prítomní ľudia využili na prechádzku po okolí, opekanie, či historické sprevádzanie s výkladom.
 
Mimoriadny záujem bol aj o výstup do zrekonštruovanej kostolnej veže. Avšak bezpečnostné podmienky a obmedzená kapacita 16 ľudí neumožnili vstup toľkým záujemcom. Hlavná sezóna, kedy bude veža otvorená každý deň, začne na prelome mesiacov jún - júl a potrvá do začiatku septembra. Do leta bude veža otvorená príležitostne počas víkendov.
 
Zrúcanina kostola a kláštora sv. Kataríny sa nachádza v CHKO Malé Karpaty, medzi obcami Dechtice a Naháč. Tento rok vstupuje projekt do 24. sezóny, počas ktorej sa dobrovoľníci budú opäť aktívne venovať záchrane historickej pamiatky. Letné tábory na Katarínke organizuje Občianske združenie Katarínka v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Od založenia projektu sa na dobrovoľníckych táboroch zúčastnilo takmer 1700 dobrovoľníkov. V tejto sezóne bude pokračovať archeologický výskum, obnova krypty, či konzervácia ruín v objekte kláštora. Zároveň budú prebiehať prípravy na oslavu 400. výročia založenia kláštora. Zakladacia listina bola vydaná grófom Kryštofom Erdödym v Chtelnickom kaštieli, dňa 21. decembra roku 1618.
 
TO ABU informovalo o.z. Katarínka
 
facebook sharing button Zdieľaj
Púte na Katarínku sa zúčastnilo doteraz najviac putujúcich

Hlavným bodom programu bola svätá omša v Kostole sv. Kataríny, na ktorú prišlo viac než 500 návštevníkov. (Foto: Michaela Stareková a Peter Herceg)

NOVINKY